Genusplogning Och Annat Snömos

Jag vet inte var det här landet gick så åt h-e, jag kan bara spekulerar i vad det var som hände men en sak är säker – det har redan gått käpprätt åt helsefyr. Feminister som i stort sett varje dag tävlar i excesser i att framstå som dummare än dummast, och en medieelit som för länge sedan har mist all sans och förnuft är huvudingredienserna. Vi som fortsätter att kämpa mot dårskapen gör det likt Don Quijote eftersom dårskapen har nått i stort sett alla samhällsinstitutioner såväl som politiska partier. Det jag talar om är naturligtvis feminism, en ideologi som är som en mardröm byggd på ren dumhet.

Nosferatu NailsVarning, denna mardröm är verklig och kallas feminism. I den svenska versionen är den en extra stor farsot Foto: Moviepilot

Den senaste i raden av dessa förslag och debattinlägg i den foran är genusplogningen. Den går i korthet ut på att man ska titta på vilket som ger mest genomslagskraft vid plogning av snö. I storstäderna reser cirka 55 procent av kvinnorna med kollektivtrafik, samma siffra för män är 29 procent. Statistik hittar du här från SCB. Tittar man på bilkörandet i storstäder är det 62 procent av männen som reser på detta sätt medan 40 procent av kvinnorna står för bilkörandet. Slutsatsen enligt feministerna är enkel men inte så briljant, ploga de vägar där t ex bussar går först. Kvinnor går och cyklar också (se statistik via länken ovan) mer än män, alltså ska man också prioritera cykelvägar och gångbanor.

GenusplogningNär genusplogaren är ute gäller det att hålla i hatten. En betalar, en annan njuter frukterna Foto: Entrepenad

Problemet är dock följande. Om man plogar på detta sätt kommer också bilisterna att söka sig till de vägarna vilket överbelastar de först plogade vägarna. Bussar, bilar och nyttotrafik måste helt plötsligt samsas om mindre utrymme till dess att alla vägar är plogade. Det blir helt enkelt bilköer där man har plogat dvs där kollektivtrafiken ska gå. Det gynnar inte denna trafik. Något de däremot behöver är att det flyter, men detta motverkas alltså av förslaget. Det vinner få eller ingen på.

Winners And LosersVinnare eller förlorare är beror i dagens agenda på vilket kön du tillhör. I det långa loppet kommer dock de som idag ser ut som vinnare också de att bli förlorare Foto: Thedyc

Vidare skulle all nyttotrafik drabbas. Ambulanser, brandkåren, skolskjuts med taxi med fler skulle få det betydligt svårare att sig fram i trafiken. Köer, snöhinder där man ännu inte har hunnit ploga och bilar som har ställt sig på tvären i trafiken skulle bli till svårigheter för dessa. Vad är det feministerna i Fi och andra extremistkretsar vill? Att folk ska behöva dö eller liv ska äventyras för att man ensidigt vill gynna en samhällsgrupp?

SköldpaddorDär hinder sätts upp söker sig oftast människor andra vägar, ett faktum feminister tydligen inte förstår Foto: Denverpost

Att det skulle skapa kaos och köer i åtminstone Stockholmstrafiken är som vanligt bara ett av problemen med förslaget. Nästa bevis på feltänket ligger ju i det faktum att när man tittar på statistiken över hur många kvinnor som kör bil (se länken ovan) finner man att 40% kör. Förslaget skulle alltså drabba en ansenlig mängd kvinnor i storstadsregionerna. Det är trots allt inte bara män som kör. Därmed skulle förslaget slå också mot dem delar av den grupp man säger sig värna om. Snacka om kontraproduktivt.

