Göran Greider 2.1

Hur får man en person som aktivt lägger ner energi på att inte förstå sambanden att förstå hur allt hänger ihop? Hur får man samma person att förstå att något kommer att drabba det denne säger sig försvara? Om dataingenjörerna på Intel eller AMD hade ställts inför samma problem med en dator hade de antagligen dunkat in en ny bättre processor och mer internminne. Nu talar vi dock inte om en dator utan om Göran Greider som trots sin mänsklighet uppvisar skrämmande likheter med en dator då man kan avläsa vad svaret kommer att bli varje gång.

RobocopLikt en mänsklig maskin vars minsta reaktion är förutsägbar blir Göran Greider nästan parodisk i sin iver att försvara Margot Wallström. Mission Impossible är nog närmre sanningen i det fallet Foto: Wikipedia

Läser man hans skrifter, inget jag rekommenderar för människor med svaga hjärtan eller korta stubiner, kommer man snart fram till hur han resonerar. Allt är kapitalismens fel, alla som säger emot är fans till Breivik, svaret på allt heter socialism och kumba ya i evigheten och alla blir så lyckliga så lyckliga bara man tänker som han. För att bevisa sin tes tar han alltid genvägen via generaliseringar och direkta felaktigheter där fakta är detsamma som nonsens. Metro där han bland annat skriver är ett ganska bra media för hans åsikter, båda är ju numer lika oseriösa. Eller vad sägs om måndagens krönika i tidningen.

Carl Bennet är näringslivstopp och representant. Den senaste tiden har han och fler med honom helt riktigt kritiserat Margot Wallströms agerande i Saudiarabien-frågan. Okänsligt och klumpigt är väl ord som ligger nära till hands om man vill uttrycka sig så diplomatiskt som utrikesministern inte gjorde. Mer om den saken kan du läsa om i mitt tidigare inlägg ”Fiskpinne”. Det som är dubbelt olyckligt är att agerandet från henne och miljöpartiet nu kan komma att kosta lukrativa inkomster för kontrakt med landet på andra områden än det militära, också detta har Bennet kritiserat.

QE IINär svaret ser ut så här kan det inte gå att ta miste på det utom om man heter Göran Greider då förstås Foto: Pixgood

I artikeln raljerar Greider över att Bennet nu tycker sig ha fått rätt. Rätt om vadå frågar sig Greider. Rätt om att förtryckarna nu har blivit upprörda över kritiken som utrikesministern riktade mot dem angående mänskliga rättigheter. Därför kommer Greider fram till att det enda man kan göra är att heja på Margot.Tillåt mig småle Göran, din logik är något haltande. För det första går inte kritiken ut på att Margot skulle haft fel angående Saudiarabien som ett land med brister i sina mänskliga rättigheter. Vare sig Bennet eller någon annan har sagt ett dugg om detta, mer om hans och andras uttalanden i artikeln från DN.

Greider talar alltså om den andra sidan av myntet, helt medvetet för att försvara Margot är min tes. Plakatpolitik är ju viktigare än realpolitik. Greider talar om mänskliga rättigheter, Bennet om vikten av att vårda handelsförbindelser. Man måste komma ihåg att Sverige är ett av de mest exportberoende länderna i världen, om vi raserar de möjligheterna raserar vi vår välfärd helt enkelt. Man måste därför se till att kritiken framförs på ett sätt som inte trampar folk och länder på tårna, där har utrikesministern fortfarande misslyckats och bör därför avgå. Hennes klumpighet och hanterandet av hela frågan gör henne omöjlig i rollen och hon har helt enkelt bränt för många broar.

Brända BroarBrända broar är ett gammalt fenomen som moderniserats av Wallström. Göran fattar inte ens vad som händer utan fortsätter samma gamla försvarstal  Foto: Tradera

Detta är inget Greider ens kan stava till, istället fortsätter han i samma stil. Han menar att oljan och deras rikedomar, där är enda gången karln har rätt i artikeln, gör att de har fått moraliskt frikort från all kritik. Återigen fel Greider. I maj 2011 publicerade DN följande artikel där landet på ett mer subtilt sätt kritiserades. Meningen var att du själv skulle dra slutsatsen hur löjligt det hela var och vem som hade rätt och fel. För att ytterligare visa kritiskt hur tunt argumenten höll i den Saudiska debatten kunde man läsa artiklar som denna på SVT. Kritiken fanns alltså där men mer nedtonad och du fick själv forma din bild, inte som i Görans fall få den nerkörd i halsen.

Men har har som sagt rätt när han säger att Saudiarabien är rikt och mäktigt. Det är det som gör situationen dubbelt farlig. Sverige är vare sig vi vill det eller inte oljeberoende. Det lär vi inte komma ifrån under de närmaste tio åren så nu när relationerna är djupfrusna med en av världens största exportörer av denna kan vi kanske se oss dubbelt skadade när vi och om vi blir bojkottade. Saudiarabien är på grund av sin rikedom en lokal stormakt med många vänner i regionen som också dom producerar olja, vad händer om också de får för sig att bojkotta oss Göran? Sanningen du blundar för är att om svenska varor bojkottas samtidigt som vi kanske får uppleva leveranshinder av oljan kan vi nog se oss om efter den välfärd som flytt.

Lämna Efter SigOm feministisk utrikespolitik är att göra sig omöjlig i världssamfundet, måste man börja fråga sig vad det är vi kommer att lämna efter oss och vad priset kommer att bli
Foto: Shorpy

Välfärden var det ja. Den är ju helig för personer som Göran, fast när det vankas lite plakatpolitik tycks inga hinder finnas för hur mycket man är beredd att äventyra också den. För när arbetare, det är ju alltid de längst ner som får betala det högsta priset för din och andras dårskap, blir friställda lär ingen bli lycklig. Skatteintäkterna sjunker vilket ger oss färre sjukhussängar och dagis, han tänkte nog inte så långt när han skrev. Bolagen som exporterar betalar också de skatt, lider de skada lär också den inkomsten segla Magdalena Andersson förbi. Inget som bekymrar plakatpolitikens egna mästare Göran inte. Göran kanske kan svara på följande frågor: Kan vi äta plakatpolitik? Kommer din moraliska överlägsenhet kunna generera inkomster att bygga sjukhus för?

Göran Greider har dock gjort ett dubbelfel i artikeln. Han utgår från en tolkning om hur han, vi och alla västländer i själva verket ser på demokrati och mänskliga rättigheter som ett rättesnöre. Men är den synen allas syn? Långt därifrån! För det första anser större delen av världen att demokrati är något riktigt underligt. Vi får nog räkna med att vår syn är ganska udda och att andras syn är lika respektabel som vår. Gör vi det inte är vi precis så moralimperialistiska som vänstermänniskor ofta anklagar andra för att vara. Vad gäller mänskliga rättigheter har länder som Saudiarabien och övriga länder i den kultursfären aldrig ens accepterat vår syn på detta. Återigen är den tolkningen vår, men andras? Icke sa Nicke!

TennisDubbelfel i tennis kan leda till förlust, dubbelfel i politiken tycks med nuvarande utrikesminister vara regel. Göran Greider är en av få som försvarar den Foto: SVT

I den så kallade Kairodeklarationen från 1990 förklarade flera länder däribland Saudiarabien, hur man såg på begreppet mänskliga rättigheter utifrån ett muslimskt perspektiv. Bakgrunden var deras kritik av vår syn som man tyckte hade klara brister, mer om deklarationen hittar du på Wikipedia. Frågan blir alltså hur man kan kritisera ett land för något de anses ha gjort utifrån våra kulturella föreställningar när vi vet att deras kulturella syn skiljer sig markant från vår? Det är som att jag skulle säga att  Stefan Löfven inte kan vara statsminister för att han ser ut som en ex-trummis i ett dansband, kritiken är irrelevant! Mer om den här sidan av saken har Rick skrivit om i ett inlägg på Genusdebatten, länk hittar du här.

