Högt Eller Lågt I Tak?

Jag måste erkänna att fackföreningsrörelsen lämnar mig extremt kluven. Å ena sidan behövs de för att skapa trygghet, säkra schysta villkor och hjälpa medlemmar då de hamnar i tvist med arbetsgivaren. Å andra sidan är facket faktiskt en förtryckarorganisation som inte månar om sina medlemmar om de t ex har fel åsikter.

StoppFacket och LO vill gärna framstå som tolerant men i själva verket tycks deras attityd snarare vara att man får ha vilken åsikt man vill bara man delar deras Foto: Freepik

Så här rosenrött och skimrande kan facket själva beskriva sig som i Sekotidningen Björn Lind intervjuas om sina erfarenheter från 40 år av fackligt arbete. Inte ett öga kan vara torrt när Björn beskriver hur man har lyft organisationer utomlands till att  nå framgång i sitt arbete. Han beskriver fackets värdegrund som ”det ska vara högt i tak” och ”Fackligt arbete är en enda lång lektion i att utöva demokrati”.

Fast det är precis där Björn har fel. Om han menar att demokrati är detsamma som att alla måste rösta på sossarna eller v, kanske möjligen mp – då har han rätt. Jag var nämligen själv aktiv just inom Seko men då jag kom på kurs upphörde det engagemanget. På min första kurs stod en sossepamp från Södertälje och mässade om vikten av att alltid rösta rätt dvs rösta på s, v eller mp. På en annan kurs bjöds enbart tre representanter för samma partier in och därför fick åhörarna bara höra en sida i debatten. Demokrati kunde vi glömma, här var det envägskommunikation och indoktrinering som gällde.

HjärntvättManipulationerna och åsiktslikriktningen i arbetarrörelsen är total och man gömmer sig bakom ord som ”värdegrund”. Vad det egentligen handlar om är den närmast perverterade kopplingen mellan sossarna och facket. Foto: Cdon

När till sist en riksdagsman för s som var med på det sista mötet gör uppenbart lögnaktiga utfästelser som att ändra lagstiftning som sossarna under 20 tvärvägrat att ändra på plötsligt och mirakulöst skulle ändras om vi bara röstade s, då brast det. Jag gick ut för att aldrig mer vara aktiv igen. De demokratiska principerna Björn pratar om stämmer nämligen inte och gör bara facket till hycklare när de talar i såna termer.

Björn och hans pampbröder borde innan de uttalar sig också titta på följande exempel på hur det kan gå i fackets värld om man har en avvikande åsikt. Det jag tänker på är naturligtvis vissa fackföreningars försök att utesluta medlemmar som samtidigt har varit aktiva eller förtroendevalda i SD. Säga vad man vill om sd, det är få saker jag håller med om. Trots detta har de en absolut rätt att existerar, verka, uttala sig och bedriva opinion. Alla försök att kväsa dessa rättigheter är en antidemokratisk handling, inget annat.

Charlie ChaplinSå fort de här krafterna diskuterar SD kommer också samma liknelse fram gång efter gång. Hela jämförelsen börjar i sin enfald bli parodisk. Foto: Wikipedia

När man kan läsa om fall som Harri Rosqvists i HD, eller fallet Magnus Hedström som berättas om i VF eller fallet Maria Cemini som går att läsa om i Barometern, då är något ruttet. I alla tre fallen hänvisar fackföreningen Transport till ”fackets värdegrund”. Återigen alltså, var med i ”rätt” parti och inget händer men då du är med i ”fel”……aja baja. Hur detta rimmar med Björns beskrivning av ”högt i tak” och ”Fackligt arbete är en enda lång lektion i att utöva demokrati” förstår jag inte, kanske är jag bara korkad. Till och med internt i Transport har besluten väckt turbulens som framgår av kommentarerna i deras medlemstidning Transportarbetaren.

Tanken att utesluta medlemmar på grundval av värdegrund vilket är det samma som att säga att man måste dela fackets åsikt, kan bara komma ur tanken att det finns en ideologi och inget annat. Den tanken härstammar i sin tur ur att man inte tror på pluralism och den fria tanken utan istället ser ensidigt till sin koppling till s som en möjlighet att dels få som man vill och att dels få de fördelar som kommer med detta. Kom till exempel ihåg att ideella föreningar är skattegynnade och att det har gjort att både LO och facken är rikare än troll. Mer om de gynnsamma skattereglerna kan du läsa här från skatteverket.

Klicka för att komma åt 32422.pdf

Andra förbund inom LO har gått en annan ”snällare” väg. Där har man antagit regeln att SD-sympatisörer får vara medlemmar men inte ha förtroendeuppdrag som man kan läsa om i Arbetet. Ytterst snällt kan man tycka men det lever fortfarande inte upp till ens en mininivå när det gäller demokratiska regler. Säg att en majoritet av en arbetsstyrka på en arbetsplats vill ha en viss person som ordförande i den lokala fackklubben för att denna är meriterad, men denne utesluts/diskvalificeras på grund av förtroendeuppdrag i SD. Kan något sådant sägas vara medlemsdemokrati? Svaret kan tyvärr bara bli ”nej”, säger man ja är man i mina ögon antidemokrat.

