En yster dans

Det har dragit ihop sig till budgetförhandlingar när höstbudgeten ska formas. Som vanligt lär v och mp ha en diger önskelista med saker landet inte har råd med. Men vad gör väl det, skattebetalarna är ju så nöjda med att få betala men få allt mindre tillbaka i egen plånbok. Några av tokigheterna de två extremistpartierna står för har redan läckt ut och här kommer en liten odyssé genom dessa.

KosackdansLåt dansen börja! Två småpartier ska nu i demokratins namn bestämma över alla som inte röstade på dem om medborgarnas pengar Foto: Wikimedia

Vänsterpartiet är de som har varit mest frispråkiga med sina krav, antagligen för att sätta press på regeringen. Man vill för det första subventionera tandhälsan från första krona till sista. Skattebetalarna ska därmed betala andras tandhälsa vilket ju är en underlig princip då man väl borde bära sin egna kostnad istället för andras.

Så här skriver partiet själva på sin hemsida:

 • All tandvård subventioneras med 50 procent från krona 1. Med Vänsterpartiets reform blir Allmänna Tandvårdsbidraget (ATB) överflödigt och förvinner.
 • Rätt till tandvård inom hälso- och sjukvårdsavgiften för ungdomar upp till 23 år
 • Nationella riktlinjer för hur samarbetet mellan skola och folktandvård ska kunna öka. Mer rättvis fördelning av befintliga ekonomiska resurser i syfte att minska skillnaderna i tandhälsa i olika geografiska områden. Ökade resurser till kliniker med störst behov. Landstingen ska stimuleras att införa kariespreventionsprogram.
 • Alla pensionärer ska erbjudas information om hur åldrandet påverkar munhälsan och sambandet mellan allmän hälsa och munhälsa. Ökade möjligheter till munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist. Alla kommuner ska utse samordningsansvariga med kompetens inom tand- och sjukvård, med syftet att samordna tand- och sjukvårdens insatser och sprida kunskap till vård- och omsorgspersonal. Nationella riktlinjer ska upprättas för hur samarbetet mellan Folktandvården och äldreomsorgen ska se ut. Folktandvården ska ha ansvar för tandvård till äldre på samma sätt som för barn och ungdomar. Lagen om valfrihet ska inte få något utrymme inom tandvården för äldre och yngre patienter.
 • Tydliga gemensamma riktlinjer utformas som försäkrar att papperslösa flyktingar som vistas i Sverige har tillgång till tandvård på jämställda villkor.

För det första står det ingenstans vare sig kostnad för förslaget eller hur det ska finansieras, den senare delen återkommer jag till. Ungdomar upp till 23 år ska betala lika mycket för sina tandläkarbesök som för läkarbesök. Varför ungdom under 23 år skulle utgöra en så behövande grupp att bara de ska få subventionerad tandvård förstår jag inte. Det är väl när man blir äldre som behovet och därmed kostnaderna ökar.

Information om hur åldrande påverkar munhälsa? Ja man får vara glad för det lilla men allvarligt talat informationen finns väl redan. Tänderna trillar ut eller blir kariesangripna i högre grad så vad finns att informera om mer än att kostnaderna åter skjuter i höjden när fler samordnare – läs byråkrater – ska anställas? Det bästa kommer dock sist. Här har vi en liten specialgren. Varhelst svensk vänster drar fram ökar byråkratin och därmed kostnaderna, för att inte tala om krånglet.

”Papperslösa” är dagens modeord för människor som vistas illegalt i landet efter att ha fått avslag på sina asylansökningar. Detta beror på att de i myndigheternas ögon är ekonomiska flyktingar, inte politiska eller religiösa som är de som främst har ett skyddsbehov. Dessa människor vill nu vänsterpartiet ge fri tillgång till tandvård på samma villkor som oss andra. Allt signerat skattebetalarna som än en gång är så villiga att hosta upp. Grattis, vänstern lever verkligen inte i verkligheten längre. Kanske har de aldrig gjort det, skillnaden är att nu har de chansen att genomföra det som borde ha glömts bort.