Också Margot Wallström har gjort samma fel. Hon utgick i sin kritik från vår syn på fenomen som demokrati och mänskliga rättigheter, men brydde sig inte ett dugg om andras syn på den. Vår syn var moraliskt överlägsen, alltså kunde man säga saker som ”medeltida”. Om man vill vara diplomatisk är detta något av det mest klumpiga någon politiker har uttalat genom hela historien av den konstarten. Inte heller att kalla åsikter från Arabförbundet för ”Irrelevanta” är särskilt smart. Därför Göran, finns ingen annan väg än att se till att Margot Wallström avgår. Den feministiska utrikespolitiken har havererat snabbare än Göran kan säga ”skatt”.

BlindGöran tycks vara blind för fakta i målet vilket bara gör hans artikel än mer oseriös
Foto: Independent

Om Göran fortfarande inte fattar hur korkat utrikesministern har agerat kan han ta en närmre titt på följande fakta. Saudiarabien bryter mot en rad mänskliga rättigheter, det förnekar jag inte. Att de anser att deras tolkning av vad som anses vara mänskliga rättigheter gör kritik rätt mycket mer komplicerat. Att den framförs klumpigt och okänsligt är ett jätteproblem men frågan är Göran, varför använder sig samma Margot Wallström av dubbla måttstockar med hyckleriet som förtecken?

Kina är landet som bryter mot fler mänskliga rättigheter än Saudiarabien gör. Trots vetskapen om detta drar sig både Wallström och Löfven sig för att kritisera landet. Detta trots att Löfven snart ska åka till landet och träffa sin kollega för samtal och antagligen prat om affärer. Ett ypperligt tillfälle att ta upp kritik mot landet kan man tycka men plötsligt är det tystare än i graven.

FåglarKritik tycks rättfärdigad mot vissa länder men i andra fall gäller det att stänga igen näbben, hur kan det hänga ihop Göran? Foto: HD4Desktops

Mig veterligen har aldrig fångläger för politiskt oliktänkande t ex rapporterats om från Saudiarabien, men däremot från Kina som är ökänt för fenomenet. Inte heller hör man någonsin talas om att Saudiarabien avrättar fångar med nackskott för att skicka en räkning för kulan till de efterlevande. Det är däremot vardagsmat i Kina. Saudiarabien ockuperar inte heller illegalt annat lands territorium, det gör däremot Kina. Hade Saudiarabien gjort det hade de säkert behandlat den ockuperade befolkningen uselt men återigen tar Kina priset. Oviljan att kritisera Kina kan du läsa om i Aftonbladet. Mer om Kinas övergrepp kan man läsa om i Human Rights Watch årliga rapport.

Gene SimmonsGilla läget Göran! När Gene Simmons ser ut så här efter att ha läst din artikel är det kokt
Foto: Aftonbladet

Dagens nominering för priset ”Foliehatt of the Year” går till Göran Greider. Motiveringen lyder: ”I din iver att i alla väder försvara socialdemokratin glömmer eller lägligt bortser du från en rad detaljer. Du bortser från att det som kritiseras inte är själva kritiken av Saudiernas syn på mänskliga rättigheter utan hur den har framförts, vad detta har fått och till och med kommer att  få för konsekvenser vid en eventuell upptrappning. Du glömmer hur klumpigt och valhänt hela frågan har skötts av Margot Wallström där hennes hanterande har fördjupat förtroendekrisen mellan våra länder. Till sist är du helt blind för att vår syn på saker som detta handlar om långt ifrån är allas syn, ett kulturimperialistiskt synsätt för övrigt.

Artikeln missar därför med råge det minimikrav man kan ha på en saklig artikel. Istället är den i vanlig ordning en ideologiskt färgad försvarsskrift utan vare sig mening eller mål. Den visar helt enkelt bara att det haveri som jag och andra försöker påvisa i frågan är helt relevant. Margot Wallström bör avgå, något hon borde ha gjort för över en vecka sedan. Göran borde fundera på samma sak efter sin praktvurpa.”

17 tankar på “Göran Greider 2.1

 1. När ni rusar iväg så här. Tänker ni aldrig på dubbelmoralen?
  Jag kan t.ex. inte hitta något inlägg här om Bildts mycket mindre finkänsliga uttalanden om t.ex. Venezuela och Iran.
  Är det inte uppenbart att Ni på högersidan helt enkelt tycker mycket om Saudiarabien?

  Gilla

  • Mj, kära vän! Vem har sagt att jag var höger, inte jag. Jag har deklarerat mig som ickepolitiks före detta sosse men numer så besviken att jag inte kan eller vill rösta på skiten. Jag har också vid flera tillfällen slagit mot höger, mot SD – helt enkelt alla de etablerade partierna. Det hade kanske varit bra om du hade tagit reda på allt det där först istället för att bunta ihop mig med något jag inte hör hemma i.

   Fråga två: Anser du att verkligen att utrikesministerns misslyckande, man kan inte beskriva det som något annat hur man än ser det, gynnar vårt land och våra kontakter i världen? Jag skulle tro att agerandet nu har bränt rätt många broar också i andra länder som inte har varit indragna hittills och att det också där kommer att bli betydligt svårare att agera. Anledningen är att ingen längre litar på ett land vars utrikespolitik tycks bygga på att bedriva plakatpolitik/inrikespolitik genom utrikespolitiken. Svensk vänster, jag vägrar att räkna mig dit numer, slår ju sig för bröstet att man är så himla internationalistiska och solidariska med andra länder. Hur kan man då genom utrikespolitiken i stort sett skita på en hel region utan att man berörs över vilket hyckleri bara detta faktum utgör? I ena stunden är ni muslimernas första tillskyndare, inget jag har något emot eftersom jag har skrivit inlägg mot den islamofobi som råder här och ute i Europa, men i andra stunden kallar man ett helt folk och en region ”medeltida”. Man gör det dessutom utan att ens ta hänsyn till den annorlunda syn, rätt eller fel, som finns på en rad tankar vi hyser. Att vi i samma veva gör oss skyldiga till den kulturimperialism svensk vänster älskar att diskutera i andra sammanhang nämner man inte med ett enda ord. Hyckleri är ett för svagt ord för att beskriva den tankevurpan är jag rädd.

   Fråga tre: Om man som du står till vänster är det rätt naturligt att värna välfärden, varför offrar du den helt plötsligt? Du om någon borde vara medveten om vårt lands exportberoende och att merparten av alla inkomster kommer från just exporten. Inkomster som genererar skatteintäkter som i sin tur går till vård skola och omsorg. Helt plötsligt är det inte viktigt att vårda denna process, hur kan det komma sig? Min poäng är att kritiken fanns redan innan, men den var mer nedtonad och mer av arten ”dra din egna slutsats men så här löjlig kan verkligheten faktiskt te sig”. En sån taktik kan ses som feg men betänk att vi har nu lyckats hamna i en situation där vi kommer att förlora kontrakt till andra länder och därmed inkomster. Ett scenario som INTE är gripet ur luften, det är redan på gång tyvärr. Som jag skrev, man kan inte äta goda intentioner men däremot exportinkomster.

