Den Orealistiska Synen

Det går en skarp gräns mellan realism och icke-realism i olika tidskrifter och hos olika skribenter i Sverige. Också mellan olika partier kan det vara nog så svårt att urskilja om de har någon som helst förankring i verkligheten eller inte. Man märker med en gång när något som inte är så balanserat kommer in i handlingarna och snart har man bildat sig sin uppfattning. Tidskriften ETC är en av dessa orealistiska som i snart sagt varje reportage använder man sig av en nästan verklighetsfrånvänd agenda för att skapa poänger som inte finns. Följande artikel i tidningen är bara ett ur mängden.

CykloperI de enögdas rike är den som vågar titta kung. De utopistiska tendenserna är ju ibland så otäcka att man inte vågar se. Foto: Wikipedia

Kajsa Ekis Ekman som är författaren bakom artikeln verkar vara en lagom naiv person vilket ges uttryck i flera av de saker hon skriver. Det börjar redan på andra raden med ”Det kunde ju, till exempel, vara bra för klimatet”. Ööööh, kollektivtrafik bra för klimatet? Ja, det är bättre än bilåkande men är inte miljövänligt. Vill man ta sig fram så gott som utan påverkan på miljön gäller det att gå eller springa, inget annat. För jag kan upplysa Kajsa om att bussar, tunnelbanetåg och pendeltåg är gjorda av metall, metall är en resurs som bryts ur jorden och skapar redan då miljöproblem. Mer om dessa problem som visserligen har minskat med ökat medvetande går att läsa om i följande SGU-artikel.

I processen att skapa tunnelbanetåget, pendeltåget eller bussen måste man smälta råvaran metall innan den går att använda. Det görs naturligtvis genom upphettning som kräver energi, energi som i sin tur måste skapas genom att t ex bränna fossila bränslen. Sen måste metallen valsas och formas, också det kostar energi. Hur den processen kan kallas ”miljövänlig” kanske Kajsa kan tala om för mig. En av världens vanligaste metaller heter aluminium och denna metall kräver i processtadiet enorma mängder energi för att kunna framställas. Mer om det kan Kajsa läsa om på Råvarumarknaden.

 DrömvärldEkmans påståenden är så dåligt underbyggda med fakta att man kan börja tala om att leva i en drömvärld. Svensk skola har återigen krävt ett offer – fakta Foto: Discshop

Ovanför ett pendeltågs tak och bredvid tunnelbanans vagn löper en elledning, på järnvägen kallas denna ”kontaktledning”. Den för ut ström till tåget som sen kan rulla. Denna ström tillverkas någonstans med hjälp av turbiner som drivs med ibland vattenkraft, ibland kärnkraft men också av kolkraft från Danmark. Både vattenkraft och kolkraft kan vara rätt smutsiga historier. Vattenkraft producerar inte bara elkraft utan också metangaser som är en oerhört miljöpåverkande växthusgas, mer om det i följande rapport från Svenska Naturskyddsföreningen.

Klicka för att komma åt 2006_klimat_en_ulv_i_faraklader.pdf

Vilken miljöpåverkan och hur hälsosam den är när det gäller kolkraftverk i Danmark kan man läsa om här i Sydsvenskan. Något för Kajsa att begrunda över kanske. Nästa varningsklocka, varje gång ett tunnelbane- eller pendeltåg bromsar släpper det ut järn, krom och koppar och det finns misstankar om fler partiklar som släpps ut. Många av dessa partiklar är allt annat än hälsosamma men det talas det också tyst om i miljödebatten. Risken finns nämligen att de är hälsofarliga men studier av detta har just inletts så ingen vet det definitiva svaret än.

HälsofaraVissa studier talar till och med om att järnvägs och tunnelbanemiljö KAN vara direkt hälsofarliga med nanopartiklar i luften. Framtida studier krävs för att ge svaren
Foto: Prevent

Det finns till och med indikationer från vissa studier att järnvägstrafiken kan ställa till med minst lika stor hälsoskada/hälsopåverkan som biltrafiken när det gäller bromsrelaterade utsläpp. Här hittar du länken till Forskningsrådets tidning Forte där man kan läsa mer om nanopartiklar i tunnelbanemiljö.

