Ett slags sönderfall

Lite varudeklaration innan jag skriver någonting. Jag är inget fan av att ta lagen i egna händer eller att sätta sig över den. Det leder bara till anarki och laglöshet och det vill få eller inga ha. Nej, jag är inte heller rasist men jag kan se mönstret som leder fram till att andra blir det. Och nej, jag fördömer inte människor för att de blir detta. Ibland drivs människor till och med till det därför att samhället vänder dem ryggen, och det är det detta inlägg handlar om. Det fall jag nu ska berätta om handlar om just om några sådana svåra avväganden där ingen står som vinnare.

Astrid LindgrenAtt en person står som förlorare är väl något vi vant oss vid men när två parter gör det inser man att det finns ett inneboende systemfel. Också i det aktuella fallet finns denna faktor som spökar till det rejält och snart slutar det med en smäll Foto: NG

Kanske är jag alarmist när jag påtalar det som börjar bli vardagsmat i Sverige, men den som använder det ordet kan i lika hög grad vara en varningsklockeförnekare. För i det som nu ska bli det fina nya landet byggt på att alla stämmer in i ett unisont Kumba-ya, kan man skönja något värre, något fasansfullt. Detta något kallas ”systemkollaps”. Mer om hur städernas systemkollaps ser ut har Fnordspotting bloggat om.

Låt mig ta några exempel. Tre män i ett medborgargarde i Ljungby grips för att ha agerat lagens långa arm. Samtidigt gör den riktiga polisen ingenting för att hindra den flodvåg av stölder som föranledde medborgargardet. Stöldgods som dyker upp på andra sidan Östersjön och som blir till en lukrativ inkomstkälla för den med inte fullt så rent mjöl i påsen. Problemet är att ingen kan eller vill göra något åt det och därför kommer händelsen säkert att upprepas. Brist på resurser är skälet till polisens tidigare passivitet.

Sverige upplever nämligen en stöldvåg, särskilt på landsbygden är detta ett problem. Jordbruksmaskiner, trädgårdsmaskiner, bilar, båtar allt får fötter. Polisen har inte resurserna och snart finner sig människor i en rättslös situation. Lars Anders Johansson har skrivit en sammanfattande artikel om detta i Hela Hälsingland.

Runaway CoachNär människor inte längre upplever att samhället griper in för att stoppa katastrofen för dem personligen, vänds blickarna åt att ta lagen i egna händer. Inget jag uppmuntrar men förstår Foto: Runaway Coach – Thomas Rowlandson från Wikimedia Commons

Fler människor än de i Ljungby har samlat samma typ av tänkande i facebook-gruppen ”Trygga vår landsbygd” så risken att detta ska hända igen är inte marginell. Det är inte en enstaka händelse vi ser en gång var tionde år eller så. Det kan mycket väl hända igen, särskilt när de rättsvårdande myndigheterna nu helt kapitulerar.

På andra ställen har olagliga ockupationer utförts. I fallet som berättas om i Helsingborgs Dagblad (unvis.it) kan man läsa om hur en ockupation av en lagerlokal till sist ledde till att ägaren rev byggnaden. Naturligtvis flyttade EU-migranterna ut ur lokalen innan den revs…..bara för att flytta in i ett annat hus ägt av en person som vistas utomlands och som därför inte vet vad som inträffat.

Polisen låter meddela att man inte kan göra något åt detta innan en anmälan har upprättats och det kan bara ägaren göra. Grannarna har sökt ägaren med ljus och lykta men i nuläget är läget låst. De får därför stå ut med att också deras omnejd nu i värsta fall kan komma att utsättas för en ny stöldvåg. Om inte kommer kanske grannarna göra som i Ljungby, starta ett medborgargarde och så börjar cirkeln om.

circle-37434_1280Det hopplösa inträffar när cirkeln sluts bara för att börja om på samma punkt där man en gång startade. Folk ger upp och då tar man saken i egna händer istället för att ens lita på svenska myndigheter Foto: Pixabay

SVT-programmet Uppdrag Granskning gjorde för några veckor sedan två program om EU-migranter. Här hittar du Avsnitt 1 och här Avsnitt 2. Det mest talande med dessa är två saker. Det första är att Sverige håller på att få ett utanförskap som vi aldrig har sett det förut. Ingen nu levande har antagligen sett dess like i vår vår egna livstid. Oftast är det människor som i århundraden har stått längst ner i varje samhällsstege dvs Romer.