   Fyra: Var snäll och blanda inte ihop korten igen. Vad Bildt gjorde har lite eller inget att göra med vad Wallström har gjort. Varför skulle jag kommentera Venezuela eller Iran när jag talar om nuet, om Wallström?

   Gilla

   • Du är nog höger.

    FRÅGA TVÅ:
    Jag tror att landet gynnas och att kontakterna i världen gynnas av att man talar klarspråk och kallar saker vid dess rätta namn. Naturligtvis ska man då använda sig av ett civiliserat språkbruk. Man ska hålla en rak och enhetlig linje och vara ärlig och lojal.

    Det är sådana länder man kan lita på i utrikespolitiken. De länder som bara fjäskar eller angriper, som byter åsikter och lojaliteter på en femöring kan man inte lita på. T.ex. alla länder som stödde ISIS med pengar och vapen och sedan helt plötsligt blev ISIS fiender och började bomba dem, för att sedan hux flux bli ISIS vänner i Jemen. Sådana länder kan man inte lita på, de kommer att hugga oss i ryggen den dagen de tjänar mer på det. Och om vi är ett sådant land så kommer alla förvänta sig ett rygghugg av oss när det skulle gagna oss.

    Att säga att Sharia, direkt tillämpat som i Saudiarabien och inte omtolkat som i Iran, är oerhört ociviliserat och barbariskt är sant. Det är inte att skita på en hel region. Det är väldigt få länder i den regionen som tillämpar sharia direkt, det är USA:s allierade teokratier . De övriga teokratierna tillämpar en omtolkad Sharia och de sekulära staterna har sekulär lagstiftning (färgad av kulturen). De flesta i regionen håller alltså med.

    Det är inte folken, regionen, länderna, kulturen eller religionen som kallas medletida. Det är tillämpandet av lagar som stiftades på medeltiden som kallas medeltida.

    FRÅGA TRE:
    Välfärdsstaten är borta redan. Den monterades ner ganska raskt efter skattereformen 1991, då moderaterna och sossarna enades om en helt ny skattelagstiftning som var exakt som moderaterna velat ha det sedan 1976. Detta ledde till de återkommande ekonomiska kriserna och vid varje kris så har man sparat pengar på välfärden.

    Det är bara det att svenskar inte har en aning om hur deras samhälle fungerar. De lär sig floskler och propaganda som t.ex. att Sverige inte säljer vapen till krigförande länder (på top 20-listan över länder som köper vapen av Sverige så ligger 13 i krig nu), att Svenska fängelser är inriktade på rehabilitering (vårdtanken övergavs 1978), att Sverige har världens bästa välfärd (i EU ligger vi väl på 15:e plats eller så) och liknande.

    Men resten av din fråga är ändå relevant.

    Vi är exportberoende. Men vi ska inte konkurrera med brun tunga, vi ska konkurrera med kunnande, teknologi och kvalitet. De länder som FÅR och KAN köpa våra grejer ska vara glada för det. Det finns också en jäkla massa länder som jättegärna skulle köpa av oss men som INTE FÅR det. Om vi lät Iran köpa grejer fritt t.ex. så skulle det vara en bättre partner än Saudiarabien (eftersom Saudiarabien köper från alla sina allierade). Om Iran fick köpa det som Saudiarabien inte köpte så skulle dessutom Saudiarabien snabbt ändra sig.

    Att leva på exportinkomster från rygghuggare, baserade på brun tunga, är inte långsiktigt hållbart. Det slutar på ett av två sätt; rygghuggarna hugger oss i ryggen (som t.ex. USA med Saddam), eller så har rygghuggarna huggit fel person i ryggen och kan inte köpa något längre (Som Sverige med Saddam).

    Dessutom så har vi troligen inte förlorat något på Wallströmaffären. Saudiavtalet är ju omförhandlat och går nu istället till Förenade arabemiraten som sedan skänker bort grejerna till Saudiarabien. Det är ju bara ett spel för gallerierna där svenska regeringen låtsas som att man lät bli att sälja och Saudi låtsas som att man lät bli att köpa.

    FYRA:
    Att Wallström får skit för att ha sagt sanningen om Saudi, och strax innan fick skit för att hon INTE kallade Kina för en diktatur (utan enpartistat utan val) är dubbelmoral. Att Bildt (m.fl.) sagt mycket mindre diplomatiska saker som Iran, Ryssland, Venezuela och andra utan att få skit är också dubbelmoral. Att Göran person fick skit för att han inte heller uttalade sig odiplomatiskt om Kina, och att Löfven får det just nu är också dubbelmoral när det tydligen är hemskt att göra det om Saudiarabien.

    Hela den här frågan handlar egentligen om att man inte ska tala klarspråk om USA:s allierade eftersom de ska framstå som de goda.

    Gilla

   • Sammanfattning: Din sida och tolkning står alltid för sanningen och visheten. Svaret på det blir: Du får tala länge än innan dina ”bruna tungor” och annat ovidkommande biter på mig. Du blandar ihop äpplen och päron och tror att resultatet ska bli päpplen. Ta exemplet ISIS som inte heter det du påstår för det första, de kallas IS eller Daesh. Saudiska PRIVATA pengar har hamnat i Daesh fickor, det är sant. Men hur man får det till att ”T.ex. alla länder som stödde ISIS med pengar och vapen och sedan helt plötsligt blev ISIS fiender och började bomba dem, för att sedan hux flux bli ISIS vänner i Jemen.” är både svårsmält och svårbegripligt. Men det är ju så du bygger upp din retorik, på dumhet och sammanblandning av begrepp och fenomen. Sen kommer smokescreens. Du påstår T.ex.”Välfärdsstaten är borta redan. Den monterades ner ganska raskt efter skattereformen 1991, då moderaterna och sossarna enades om en helt ny skattelagstiftning som var exakt som moderaterna velat ha det sedan 1976. Detta ledde till de återkommande ekonomiska kriserna och vid varje kris så har man sparat pengar på välfärden.” Det är ju just därför att vi inte har råd med välfärd som vi har fått mer välfärd. T ex infördes 2006 en tandvårdsreform som subventionerade tandvård. Det gav enligt dig mindre välfärd, right! Sen fick vi en avreglering av apoteksmonopolet som sossarna bara hade använt för att sko sig på de sjukas bekostnad så man kunde lova än mer åt alla. Resultatet har jag själv erfarit eftersom jag har en kronisk sjukdom, priserna har sjunkit och jag kan spela ut de olika aktörerna mot varandra genom att gå dit där jag får min medicin billigast. Det är enligt dig en nedmontering, right!!!!!!

    Att krydda med lite USA-hat fungerar alltid också. Världen kommer alltid att ha en eller två galningar som för egen del vill styra och ställa efter eget behag, det är en del av verkligheten. De kallas stormakter eller supermakter, en av dem heter USA. En annan heter Kina och en tredje som aspirerar på rollen heter Ryssland. Av de tre vet jag vem jag väljer, helt klart USA. Ryssland har inte upplevt en enda dag av frihet sedan Ivan den förskräckliges dagar, politikerna stoppar enorma summor pengar i egen ficka och låtsas bry sig om folket. Putin är satt på listan över världens tio rikaste människor och tror att ingen fattar var pengarna kommer ifrån, en trevlig kille. Kina har också brutit mot så många regler i de mänskliga rättigheterna att ingen längre orkar eller kan räkna. Med USA vet jag, hur mycket jag än ser ner på dem för Irak eller andra fadäser, att jag åtminstone får utöva det jag gör nu det fria ordet. Med de andra skulle jag inte få det ens en gång.

