Medieagendan

Hur spetsar man till en nyhet som egentligen saknar nyhetsvärde så att den ändå får det? Hur får man läsare att engagera sig i en nyhet som kanske inte har så stort värde att man ens borde engagera sig i den? Spela på läsarens känslor naturligtvis! Det är genom att göra det som vi får ”tittarstormar” och indignerade medborgare som kräver ändring. Att dupera publiken/konsumenten av en nyhet har blivit vardagsmat.

SpetsNär tidningsredaktionerna vill spetsa till det är det inte hundar de först kommer att tänka på. Snarare är det vinklade nyheter och rubriksättningar som ska röra upp känslorna.
Foto: Wikipedia

På det här sättet har vi begåvats med nyheter som talar om Israels övervåld mot Palestinier på Gaza-remsan. Under kriget förra våren skördades hemska antal civila just där. Israel hamnade delvis med rätta under luppen där deras krig saknade proportioner, de bröt helt enkelt mot proportionalitetsprincipen i Genevekonventionen som alla som är medlemmar i FN har godkänt.

Det lite lustiga i den konflikten var dock att nästan ingen svensk tidning skrev om Hamas övergrepp både mot Israeler eller den egna befolkningen på Gaza-remsan. Att de satte upp raketramper utanför skolor, sjukhus och andra offentliga inrättningar hade trots allt ett syfte. Att se till att Israel bombade dessa, att folk dog och att de därför kom att framstå i så dålig dager att de skulle ådra sig internationell kritik.

GazaVåld är aldrig okej, särskilt inte när den drabbar den oskyldige. Inte heller att underlåta hela sanningen är okej, talar man inte om alla övergrepp oavsett kan man inte längre säga att den rapporteringen är saklig eller objektiv Foto: SVD

Ett axplock av artiklar om Hamas övergrepp hittar du här, först från Expressen. Nästa artikel hittar du i Läkartidningen. Den tredje artikeln om Hamas övergrepp kommer från FN-organet UNWRA (United Nation Releaf and Works Agency) där man påtalar problemet med att Hamas använder FN-byggnader på Gazaremsan för att gömma vapen. Nästa del av problemet med svensk nyhetsrapportering från krigets Gaza var att ingen påtalade att Israeliska armén förvarnade om attacker via flygblad, mer om det från CNN. I samma artikel kan man läsa om hur Hamas genast var där och uppmanade folk att agera mänskliga sköldar dvs dö för att Israel skulle få skulden. Läs också här om hur en attack mot Israel av Hamas KAN ha varit det som utlyste anklagelser mot Israel om bombning mot ett sjukhus i området, artikeln är från NBC.

Inte heller talades det alltså i svensk media särskilt mycket om den pinsamma händelse där FN först blev topp tunnor rasande för bombningen av deras högkvarter i området. En efterföljande undersökning gav Israel rätt när de hade påstått att Hamas använde byggnaden för att lagra vapen som sen kom att användas mot just detta land.

GubbarSå här förbannade blev de i FN över bombningen av deras högkvarter. Snart visade det sig att detta använts som vapenupplag. Det senare skrevs inte mycket om i svensk press. Foto: IMDB

Till sist talades det inte heller särskilt mycket om att Hamas använde sig av Israeliska uniformer delar av sina trupper som sen gick in i själva Israel för att utföra åtminstone en räd. Ett sådant tilltag är förbjudet också det enligt Geneve-konventionen. Läs mer om den händelsen i The Washington Free Beacon.

Ett annat land som har anklagats för samma sak är Ryssland. Misstanken finns att de soldater som sägs vara rebeller i Ukraina och som kämpar mot centralregeringen i själva verket är ryska soldater som har iklätts andra uniformer än de normala dock inte Ukrainska. Mer om den nyheten från Time.