KreatorVill man skapa maximalt med kaos bör man göra antingen som gruppen Kreator som spelade in plattan ”Hords of Chaos” eller genusploga Foto: Napalmrecords

Men säg det inlägg i debatten från feminister i Sverige som saknar fler lager i galenskapen, detta avslöjar ytterligare en sanning med brutal effektivitet. Feminism framställs alltid som ”jämlikhetsideologin”, trots detta påstående läggs det ena förslaget efter det andra fram som avslöjar en helt annan agenda. Så också här. Det kan aldrig vara jämställt att samhällets resurser ska användas för att tillgodose en grupps behov på alla andras bekostnad. Det kan aldrig kallas demokratiskt när en grupp står för merparten av skatteinbetalningen, vilket män gör, medan det är kvinnor som kan njuta resultatet. Länk till undersökning om mäns och kvinnors skatt och fördelningen av återbetalning hittar du via följande länk.

Klicka för att komma åt BE0801_2005K03_TI_06_A05ST0503.pdf

Lady Dahmer TweetSkulle feminism vara för jämställdhet? Verkligheten talar ett annat språk Foto: Twitter

För talibanfeminister som Gudrun Schyman räcker dock inte ens detta faktum. Hon och hennes medsystrar vill skatta oss föraktliga vita medelålders män än lite mer med en särskild mansskatt, se länk till Sydsvenskan här. Det är ju rättvist och lika jämlikt som förslaget om genusplogning alltså. Det är inte så konstigt då att behöva konstatera att det är någon genustomte som ligger bakom förslaget och att just Gudrun och hennes grottfeministiska kollegor är de som har anammat det. Numer har de presenterat det som ett färdigt politiskt förslag.

BögFi gjorde galenskapen till ett politiskt förslag. Precis som herrn här blev därmed en fråga som var en icke-fråga och som dessutom hade en aura av dumhet en politisk fråga
Foto: Ostroyreport

Resultatet lät inte vänta på sig, snart hade några av dessa som alltid frågar hur högt de ska hoppa när någon beordrar dem tagit upp problematiken och omsatt den i praktiskt handling. Mer om det från tidningen Entrepenad där Karlskoga kommuns beslut beskrivs. Det övergripande målet och grunden till beslutet i Karlskoga kommun var att först och främst tillgodose kvinnors behov vid snöröjning. Hur rimmar detta med jämställdhet kan man fråga Karlskogas makthavare. Tyvärr blir svaret att det gör det inte, om man hävdar motsatsen hävdar jag att man är ute och cyklar med seglardojor.

SeglarskorSeglarskor bör användas när man seglar, inte när man cyklar. Ett faktum feminister missar Foto: Zalando

Gudrun är till och med så förtjust i förslaget att hon numer också ger sig ut på missionsresa till vårt östra grannland Finland. Inbjuden av Svenska Folkpartiet (SFP) flög hon över för att missionera för en begeistrad kader av Finländska proselyter som likt sina svenska medsystrar numer har mött frälsningen i form av flockledaren Gudrun, länk till Wikipedia där du hittar en presentation av partiet. Länk om spektaklet i Helsingfors hittar du här som går till Svenskspråkiga YLE:s hemsida ”Huvudstadsregionen”. WTF Toklandet har i vanlig ordning skrivit om händelsen på ett utmärkt sätt.

Gudrun Schyman RadioGudrun är ute och missionerar för den politiska dumheten. Först ut att bli buttfuckad var den svenske mannen som betalar mer skatt men får allt mindre tillbaka, sen blev det Helsingfors-bornas tur. Foto: Svenska Yle

Precis som sitt svenska systerparti har därmed ett liberalt parti gått rakt in i mörkret. Försöken att skapa en liberal feminism slutar kanske som det gjorde i Sverige. Här fick vi ju en förtäckt radikalfeminist – Maria Arnholm – som försökte att sälja in ett koncept under rubriken ”Feminism utan socialism” fullspäckat med Marxistiskt nyspråk där liberalismen var som bortblåst. I folkpartiets fall handlade det alltså mer om en studie hur Marxistiska idéer kunde ta över ett ideologiskt vilsekommet parti utan själ. Jakten på den förlorade politiska profilen kan tvinga fram nog så desperata åtgärder tydligen. För med Maria Arnholm blev det smärtsamt tydligt att inte ens förment liberala partier står emot den Marxistiska flodvåg som feminismen är indränkt i.