Donald TrumpExtremerna i politikens värld är att när vissa bygger upp murar för att tjäna röstsiffror, river andra ner samma murar i ett annat land för att också där tjäna röstsiffror Foto: Aftonbladet

Dansen kring skattebetalarnas pengar går dock vidare med avstamp i debattartikeln i DN som publicerades första gången förra året. Där talas det om en extra miljard till sjukvården för i år men av väl valda skäl kommer den satsningen först nu. Främst ska dessa pengar gå till att återuppbygga det sossarna rev ner i början på 2000-talet – psykvården. Det kan ju förstås vara bra, men som vanligt finns en hake.

Om vänsterpartiet får som de vill ska dock pengarna i första hand gå till ungdomars besvär. En väldigt konstig tanke där! Skulle psykiska besvär och behovet av vård vara bundet till en viss ålder, men inte en annan? Kanske är jag en aning fördomsfull men jag som trodde att vård var till för alla medborgare. Här är det alltså inte så, utan istället är det en grupp som står som vinnare om förslaget går igenom.

Med utgifter kommer behovet av inkomster. Särskilt som Magdalena Andersson inte lyckas ens med konststycket att balansera en budget. Hon har nu lyckats driva statsfinanserna ner till ett underskott på 73 miljarder per år, mer om detta i SVD Näringsliv. För att inte hacka bara på Magdalena Andersson så är det så att delar av underskottet faktiskt ärvdes av Anders Borg som inte heller var särskilt intresserad av en budget i balans sista året.

CirkusBalans i statens finanser är förutsättningen för en sund statsbudget. Risken finns nu att allt går åt pipsvängen om inte någon sätter ner foten och stoppar de värsta inslagen. Om inget händer blir resultatet en ren cirkus Foto: ”SmirkusRolaBolaHandBalance” Wikimedia

Ekonomistyrningsverket som har till uppgift att förse regeringen med beslutsunderlag i ekonomiska frågor och värdera utfallet av den förda politiken genom att följa upp pengarna skriver i sina pressmeddelanden så här:

Underskotten i de offentliga finanserna är fortfarande stora trots regeringens föreslagna skattehöjningar. Det framkommer i ESV:s nya prognos. De ökade skatteintäkterna används i huvudsak till nya utgifter. Marginalerna till utgiftstaket är ovanligt väl tilltagna, efter regeringens höjning av taken

I klartext: Underskotten är stora [73 miljarder per år; min anmärkning]. Regeringens skattehöjningar går direkt till utgiftsökningar istället för att täcka underskottet. De fortsätter:

Det starka utfallet för BNP fjärde kvartalet signalerar en kraftig tillväxt men kan delvis förklaras av tillfälliga effekter. Svensk ekonomi växer med 2,6 procent i år och med 2,5 procent nästa år. Vissa utgifter på statens budget – sjukpenning, migration och integration – ökar kraftigt i år och nästa år.

I klartext: Sverige har ökat sitt BNP [Bruttonationalprodukten dvs det samlade värdet av alla varor och tjänster under ett år; min anmärkning] men kan förklaras av tillfälliga effekter. Samtidigt ökar utgifterna för migration, integration och sjukskrivningar kraftigt. Var den sammantagna kostnaden för detta landar på återstår att se då endast prognoser finns. Migrationsverket talar om att kostnaden enbart för kategorin Ensamkommande barn kommer att fyrdubblas den närmaste tiden. Länk om detta hittar du här till SVT.

YmnighetshornSvensk vänster tenderar att tro att inkomster inte är några problem, de bara flyter in som ur ett ymnighetshorn. Inte ens när man vidtar direkt skadliga åtgärder har man längre någon självinsikt. Foto: Wikimedia

Låt oss sammanfatta. Regeringen har ingen koll på kostnaderna och kostnadsökningarna. Resultatet blir att vi nu har ett underskott som måste täckas med lån eller höjda skatter. Till detta har vi två partier som nu dansar kring köttgrytorna och ser möjligheterna till nya dyra reformer. Vi har dessutom fått en del antydningar om att framför allt vänsterpartiet inte ser någon fara i att öka statens underskott än mer genom att utlova fler reformer. En av dessa är gratis glasögon till alla barn med synfel upp till 18 års ålder. Artikel om detta i Expressen (unvisit).

Frågan är därför rätt naturlig, hur ska allt finansieras nu när Magdalena Andersson med stolthet i sosserösten lät meddela att varje ny reform ska finansieras krona för krona, artikel hittar du i SVD? Vänstern har ju ett mantra och surprise, här dyker det upp igen. Skatterna ska ju naturligtvis höjas!