KosackdansRyssarna sägs ha anammat samma taktik att använda andra uniformer än de egna, ett brott mot Genevekonventionen. Så här oskyldiga vill de dock framstå i världen.
Foto: Ents24

Att man skriver och inte skriver tyder ibland i varje fall på att man redan har bestämt sig för vem som har rätt och fel, nu gäller det att övertyga röstboskapet om samma sak. En annan metod är att man rubriksätter på ett sätt som väcker känslor av vrede och engagemang. Om det finns en uppgift som talar emot den känsla man vill väcka smygs den in långt ner i texten. På det sättet skapar den inledande rubriken och den efterföljande texten den effekt man söker. När man till sist nämner det som talar emot något gör man det i förbifarten, man trivialiserar.

Torsdagen den 12/2 publicerade tidningen Metro en artikel som byggde på just detta koncept. På framsidan kunde man läsa ”Vräktes från plattan – nu bränns deras ägodelar upp”. I den efterföljande texten kan man läsa att: ”Ett femtiotal Eu-migranter [Rumänska romer; Författarens anmärkning] avvisades från Sergels Torg i centrala Stockholm igår morse. Nu eldas de ägodelar som de inte fick med sig vid vräkningen upp av Stockholms stad.”

DSC_0156”Vräkningen” som den så upprörande kallades var egentligen en avhysning eftersom ingen kan bo på den aktuella adressen. För att en ”vräkning” ska kunna ske måste man ju ”bo”, det gjorde inte de ”boende”.

Jack Werner på viralgranskaren får förlåta mig men ”vräkningen”? Varför använder man det ordet när det är fel att beteckna det som skedde som en ”vräkning”? För att någon ska kunna kallas vräkt måste det finnas ett faktiskt fysiskt boende i form av en lägenhet eller en fastighet t ex ett hus. Här bodde människor direkt på ett torg med endast de gångar som är överdäckade som tak över huvudet. För att kunna hålla värmen använde de liggunderlag av kartongpapper, gamla madrasser osv. Värmen ovanifrån kom från gamla filtar och det faktumet att flera var tvungna att sova tillsammans för att hålla värmen.

DSC_0157Fortsättningen inne i tidningen var lika vilseledande den. Om man ber folk samla ihop sina saker med hjälp av tolk, hur kan då den som informerar och hjälper till anklagas för att elda upp det som lämnas kvar?

Eftersom Sergels torg är en offentlig plats gäller där vissa regler, dessa regler anges i ordningslagen. När polisen gick in för att avhysa inte vräka, var det med lagstöd av dessa. Man tog med sig tolkar och uppmanade folk att samla ihop alla personliga ägodelar. De ”boende” som inte var boende eftersom de inte bodde i en fastighet, fick tid på sig att samla ihop sakerna. Resten som lämnades kvar samlades precis som tidningen beskriver det ihop och kördes till deponi för bränning. De boende som fortfarande inte var ”boende” kördes sedan till ett akutboende där de fick stanna i fyra dagar.

AvhysningAvhysningen gick lugnt till i motsats till flera gruppers beskrivning av händelsen.
Foto: Metro

Jack Werner och de andra på Metro måste fråga sig en sak till här. OM personliga ägodelar har bränts, något som inte ens Metro har kunnat bekräfta, vems är felet om man går in med tolkar som förklarar och att polisen sen ger personerna ca en halvtimme att samla ihop sina saker? Är det polisens och de sociala myndigheternas uppgift att se till att sålla allt en gång till för att samla ihop vad som är andra människors ägodelar när man en gång har bett dem samla ihop dessa? Enligt Metros logik är det ju staden och polisen som har missat/gjort sig skyldiga till ”övergreppet” när de först informerar, sen ger människor tid att samla ihop och till sist sanerar. Vad en gör är alltså någon annans fel enligt den rådande medielogiken på Metro.

LägereldsdansDet var väl det här man till sist ville visa upp som den rådande bilden, människor som dansar kring den eld där ägodelarna brändes upp. Faktum var att ”ägodelarna” var wellpapp och lastpallar. Foto: Hindustantimes

Om man använder ordet ”vräkning” som man gör i den inledande nyheten på tidningens första sida är det ju att det pågår något fuffens och skumt här som man antyder. Myndigheterna ljuger och duperar, det intrycket är det vi får. Visserligen tycker också jag att myndigheterna ljuger och duperar, men i det aktuella fallet har det nog trots insinuationerna från Metro gått rätt till. Jag tycker till och med det har gått mer än rätt till för precis som Metro skriver men undandrar sig slutsatser om, har staden ställt upp mer än de hade behövt i den givna situationen.