Göran GreidarInte ens Göran Greider tycker man kan ha det så här. Bravo Göran! För en gångs skull har du rätt Foto: Karnevalforlag

För också här återfinns samma maktanalys, samma slutsatser och samma åtgärdspaket. Maria Arnholm må kalla sig liberal men talar som en Marxist. Här hittar du en utskrift av  hennes tal från fp:s kongress i Västerås 2013. Om vi tar några citat och analyserar dessa vart och ett:

”Mina feministiska glasögon hjälper mig att göra samband av enskilda händelser, att se faktorerna bakom våld mot kvinnor, löneskillnader och annan diskriminering. Det är individer som drabbas men tar vi ett steg tillbaka så ser vi den större bilden och kan lättare göra något åt det. Bara så kan vi få rättvisa löner, stoppa våldet och se till att pojkarna lyckas i skolan. Därför är feminismen ett verktyg för individens frihet. Därför är feminismen en självklar del av liberalismen.”

Mytbildningar som upprepas igen och igen är tydligen svårare att utrota. ”Våld mot kvinnor” jo i dess relationsform är det faktiskt så att ny forskning visar att män utsätts för minst lika mycket våld i hemmet, länk om det till SVT hittar du här. Den tycks generellt gå alla feminister förbi eftersom t ex Sveriges kvinnolobby vill påverka politiker att i skrivelser om uppdrag till svenska myndigheter bara tala om ”Mäns våld mot kvinnor”, ett exempel hittar du här från Regeringskansliets beredning av regeringsarbetet. Det talas alltså bara om ”mäns våld mot kvinnor” där debatten borde handla om allt relationsrelaterat våld. En poäng också Arnholm i sann feministisk anda helt missar.

Sida Vid SidaMaria Arnholm är en av dem som har svårt att skilja på ”Liberalism” och ”Socialism”. Hennes medsyster på bilden kan upplysa henne om den senare ideologin men Maria talar redan som en övertygad Foto: LIU

Sen har vi löneskillnaden som också den är en myt. I Sverige omfattas nästan 90% av alla anställda av kollektivavtal som reglerar t ex löner. Uppgiften kommer från tidskriften ”Arbetsliv” sidan 14. Länk dit hittar du här. Där görs ingen skillnad på om du är kvinna eller man, alla tjänar lika mycket och det enda som avgör skillnad mellan löner är antalet tjänsteår och vilket fackförbund man har avtal genom.

VeteranbilSkillnaden i kollektiva löner avgörs av tjänsteår och vilket fackförbund man tillhör, inte av patriarkatet Foto: Bil-forsakring

De kollektiva lönerna går med andra ord inte att innefatta i debatten. Löneskillnaden mellan olika fack och därmed mellan olika yrkesgrupper borde väl snarare skyllas på fackföreningarnas avtalssekreterare som ytterst ansvarig för löneförhandlingarna. Att som idag skylla på ”patriarkatet” ger bara frikort åt facket som ju är de skyldiga i så fall. Det som däremot är till last i kvinnors löneutveckling är resten, dvs 10-11% av de anställdas löner som är individuella och förhandlas av den enskilde. När den situationen uppstår är männen bättre på att förhandla.

PengarVisserligen är män bättre på att förhandla individuellt satta löner men ca 90% av dessa sätts kollektivt. Löneskillnader beror snarare på att svensk arbetsmarknad är uppdelad. Foto: Crafty

Också det faktumet att kvinnor självmant i högre grad väljer att stanna hemma med barn, är något som inte direkt hjälper kvinnor i deras lönekrav. En arbetsgivare är ingen välgörenhetsinrättning och vill man välja barnen först måste något annat offras. Därför ser ibland kvinnors löner annorlunda ut, men långt ifrån alltid som det hävdas. Av 703.000 undersökta lönefall, var det 0,7% av fallen där man kunde ana ugglor i mossen. Mer läsning om detta hittar du på bloggen Genusdebatten.