Det man kan konstatera är att kollektivtrafiken som ”miljövänlig” är en sanning med stor modifikation. Det är mycket, ja till och med extremt problematiskt att prata om ett transportsätt ur en enda synvinkel utan att belysa andra sidan av myntet. Ibland talar ju denna ett annat språk och det är först när man belyst båda sidorna man kan kalla sig objektiv. Visst är det bättre med kollektivtrafik än biltrafik, men miljövänligt? Det är med andra ord det resurskrävande med flertalet ämnen som alla inte är så vänliga mot moder natur, förädlingen av materialet som kräver både energi och utsläpp och till sist driften som är det som skapar problem. Detta är inget vare sig Kajsa, miljöpartiet eller miljörörelsen ens snuddar vid i debatten.

MiljövänligDet där med termer som ”miljövänlig” är en sanning med stor modifikation. De facto är allt människan gör utom att gå för att ta sig fram en miljöpåverkan i olika grad Foto: ”Pastille verte” av Cjp24 – Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Nästa påstående hon gör är lika felaktigt det. ”Beslut har fattats [att skära ner i SL-trafiken som inbesparingsåtgärd; Förf. anmärkning] av en blåbrun röra bestående av alliansen med passivt stöd av SD.” Hur förklarar då Ekis Ekman följande lilla sanning? Den 16/6 höll Trafiknämnden i landstinget Stockholm omröstning om SL skulle höja taxan för månadskortet eller inte. Förslaget från Alliansen som gick ut på att höja avgiften röstades ner av de rödgröna tillsammans med SD (!). SD gjorde alltså gemensam sak med de rödgröna i den frågan, INTE alliansen. Själv småler jag åt alla de lögner som vänsterns lögnmaskin producerar, men borde inte till och med Kajsa tycka att en lögn är en lögn?

Hon utgår ju ifrån att SD för det första är ett fascistiskt parti. Är det verkligen det, därom twistar ju alla andra utom godhetsrörelsen. För det andra utgår hon från att SD per automatik är en del av borgerligheten. Här har vi ett exempel på hur de lika gärna kan vara en del av den socialistiska sidan, hur förklarar hon det faktumet? Sanningen är nog att Ekman precis som så många innan henne drar likamed-tecken mellan olika saker hon inte ens förstår sig på.

Jag tycker också det som nu händer är hemskt, man hade kunnat sköta saker och ting snyggare från landstingsledningens sida. Men det Ekis Ekman uppenbarligen missar är något som kallas ”verkligheten”. Verkligheten säger att om man förlorar pengar måste man spara, få in mer eller göra både och, det är de tre valen man har. Penningbristen beror inte som påstås på att det har slösats på spårvägar för överklassen till NK, det beror inte heller enbart på konsulters kostnader även om det är en del av förklaringen. Istället beror det på de som personer som Ekis Ekman alltid håller om ryggen, nämligen de som väljer att åka gratis på andras bekostnad.

Nosferatu NailsArtikeln missar alla de inom ”kundkategorin” plankare som lever på andra och som varje år beräknas kosta 260-600 miljoner. Intäkterna från dessa skulle täcka SL:s underskott och mer Foto: IMDB

I följande artikel från SVT talas om en kostnad för fenomenet plankning på 240 miljoner kronor för 2014. Andra siffror talar om kostnader upp till 600 miljoner men det talas inte högt om, då blir det liv i pressens representanter som redan har bestämt sig att felet ligger i att bygga en lyxspårväg till NK. Fick man in pengarna från de som plankar skulle dessa täcka förlusterna och mer. Om man som ETC publicerar så här oseriösa artiklar om gratis kollektivtrafik signerad F!:s högsta ledning, kan man publicera vad som helst. Jag kan upplysa både ETC och F! om att till och med i socialistiska ekonomier har man kostnader.

Lön är en kostnad, inköp av vagnar och underhåll av dessa likadant och också strömmen som ska driva dessa kostar. Återstår då i vanlig ordning att höja skatten vilket inte går men som inte kommer att upphöra att ske förrän svensk vänster upphör att existera. Höjd skatt är ju deras patentsvar på allt om det så är fotvårtor det handlar om. Man kan också fråga sig hur rättvist det är att en person som jobbar hårt för framgång ska behöva betala någon annans kostnad dvs månadskort. I min värld är det orättvist men det är jag det.

Det lite symptomatiska är att i sina delar är svensk vänster något av det mest verklighetsfrånvända som över huvud taget går att uppbåda. Deras svar på tidens frågor heter ”höjd skatt  och höjda bidrag”. Den enkla förklaringen är att man i sina delar är utopister inget annat. Här finns ingen ekonomi eller ekonomiskt tänkande, för partier som F! finns bara löften men inga krav – allt man behöver göra är att trycka på on-knappen på ymnighetshornet så strömmar pengarna ut. Det är samma gamla hippiementalitet som rådde åren efter Woodstock. Samma mantra rapas upp igen och igen. Mer om löftesmaskinen har bloggen Iniskogen skrivit om.