Om människor kommer hit tillfälligt utan att ha arbete som mål för sin vistelse räknas de som ”besökande” dvs turister. Som sådana är det det landet där de bor som har ansvaret för dem också det ekonomiska. Det betyder att om folk hamnar på gatan utan tak över huvudet är det Rumänien som ska stå för kostnaderna. Nu är det istället Stockholms stads skattebetalare som får stå för den notan. Rumänien får dessutom EU-pengar som ska gå bland annat till att förbättra livssituationen för de romer som nu vistas här. Anledningen är att pengarna i få eller inga fall når fram till denna grupp. Istället söker de sig ut i Europa och till dess huvudstäder där tiggeri är en inkomstkälla. Länder utanför Rumänien betalar alltså två gånger om.

MonetasNågon måste alltid betala notan. Den här gången blev det Stockholmaren trots att det ekonomiska ansvaret var den Rumänska statens Foto: SVT

Jag kanske går för långt i mitt spekulerande för Jacks Werners smak, men jag sticker ut hakan och påstår att nästan ingen eller absolut ingen skulle gå så långt i sitt bemötande av romerna. I det här aktuella fallet betalar vi ju nämligen mer än två gånger om. Först betalar vi för att Rumänien ska ta sitt ansvar, sen för avhysningen när de inte gör det och till sist betalar vi för akutboendet.

Hade de bosatt sig på Trafalgar Square och satt upp ett tältläger skulle processen göras kort. Den processen skulle inte kallas ”vräkning” utan den mer korrekta termen ”avhysning” skulle ha använts i tidningarna. Få hade tyckt det skulle avsättas skattepengar att härbärgera de hemlösa romerna efter avhysningen eftersom de har valt en plats de borde vetat de skulle bli avhysta från. Dessutom har de ett personligt ansvar. Man skulle ha avkrävt de Rumänska myndigheterna deras ansvar och tog dessa inte det hade de helt och hållet struntat i att ge dem ett evakueringsboende.

Jag är trots allt därför tacksam för att jag bor i Sverige. Samtidigt är jag missnöjd med att leva här. Jag betalar skatt som sägs gå till annat än det den går till, jag betalar för insatser som vi egentligen inte skulle behöva stå för och det enda jag får för det är insinuationerna i Metro.

SläggaAtt säga att man blir missnöjd med svensk media är ett understatement. Vinklade och osanna nyheter, ibland med misstanken om att det är med vilje för att skapa opinion där ingen borde finnas Foto: Teknikensvarld

Kanske spekulerar jag för mycket igen för Jack Werners smak men kan det vara så att artikelns antydningar är helt planerade och genomtänkta? Finns det en slags röd tråd i en artikel som plockar fram och betonar det som egentligen inte existerar medan samma artikel smyger undan det som motsäger påståendet/tesen i artikeln? Kan det helt enkelt vara så att detta är ytterligare ett sätt att manipulera mig och andra läsares känslor för att skapa en opinion mot något när vi i själva verket borde vara evigt tacksamma över att vi bor i ett land där hela händelsen ändå kunde gå så lugnt och värdigt till?

Löjesguiden vill med dagens artikel nominera tidningen Metro till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni har förstått vikten av att vara pk på ett ytterst sofistikerat och raffinerat sätt. Artiklars rubriksättning, textens ordval och alla de uppgifter som motbevisar en tes kommer långt ner i textmassan och nämns bara i förbifarten är metoderna som används. Visserligen nämns de motbevisande uppgifterna men på ett sånt sätt att vreden och ilskan redan är väckt. Att manipulera har blivit en del av agendan i dagens press och i den nämnda artikeln finns en munsbit. ”Oseriöst” är nog ett epitet som borde användas mer ofta i pressammanhang.”

8 tankar på “Medieagendan

 1. Manipulationerna är sanktionerade från de i Riksdagen som omhuldar begreppet allas lika värde,dvs du skall inte tro att du skattebetalare är förmer än snyltare från andra länder,alla har rätt att leva på dina skattepengar.Tänk om de istället sagt att alla har lika värdighet,men att de som snyltar får betala för sig det vore att ha ett värde!