    Till sist kan man blanda ihop än lite mer. Carl Bildt, gudarna ska veta att jag inte tycker om honom men i jämförelse med Wallström var han rena drömmen, var inte ens utrikesminister utan i opposition när han uttalade sig om Venezuela. Iran har han haft starka åsikter om under många omgångar, det har alla med sunt förnuft kunnat ha sedan 1979 så var när och hur de ”indiskreta orden” uttalades tycker jag du ska hänvisa till. Också Kina finns all anledning i världen att kritisera. Landet ockuperar ett annat olagligt och i strid med en rad deklarationer både i och utanför FN. Så vad kritiken än har bestått av, om han så har kallat dem ”den store satan” skriver jag under på beskrivningen, de är allt det där och mer. Men här kryper då kräket Wallström trots att Kina har gjort en rad saker Saudiarabien inte har gjort.

    Att du har ganska dålig koll på fakta skvallrar två saker om. Du påstår jag står till höger. Ja om jag står till höger om dig är det ju skamligt men för mig kallas sånt ”fritt tänkande”. Du baserar påståendet på ”att du vet för du påstår detta”. Att läsa tidigare inlägg är inte särskilt aktuellt då inte. För det andra påstår du att USA har allierade teokratier. Världen har bara en teokrati och det är Iran. Det landet är näppeligen en allierad till USA så vad du får den uppgiften ifrån vet jag inte. Om det är Israel du menar har jag inget annat att säga än att du bör ta reda på vad ordet ”teokrati” betyder. Det fanns en gång i tiden en teokrati till, den hette Tibet men som du vet ockuperas det landet numer av landet ingen, framför allt inte vår fega utrikesminister, våga kritisera. Det landet heter Kina och är nog mer viktigt att kritisera än alla Saudier tillsammans.

    En sak till som jag reflekterar över. Du påstår att Sverige inte ska konkurrera med hjälp av smutsiga affärer utan med kunskap och konkurrenskraft. Fromma förhoppningar i ett land där kunskap är satt på undantag i en skola styrd av en teori som säger att man aldrig behöver bevisa sitt påstående, det räcker så bra med att hävda en sanning så är den sann. Svensk skolungdom av idag är helt enkelt så dåligt rustade för det du säger med så dåliga förkunskaper om det mesta att jag tycker att dina ord är minst sagt ihåliga. Men det är bra att du är sån optimist, själv är jag det inte på den punkten. Sverige har nedmonterats på den och där borde dina nedmonteringsteorier komma in istället.

    Till sist en personlig liten reflektion. Jag är läsare av Susanna Varis blogg och kunde där läsa om dina teorier om Finland som hade ockuperats av finnar och svenskar som hade haft maktanspråk på landet. Hur galet det var vill jag inte ge mig in i, det kan bli ärekränkande. Jag kan dock säga så här, det tycks vara en medveten taktik från din sida att dels tjata ihjäl folk med ändlösa tirader dels komma på fullständigt felaktiga teorier bara för att provocera. Kanske inte den bästa av metoder om man vill ha ett seriöst samtal. Du får därför skriva vilka teser du vill men jag tänker inte ge mig i polemik med dem, vi har helt enkelt alltför stort avstånd till varandra på flera plan.

    Gilla

   • Jag håller mig till sanningen ja. Jag tror inte på postmodernismen sanningsrelativitet.

    De byter ju namn med några års mellanrum så jag har för vana att kalla dem ISIL (som de hette när de påbörjade sin expansion), nu skrev jag ovanligt nog ISIS. Daesh är för övrigt samma förkortning och namn som ISIS fast på arabiska.

    Det var inte bara Saudiska privata pengar, utan också Saudiska statliga pengar (skiljelinjen är ju förvisso lite flytande mellan vad som är statligt och kungafamiljens privata). Men det var också statliga pengar från bland annat USA och EU. Under åren 2011 till och med 2013 så var huvuddelen av ISIL:s vapen direkt skänkta av USA. och EU. Analyser av tomhylsor m.m. från slagfältet visade att mer än hälften av utrustningen var amerikansk och och en stor del Europeisk. Först efter brytningen med USA under 2014 så minskade andelen amerikansk och Europeisk utrustning (framförallt Kinesisk tog vid, men också t.ex. väldigt gammal sovjetisk skit började dyka upp i märkbar grad). När man under 2014 började visa nyhetsklipp på ISIL så ifrågasattes varför de bara hade amerikanska fordon, vilket då förklarades med att de hade erövrat dem från Irakiska armen, men de körde samma saker 2011 och 2012 utan att ha tagit så mycket som ett däck från Irakierna.
    Men allt det här vet ni ju egentligen, ni kallade dem ju för frihetshjältar m.m. på den tiden. DN skrev om hur hemskt det var att Syrien köpte vapen av ryssarna för det kunde försvåra för EU och USA att gå in i kriget på ISIL:s sida, Hizballah terrorstämplades 2012 då de förklarade krig mot ISIL, fler borgerliga debattörer, som Gudmundsson och Ivar Anti förespråkade att USA skulle gå in i kriget på ISIL:s sida. Reinfeldt hyllade dem i varje sommartal i tre år i rad. Det är ju bara den sedvanliga minnesförlusten som inträder så fort jänkarna byter sida.

    Att först montera ned folktandvården under 90-talet och sedan återskapa 5% av det man monterat ned är inte att öka välfärden jämfört med välfärdsåren. Samma sak med all skit man håller på med, att sänka socialförsäkringarna från 95% till 70% och sedan höja dem till 75% är inte att ge mer välfärd än före slakten.

    Privatiseringen av apoteken har lett till ökade priser. Om din medicin blivit billigare så tillhör du en mycket liten skara. Dessutom innebär ju högkostnadsskyddet att ingen lägger mer än 180kr per månad på viktig medicin (efter höjningen från 150 kr 2012). Men prishöjningen är inte det stora problemet, det stora problemet är att apoteken numera inte har kvalitetsgaranti som de hade förr utan säljer skit med reklam.

    Fördelen med Ryssland och Kina är att de låter folk välja själva. USA ockuperar istället folk utan att de får välja. Sen är det ingen överraskning att du väljer USA, det är ju också därför du valt Saudiarabien, de följer ju med i paketet tillsammans med andra härliga allierade till USA.
    Så länge det är rätt ord så får du det. Om det är fel ord du ger frihet så riskerar du att hängas upp i köttkrokar med ett stolpiller i ändtarmen på ett CIA-plan på Bromma. Men det är riktigt, så länge du tycker rätt så är det riskfritt.

    Så det är OK att förstöra handelsrelationerna med Kina?
    Kina ockuperar mycket riktigt Östturkestan, men jag tror inte att de fått igenom några resolutioner i FN än. Däremot brukar det ju gnölas om att den där slavägande levande guden från Kinesiska Tibet inte får tillbaka sitt feodalrike och sina slavar.

    Iran är en teokrati, precis som Israel. Men de två är inte i närheten av lika teokratiska som USA:s allierade Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Bahrain, Libyen (sittande regim som vi var med och krigade för). Afghanistan (Där vi är med och slåss på Islamistiska fronten för Afghanistans frälsnings sida) är också en teokrati. Rwanda var också en teokrati som stöddes av USA när de genomförde folkmordet där. Det finns fler exempel.

    Det är riktigt att skolan också slaktades när välfärden monterades ned. Inom de kunskapsområden som genererar exportintäkter har dock inte postmodernismen kommit in.