Nej, jag är fortfarande inte rasist så detta uttalande är inte för att peka finger utan för att peka på fakta. Det andra är att samhället är maktlöst. Oftast är det till och med så att ingen ens vill ta tag i saken därför att risken för att bli kallad ”rasist” är för hög. Det är helt enkelt en för het potatis för myndigheterna att ta i, allt som oftast har de inte heller vare sig resurser eller kunskap. Än mindre har de musklerna.

Summan av dessa två faktorer, utanförskap och dåligt eller inget myndighetsutövande där t ex polis många gånger inte ens finns blir naturligtvis explosiv. Många gånger är situationen så nära att brista att människor helt enkelt tvingas att ta till olagliga metoder. Nej, jag försvarar det inte men jag förstår hur mönstret ser ut. Koppla detta  till en hopplös arbetsmarknad där man oftast har varit beroende av en arbetsgivare som så småningom har lagt ner och i dess ställe har det kommit……ingenting.

Tomma HyllorFå eller inga är dumma nog att betala ett pris för något man inte får, likadant med skatt. Vi betalar men vad får vi för det? När samhället dessutom medvetet vänder ryggen åt medborgarna är någonting galet i konungariket Sverige Foto: Wikimedia Commons

Titta i avsnitt två, där ges exemplet på vilken soppa en familj har hamnat i. De äger en gammal släktgård i Högfors men bor i Schweiz. Medan de har varit borta har Romer brutit sig in i gården och bosatt sig där. De påstår sig betala hyra till en person som också han är Bulgar. Denne man påstår sig äga huset men det stämmer inte. Han äger en grannfastighet och marken till denna, men gården äger han inte.

Familjen som betalt för vad de tror är hyran, känner sig grundlurade när de inser att de har betalt pengar till en gangster som ljugit dem rätt upp i ansiktet. Svensken boende i Schweiz har anmält det hela men ingen kan göra något. Det finns alla möjlig legala skäl till varför man är helt handlingsförlamade från samhällets sida.

Polisen skyller på att inget har stulits därför kan ingen anmälan upprättas om stöld. Det är inte heller egenmäktigt förfarande då polisen inte kan bevisa uppsåt. Förundersökningen är därför nedlagd. Därmed tycker svenska myndigheter som polisen att man har gjort vad man har kunnat. Det är säkert sant för det som är felet är att också de är bakbundna av reglerna som inte ger dem möjligheten att agera. Dags för politikerna som är de som ska skapa reglerna att vakna med andra ord.

Breslau SovaDags för våra politiker att vakna och inse hur landet ligger. Dags att ändra regler, dags att agera det är det som de får betalt för. Gör de inte det väntar anarki Foto : Breslau – ”A young woman asleep in a chair” från Wikimedia Commons

Man har varit i kontakt med ägaren i Schweiz som uppmanats att lösa problemet själv. Han uppmanas till och med av kronofogdemyndigheten att själv begära legitimation av de som ockuperar huset. Efter att ha gjort detta kan han inkomma med en begäran om avhysning till myndigheten som kräver identifikation innan de kan verkställa någonting. En person ställs mot flera och dessutom utan de resurser som myndigheterna har!