Fast det är där vi har problemet. Svensk ekonomi präglas av hög arbetslöshet och låga investeringar. Det ena leder till färre jobb och sämre ekonomisk utveckling (investeringar) och det andra till lägre inkomster både för den enskilde och samhället. Den höga arbetslösheten leder också till lägre konsumtion som i sin tur leder till än sänkta inkomster för det offentliga.

DepressionenDen stora depressionen på 30-talet drabbade vanliga arbetare. Nu vill ”arbetarregeringen” få oss att tro att höjda kostnader på arbete ska leda till fler jobb. Ekvationen blir allt mer absurd Foto: Wikimedia

Regeringen har redan höjt skatterna på arbete och därmed skjutit sig själva i foten. Där man vill sänka arbetslösheten omöjliggör man att företagen prioriterar nyanställningar. För ingen ska inbilla mig att ökade kostnader för företagen ska leda till fler jobb. Ledsen Löfven, men ekvationen går inte ihop och du borde nog göra ett bättre jobb som statsminister.Mer om regeringens kontraproduktiva politik hittar du på Ekonomifakta.

Också finansministern borde göra ett betydligt bättre jobb, som Göran Greider sa: ”Vi kan inte ha det så här”. Det som återstår är i så fall offentligt finansierade hitte-på-jobb som inte leder någonstans än ny arbetslöshet efter 6 månader och ytterligare hål i statens budget för kostnaden. Återigen betalar ju skattebetalarna så gärna för att se till att regeringen i så fall sopar sina misslyckanden under mattan genom att putsa statistiken med jobb som är rent humbug.

Göran GreidarGöran Greider tyckte inte vi kunde ha det så här och han har helt rätt, det kan vi inte. Byt regering nu! Foto: Wikipedia

I detta läget väljer vänsterpartiet att lägga nästa Einstein of the year-artade finansiering. Man vill höja företagsskatten och minska RUT-avdragen för att ha råd. Man behöver inte har geniets efternamn för att förstå att detta ytterligare kommer att cementera en hög arbetslöshet, högt bidragsberoende och flykt av de företag som har råd till t ex Kina. Med vänsterpartiet ens i närheten av statens håvor är det tyvärr adios Sverige.

Det känns tryggt då att veta att partiet vi inte kan rösta på – LO – kastar sig in debatten för att öka trycket ytterligare genom att föreslå än större skuldsättning för att finansiera offentliga investeringar. Länk till debattartikeln undertecknad tre LO-ekonomer hittar du i SVD. Kunde jag rösta på LO, skulle jag nog hellre avstå. Problemet är att jag är allergisk mot hycklare som dom. Exempel på detta från Aftonbladet (unvisit) först och sedan andra sidan av myntet från SVD Näringsliv.

Alarmistisk eller inte, det är hög tid att ställa några skarpa frågor: Klarar Sverige ekonomiskt av den nuvarande regeringen? Kan vi ha två småpartier som sammantaget bara har drygt 13% av väljarkåren bakom sig, men som beter sig som barnet i godisaffären? Hur länge till klarar vi av att ha galopperande kostnader för migration och integration utan att något görs åt grundproblemen? Och till sist hur länge till ska regeringen spela rollen av sd:s bästa röstvärvare? Hur det går till sist återstår att se, med bäva får vi invänta den dagen då höstbudgeten presenteras!

Nådiga LuntanSkratt eller skräck? Det är frågan då ”nådiga luntan” kommer att presenteras senare i höst. Den som vågar titta får se Foto: Wikimedia

Löjesguiden nominerar idag Sveriges regering till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ansvar är att vräka ut Sveriges skattebetalares pengar på allt annat än det de var tänkta att användas till för er. Den ystra dans som tycks pågå runt våra pengar, inte era, är bekymmersam och lämnar mycket att önska vad gäller ansvar för ekonomin. Inte nog med att vi har en undermålig finansminister alltså, vi har två småpartier som ser det som sin plikt att roffa åt sig. Det ger ju trots allt opinionspoäng, eller rättare sagt så hoppas de på det. Sanningen är långt därifrån, ju mindre ansvar ni visar desto mer vinner sd. Sverige behövde en ny regering förra året, Sverige behöver fortfarande en ny regering.