    Jag hade ingen aning om att de faktiska historiska omständigheterna kring den finska statens uppkomst var ifrågasatta eller provocerande. Men jag gick också i skolan innan välfärdsstaten monterades ned.

    Gilla

  • Och när Putin beter sig så irrationellt som bara Putin kan måste den ersättas. Nåt som kommer att bli svårt med tanke på att Saudiarabien nu inte är den enda som har börjat visa tecken att vända vårt land ryggen. Tycker det verkar lovande för framtiden att vi har en utrikesminister som inte ens förstår vikten av att ha goda förbindelser med omvärlden eller att markera mot länder som just Ryssland då det behövs. Samma utrikesminister kröp rätt bra inför Putin för någon månad sedan i frågan om jas-plan skulle få landa i Baltikum eller inte, en icke-fråga men en markering från rysk sida. Inget snack där inte om att göra som dom sa. Samtidigt är Ryssland landet som på minst lika stort sätt bryter mot det som utrikesministern omhuldar – mänskliga rättigheter.

   Gilla

   • Vad är det för irrationellt beteende som Putin uppvisat?

    Ryssland frågar: Ska det landa Jas-plan i Baltikum?
    Sverige svarar: Nej det ska det inte och om det var så så skulle vi skita i vad ni tycker.

    Hur är det att krypa? Och om man ska krypa för Saudi, varför inte krypa för Ryssland?
    På minst lika stort sätt som vilket land?

    Gilla

   • @MJ
    Nej,Putin är inte irrationell utan han vill återigen göra Ryssland till en stormakt så att han kan bete sig som han vill och förtrycka andra länder.
    Sverige svarade att vi inte skulle landa med några Jas-plan i Baltikum men jag har inte läst eller hört att vi sa att vi skiter i vad de tycker.Har du andra källor som styrker det än vi andra eller skall vi som vanligt bara tro dig på ditt ord ?
    Jag tycker inte att vi skall krypa för Saudi men vi skall heller inte krypa för KIna eller Ryssland om vi skall vara konsekventa.S tycker dock uppenbarligen att man skall krypa för KIna eftersom de då helt plötsligt inte vill kalla dom för en diktatur.
    Citat från Margot Wallström angående Kina:
    ”Margot Wallström håller inte heller med om att ett land som inte har allmänna val är en diktatur.
    – Inte nödvändigtvis. Det finns ingen definitiv definition av vad som är en demokrati, säger hon till Sveriges Radios reporter Herman Melzer i riksdagen.”
    Citat från Wikipedia om demokrati:
    ”Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati).”….

    Gilla

   • Pelle2
    Stormakt har ju Ryssland alltid varit. Putin vill (och har nog lyckats) att det ska vara en supermakt. Vi är nog i ett läge med tre supermakter, Ryssland, Kina och USA-EU. Tyvärr (för oss) så har USA-EU ansträngt sina resurser oerhört och det brukar leda till storkrig eller kollaps.

    Nu vet man inte vad som sades exakt, men kabinettssekreteraren ska ju ha påpekat att det inte var Rysslands sak var svenska plan landade. Efter mötet mellan Söder och ambassadören så sa ju både Wallström och Försvaret att övningsplanerna kunde ändras samt Estland meddelade att svenska plan fick landa i Estland om de ville.
    Det var ju inte heller det här med landande i Estland som ryssarna brydde sig om. Ryssarna undrade hur Sverige och Finland kunde samöva anfall mot Ryssland tillsammans med USA och samtidigt hävda neutralitet.

    Nej precis. Man ska säga som det är oavsett vem som skulle bli sur. Nu kan jag förvisso se två goda skäl att inte använda ordet diktatur om Kina. 1. Ingen svensk politiker och nästan ingen svensk kan definiera diktatur och demokrati, man bör inte använda ord man inte förstår. 2. Orden diktatur och demokrati betyder något helt annat i Kina (där demokrati definieras av sociala rättigheter och frånvaro av kolonialism) så språkförbistringen kan ställa till det. Men det hindrar inte att man säger som det är, om t.ex. kinesiska dödsstraff.

    Wikipedia är ett uppslagsverk för barn och av barn. Definitionen där säger dock inget och du kommer inte hålla med om den definitionen när det kommer till t.ex. Kuba och Iran.
    Om du dessutom går vidare och tittar på wikipedias definition av allmänna val så står det:
    ”Demokratiska länder har allmänna val till beslutande församlingar. I dessa val gäller allmän och lika rösträtt, vilket innebär att varje medborgare över en viss ålder har rösträtt med en röst per person.”
    Vilket alltså utesluter bl.a. USA, eftersom väldigt många vuxna där saknar rösträtt på grund att de fälts för brott. Det utesluter också t.ex. UK eftersom omyndigförklarade vuxna där saknar rösträtt.

    Så om du vill att Wallström ska använda wikipedias definition, vill du att hon ska säga till USA och UK att de inte är demokratier?

    Gilla

   • Ryssland en supermakt under Boris Jeltsins dagar? En försupen president som administrerade ett sönderfallande imperium där korruption och vanstyre var en del av vardagen och där maffian var den enda maktfaktorn i samhället och fortfarande delvis är det? En krigsmakt, framför allt flottan, som var lika nedsänkt som en ubåt? och du kallar det en supermakt? MJ, skärpning för i helvete! Du kan inte på fullaste allvar beskriva det som en supermakt. Det är tyvärr också fel i ett längre historiskt tidsperspektiv, Ryssland var aldrig en stormakt innan tsar Peter den Store. Vad man närmast kan likna det vid var ett ultrareligiöst skräckvälde med klara repressiva drag. Människors liv stod inte högt i kurs och de enda som vågade kritisera var dårarna eftersom man i den tidens Ryssland inte vågade skada dessa. Du får nog försöka igen med dina krumbukter, det är du ju så bra på testa några andra den här gången så vi åtminstone får ett smakprov på din livliga fantasi.

    Sverige och Finland samövade anfall på Ryssland? Nu tar jag anstöt på riktigt, vilken verklighet lever du i egentligen? Jag tror jag ska dra hit min frus släktingar för att tala om vad man tycker om den typen av svensk du är i Finland, då lär ingen vara så här snäll längre. Idioter brukar bemötas med hårdare bandage där, särskilt om de är skitsnackande svenskar som inte förstår deras utsatta läge. Varmt rekommenderbart, åk inte till eller bosätt dig där. Om du inte kan skilja på en försvarsövning och en övning i offensivt syfte tycker jag det vore bättre om du läste på din hemläxa lite bättre. Jag hade hört att du var oseriös, nu vet jag att du var mer än så. Du kan inte ens beteckna Storbritannien på rätt sätt enligt det svenska språket, som sagt djupt oseriös.

    Du har vidare påstått att Nepal bestod av slavägare, min enda kommentar är nog att du hyser ett totalt förakt för andra människors sätt att leva som gränsar till nazism inte socialism. ”Din sida” hävdar ju ofta att ni är så empatiska, det kommer på skam så fort du sätter dig vid en dator. Fast det är sant, de två ideologierna är ju egentligen en och samma så du är nog socionazist.

    Du påstod också vidare att flera Gulfstater var teokratier, en rätta benämningen ska vara sultanat. Saudiarabien är däremot en monarki. Också Israel drogs in och där var det också enligt dig en teokrati. Läs på din läxa igen, den är inte ens påbörjad. Israel är nämligen en demokrati och inget annat och dessutom regionens enda. Statsskicket kallas republik, slå gärna upp det så du lär dig det också. Landet har ingen författning baserad på religion, de har inte heller en regering som säger sig vara guds ställföreträdare eller utsedd av gud. Det är därför du har tre arabiska partier i knesset varav ett muslimskt. Också här gör du påståenden utan grund, du gör dessa till och med utan att hänvisa till någon källa. Så återigen är nog din kvot av förakt, okunskap och totalt åsidosättande av fakta rätt väldokumenterad.