För att kunna göra jobbet måste alltså en privatperson ordna med en egen utredning och en identifikation för att kunna göra en anmälan. Myndigheterna skyddar sina egna arslen för att inte bli indragna i något som kan sluta med att man har niohundrasextiotre ditresta nyttiga idioter som står och skriker på trappen om ”rasismen”. Förloraren är den enskilde som därmed slängs under kärran. Bryr godhetsidioterna om dessa, eller är det bara ”rasismen” som finns för ögonen?

Det är sådana här konflikter som kommer att bli allt vanligare om inget görs. Det tycks ju annars vara de rättsvårdande myndigheternas största merit – att inte göra någonting. Den enskilde är rättslös och därmed är konflikten grundlagd. Jag säger fortfarande inte att det är rätt, men jag förstår mekanismerna när dessa förorättade tar till allt mer desperata medel. Det är helt enkelt inte värdigt en rättsstat att vända medborgarna ryggen, men inte heller att vara delaktiga i att skapa det som kommer att sluta i våld om inget görs.

Punch and JudyBåde polis och det sociala är nog rädda för att situationen ska eskalera och bli våldsam. Att de själva indirekt är delaktiga i spelet är det ingen som vill kännas vid men den största boven är nog ändå att lagar och regler bakbinder framför allt polisen Foto: Smithsonianmag

Ytterligare en tråd följs upp i avsnitt två och den är nästan mer skrämmande. På orten finns tomma fastigheter som blev över när bruket lade ner och människor började flytta från orten till andra jobb och andra städer. Dessa fastigheter har förfallit men så småningom köpts där ägaren nu hyr ut åt EU-migranter. Standarden har fått kritik men ägaren har aldrig fällts i hyresnämnden.

När reportage-teamet vill intervjua den som utpekas som ägare, svarar denna nekande på frågan om han är ägaren. Han menar att det är en annan person och namnger denne, men medger att han är den som tar betalt för boendet. De söker sig till den person som utpekats som ägaren. Lokalbon som är med som ciceron och ledare för byalaget menar att det är samme man som veckan före hotade honom verbalt.

Man kan här konstatera att rakt under näsan på myndigheterna och i dagsljus håller alltså mer ljusskygg verksamhet på att etableras. Ingen gör något, tvärtom skänker vi våra skattepengar till detta boende som är inkomstkällan. Allt medan godhetsapostlarna sjunger i kör om hur fint allting är. Håller vi inte med finns ju andra metoder att ta till.

Cirkeln sluts, den enskilde förlorar och EU-migranten förlorar. Allt därför att myndigheterna vare sig kan eller vill ta tag i uppenbara missförhållanden. Samtidigt står en godhetskör och jublar över allt det elände de själva har varit med och skapat. Malena, nattens drottning (ja, det var ett skämt där!) av godhetsivrarna, tokhyllas med priser som årets Amelia. Ingenstans befläckas dock denna kader av det faktumet andra får genomlida som en del av sin verklighet.

PiratpengarAv Kalla Faktas reportage framgår också att det är verksamhet som kanske inte riktigt tål dagens ljus som pågår rakt under myndigheternas näsor. Svensk landsbygd håller sakta men säkert på att bli ett paradis för både svarta pengar och moraliskt förkastliga affärer.
Foto: Sueshi-express

För också verklighetsfrånvända stjärnskott som godhetsapostlar måste förstå vissa saker som ligger bortanför två Quatro Stagioni och ett netflix-abbonemang. När det kitt som håller samman samhället håller på att släppa, finns ingen anledning för den som drabbas att vara lojal tillbaka. Vänder samhället medborgaren ryggen, vänder medborgaren samhället ryggen.

Resultat kan mycket väl bli mer hemmasnickrade lösningar som den i Ljungby, men också mer svartarbete t ex. Vem är lojal mot en stat som inte är lojal mot medborgaren? Därmed har vi också börjat knapra på det som är grunden för välfärden – ekonomin. Vi äter alltså falukorven från båda hållen samtidigt. Migrationspolitiken håller på att spränga alla vallar, och samtidigt ser vi till att göra folk så pass alienerade i sin egen vardag att de inte ens känner samhörighet efter att ha blivit trampade på tårna i fall efter fall.