UgglorNär det gäller löneskillnader mellan könen anar man de flesta ugglorna i trädtoppen, inte i mossen Foto: HD

Nästa faktor som feminister missar är att kvinnor i allt för hög grad väljer ”kvinnoyrken” som sjuksyster, barnsköterska eller undersköterska. Genom att göra detta aktiva val väljer man samtidigt två saker. För det första om man jobbar i skattefinansierad verksamhet kan inte lönen stiga hur mycket som helst, samhällets resurser är hur man än vrider på det ändlig. Vi kan samtidigt inte öka skattetrycket mer, det kommer bara leda till lägre samhällsinkomster. För det andra – när man väljer ett yrke där snedrekryteringen är ett faktum, får man oftast effekten att arbetstagarsidan blir svagare gentemot arbetsgivarsidan. Det beror helt enkelt på att mångfald ger styrka medan enfald ger svaghet. Öka mångfalden könsmässigt och lönerna kommer snart att öka.

MångfaldNaturen säger samma sak – mångfald ger styrka, enfald det motsatta – ändå har vi enfald på arbetsmarknaden. Där borde löneskillnaderna sökas, inte i strukturella löneskillnader pga kön – de finns nämligen inte i den omfattningen Foto: Schoolido

Kvinnor är också rent statistisk oftare sjukskrivna. Länk till rapport hittar du här:

Klicka för att komma åt LE0001_2011K04_TI_07_A05TI1104.pdf

Återigen ett faktum som inverkar negativt på individuellt satta löner. De kollektivavtalsstyrda påverkas däremot inte av detta, då hade det varit lönediskriminerande. Alla tre faktorerna – sämre på att förhandla individuellt satta löner, väljer att stanna hemma med barn och mer sjukskriven – missar också Arnholm liksom alla andra feminister. Här hittar vi ingen skillnad igen mellan Marxist-Leninister och liberaler. Det är alltså inget annat än samma snömos i repris, någon liberal feminism finns inte vare sig här eller i Finland.

TvillingarSkillnaden är imaginär mellan så kallad liberal och marxistisk feminism. Egentligen är de lika som bär Foto: IMDB

Istället har all form av feminism som idag är aktuell och som tas upp på agendan i både medievärlden och debatten helt verklighetsfrånvänd. Man sysslar hellre med att jaga hjärnspöken som ”patriarkatet” och eldar upp unga tjejer att gå på myterna. Man bygger hellre luftslott bestående av stora teorier med dumheten som förtecken där lösningarna på problemen heter bl a genusplogning.

Slottet I HimlenPrecis som i filmen är svensk feminism experter på att bygga luftslott, att däremot leva i verkligheten tycks inte vara en lika stark gren Foto: Discshop

Läs mer om det feministiska luftslottet i Susanna Varis gastkramande triologi över de patriarkala järnvägsstationerna via följande länkar: Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3. En spännande läsning i dubbel bemärkelse då vi skattebetalare har stått för det som omtalas i texten. Att hennes artiklar dessutom dissekerar något så saftigt som en doktorsavhandling som inte ens skulle ha godkänts i historien gör det hela än mer spännande. Det sista visar ju att feminism och identitetspolitik tillsammans med urholkning av skolans kvalité nu har nått den nivå där vi kan tala om att dessa krafter inverkar förstörande på vårt land som kunskapsnation.

HjärnaNär hattefnatterierna till och med påverkar oss som kunskapsnation är måttet rågat
Foto: Reframeconsulting

Att göra något åt de verkliga problemen som på bilden nedan där det i en ”solidarisk” kommun någonstans i Sverige kan se ut så här borde väl mana till eftertanke. Det är ju trots allt så att den typen av fenomen som isgator drabbar äldre kvinnor värst. Vill man vara konspiratorisk kan man spekulera i om inte den hårda och oförsonliga retoriken både fångar och förskräcker yngre kvinnor. Men genom att använda den kan man forma vissa av dem och se till att de blir blinda följare av ideologin. Bombastiska ord har helt enkelt mer genomslagskraft i vår mediestyrda värld. Skulle det vara en riktig spekulation från min sida är det ett tungt ansvar dagens feminister har på sitt samvete. Mer om halkolyckor och dess konsekvenser kan man läsa om i Norrtelje Tidning. En rikstäckande bild ges här av Aftonbladet.