    Jag tycker mönstret med dig blir allt mer tydligt. Oseriös, faktaförvrängare, propagandist mm. Det sista är riktigt svår att smälta eftersom du försvarar totalitära regimer, inte demokrati. Den hyser du ett totalt förakt för eftersom du troligen också är antidemokrat. Du pissar på de länder som tillerkänner sig detta styrelseskick och hyllar Kina och Ryssland. Svårsmält som sagt, du kan ju börja med följande artikel om ”drömlandet” Kina. http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/china. Du kan fortsätta med följande om samma land. http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/asia-and-the-pacific/china. Till sist kan du om samma land läsa följande artikel så kanske du också lär dig något. http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/asia-and-the-pacific/china

    Ryssland är nästa att förhärligas i din retorik. Bara under OS i Sotji begick landet så många övergrepp att spelen borde har ställts in. Läs mer om dessa här: http://www.hrw.org/russias-olympian-abuses. Du kan också testa att läsa hur ”vanliga ryssar” behandlas på vardaglig basis, en härlig läsning du måste ha missat. Här är den http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/russia.

    Den som försvarar dessa två länder måste vara antingen extremt dåligt upplyst eller helt enkelt bara ute efter att provocera med ren dumhet och nonsens. Vilken beskrivning som stämmer på dig vill jag inte spekulerar i, det får du rådbråka ditt samvete om. En sak vet jag dock, du bör nog sluta upp med att använda direkta felaktigheter i debatten. Det är för mycket av ett fördummande av allmäntillståndet i stort och gynnar ingen, inte ens dig. Ha en trevlig påsk, kom gärna med fler kommentarer men höj kvalitén på dessa så kanske jag kan se på dig med en mer seriös blick.

    Gilla

   • Freakshowfredrik.

    Nej, det kallar jag en stormakt. Nu är det inte Jeltsins dagar längre och nu är det en supermakt.

    Nu var det ju ryssarnas påstående och inte mitt. Men visst var det krig mot Ryssland som man övade ihop med jänkarna och samtidigt hävdade neutralitet?
    Jag vet att finnarna har lite annan syn på hårdhet. Den nationen satte ju upp koncentrationsläger för oliktänkande redan några dagar efter sin födelse, när enbart Sovjet och Sverige erkänt dem. Sedan ställde de till med folkmord på sina egna både på 10-talet och på 40-talet.
    Det var inte Storbritannien jag betecknade, det var Förenade kungariket.

    Det teokratiska styret i Nepal, under Dalai Lama, var ett slavekonomiskt feodalsamhälle ja. Det byggde på att klosterordnar ägde ALLT, även människorna. Förutom lamorna då som personligen ägde människor och tillgångar.
    Det är väl inte heller något som är ifrågasatt?

    Jag tror att du misstar dig om sidorna. Jag ingår inte i den binära låtsasuppdelningen som dagens naivistiska politiska diskussion bygger på. Att jag inte håller med dig om en sak innebär inte att jag tycker som ”den andra sidan” om allt. Tvärtom är det nog så att du tycker mycket mer likt ”den andra sidan” än vad jag gör, eftersom de två sidorna är så oerhört lika varandra.

    Du får gärna förklara vad du menar med teokrati, för om det inte är religiöst styrda stater du menar så har vi olika uppfattningar om begreppet.
    Israel har en författning som säger att bara sionister får delta i val eller inneha ämbeten. Du kan såklart tycka att det är i demokratisk ordning, eftersom du inte berättat vad du menar med demokrati, men hur skulle då Israel bli mer demokratiskt än andra länder i regionen?
    Sionismen hävdar ju också att judarna har fått landet av Gud och att de är skyldiga att folkmörda andra folk i det heliga landet (Flickorna får inte mördas egentligen, de måste våldtas och förslavas). Det är ju så de motiverar att folk av en främmande religion skulle invandra i stora antal och sedan ta över landet och fördriva befolkningen.
    De arabiska partierna, eller enskilda ledamöter, stängs också ibland av från arbetet i Knesset då de anklagas för att vara ickesionister. De har inte förbjudits ännu, men det finns förbjudna partier som av naturliga skäl inte har representation i Knesset.

    Återigen gör dina binära tolkning av politiken att du blandar ihop korten och tappar fattningen. Svenskt och i tiden förvisso, men samtidigt postmodernt och korkat.
    Jag har inte försvarat några stater över huvud taget, det är bara du som har gjort det. Nästan alla länder i världen tillerkänner sig till demokrati, det är bara några mikrostater och Saudiarabien och Burma som inte kallar sig för demokratier. Men här har vi ett verkligt problem. Ni, på båda sidorna, definierar ju egentligen demokrati som: ”En stat med någon form av val ibland som är allierad med USA”. Det är det som har gjort att demokrati numera är ett helt värdelöst begrepp, det kan vara allt från hårdföra diktaturer med alla dissidenter i tortyrläger till andra änden av skalan och diktatur kan vara länder med mycket bättre respekt för mänskliga rättigheter än Sverige.

    Du kan ju testa att läsa på amnestys sidor om ditt älskade USA eller ditt älskade Israel. Tror du verkligen att du kommer hitta mindre om dem där än du hittade om de andra två länderna? (Jag måste påpeka igen att jag inte försvarar Ryssland eller Kina, jag vet att det binära tänkandet slår till igen bara sekunder efter att man påpekat att man tänker själv och därför inte ingår i statspropagandans indelning).

    Gilla

   • Teokrati= ”teokrati (eg. = gudstyre) kallas det statsskick som man får om man låter samhället styras av religiösa lagar och författningar, ofta stiftade med utgångspunkt i någon religiös skrift. Ofta finns en religiös maktgrupp som skall tolka skriften och omsätta den till lag.Teokrati är väsensskilt från demokrati. Demokrati ger alla människor rösträtt och låter majoriteten bestämma. En teokrati låter aldrig majoriteten bestämma om deras åsikt skulle strida mot den religiösa lagen. Det är utmärkande för fundamentalism av olika slag att de ofta förespråkar teokrati.
    Teokrati rådde i Israel under tiden mellan Moses och den första kungen Saul. Det är även ett statsskick idag i vissa muslimska länder (som Iran) samt Vatikanstaten. Vissa kristna grupper vill även införa det andra länder, främst USA.” Text hämtad från följande länk: http://www.learning4sharing.nu/teokrati-230196.html

    Låt oss stycka upp det där. Det ska finnas religiösa lagar OCH FÖRFATTNINGAR. Visst finns religiösa lagar i de flesta länder runt gulfen men FÖRFATTNINGAR? Nej, MJ det är just det det inte finns. Det ska vidare finnas en religiös grupp [Läs präster: min anmärkning] som uttolkar vad gud vill med sina lagar och omsätter dessa i världsliga lagar. Jag förnekar inte att det finns ett starkt prästerskap runt om i mellanöstern och också i Israel, men ingen har lyckats med konststycket att göra sig till uttolkare av obefintliga lagar och omsätta dessa till att bli världsliga lagar. I fallet Israel är till och med världsliga lagar baserade på religiösa helt främmande då samhället är delat mellan den extrema religiositet som råder bland ortodoxa judar och det sekulära. Ortodoxa judar ser detta som en nagel i ögat och har försökt att ändra detta genom de partier som representerar dem i knesset men än så länge har de sekulära gått segrande ur den striden. Man kan diskutera om Sultanat och monarkier som Saudiarabien som baserar sin lagstiftning på sharia-lagar är teokratier därför att de baserar sin lagstiftning på något högre religiöst. Problemet med den tankegången är dock att ingen av ledarna i länderna är religiösa ledare eller av gud utsedda till ställföreträdare på jorden. Den rollen har fortfarande bara prästerskapet som alltså inte har makten i någon formell mening alltså ingen teokrati.