  Gilla

  • Det är delvis det jag menar när jag emellanåt skriver ”röstboskapet”. Vi ska gå till valurnorna vart fjärde år för att skänka en ansamling kräk lite legitimitet. Vi bör också vara mottagliga för allehanda propaganda för att se till att vi tänker rätt och därmed gör och handlar rätt. Rösta rätt, tänk inte och framför allt se till att du tar in all fin information du kan få som gör att du gör allt det. Vår fina medievärld förser oss ju så gärna med nya pravda-lika nyheter i statsmaktens tjänst.

   Gilla

 2. Jag ska komma ihåg hur man genomför en bombräd. En bra bombräd skickar man först mejl om till de berörda, en dålig bombräd är en som sker oannonserad så att någon oskyldig riskerar att dö. Den principen bör amerikaner, ryssar och kineser kunna betala dyrt för att gå på bombrädskurs på Tel Aviv-universitetet. Apropå löjestexter.
  Men ska man sälja lösnummer, gäller det att skapa braskande rubriker med rätt känsloord. Är man militärinformatör gäller det att använda känslolösa ord eller positiva känsloord. Det är informationskrigföringens motsvarighet till att springa i motståndarens uniformer, man kortsluter förståndsprocessen. När tillräckligt många kör sina agendors känslostormsutspel och motsvarande känslospelsutsläckningskampanjer, då blir det livat värre i de stackars människorna som lever i korsdraget. Hus, barn, trilskande make, förkylningar och ovanpå det tvingas lyssna till trams.

  Gilla

  • Kan mycket väl vara en modell särskilt för Putin. Att skicka in soldater i falska uniformer med ryskt militärt materiel i Ukraina är nämligen bara det ett krigsbrott större än Israels. Att sen skjuta ner civila flygplan och bomba civila i landet och sen gömma sig bakom ”det var rebellerna” är också det en krigsmetod de har lärt sig duktigt mycket av från Hamas. Det gäller ju att ta till sig de bästa bitarna av allt och här har ju ryssarna goda allierade i Mellanöstern. Trots allt detta missar du fortfarande den riktigt stora poängen med artikeln. Den handlar nämligen inte om vem som har rätt eller fel i konflikten mellan Israel och Hamas utan nämner två exempel på hur tidningarna vinklar nyheter genom att utelämna vissa uppgifter men förmedla andra. Nånstans har du nog fastnat och sen inte kommit längre (?), min poäng är att detta är ett sätt att lura oss och det sker dagligen. Allt du behöver göra är att slå upp en svensk tidning eller lyssna på en svensk nyhetsförmedling som så kallade nyhetsprogram.

   Gilla

 3. Du är ju verkligen duktig på att trivialisera själv i frågan om Israel och Palestina som är en totalt asymmetrisk konflikt där en ockupationsmakt med högteknologiska vapen under decennier har terroriserat och mördat befolkningen i Palestina och som systematiskt bryter mot otaliga FN resolutioner, illegalt annekterar mer och mer mark och utför etnisk rensning.

  När det som i invasionerna av Gaza har handlat om inte tio gånger fler döda utan många tiotal gånger fler döda civila palestinier än israeler så är frågan inte om det skrivs för lite om vad Hamas pysslar med som säkert i många fall är vidrigt utan varför Israel får fortsätta skövla och mörda utan några fler konsekvenser än några höjda ögonbryn.

  Hur många har de så kallade raketerna dödat på 50 år i jämförelse med Israels bombattacker, invasioner etc. Hur många civila och barn har de dödat, skadat och fängslat? Hur många bostäder och hela bostadsområden har de förstört? Hur mycket av infrastrukturen, vatten, el, vägar har förstörts av respektive? Hur mycket livsnödvändiga mat- och läkemedelsleveranser har stoppats. Hur många har dött av undernäring, för lite läkemedel och sjukvård, förstörda bostäder etc.?