AdamI en tid av mediekrati är det tydligen viktigast att skrika högst för att synas
Foto: Theguardian

Det har med andra ord blivit hög tid för en ny typ av feminism i Sverige. En som tar avstånd från Gudruns Marxist-Leninistiska tankearv och som gör att jag slipper pålagor, fatwor och allehanda dumheter i form av  förslag som bottnar i ofrihet, övertro på att samhället ska lösa allt och som sätter kollektivet före individen.

Sticka Ut

Den dagen feminister vågar kasta sitt Marxistiska ok med det kollektiva tänkandet har mycket hänt i debatten Foto: Morganmckinley

Ge mig en riktig feminism som ger jämlikhet inte ojämlikhet, ge mig en feminism som vågar och vill ge frihet istället för ofrihet och ge mig en feminism som inte löser allt genom att straffa de som hela tiden pekas ut – männen. Den typer av feminism skulle få min sympati, den nuvarande i Sverige får däremot bara mitt totala förakt. Så länge vi fortsätter på den nuvarande vägen däremot kommer vi att få fortsätta att utsättas för de dumheter som utgör debatten i dagens Sverige.

KorkatVissa saker framstår som korkade av naturliga skäl, andra blir det aldrig. Dagens feministiska debatt är många gånger felaktig och dum men framställs som nödvändig Foto: Sportfiskarna

Löjesguiden vill med dagens artikel nominera svensk feminism till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Svensk feminism är världsbäst på att bortse från fakta. Ingen kan som ni skapa så många poänger genom att se till det som inte är snarare än det som är. Med stora felaktiga teorier tar ni er fram genom en högst förvirrad tillvaro där rätt är fel och tvärtom. Inte undra på att rörelsen i dag är källan till allehanda galenskap och att snart sagt alla idéer som andas fullständig absurdism härstammar från era led. Genusplogning, mansskatt – som redan är ett faktum och många fler förslag för att inte tala om er egna form av illuminati-teori – patriarkatet – talar alla samma språk. Ge mig era kunniga och era kloka och jag ska lyssna på er. Ge mig däremot era förlorade och förtappade och jag kommer att fortsätta att slå dövörat till.”

2 tankar på “Genusplogning Och Annat Snömos

  1. Ja, det är helt sjukt att dumheterna med genusplogning breder ut sig över landet. Vad händer t.ex om ambulanser,brandkår eller polis inte kan ta sig fram på vägarna pg.a att snöröjarna prioriterar gångbanorna ? Skall dom ta sparkstöttingen som utryckningsfordon eller skall dom köpa in bandvagnar ?Inte utan att jag hoppas att dårarna som inför genusplogningen skulle drabbas av följderna av en sådan prioritering.
    Det är också konstigt att feministerna som skriker om jämställdhet enbart hittar områden där kvinnor anses drabbas men aldrig hittar områden där män drabbas.

    Gilla

    • Det kan man veriligen fråga sig. Jag går nästan som på nålar och väntar på den dagen då någon kommer till skada eller dör därför att vi är så dumma att vi bara accepterar det oacceptabla. Försöken kan i det korta prrspektivet se positiva ut. I det långa däremot kan vi mycket väl ligga risigt till. Det hade kunnat vara en bagatell om galenskapen hade hållits till en eller få kommuner som Karlskoga, men kamrat Schyman har ju bestämt sig för att tiden är mogen att straffa också Finland med eländet. Kanske är det ett tecken i tiden att nu också liberala partier som folkpartiet i både Sverige och Finland nu blir allt mer marxistiska också dom i statsfeminismens namn.

      Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s