    Jag fortsätter i texten. ”En teokrati låter aldrig en majoritet bestämma om deras åsikt skulle strida mot den religiösa lagen.” Det sekulära samhället är alltså alltid underordnat det teokratiska vad än människor tycker om det. Denna syn finns inte i Israel och den finns inte i mellanöstern. I mellanöstern framför allt i Saudiarabien finns synen att alla är underkastade det som man ser som guds lag, utom makthavare och då lagens vaktposter tittar åt ett annat håll. Till exempel är det i Saudiarabien officiellt förbjudet att dricka eller inneha alkohol, men har man de rätta kontakterna är det fritt fram. Saudier åker också mer än gärna till grannländerna för att smaka av livets goda i form av alkohol i alla dess former så nej, de underkastar sig inget eller lite av det de själva predikar. Det är bara ”vanliga människor” som drabbas av den olyckan.

    I Israel är det högst styrande rådet knesset och presidenten som har liten makt i landet. I Saudiarabien är det familjen Saud och runt om i krokarna finns sultaner av olika släkten. I alla dessa fall är det dom och bara dom som skapar lagar. Inte ett prästerskap eller en dårfink som säger sig ha guds mandat. Alltså inte teokratier, hade de varit det hade fortfarande ett prästerskap eller en annan grupp religiösa och teologiska uttolkare suttit vid makten, tolkat guds lag och omsatt denna till lag. Om människor hade haft en annan åsikt hade man kört över dem med våld om så behövs.

    Sen kommer de felaktiga påståendena till heders igen. Endast sionister får delta i val eller inneha ämbeten? Nej MJ, nu har du återigen skitit i det blå skåpet. Det finns araber som innehar ämbeten i Israel. Både i regeringssammanhang i kabinettet och i statsförvaltning finns araber som innehar poster. De flesta är dock fortfarande judar men undantagen finns. Det finns som jag tidigare sa arabiska partier som representerar denna grupp i knesset. Tre närmare bestämt, de partierna du pekar på och säger sig vara uteslutna är och förblir partier som har haft med eller som misstänks ha varit medskyldiga till terrordåd. Läs följande text:

    Arabs in Israel have equal voting rights; in fact, it is one of the few places in the Middle East where Arab women may vote. Arabs in 2011 held 14 seats in the 120-seat Knesset. Israeli Arabs have also held various government posts, including one who served as Israel’s ambassador to Finland and the deputy mayor of Tel Aviv. Oscar Abu Razaq was appointed Director General of the Ministry of Interior, the first Arab citizen to become chief executive of a key government ministry. Ariel Sharon’s original cabinet included the first Arab minister, Salah Tarif, a Druze who served as a minister without portfolio. An Arab is also a Supreme Court justice. In October 2005, an Arab professor was named Vice President of Haifa University.

    Arabic, like Hebrew, is an official language in Israel. More than 300,000 Arab children attend Israeli schools. At the time of Israel’s founding, there was one Arab high school in the country. Today, there are hundreds of Arab schools. 29

    The sole legal distinction between Jewish and Arab citizens of Israel is that the latter are not required to serve in the Israeli army. This is to spare Arab citizens the need to take up arms against their brethren. Nevertheless, Bedouins have served in paratroop units and other Arabs have volunteered for military duty. Compulsory military service is applied to the Druze and Circassian communities at their own request.

    Some economic and social gaps between Israeli Jews and Arabs result from the latter not serving in the military. Veterans qualify for many benefits not available to non-veterans. Moreover, the army aids in the socialization process.
    On the other hand, Arabs do have an advantage in obtaining some jobs during the years Israelis are in the military. In addition, industries like construction and trucking have come to be dominated by Israeli Arabs.

    Although Israeli Arabs have occasionally been involved in terrorist activities, they have generally behaved as loyal citizens. During the 1967, 1973 and 1982 wars, none engaged in any acts of sabotage or disloyalty. Sometimes, in fact, Arabs volunteered to take over civilian functions for reservists. During the Palestinian War that began in September 2000, Israeli Arabs for the first time engaged in widespread protests.

    The United States has been independent for 235 years and still has not integrated all of its diverse communities. Even today, nearly half a century after civil rights legislation was adopted, discrimination has not been eradicated. It should not be surprising that Israel has not solved all of its social problems in only 63 years.

    Eller följande:
    In the early part of the century, the Jewish National Fund was established by the World Zionist Congress to purchase land in Palestine for Jewish settlement. This land, and that acquired after Israel’s War of Independence, was taken over by the government. Of the total area of Israel, 92 percent belongs to the State and is managed by the Land Management Authority. It is not for sale to anyone, Jew or Arab. The remaining 8 percent of the territory is privately owned. The Arab Waqf (the Muslim charitable endowment), for example, owns land that is for the express use and benefit of Muslim Arabs. Government land can be leased by anyone, regardless of race, religion or sex. All Arab citizens of Israel are eligible to lease government land.

    In 2002, the Israeli Supreme Court also ruled that the government cannot allocate land based on religion or ethnicity, and may not prevent Arab citizens from living wherever they choose. 30

    Meanwhile, in 1996, the Palestinian Authority (PA) Mufti, Ikremah Sabri, issued a fatwa (religious decree), banning the sale of Arab and Muslim property to Jews. Anyone who violated the order was to be killed. At least seven land dealers were killed that year. 31

    On May 5, 1997, Palestinian Authority Justice Minister Freih Abu Middein announced that the death penalty would be imposed on anyone convicted of ceding “one inch” to Israel. Later that month, two Arab land dealers were killed. A year later, another Palestinian suspected of selling land to Jews was murdered. The PA has also arrested suspected land dealers for violating the Jordanian law (in force in the West Bank), which prohibits the sale of land to foreigners. 32 An Islamic judge renewed the fatwa barring Palestinians from selling property to Jews in 2008 and, as recently as June 2010, a Palestinian was imprisoned for 10 years on charges of selling land to Israel.

    Båda citaten ovan kommer från följande länk: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/myths3/MFrights.html#5. En tveksam källa kan tyckas men jag har granskat den och de påståenden den gör stämmer.

    Visst finns de dåliga exemplen också i Israel, det ska man inte sticka under stol med. Här en artikel om den typ av förtryck som kan förekomma: https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/13584-israeli-officials-wage-incitement-campaign-against-arab-mks-over-visit-to-qatar. Eller som här: http://townhall.com/news/politics-elections/2014/11/20/israeli-mayor-imposes-partial-ban-on-arab-workers-n1921447. Men fortfarande kan den officiella israeliska statsledningen agera som i denna artikel: http://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/51602-141120-israeli-mayor-bans-arab-workers-from-construction-sites-amid-security-concerns

    Det lite lustiga är att dessa nyheter aldrig når hit, vad tror du det beror på? Det beror på att den media vi alla inhämtar våra uppgifter från redan har bestämt sig för vem som har rätt och fel och agerar för att se till att också vi – röstboskapet – ska tro på den bilden. Själv strävar jag efter att läsa och citera allt mindre svenska artiklar då dessa är propaganda och inget annat. Ibland, som i den inrikespolitiska debatten har jag dock inget val eftersom detaljerna i debatten inte framgår på samma sätt i utländska media om den ens finns. Synd är ju att konstatera att vissa verkligen sväljer alla lögner vi tvångsmatas med i det här landet. Det uttalandet är inte med udden mot dig utan generellt då jag tycker mig se hur folk faktiskt tror på det de läser i svenska tidningar.