Två sidor håller på att bli en. Organiserad brottslighet som flyttar in där det uppstått ett vakuum där myndigheterna redan har resignerat och organiserad godhet är bara två sidor av samma mynt. Den ena behöver den andre och skulle aldrig ens fått chansen utan den hjälp som godhetsapostlarna så benäget bistod med. I värsta fall landar Malenas, Jonas och Henriks lilla egenreklam i ett systemkollaps. Allt ivrigt påhejade av politiska partier som hoppas kunna köpa sig bättre opinionssiffror på medborgarnas bekostnad.

Stefan Löfven Central ParkStefan Löfven tycks mer intresserad av att åka till New York och tala om hur duktiga vi är i Sverige, än att lösa problemen på hemmaplan. Dessa tycks inte finnas i hans värld och i justitieministerns värld löser man säkert alla problemen med tegel och lite plankor. Det är synd om Sverige med en sån regering Foto: Regeringen

Löjesguiden nominerar idag godhetskollektivet med flertalet artister och politiska partier som s, v och mp men också m, fp, kd och c som inte ser några problem till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Att slänga ut barnet med badvattnet säger man i den anglosaxiska världen och det är precis det ni gör. Ni slänger ut medborgare i en rättslös situation genom att ta hit människor med liten eller ingen rättstradition.

Premisserna är vansinnigt naiva. Det verkar mest som om man resonerar som om ”bara de får komma hit blir de genast goda människor som genast anpassar sig”. Jag är ledsen över att slita er ur den villfarelsen, människor förblir det de har varit och att tvätta bort något sådant som beteende är som att tro att påven är muslim. Det gör er till formidabla kandidater till priset.”

22 tankar på “Ett slags sönderfall

 1. Alla tänkande människor måste se att vårt samhälle är på väg att falla samman enbart för att våra politiker skall kunna spela världssamvete och den barmhärtige samariten. Som många har sagt innan så undrar jag vad dom tror världen och inte minst Sverige vinner på att även vårt samhälle kollapsar ? Då kommer vi inte kunna hjälpa någon överhuvudtaget.
  Att godhetseliten sitter och gapar därför dom inte behöver ta konsekvensen av sina infantila resonemang än så länge är ju inget att bry sig om. Låt dom gapa om det roar dom.

  Regeringen och godhetsapostlarna är definitivt värdiga pristagare…

  Gillad av 1 person

  • Jag ska återkomma nästa vecka med ett inlägg där jag fritt spekulerar och analyserar om orsakerna till dagens situation där jag tänker kasta fram en ny tes som jag har kommit fram till. Ska inte avslöja för mycket på förhand men det handlar om vad som kan se ut som en förlust för en part, innebär en vinst för en annan part på den förres bekostnad. Cyniskt så det förslår men det är tyvärr dagens regering upp i dagen. Godhetsapostlarna är deras hantlangare i det spelet som jag återkommer till. Nya sensationella tankar utlovas! 😀 (Trots all dysterhet!)

   Gilla

   • SOU 1975:54 är en ganska stor spik i kistan. Själv ser jag att det började luta utför redan 1967-68 i samband med att staten började låna för framtida utgifter.