Fler som har bloggat om vänsterpartiet och deras vänsterpopulism är:

Fnordspotting – Vänsterpartiet hyllar den råa populismen
Politivism – Avgrunden mellan medborgarna och det som är Skavlan
Juggen – Vänsterpartiet sprider lögner om Israel och judendomen

Läs gärna också följande artikel från UNT där två vänsterpartister framför lögnen att Palestinier som bor i Israel tvingas konvertera till judendomen (lögn!) därför att Israel inte har religionsfrihet (Dubbel lögn!).

20 tankar på “En yster dans

 1. Vänsterpartiet har bara ett svar på hur deras allt till alla politik skall finansieras och det är naturligtvis höjda skatter.Dom tror inte att det finns någon gräns för hur mycket väljaren är beredd på att betala i skatt.Detta i ett läge när vi får mindre och mindre för de skattepengar som vi redan betalar in.
  Det är ju också helt sjukt att vänsterpartiet föreslår gratis tandvård till flyktingar som inte har fått uppehållstillstånd i Sverige precis som vissa kommuner ger dom tillgång till sjukvård och skola till deras barn. Om dom inte har fått uppehållstillstånd så skall dom ju skickas hem.

  Gilla

  • Vi borde starta ett skatteuppror och åtminstone klargöra att våra pengar inte ska skitas åt h-e på tandvård åt papperslösa. Våra meningsmotståndare får förlåta oss, men vi tycker nog pengarna kan användas på ett bättre sätt och nej, det är inte rasism att tycka så. Har man fått avslag så har man, det innebär per automatik att man saknar de rättigheter medborgare i landet har i övrigt.

   En annan vinkling på papperslösa är att ingen längre har någon koll på vilka som befinner sig i landet, var de finns eller vad de gör här. REVA tog ju slut med förskräckelse när aktivister protesterade och polisen har numer inga kontroller. Myndigheter som migrationsmyndigheterna eller de sociala myndigheterna kommer sällan eller aldrig i kontakt med dem. Det gör sammantaget att de kan leva och verka fritt, en del aktivister gömmer till och med dem. Men det gör också att det mycket väl kan finnas ISIL-krigare hitskickade som sleepers och som nu finns här med benägen hjälp av dessa godhetsivrare. Att jag skulle betala deras tandvård är inte bara stötande, det är rent vidrigt. Kalla mig gärna rasist alla ni som nu ser en blivande eller partiaktiv sd:are, så är det förstås inte, men jag föredrar däremot att svenska skattebetalare prioriteras och jag sätter också svenskens väl och ve främst. De personer som sysslar med detta gör i mina ögon något helt annat på grund av sin outsinliga naivitet.

   Gilla

   • Pelle2: I vänsterns idévärld ska alla som vill komma till Sverige få möjlighet att stanna och vi ska också garantera alla försörjning, sjukvård inkl. tandvård och skola via beskattning av de som arbetar. Usch och fy – utvisa någon får man inte!
    När man får avslag på sin asylansökan i Sverige avviker man bara och blir illegal i år har ca 6500 personer gjort det enligt statistik från Migrationsverket. Då är man i vänsterns värld ”papperslös” och ska ges samma rättigheter som alla andra som vistas i landet.

    Gilla

   • Som sagt var, i vänsterns värld så är vår ekonomi så stark att vi kan försörja all världens flyktingar. Det gäller bara att beskatta oss svenskar tillräckligt mycket.Vad är det för fel att ta 100% av löntagarnas pengar ?

    Gilla

 2. ”Spännande” utveckling det där med ”papperslösa”. Två kommentarer:
  * Hur har de lyckats ta sig till Sverige? Inget flygbolag släpper ombord någon utan pass. Vi röntgar skor gjorda av tyg och gummi, för bövelen!
  * Förstår överheten vad ”incitament” betyder alternativt vilka ”signaler” de sänder, både utomlands och till skatteboskapen?

  Steven Pinker, tror jag det är, har talat om eufemismens löpband(”euphemism treadmill”). Med tiden blir de förskönande uttrycken lika ”oacceptabla” som det de skulle ersätta. Således har vi gått från ”Z-ordet” till ”Rom” till ”EU-migrant.”
  Det är detta som gör att en del vänsterröster nu reagerar så fort någon säger ”förort.”