  Israel är en ockupationsmakt, har du och andra förväntat sig att palestinierna ska läggas sig ner och dö för att den sionistiska drömmen om ett storisrael ska bli verklighet. Hade du själv gjort det om en ockupationsmakt gjorde samma sak här?

  Att ett land som dessutom sitter på hundratals kärnvapen, kemiska vapen m.m. hålls under armarna eller snarare hyllas är äckligt, de har dessutom mage att anklaga andra stater för att försöka göra det som de gjort sedan 70-talet.

  Att jämföra dem är inte bara intellektuellt ohederlig det är dessutom inhumant och ett totalt hyckleri som dessutom möjliggör för att det fortsätter. Är det mer ok för att vi kallar Israel en demokrati fast det i praktiken är ett apartheidsystem?

  Gilla

  • 1. jag antar att meningen ”Israel hamnade delvis med rätta under luppen där deras krig saknade proportioner, de bröt helt enkelt mot proportionalitetsprincipen i Genevekonventionen som alla som är medlemmar i FN har godkänt.” var för otydlig för dig Fenderbender. Det framgår ju inte alls att jag tycker att Israel bröt mot proportionalitetsprincipen i den. Kanske bör man komma fram till att också jag har skrivit att det inte är okej, men det är kanske bara jag som tycker det.
   2. ”….varför Israel får fortsätta skövla och mörda utan att några konsekvenser eller några höjda ögonbryn.” Jag utgår från att du aldrig har hört talas om den förundersökning som har satts igång från FN:s sida som tittar på krigsbrott begångna av just Israel. Länk så också du kan läsa om detta kommer här http://www.amnestypress.se/notiser/12422/fn-utredare-sager-att-israel-kan-ha-begatt-krigsbr.
   Det lite lustiga där är att Israel fortfarande med all rätt hamnar i fokus, men Hamas? Inte ett finger lyfts ens då det är uppenbart att också de begår krigsbrott vilket FN själva konstaterar! Lite om deras krigsbrott hittar du via följande länkar.
   Utplacering av raketramper på skolor: http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-strongly-condemns-placement-rockets-school
   Användandet av sjukhus och skolor som mänskliga sköldar: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2753176/Hamas-DID-use-schools-hospitals-Gaza-Strip-human-shields-launch-rocket-attacks-Israel-admits-says-mistake.html
   Hur man använde Israeliska uniformer i militära attacker – förbjudet enligt Genevekonventionen för övrigt: http://www.thenational.ae/world/middle-east/battered-but-not-beaten-hamas-will-not-stop-building-tunnels
   Men det är väl förstås för mycket begärt att FN ska titta på TVÅ sidors övergrepp istället för en. Jag är rätt övertygad om att det vore bäst om FN vill kalla sig trovärdig och objektiv. Därmed fortfarande inte sagt att man inte ska titta på Israeliska övergrepp. Men som sagt, tittar man bara på en förbehåller jag mig rätten att kalla det enögt.
   3 Ockupationsmakt påstår du. Det där får du nog lov att utveckla en smula. Talar du om bosättningarna på Västbanken är jag halvt benägen att hålla med dig. De har syftat till att skapa säkerhet för Israel men har i själva verket blivit en kvarnsten. De har också blivit en del av en maktapparat där Palestinier hamnar och har hamnat i kläm vilket bara har byggt på förbittringen. Inget jag förnekar och inget jag tycker är bra, men det var inte det artikeln handlade om. Istället handlar den om just bristen på balans när en sida anklagas och en går fri från så mycket större skuld. Artikeln handlar också om hur tidningar vinklar nyheter genom att utelämna uppgifter men skriva om andra, att man helt enkelt lyfter ur fakta ur sitt sammanhang för att skapa en ensidig bild. Antagligen missade du hela huvudpoängen men såg detaljerna där, vad vet jag.
   Talar vi återigen om Palestina som ockuperat ber jag dig läsa på historia däremot. Landet har för det första aldrig funnits om man nu inte kallar en romersk provins för ett ”land” då förstås.
   4. ”Att ett land som dessutom sitter på hundratals kärnvapen, kemiska vapen m.m. hålls under armarna eller snarare hyllas är äckligt, de har dessutom mage att anklaga andra stater för att försöka göra det som de gjort sedan 70-talet.” Motfråga: Vet du för det första att de besitter allt detta? Det är i så fall rätt sensationellt eftersom inte ens USA har fått ta del av de statshemligheter som talar om detta. Än mindre har de fått information om det vilket har verkat försvårande i deras förhållande eftersom det har uppfattats som om Israel går sin egen väg utan att ge något tillbaka ens till dem. Stundtals har bl a den här typen av frågor gjort att förhållandet inte har varit så bra som alla påstår. Under Jimmy Carters administration t ex var förhållandet spänt. Att Israel har kärnvapen lär inte vara någon större sensation att påstå, så långt är allt helt och hållet säkert. Ingen kan däremot säga hur många stridsspetsar, vilken kapacitet dessa har och hur effektiva de är. USA vet det inte, FN likadant och ingen annan heller eftersom Israel betraktar få eller inga som sina vänner.
   Min andra motfråga: Har Israel dig veterligen använt dessa vapen som ingen vet finns mot ett land eller folk? Svaret är givet – Nej det har aldrig hänt. Vad gäller andra länders kärnkraftsprogram som Israel då som du säger ”anklagar andra stater för att försöka göra” så syftar du förmodligen på Iran. Helt rätt Fenderbender – Iran har ett program vars officiella syfte är att skaffa kärnkraft för fredligt och civilt syfte. Problemet för dom är att det vore ologiskt att tro att det är det enda syftet. Iran har fått hur många chanser som helst att lägga pappren på bordet, men har hela tiden misslyckats eller mindre diplomatisk uttryckt vägrat. Det civila programmet har man inga problem med men det har funnits välgrundade misstankar om att det inte är hela sanningen. Programmet har en så stor omfattning att man helt enkelt inte har fått tillgång till alla dess delar. Kanske inte så konstigt om man har något att dölja. Så sent som förra året löpte en deadline ut, Iran vägrade att samarbeta. Man la fram bevis från satellitövervakning där man visade anläggningar som inte redovisades eller omnämndes i rapporter och diskussioner, fortfarande förnekelse. Rapporten om det hittar du via följande länk: http://www.iaea.org/safeguards/symposium/2014/images/pdfs/verification.pdf
   Lägger du dessutom till att Irans officiella inställning som också färgar deras utrikespolitik är att staten Israel ska utplånas kanske du börjar förstå att Israel många gånger har liten eller ingen anledning att lita vare sig på Iran eller någon av deras allierade. Dessa är ju Hizbollah i Libanon men har också tidvis varit det Hamas alla tycker kan gå fria.