    Gilla

   • Sverige har inte producerat jobb på grund av efterfrågan sedan slutet på 60-talet eller början på 70-talet. Inte konstigt då att vi inte bara har världens högsta skatt, men väl så konstigt att pengarna detta genererar hela tiden tycks räcka allt mindre. Det beror på att ambitionerna i välfärden hela tiden ökar, det är självdrivande spiral. Vill man som sossarna bli återvalda gäller det att hela tiden komma med nya utfästelser. Men det hela är en paradox för också kostnaderna/utgifterna ökar via t ex löneökningar, det gör att skattepengarna räcker till allt mindre välfärd. Kurvan pekar åt fel håll. Det tränger också undan fler offentliga jobb. Dags att låna för att ha råd med välfärdsinvesteringar, en princip som ”uppfanns” ungefär där du nämner det i slutet på 60-talet. Någon som ser sambandet mellan vikande intäkter/färre jobb och mer lån till välfärd? Nu är samma lånekarusells-diskussion igång igen med LO som främsta ivrare av offentlig upplåning till välfärdsinvesteringar som t-banebygge, vägar osv. Återigen pekar de socialistiska kurvorna neråt när jobben inte kommer.

    Hade de förstått sig på ekonomi hade de istället förstått att det är just högskattesamhället som är boven i dramat. Man kan inte skapa jobb genom att höja skatten på jobb. Men Löfven och hans inkompetens-regering lever kvar i det förgångna när sånt var möjligt. Det är det inte, vi lever inte i samma samhällstyp ens en gång som en gång rådde. Nu är vi t ex utsatt för global konkurrens som gör att varje krona i kostnadsökning är ett mindre jobb här men ett i t ex Kina istället. Löfven tycks blind för detta, han levererar en sjuttiotalspolitik för tvåtusentalet. Likadant när det gäller polisens befogenheter och regler som hindrar dem, här gör man istället som vanligt en Staffan Westerberg och skyller på annat för sin egen inkompetens som storpotäter och sånt! Nu heter det dock ”oskälig vinst i välfärden”. Istället för att vara glad över det lilla som gör det han har misslyckats med – skapa jobb, skyller man alltså sina egna tillkortakommanden på dem så är allting biff hos en väljarkår som vill höra om ”omoralen” och hur ”kapitalister verkligen är”. Dags att kalla regeringen vad de verkligen är, inte det den vill ge sken av. Inkompetens är inkompetens också i sådana frågor som folks ägor och ägodelar. Skulle inte bli förvånad om nästa steg är just en offentlig upplåning för att kunna skapa jobb åt alla de nytillkomna för att det är bättre än att de blir arbetslösa och bidragsberoende. Detta därför att vi återigen inte förmår skapa jobb på naturlig väg och att situationen börjar bli allt mer desperat. Också de som blir av med egendom blir allt mer desperat men dem vänder man istället ryggen. Bästa sättet att bli av med ett problem är ju att förneka det. Dessutom ska inte medborgaren komma och kräva saker när det finns så många saker som är så mycket viktigare, pengarna ska ju gå till annat än polisens resurser eller att tillse att andra myndigheter sköter sitt jobb. Vi är ju bara skattegenererande boskap trots allt i deras ögon.

    Gillad av 1 person

   • Jag var nog i din ”fas” för 5-6 år sedan men har resignerat och väntar på kollapsen. Det som kommer att hända är inte att allt och alla klappar ihop men många kommer att bli tagna på sängen och de förberedda klarar en utdragen kris bättre. Det går inte att bromsa i utförsbacken, bara göra folk beredda på vad som kommer. Asylindustrin är bara en av flera komponenter i vågskålen, kraschen är ändå oundviklig. Det som bl.a. hände tidigt 1970-tal var att oljan gick upp mycket i pris och spräckte sossarnas framtidskalkyler. Man hade periodvis lånestopp för privatpersoner och företag. Allt som byggdes då skulle vara för offentligt bruk. Jag stoppar nog där för ett tag.