  Undrar vad som kommer att ersätta ”papperslösa”?

  Gilla

  • Man smugglar dem längs fixa och färdiga rutter där alla möjliga fortskaffningsmedel används. Fötter, kamelkaravaner, bussar och sista biten över Öresundsbron med bilar som kör i skytteltrafik från den svenska sidan till den danska och tillbaka. Det finns nämligen folk som tjänar stora pengar på smugglingen, den är internationell och den är välorganiserad. De finns i Mellanöstern och de har agenter här i Sverige då de ingår i hela ligor. Slår polisen sönder en cell, dyker bara en ny upp. Ofta har de en gemensam nämnare i att de själva är flyktingar, mycket ofta från just Mellanöstern, men så får man inte säga så jag skrev inte det där. Mycket pengar är drivkraften och skattefritt är det ju också.

   Incitament vore bra, det vore till och med önskvärt men jag tror inte våra korkade folkvalda vet vad ordet betyder. Papperslösa har istället blivit en bricka i ett spel mellan olika politiska krafter i Sverige där ingen i slutänden vill stå med Svarte Petter på hand genom att t ex av journalistmaffian utmålas som hjärt- eller empatilös. Ingen vill fångas i rasistfållan och alla spelar ett spel för att slippa hamna där. Vissa, gärna sådana som står till vänster, tävlar i hur mycket man kan göra för denna grupp. Logiken säger att vi inte borde göra något alls men den punkten i historien har vi passerat för länge sedan. Istället ska nu dessa utlovas både det ena och det andra på skattebetalarnas bekostnad. En annan aspekt som jag nämnde i inlägget är att eftersom godhetsrörelsen har omöjliggjort polisens arbete att registrera, arrestera och utvisa dessa har man inte längre någon koll på vilka som faktiskt vistas i landet. Det kan i teorin vara både Al-Qaida och ISIL-sympatisörer som dessutom aktivt göms hemma hos folk. Det tycker jag verkar tryggt för framtiden så jag är glad för din skull att du trots allt kan vistas i Storbritannien, det är inte lyckoriket men väl så mycket bättre rustat än Sverige är just nu. Vi går nog tyvärr mot något slags sammanbrott på ett eller annat plan i systemet. Hur stort eller om jag ens har rätt i de spekulationerna får vi se.

   Nyord är ju på modet i de postmoderna paradiset vi lever i. Papperslösa heter det idag men varför inte ”byxlösa” eller ”framtidsparasiter”?

   Gilla

   • För att vara lite mer positiv: när till och med MP (väl i regeringen) försiktigt säger att ”vi kanske behöver ett försvar i alla fall” hyser jag vissa små förhoppningar om de styrande. En fungerande nationalstat måste göra två saker: kontrollera sina gränser och inte aktivt motarbeta befolkningen. Hoppas insikten om gränserna kommer tillräckligt snabbt.

    Gilla

   • Med mp i regeringen tror jag inte den kommer alls, de vill ju i princip ha öppna gränser utan någon som helst kontroll eller krav på dem som kommer hit. De tror på något slags Shangrila där alla lever i harmoni med varandra och där lejonen sover bredvid lammen. Verkligheten verkar inte bekymra dem ett dugg. ISIL som har pekat ut Europa som nästa slagfält, horder av flyktingar som begränsar vår ekonomi, en del av dem kanske sleepers i ISIL:s tjänst för att nämna några. Det är därför dessa extremister i mp måste förpassas till historiens politiska avfallshög helt enkelt. Redan idag är det så gott som öppna gränser, för en tid sedan körde en reporter från Köpenhamn till Malmö i en utlandsregistrerad bil, han såg inte ens en tulltjänsteman än mindre en gränskontroll. Så utopin är på väg att uppfyllas redan som det är. I åratal har flyktingsmugglare vetat om detta och det kör bilar i skytteltrafik över Öresundsbron för att hämta flyktingarna. De som kör ingår i nätverk som tjänar grova pengar och som är geografiskt etablerade här och i Mellanöstern, de är välorganiserade och beväpnade. Det finns till och med underrättelserapporter som talar om att en del av dessa ligor redan har etablerat kontakter med ISIL för att smuggla in krigare. Det finns också dokument som visar att ISIL själva har en agent bosatt i Ankara som antagligen har till uppgift att hitta smugglingsvägar. Det mp vill är alltså att mer eller mindre döda en nation inifrån därför att de tror på ”det goda”. Så igen, ingenting är viktigare än att tillse att detta parti förskjuts och förminskas. 🙂

    Gilla

   • Du har nog rätt om Mp. Har inte sett något försvarsutspel från dem sedan ubåtskalabaliken. Däremot ett brandtal för multikulturalismen på Schlaugs blogg.