    Sen kommer vi till fallet Finland. Här kommer samma svartvita syn fram, det var en övning i anfall. Jag kan då upplysa dig om att vare sig de trupper USA förfogar över i Europa, Finlands egna och definitivt inte Sveriges räcker ens tillsammans för att lösa en sån uppgift som att gå till anfall mot vare sig Ryssland eller något annat land i närområdet. Anledningen är en rad brister i resurser som i dag saknas. I Sveriges fall saknas till och med förmågan att komma till insikt om vårt utsatta läge i den historiska kontexten. Debatten på hemmaplan vittnar om en djup vanföreställning om hur illa läget är. Både borgerligheten och socialdemokratin är fientligt inställda till försvarsfrågan eller fångna i den fällan som heter minoritetspartier man måste ta hänsyn till. Resultatet blir en soppa få eller inga har sett i världshistorien där Sverige återigen uppvisar så många brister och oförmågor till självinsikt att man tar sig för pannan. I en tid då det enda valet är att upprusta får vi ingenting eller någonting men för sent. Här en DN-artikel som borde få alla att börja undra http://www.dn.se/nyheter/sverige/flera-vittnen-vi-sag-ubaten-i-stockholms-inlopp/.

    Att hämta uppgifter från början på 1900-talet och tala om dem i dagens kontext som du gör när du talar om koncentrationsläger är bara dumt. För det första har det ju som bekant gått nästan hundra år sedan dess där utvecklingen och synen idag ser helt annorlunda ut. Du försöker jämföra en Volvo Jakob med en Volvo C70 och tror det är görligt. Det kan jag säga att det är det inte. För det andra glömmer du lägligt att sätta dig in i den historiska kontexten igen och ser det hela väldigt endimensionellt. Man måste helt enkelt sätta in allt i den verklighet så som den såg ut vid tidpunkten. Här en artikel om upptakten och förloppet som för svenska förhållanden är någorlunda neutral vilket jag inte kan påstå om det mesta i ämnet. http://www.krigsforum.se/forum/viewtopic.php?f=1&t=7362
    Du kan också med fördel läsa om mannen som ensidigt med sitt handlande, sitt samarbete och sin politiska/geopolitiska agenda gjorde saken än värre. Låt mig presentera Finlands egna Quisling – Otto Ville Kuusinen: http://www.bokborsen.se/Hodgson-John-H/Den-R%C3%83%C2%83%C3%82%C2%B6de-Eminensen-O-W-Kuusinens-Politiska-Biogr/4146085. Var du till sist får uppgifterna om koncentrationsläger på 40-talet ifrån är återigen en gåta. Om du talar om de läger för krigsfångar som faktiskt fanns, artikel här: https://books.google.se/books?id=C68xN5lTN6EC&pg=PA366&lpg=PA366&dq=warcamps+in+finland+ww2&source=bl&ots=1-_l90eWSN&sig=_WGpMSGk-KS-14SvT0vs4ot4PCQ&hl=sv&sa=X&ei=EkQdVe-rGsbZaqbOgegH&ved=0CEMQ6AEwBA#v=onepage&q=warcamps%20in%20finland%20ww2&f=false. Men å andra sidan fanns krigsläger runt om hela Europa vid tidpunkten och bryter inte på något sätt mot Genevekonventionerna så länge man uppfyller de krav som finns i detta regelverk. Inget jag förväntar mig att en person som har levat och vuxit upp i Sverige ska förstå då man nog måste ha upplevt eller vuxit upp med vetskapen om krig för att man ska kunna förstå. Så jag förlåter dig, du är bara en naiv svensk som inte har fått växa upp med det de flesta finländare fortfarande har färskt i minne.

    Du påstår vidare att de flesta länder i världen är demokratiska, jag vill se din källa till detta eftersom det inte stämmer med de flesta andra källor som finns. Det är helt enkelt ett påstående som saknar grund. Om vi börjar med Kina som du beskrev så här tidigare: ”Nu kan jag förvisso se två goda skäl att inte använda ordet diktatur om Kina. 1. Ingen svensk politiker och nästan ingen svensk kan definiera diktatur och demokrati, man bör inte använda ord man inte förstår. 2. Orden diktatur och demokrati betyder något helt annat i Kina (där demokrati definieras av sociala rättigheter och frånvaro av kolonialism) så språkförbistringen kan ställa till det”. Du skrev i ett annat inlägg så här: ”Fördelen med Ryssland och Kina är att de låter folk välja själva.” I både fallen låter de folk välja det makthavarna vill att de ska välja eller så får de en kula i skallen som oppositionspolitikern Boris Nemtsov blev nyligen. Artikel hittar du här: http://www.expressen.se/nyheter/rysk-putin-kritiker-ihjalskjuten-i-moskva/. Också Kina är ett mycket infekterat sår på det här området. Här hittar du riksdagens underlag för det beslut som vår regering inte vågar ta och som du ser bekymmer med: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Dodsstraff-och-manskliga-ratti_GS02U207/?text=true

    Skulle ”demokrati” vara liktydigt med att tolka det lite som man vill enligt dig? Här gäller det att hålla tungan rätt i mun, en sak kan aldrig kallas annat än det är och allt måste klart definieras. ”Demokrati” och det begreppet går inte att omtolka för att fler ska passa in i mallen. Här kommer en beskrivning av det begreppet http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/demokrati/tiofragorsvar/vadardemokrati.5.51919b2a11aa0a4309e8000572.html.

    Jag som trodde att en bil var en bil och en anka en anka. Nä, det gör sig nog inte när allt kommer omkring. ”Demokrati” kan bara vara en sak ock Kina uppfyller definitivt inte de kriterierna. Visserligen kallar sig landet demokratiskt, något som inte gör det mer så för att man påstår något. Kom ihåg att också grannlandet Nordkorea lite komiskt kallar sig demokratiskt. Tittar man på världen är långt ifrån alla demokratiska, du påstår motsatsen -det är helt fel tyvärr, så här ser statistiken över den saken ut från organisationen Freedom House: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014#.VR1GjeHW6So. Hur du kan komma fram till din smått fantastiska slutsats är för mig en gåta, men som vanligt påstår du en sak utan att ens anstränga dig att bekräfta det.

    Till sist kan jag konstatera att personlig karaktärisering man inte vet ett dugg om ligger under min värdighet. Den får stå för andra att ägna sig åt.

    Gilla

   • Dessvärre kan jag inte längre acceptera den ton och det sätt att förvränga fakta som din senaste kommentarer gav uttryck för. Med din oförmåga att läsa ser jag inte längre en anledning att vare sig diskutera eller låta dig uttala dig tyvärr. Som på så många andra bloggar är du därför blockerad. Jag hoppas du ska acceptera den förklaringen, ha ett bra liv.

    Gilla

  • Det är den bistra sanningen, ideal är bra att ha men då man ska översätta dessa i realpolitik finner man att de är rätt svåra att äta. Goda förbindelser med omvärlden däremot genererar pengar, något utrikesministern och Göran Greider borde ha lärt sig.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s