    Gilla

   • Det som kan rädda oss från Löfvens totala oförmåga att bedöma situationer och konsekvenser av beslut är att idag, fredag, gick Ingemar Carlsson ut och menade att Löfven borde öppna upp för ett samarbete med m. Kanske inte det jag själv skulle förorda men bra många gånger bättre än ett samarbete med mp och v som om det gick igenom kanske (?) skulle få på båten. Inte en dag försent om du frågar mig, jag tycker de båda är sämre än värst. S utan dessa går att hantera men det kommer krävas en ängels tålamod och dessutom har Löfven korkat nog hittills stängt alla sådana propåer som har kommit, t ex det som kom från Jan Björklund för en vecka sedan i partiledardebatten då han erbjöd s ett samarbete förutsatt att han fimpade v och mp. Mycket är än så länge spel för gallerierna men M-spåret har följts av flera inlägg från tunga s-namn. Som vanligt vet vi först när vi har sett det så det kan bli spännande veckor framöver.

    Gilla

 2. Hej.
  Mitt råd till den som drabbas är att agera i enlighet med svensk lag. Samma byråkrat-akrobatik som diverse myndigheter använder kan vändas mot dem. Organisera er i samhällena, diskutera fram gemensamma lösningar som minimerar möjligheten för myndigheter och kommuner att uppbära skatt och avgifter. Bidragsmaximera. Inse en gång för alla att den svenska staten (i betydelsen administrationen) nu är folkets fiende.

  Håller man ihop och organisera informationshantering, spaning och logistik kan man använda de tillresta plundrarnas metoder. Illegalt parkerade fordon på din mark? Du och några nabor har helt enkelt hittat övergivna fordon och bogserat dessa till närmsta polis så att de inte blir stulna. Eventuella skador som knäckta hjulaxlar fanns redan vid när de påträffades.

  Tältläger på allmänning? Testkör motorgräsklippare och vinkelslipar strax bredvid dygnet runt. Finns säkert några arbetslösa ungdomar som gärna hjälper till.

  Metoderna är många och vi har ingen skyldighet att visa lojalitet med stat och politiker längre. Om polisen väljer att göra sig till folkets fiende är de riktigt korkade. Deras politruker till chefer offrar dem på medias altare utan en tanke.

  Vid varje metods genomförande gäller dock några huvudprinciper: håll huvudet kallt, särskilt vid provokation. Ta inte till våld först, men använd och åberopa nödvärn. Håll ihop. Dokumentera, kameror, mobiler et cetera. Om du skall intervjuas av media, var medveten om att de alltid försöker välja den som verkar minst välformulerad och balanserad, och gärna kontraster en ledares ord med en annan person motsägelse. Begär att få frågorna som skall ställas skriftligen i förväg. Begär att få se intervju innan den sänds. Håll dina kommentarer korta och sakliga, undvik känsloutbrott och svordomar, och se till att ha en media-ansvarig.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

  • Det är ett bra råd Rikard! Precis så ska man göra och hjälper inte en JK-anmälan av olika myndigheter finns alltid möjligheten att släpa Sverige inför EU-domstolen. De älskar att klistra dit landet genompräktigt och det är bra för medborgaren.

   Gilla

  • Jag hörde en gång en utflyttad sydafrikan berätta om hur det fungerade där han hade bott. Om någon upptäckte in inbrottstjuv hjälptes grannarna åt att fånga in denne och marscherade till närmsta polisstation. På vägen ”råkade” tjuven alltid ”krocka” med varenda lyktstolpe. ”Han fortsatte säkert stjäla,” avslutades historien, ”men inte däromkring!”

   Tyckte det var en fruktansvärd människosyn min sagesman gav uttryck för. Jag tycker fortfarande inte det är bra, men jag kan lite bättre förstå hans frustration. Utan ett fungerande statligt våldsmonopol står envar sig själv närmast.

   I Sverige har vi länge haft råd att tycka att rättssäkerhet, dvs hur den misstänkte hanteras av rättssystemet är det viktigaste. I andra länder, till exempel USA, är det rättstryggheten som är i fokus. Om ett brått har begångets är det viktigaste att någon ställs till svars.