Ymnighetshorn”Tryck bara på on-knappen så finns hur mycket pengar som helst” tycks vara utopisternas ledmotiv. Allt går att fixa med lite höjd skatt, det är ju solidariskt när någon annan betalar för de egna utgifterna Foto: Wikipedia

Exempel på det sistnämnda kan sägas vara Miljöpartiet som trots rapporten som du hittar ovan från Svenska Naturskyddsföreningen, envist fortsätter att tala om ”förnyelsebara energikällor” där man innefattar vattenkraften trots dess enorma miljöpåverkan. Ja, visst är vattenkraften förnyelsebar. Men kan man fortsätta att förlita sig på en så miljöförstörande energikälla när man vill ställa om till förnyelsebar produktion av elen och samtidigt påstå att man är för ett miljövänligt samhälle? Den ekvationen blir nog svår!

Läs t ex följande propagandaskrift från partiet i frågan på deras hemsida där ingenting om vattenkraftens negativa sidor nämns. Förutom metanproduktion står vattenkraften för förstörda lekbottnar för flertalet fiskarter, hindrandet av vandring för fisk på väg till lekplatser och för massaker på fisk som försöker gå genom turbiner. Bra där miljöpartiet, ni har verkligen fattat hela miljöproblematiken. Sanningen är nog att man har stirrat sig blinda på en sida av problemet men över huvud taget inte ens diskuterat komplikationerna med det egna tänket.

Samtidigt står vi inför ett vägval i energipolitiken. Ett vägval som mycket väl skulle kunna gå miljöpartiets väg i och med att de har lyckats ta sig in i en regering och dessutom fått Stefan Löfven lindad kring fingret. Våra kärnkraftverk är föråldrade och sjunger på sista versen, snart måste den fasas ut och kanske stängas och då bidar bara miljöpartiet sin tid. Där Sverige enligt mig borde investera i ny kärnkraft och därmed lyfta både teknik-kunnandet och forskningen på området, kommer vi troligen få vindkraft som i bästa fall kan producera en bråkdel av landets behov. Vi kommer helt enkelt att få dumhet istället för förnuft. Det är det enda de här krafterna kan bidra med och visar att man besitter med stor pondus.

Barracuda”Dude vart tog fisken vägen?” Frågan är rätt befogad kring vattenkraftverk utom då man talar välvilligt om vattenkraften som ”förnyelsebar”, då fungerar till och med miljöförstöringen den står för. Foto: ”Barracuda laban”. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia

Löjesguiden nominerar idag utopisterna, vilket främst är F! och mp inom svensk vänster till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Er syn är så verklighetsfrånvänd att det gör ont i kroppen vid blotta anblicken. De åsikter ni ventilerar är också de så bortanför det verkliga att man börjar undra om ni har sniffat i er Åsa Romsons bottenfärg eller kanske rent av fått i er den genom näringskedjan. Alla teser ser likadana ut, er resonemang följer samma röda tråd och slutsatserna är förvillande likartade i artikel efter artikel. Vakna upp och sniffa på verkligheten, ni behöver det istället för den nuvarande inslagna linjen.”

4 tankar på “Den Orealistiska Synen

 1. Romson var något på spåren,när hon menade att svenska män borde utrotas för sitt bilåkande,men hon gick bara halvvägs även kvinnan borde utrotas,ja hela mänskligheten det vore att värna miljön?

  Gilla

  • Det är väl så det slutar till sist. Kvinnor åker ju mer kollektivt men också det är ju en miljöpåverkan som inte är så snäll så Romson får nog vänja sig vid tanken på att retoriken nu har omstöpts att heta ”kvinnors kollektiva åkande är ett problem. Gruvorna där metallen bryts påverkar och förstör naturen, smältningen av metallen orsakar miljöförstöring och bromsarna skördar tusentals liv varje år i lungcancer.”. Sanna ord faktiskt så retoriken är inte gripen ur luften, den är bara förbisedd så här långt.

   Gilla

 2. Helt OT:
  Tack för att du påminde mig om Janosch! Måste jag välja bara en tysk författare, så blir det han. Med ursäkt till diskbänksrealistiska Nöstlinger och vänlige Ende.

  Gilla

  • Jag visste inte att jag har gjort det men känner mig stolt ändå. En av mina stor tyska förebilder är Günter Grass och Herman Hesse men många andra konkurrerar om den titeln, jag gillar deras existensiella frågeställningar och samhällsanalysen som är lite bitsk.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s