   Till sist: apartheidsystem? Är det möjligen därför att de förtrycker sina minoriteter så till den milda grad så att Knesset (Israels parlament) har två arabiska partier? Länk till wikipedia där du kan läsa om det här: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_List
   http://en.wikipedia.org/wiki/Balad_%28political_party%29
   Israel är tillsammans med Libanon de enda länderna i regionen som ens kommer i närheten av att vara demokratiska. Försök har gjorts att inskränka de små partiernas inflytande i Knesset, något som alltid har varit akilleshälen i Israelisk demokrati. Små partier som ultranationalistiska och ultraortodoxa har kunnat trumfa igenom beslut som har varit kontraproduktiva och rent korkade emellanåt. Det har lett till än mer djupfrusna förbindelser med grannländer bland annat, men också en hårdare hållning säkerhetsmässigt. Försöket från förra året att höja taket för små partier att ta sig in i Knesset har uppfattats som ett försök att begränsa folks rätt att utöva demokratiska fri och rättigheter som det talas om i följande artikel: http://electronicintifada.net/content/israel-moves-outlaw-palestinian-political-parties-knesset/13998. Försöket måste dock ses som just ett sätt att begränsa minoriteters inflytande och oproportionerliga makt. Det har också lett till att de arabiska partierna har börjat samarbeta mer och därmed fått mer makt. Mer om det här: http://www.timesofisrael.com/facing-extinction-israels-arab-parties-move-toward-unity-and-growth/
   Om du istället menar de minoriteter som finns inom det Israeliska samhället så finns det en rätt livlig debatt inom landet. Om du med ”apartheid” menar de säkerhetskontroller och begränsningar i rörelsefrihet som palestinier upplever som förnedrande och försvårande då de åker in i Israel har de all min förståelse. Det är dock fortfarande inte det artikeln handlar om. Det som har hänt är att den ömsesidiga misstron är så total mellan palestinier och israeler efter alla terrordåd, att ingen längre vågar lita på den andre. Så här motiverar t ex Israels armé det hela: http://www.idfblog.com/blog/2014/02/24/cheat-sheet-answers-important-questions-israels-security/. Fortfarande är dock svaret som jag ser det, att de två sidorna måste 1. Börja diskutera som jämlikar 2. Lita på varandra 3. Vara beredda att göra eftergifter, också Israel, som kan vara smärtsamma men som är nödvändiga. I den processen kan aldrig Hamas höra hemma, Abbas och hans Fatah möjligen men de har också lierat sig med rätt skumma krafter i historien. Men okej, Fatah är en motpart. Hamas däremot är och förblir det de alltid har varit, en organisation som är odemokratisk – de vägrar ju t ex val i Gaza troligen därför att de skulle förlora detta – men de behandlare dessutom de som vågar opponera sig så här: http://news.nationalpost.com/2012/11/21/completely-unacceptable-hamas-leader-says-killers-of-israeli-spies-must-be-punished/.