   Gilla

   • Du träffar alla de springande punkterna i protokollet! Våldsmonopol kan bara innehas av polis och militär om man vill ha en rättsstat. Men då dessa inte bryr sig eller faktiskt aktivt vänder ryggen är det något som brister, något din Sydafrikan säkert levde med varje dag. På landet där är det i varje fall ibland så att kan man inte muta den lokale polischefen finns ingen hjälp att få och jag tror att på den punkten har Jakob Zumas styre gjort denna ”sedvänja” värre. Jag sympatiserar som sagt inte heller med handlingen som bara leder till anarki och att folk tar lagen i egna händer och skipar den efter eget huvud, men jag kan däremot, precis som du, se mönstren i det som händer. Folk litar på att andra löser problemet, en dag uppstår ett problem som drabbar en personligen där ägodelar ”kommer på vift”. När man vänder sig till polisen vill dessa antingen ha en muta eller tycker att deras händer är bundna och gömmer sig, vilket alla förstår, bakom ”brott kan ej styrkas” som blivit en så vanligt term i rättssammanhang. När till sist den enskilde uttömt alla möjligheter samhället ger dem, tar man helt enkelt tag i det själv. Ingen annan gör ju det. Inte en bra utveckling men förståelig. När nu ”rättsstaten” Sverige genomgår samma nedmontering och totala likgiltighet är polis, åklagare och det sociala egentligen medbrottslingar i ett spel som leder fram till det vi sett i Ljungby t ex. Men det uppstår en väl förståelig frustration om människor lämnas därhän och det här måste polisen se till att göra något åt. Detta något är inte att straffa de som redan drabbats utan se till att lösa situationer som denna innan det är försent. Gör de inte det finns inte heller någon anledning att betala skatt.

    Gilla

 3. Det faktum att enskilda människor på detta sätt överges myndigheterna leder till att de historiskt höga nivåer av tillit till staten och samhället som kännetecknat Sverige snart är ett minne blott. Inte nog med att man först ska avkrävas en skatt som är i särklass i världen, sedan blir man tillsagd av myndigheter och politiker, som finansieras med dessa medel, att själv lösa de problem och brott som politikernas och myndigheternas inkompetens skapar. Och, än värre, sen ser man att de åtgärder man tvingas vidta bestraffas snabbare och mer konsekvent än den ursprungliga brottslighet man har blivit tillsagd att själv stävja. Vadå göra skillnad på folk och folk eller skapa ett vi och dom-samhälle? Det finns nog inte tillräckligt med foliehattar i världen för att fylla behovet i detta intellektuella Lilliput-land!

  Vänligen
  Magnus

  Gilla

  • Det är en historiens paradox vi bevittnar. Folk har hittills precis som du påpekar, litat extremt mycket på att staten tar hand om oss från vagga till grav via sina myndigheter som alltid har haft adekvata resurser (trodde vi!). Nu visar det sig att alltfler är rättslösa, att pengarna som vi betalar inte räcker, att politikerna är lamslagna inför det nya och kan inte eller vill inte skapa nya skarpa regler för att förhindra det som nu händer och som inlägget handlar om. Resultatet borde logiskt sett bli ett totalt ras för denna tillit, ett totalt ras för politikerna och till och med regeringsskifte och en ökad anarki där ”var man och kvinna för sig” gäller. Ljungby-exemplet visar ju just denna anarki där folk inte längre litar på att myndigheterna löser problemet åt dem utan tar saken i egna händer. Jag sympatiserar som sagt inte med metoden men jag förstår dem som tar till den då de annars som i exemplet från Uppdrag Granskning drivs från familjegårdar och hem.