DemokratiDet finns flera definitioner av demokrati men endast en är rätt. Det kan aldrig sägas vara demokratiskt att likrikta debatten, hindra folk från att välja själva och samtidigt vara medlemmar i ett fackförbund eller att förorda ett och endast ett parti vid makten Foto: DN

Men jag skulle vilja gå längre i min kritik. En ideell förening, som ett fackförbund är, ska uppfylla demokratiska grundkrav. De ska vara öppna för alla, de ska ha årsmöten och dessa ska redovisas i protokoll, medlemmarna väljer ledamöter till styrelsen i öppna och fria val och möten ska vara öppna och också de protokollföras för att nämna några krav. Stockholms stads stadgar genom socialnämnden säger följande:

Föreningen ska genomsyras av de demokratiska värderingar som råder i samhället. Föreningen ska ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy i principiella frågor såsom integration, jämställdhet, mångfald, missbruk och våld samt diskriminering i samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”

Vidare säger de:

Föreningen svarar för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten i egenskap av arbetsgivare och utövare av en viss typ av verksamhet i författningar, kollektivavtal och motsvarande. Detta gäller exempelvis anmälningsskyldighet av missförhållanden, tystnadsplikt, etc. för de verksamheter som är utförare av socialtjänst. Föreningen ska också se till att ha nödvändiga tillstånd för verksamheten samt se till att det finns rutiner och utrustning för brandsäkerhet.”

Man skulle alltså kunna hävda att de demokratiska grundregler som finns och som krävs för att få räknas som en ideell förening inte uppfylls. Här borde alltså Transport dras så långt det nu bara går genom de juridiska kanalerna för att uttömma alla möjligheter att ge de medlemmar som nu utesluts upprättelse. Återigen kan man alltså konstatera att Björns visioner inte riktigt stämmer med verkligheten. Ett faktum som bara gör fackföreningen till en organisation med två ansikten. Demokrati i deras version är att göra som de talar om och rösta på det dom säger. Mer om LO och deras tvivelaktiga agerande kan man läsa om på Fnordspotting.

And Justice For AllVill vi ha riktig rättvisa inom facket bör de nog lägga ner det ensidiga gynnandet av sossarna, tillåta en riktig debatt och släppa åsiktsindoktrineringen Foto: Wikipedia

Löjesguiden nominerar idag fackföreningsrörelsen i Sverige till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni påstår ni är demokratiska men menar att demokrati är att rösta på ett, kanske möjligen två andra partier. Ni påstår att det är ”högt i tak” i er rörelse när det i själva verket är extremt lågt i tak. När vissa fackförbund till och med bryter mot de regler som gäller för ideella föreningar är någon slags anständighetsgräns nådd. Ni kan näppeligen kalla er demokrater och knappast tala om ”högt i tak”, det vore hyckleri i en helt ny omfattning.”

4 tankar på “Högt Eller Lågt I Tak?

 1. SDs kärntrupper torde vara 1980-talets besvikna sossar, så att utesluta dem verkar märkligt. Men man blir alltid mest besviken på den som gör slut.

  Gilla

  • Stämmer, jag tror också att de är just de sossar som under åttio och nittiotalet började känna sig vilsna i en miljö de inte längre kände igen och som de inte längre sympatiserade med. Att utesluta dem är som att hugga av sin egna vänsterhand utan att fatta att den är en del av kroppen och jag förstår inte retoriken. Högt i tak? Det är väl snarare väldigt lågt i tak när sådant får lov att ske. Facket är visserligen i viss mån till nytta, men här är exemplet på att de också kan vara en del av problemet.

   Gilla

 2. Men? Var i de regler från stockholm stad som du hänvisar till står det att politiska åsikter skall tas hänsyn till? Det står många saker, som religion etc. Men inget om politik.

  Sedan så du hävdar alltså att när den politiska föreningen SD utesluter nazister, så gör de fel? Eller gäller de krav du ställer på fackföreningarna inte SD?

  Det finns inget i regeringsformen, grundlag om du inte visste, som garanterar att du får bli.medlem i vilken förening som helst. Du får bilda föreningar, och du får ansöka till vilka föreningar du vill. Men föreningarna måste inte anta dig som medlem. Men då får du bilda en egen förening som antar dig som medlem.

  Så passar inte transportfacket, skapa en egen transportfackförening. Passar den politiska partiföreningen, skapa en ny.
  Skall det vara så svårt att förstå? Verkligen?