    Gilla

   • Mp är ju ett parti med rötterna i fredsrörelsen. Flera ledamöter har genom årens lopp gått via Svenska Freds till mp t ex Lars Ångström som ett tag var ledamot i partistyrelsen. Inte konstigt att konstatera då att fred och nedrustning står högt på agendan men tyvärr är inte detta tiden för detta nu. Partiet har kronologiskt hamnat en aning snett och fattar inte med den agenda de har att vi inte kan hålla på och jamsa i den här frågan. I princip verkar man fortfarande för ett försvar som mer eller mindre läggs ner i dess nuvarande form. Ett faktum som visar vilka nyhippisar de är. I min värld bör partiet hållas så långt från allt vad makt vill säga, istället har vi fått den motsatta utvecklingen med både alliansen och socialdemokratin vilket ganska genast har inverkat direkt skadligt på landet. Med de här partiet i Rosenbad kan vi nog tyvärr bara fortsätta att räkna in nya galenskaper är jag rädd för.

    Gilla

  • Kristian: Jag rekommenderar dig att läsa Zulmay Afzali: Hederlighetens pris, så får du veta lite hur det kan gå till att komma till Sverige med hjälp av flyktingsmugglare från Pakistan.

   Gilla

 3. Förslaget om att satsa på tandvård för ungdomar under 23 är ju jättesmart, många godhetspoäng för nästan ingen kostnad.. som du nämner är det knappast då man har behovet.

  Gilla

  • Nej, det är just det som är problemet. Tänder blir sämre med åldern inte med ungdomen. Pengar i sjön igen för vi skattebetalare är mer än välvilligt inställda till att få än mindre vård skola och omsorg. Särskilt skolan är ju extra kritisk och där kan man ju dessutom notera att de hundra dagarna för Fridolin snart är 365 och nästan ingenting har hänt. Pengarna fortsätter istället att läggas på allt det vi inte behöver och på misslyckanden som förbifarten Stockholm som nu har kostat över 1 miljard utan att ett enda spadtag har tagits på ett år. Det är med andra ord ett gigantiskt slöseri med dina och mina pengar som pågår rakt framför våra ögon där röstköpen man kan inkassera, är viktigare än de som betalar hela kalaset. Vi – röstboskapet – har ju mage att då och då rösta på alliansen eller sd så varför bry sig om oss. Vänsterpartiet är ju ett radikalt och duktigt parti som nu vill visa lite muskler inför de pågående förhandlingarna, det kan ju köpa dyrbara opinionspoänger när man ligger och skvalpar på ca 5,5% år efter år.

   Gilla

   • Alla har idag gratis tandvård tills man fyller 20 med undantag av Västra Götalandsregionen som ger gratis tandvård upp till 24.
    Vänsterpartiet har kanske koll på vilka som behöver tandvård i åldersspannet 20-24. Spontant kan jag tänka mig att behovet är större inom de grupper som kommer hit, än för dem som är födda i Sverige.

    Gilla

   • Så är det nog och de som fått asyl ska naturligtvis också ha tandvård, men papperslösa? Jag vill inte framstå som hjärtlös, men jag tycker nog de som har medborgarskap bör prioriteras. Det här förslaget öppnar åter upp ymnighetshornet när vi redan står inför galopperande kostnadsökningar och en önskelista som får de flesta barn att rodna avundsjukt när de förstår att deras till tomten är mycket kortare. 😀

    Gilla

   • Vad jag menade med min kommentar var att V vet att ungdomar födda i Sverige har hyfsad tandhälsa och den kostnaden blir liten. Men man föreslår detta därför att man ömmar för alla som kommer hit som ”flyktingar”.
    Jag stödjer inte V:s förslag. S, V och MP kommer snabbt att försätta den svenska ekonomin i Greklandsdivisionen.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s