   Och jo, när sånt här händer undrar man varför just detta landet har samlat alla dessa intellektuella gnomer på sin landmassa. Jag kan bara spekulera, men jag tror att myndigheter dels har vant sig vid att vi aldrig ställer krav på dem och att de därmed aldrig har behöv anstränga sig. Lägg dessutom till att de delvis har felaktiga regler som inte ger t ex polisen de befogenheter de skulle behöva i dessa situationer, de är helt enkelt bakbundna av de egna förordningarna. Det här beror på att medborgarna inte ställer tillräckligt höga krav på politikerna som också dom gör lite som dom själva vill utan ansvar inför väljarna. Valmanskåren röstar ju på samma partier igen trots att de borde veta hur genomusla de är. Vad jag säger är att det politiska systemet med de politiska partierna i Sverige borde genomgå en genomgående reformation men det händer inte. Demoskops senaste väljarundersökning visar att sossarna fortfarande hr 25,2 % bakom sig, mp 6,4 och v 6,7! Inget av de här partierna borde kunna halka över noll efter allt de har ställt till med på ett år. Också Alliansens partier ligger delvis bra till, delvis risigt då de halkar under 4 %-spärren som KD gör. Men också m har fortfarande 22,3 vilket jag finner obegripligt då AKB har stött regeringen genom agera passivt i omröstningar och därmed släppt igenom frågor man borde ha stoppat därför att DÖ existerade. Vi som väljare måste alltså se bortanför vad vi traditionellt röstar på och se de partier vi sympatiserar med för vad de är, inte vad vi hoppas de ska vara. Just nu skulle jag själv inte rösta på något av de etablerade men inte heller SD.

   Obs! Vad du än röstar på/sympatiserar med, ska inte mitt svar tolkas som att jag trampar dig på tårna. Du får ha den åsikten du har så föregående stycke ska tolkas som min syn, min åsikt. Tanken är alltså inta att underkänna dina val. Tack för din kommentar!

   Gilla

   • Vad gäller partier finns minst två som tycker situationen är bra (Mp och C), ett par som inte vill göra vad som krävs, och ett som inte kan göra någonting. Känns ganska hopplöst.

    Gilla

   • Jag tycker personligen att alla de partier vi har lyckats pressa in i riksdagen är partier som också profiterar på sitt sätt på situationen. Jag tänkte återkomma nästa vecka med en mer ”mina tankar-inspirerad” artikel som handlar om hur man kan tjäna på en situation på bekostnad av andra inom politiken. Så jag ska inte föregripa den biten men jag kan säga så mycket att alla hoppas nog att just de ska kunna dra vinstlotten i framtiden, det lite cyniska är nämligen att ett politiskt parti inte gör något som man tror man kommer att förlora på.

    Gilla

   • Verkligen! Jag tror man är dels lamslagna för att situationen inte var väntad och dels därför att man är bakbunden då politikerna i vanlig ordning är senfärdiga med regeländringar som ger t ex polisen den befogenhet de behöver. Resultatet blir som det blir, rättslösa människor som snart tar till desperata åtgärder för att värn det som är deras men som inte är lika självklart i verkligheten.

    Gilla

   • Det verkar som det kan komma att bedömmas som nödvärn då de skjutna bröderna var beväpnade och den ene av dem hade ett kontaktförbud mot den äldre mannen.

    Gilla

   • Skott i natten och medborgargarden som bevakar sin och andras tillgångar är inte mitt recept men jag kan som sagt förstå att folk tar till det när staten vänder medborgaren ryggen. Det är ju det som börjar luckra upp samhället och som inläggets exempel visar och det är ju minst sagt alarmerande i sig. Inte nog med att det undergräver förtroendet och torkar ut det kitt som håller samhället samman, det luckrar också upp vår vilja att betala för något man inte får. Man kan ju tänka sig vad som händer om man går in i en stereoaffär för att köpa ett par riktigt lyxiga högtalare för 75.000 kronor som man dreglat länge över. Väl hemma packar man upp dem bara för att konstatera att det är ett tomt chassi utan högtalarelement man har fått. Vid ett återbesök i butiken visar säljaren på en finstilt klausul som säger att om man vill ha högtalarelement med kostar det ytterligare 39.000 kronor.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s