  Gilla

  • Det stämmer att vare sig i grundlag eller de föreningsregler som styr medlemsföreningars verksamhet står det att man måste ta emot alla medlemmar. Det är därför de är öppna föreningar. Och jo tack jag har läst statskunskap så du behöver nog inte skriva mig på näsan på den punkten. Men om du frågar mig om det särskilt ärligt att säga att man är en öppen medlemsförening för alla oavsett religion, etnisk tillhörighet, skostorlek, om du föredrar män eller kvinnor som sällskap eller om man röstar på SD eller inte, ,men sen utesluter vissa pga politisk hemvist så skulle jag säga att det är det ju inte. Bilda ett eget fack? Ja du får det att låta lätt men så är det i praktiken inte. Ett tänkbart scenario skulle kunna se ut så här. Fackföreningen x har ett avtal med arbetsgivarorganisationen arbetsgivare och ett kollektivavtal med företaget Nisses Chark. Ett antal medlemmar är dock missnöjda med sitt klubb och förening eftersom de har vägrat att hjälpa en medlem och vill istället bilda eget. Man skapar föreningen och börjar förhandla med samma fackförbund som man har tillhört i den gamla klubben. De vill naturligtvis inte ha en konkurrerande klubb och avböjer därför. Nytt förbund kontaktas som tackar ja och dessa börjar nu förhandla med arbetsgivaren arbetsgivare. Den gamla klubben har nu fått nys om detta och anmäler detta till sitt förbund som nu kommer och säger att om arbetsgivaren sluter avtal med det nya förbundet kommer man ensidigt att säga upp sitt egna avtal med organisationen. Arbetsgivaren förstår vad detta kommer att innebära, med uppsagt avtal är det fritt fram att strejka vilket skulle slå hårt mot ekonomin på företaget. Dom förstår också att detta är ett sätt att hindra den andra klubben och förbundet att organisera sig på Nisses Chark men som en ansvarstagande företagsledning de är, ser de till ekonomin först. De tackar därför till sist nej till ett avtal med det konkurrerande förbundet som därmed får lämna scenen med svansen mellan benen. Min fråga till dig blir efter denna historia denna: Tycker du detta andas ”Fri” fackförening eller att det är så lätt som du beskriver det?

   Vad gäller din fråga om stockholms stads regler så finns de ju rakt framför näsan på dig i artikeln. ”Föreningen ska genomsyras av de demokratiska värderingar som råder i samhället. Föreningen ska ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy i principiella frågor såsom integration, jämställdhet, mångfald, missbruk och våld samt diskriminering i samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” Detta är dock Stockholms stads regler, varje kommun kan utifrån de grundkriterier som ges i lag utforma reglerna utifrån de krav som ställs där. Frågan är fortfarande till dig: tycker du att det är i förenlighet med ”demokratiska värderingar” att åsiktsförtrycka medlemmar, utesluta dem på grund av åsikt, inbjuda endast en sida att debattera på möten och endast tillåta en åsikt att komma fram? Det är nämligen så det går till i facket, jag har själv varit förtroendevald men valde att kliva av då jag insåg att enligt mitt sätt att se det stod de inte på minsta sätt på någon grund som helst som kunde kallas demokratisk.

   Till sist förstår jag ingenting av din kommentar. Du påstår att jag skulle ha skrivit att SD har rätt att utesluta nazister och det tycker jag verkligen. Detta skulle dock enligt dig peka på att jag hade ”dubbla agendor” dvs skulle tycka att en regel är okej för t ex ett politiskt parti men samtidigt inte tycka det var okej för en fackförening. Du begår dock här ett rätt avgörande tankefel. En fackförening ska vara öppen för vem som helst oavsett politisk åsikt, det kan aldrig sägas vara demokratiskt för ett fack att sitta och ”välja ut” vilka som får och inte får vara med utifrån vad de har för politisk åsikt. De ska helt enkelt bara representerar sina medlemmar då dessa hamnar i tvist eller företräda dessa i förhandlingar, de ska däremot inte syssla med partipolitik. Sånt beteende hörde hemma i öststaterna under 50-80-tal. Det är däremot så att ett politiskt parti har en åsikt och bara en i en viss fråga. Den åsikten formas av medlemmarna på en partistämma i demokratisk anda. Om man då som vissa gör, ändå agerar, argumenterar eller gör inlägg som rent värdegrundsmässigt inte stämmer med det som majoriteten har kommit överens om på just kongressen, är det okej att utesluta medlemmar. Det har sossarna gjort, det har miljöpartiet diskuterat och det har SD också gjort. Inget nytt där alltså. Skillnaden mellan fack och parti på den här punkten grundar sig helt enkelt i att fackets roll är att företräda ALLA på en arbetsplats, det politiska partiet däremot företräder bara de som delar en åsikt. Vill man inte acceptera den åsikten hör man inte heller hemma i det partiet.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s