   Så låt oss sluta hymla, Hamas kan aldrig bli legitima företrädare för palestinier så länge de fortsätter att använda det egna folket som kanonmat. De kan aldrig heller blir erkända för detta så länge de vare sig följer krigets lagar, vägrar att erkänna Israel som stat eller erkänner demokratiska grundprinciper. Men allt detta är just det som har hänt i och med att Sverige har erkänt ett land som aldrig har existerat, som har två territorier med två regeringar varav en helt odemokratisk. Skiftet har lett till att Hamas nu är än starkare i konflikten med Israel när de kan anmäla landet till internationella brottmålsdomstolen i Haag. Så istället för att se till att Hamas förpassas till historieböckerna för att de helt enkelt är en mardröm kommer vi nu få se en alltmer fördjupad konflikt. Det tycker jag verkar tryggt för framtiden och jag tackar Margot Wallström djupast för den dumhet hon uppvisat.

   Gilla

   • Hakelius briljerar:
    http://unvis.it/www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article20377453.ab
    ”Och så har vi förstås Israel och Palestina. Inte heller en småsak. Men någonstans längs den svenska vägen, ganska tidigt, slutade den att handla om själva konflikten. Den blev i stället en hel generations vattendelare. Mer än politisk. ­Existentiell, definierande, gestaltande.

    Palestina eller Israel. Där gick vattendelaren mellan vi och dem, mellan rätt och fel, mellan gott och ont. I valet mellan Israel och Palestina skapades hela personligheter.”

    Gilla

   • Tänkvärda ord från en oftast vass penna. Det finns ju dom som har fastnat i denna artikel och trott att jag okritiskt har stött Israel, icke så jag är kluven. I ena andetaget är Isreael tillsammans med Libanon regionens enda demokratier, å andra sidan är Israel en stat som gör sig skyldig till klara övergrepp. Hur det nu än är med den saken så förblir jag en vän av staten med förbehåll och ett anklagande finger på en och samma gång. Det jag däremot är allergisk mot är svenska tidningars agenda att bara en är skyldig. Nej, Hamas är minst lika skyldiga i den konflikten om inte mer. Ändå vinklas nyheterna på ett sånt sätt att man kan förledas att tro att det bara finns en part som förtjänar kritik. Där har du huvudpoängen – vinklingen som teknik i två nyheter – som gör att vi tänker och handlar efter vissa givna mönster. Detta är vår tids skam i lika hög grad som att Israel och Hamas förgör varann med medborgarna som insats i ett mycket smutsigt spel. Där har vi mycket att lära oss hur vi dagligen duperas inte bara i dessa frågor utan andra som kanske är mer uppenbara som feminism och annat smått och gott. 😀

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s