Det är dags att tala om rasismen

Så fort man läser om rasismen så heter det alltför ofta att det bara är vita som kan vara rasister. Vita approprierar andras kultur, vi förnedrar och degraderar och vi är definitivt  bara ute efter att utnyttja situationen till vår fördel. Trots detta finns rasismen i alla, inte bara vita. Vissa gömmer sig bakom det faktumet att de kan kalla sig ”rasifierade” och genast blir de lika rasistiska som de som de anklagar för rasism.

Nej, jag förnekar inte att rasism finns. Det gör den och den är vidrig, men talar man om en persons rasism, och det ska man, så måste man också prata om den andres. Talar man bara om en person och dennes tillkortakommanden missar man ju halva debatten. Det är som att säga att man ska tala om politiken som socialistisk, men inte konservativ eller liberal. Det finns många aspekter av ett problem och ingen vinner på att gömma undan dessa.

Ryska RevolutionenDet finns säkert de som vill att debatten enbart ska föras ur ett perspektiv och att ett synsätt ska få komma till tals, men det gynnar knappast debatten. Snart är ord som ”rasism” och ”ideologi” (särskilt vissa) ingenting värda eftersom begreppen har förlorat värdet Foto: Wikimedia Commons

Lite glädjande är det då att den omvända rasismen nu har fått den uppmärksamhet den förtjänar. Petra Åkesson är sociologistuderande från Malmö som har påbörjat en c-uppsats där hon intervjuar invandrarkillar som har sysslat med personrån i staden. Tanken var att se vilka bakomliggande motiv som fanns och de framkom med besked, det handlade om att specifikt söka upp svenskar för att råna dessa och få känna makten över sina offer. Artikel hittar du i DN (unvis.it).

I texten uttrycker en av personerna det rakt ut:

”För mig är det att svenskarna ska lägga sig ner på marken och pussa mina fötter.”

Känslan av att på något sätt ha lyckats finns också där. Att få känna att man har gjort något bra är ett behov alla människor har också de här personerna, de har dock ett lite annorlunda sätt att uppnå detta. Följande citat ur artikeln säger väl allt:

”det kommer en härlig känsla genom kroppen när vi rånar, man känner sig nöjd och glad, det känns som man har lyckats”.

”Vanliga” människor vet gränsen mellan rätt och fel, här har de plötsligt suddats ut. Man ser dessutom till att specifikt sikta in sig på en speciell grupp utifrån etniska urval och ser till att attackera dessa enbart därför att de tillhör denna grupp. Kan något bli mer rasistiskt? Knappast troligt, men ändå fortsätter dumheterna från den sida som menar att rasism bara kan komma från vita.

KritorSanningen är att all form av selektering på grund av färg, ras eller religion är fel. Idag handlar dock debatten inte om allas rätt till att slippa detta utan bara om vissas rätt, det är lika galet. Foto: ”Rainbowcrayonsphhoto 11261 20090519-1” by Freerange Stock Archives – everystockphoto. Licensed under FAL via Wikimedia Commons

För förnekelsen av all fakta i sammanhanget bara fortsätter, ett exempel är som vanligt Metro som för två veckor sedan publicerade en debattartikel (unvis.it) där skribenten Ibrahim Alkhaffaji förde fram just denna tes. Rasist kan bara en vit person vara, allt annat är påhitt så intervjun i DN är med andra ord antingen fejkad eller helt fel. Dumhet är dumhet, men att fortsätta att förneka när så övertydlig fakta serveras som i DN-artikeln är som att bekämpa själva verkligheten.

I artikeln framförs bland annat argumentet att alla muslimer görs kollektivt skyldiga till attackerna i Paris medan en vit medelklasskille från Trollhättan inte blir symbolen för alla vita. Här avkrävs inte som med muslimer ett avståndstagande från alla vita pojkar. Kan ju låta som ett bärande argument men tyvärr, det är det inte.

Till saken, och det borde Ibrahim Alkhaffaji veta, hör ju att också vissa mer moderata muslimer har vissa svårigheter att ta avstånd från till exempel våldsbejakande extrema organisationer som IS. Ett exempel på det var Rashid Moussas uttalande som du hittar här under. Det är som om de faktiskt inte ser att också de måste välja sida, istället försöker de ducka från ansvaret precis som han gör i inslaget. Uttalanden som Moussas spär dessutom på misstänksamheten mot gruppen vilket är kontraproduktivt.

Visst borde kanske en del unga vita killar ställas frågan om de skulle kunna rusa in på en skola och börja mörda invandrarbarn men är frågan lika relevant? Har vi sett en organiserad hop unga vita män rusa in i invandrarskolor och börja skjuta vilt omkring sig eller spränga bomber? Ja, det har vi faktiskt men i USA. Här hemma har vi varit förvånansvärt befriade från fenomenet så jag frågar fortfarande vad relevansen i frågan finns.

Eftersom vi inte har sett en sån händelse är jämförelsen och därmed Alkhaffajis argument helt befängt! Har inget massmördande skett av en organiserad hop unga vita män, saknas också anledning att fråga alla unga vita män om den saken. Har däremot en mördarsekt tagit sig in i Europa för att där slå mot så många mål man hinner och mörda så många människor man kan, så finns all anledning att fråga om människors motiv och be dem ta avstånd. Allt annat vore tjänstefel.

Vad som inte är befängt däremot är att fråga sig om det inte finns en omvänd rasism. Finns det en rasism finns ju en motsvarighet, ingen påstår väl förhoppningsvis att protestantism inte skulle vara en motreaktion på katolicism t ex. Det är alltså dags att öppna kapitel 2 i ämnet, inte som Nyheter24 eller Metro börja och sluta med det som bara är prologen på historien. För allt som oftast är det just i tidningar som dessa man hittar de mest korkade artiklarna, de där som talar om en sidas fel men inte den andras.

Fem myrorHItta det som inte hör hemma i gänget tyckte Brasse i ”Fem Myror Är Fler Än Fyra Elefanter”. Fel tycks man hitta idag också men tyvärr inte alla fel, det är vissa utvalda som upphittas medan allt annat ”glöms bort”. Foto: Youtube

Nyheter24 ja, en fullständigt helkorkad publikation och sämre än de flesta man hittar. Få gånger i historien har väl en tidskrift varit mer välfylld med  vad som bara går att beskriva som rena och/eller medvetna lögner. Dessa har dessutom ett syfte, att bevisa ett redan uppsatt tes som voila bekräftas av en ny liten artikel vars innehåll är fel redan från första ordet. Vad sägs om följande artikel (archive-länk) till exempel? Ett generalangrepp på en grupp utifrån hudfärg, utbildning och social status kan väl inte vara annat än rasism…eller?

Tesen för de flesta artiklarna i tidningen är att hitta rasismen i allt och påpeka att det är just detta fenomen. Snart börjar läsaren se samma sak och tänka på samma sätt (?), allt är rasism och den döljer sig i det mest vardagliga av företeelser. Vem kan glömma det rasistiska chipset (archive-länk) till exempel? Också det rasistiska hockeylaget (archive-länk) som dessutom får statliga föreningsbidrag och aktivitetsstöd från kommunen är en klassiker.

Det som är lite bekymrande i de två artiklarna ovan är att ingenstans tas det motsatta resonemanget upp. Visst kan man se två indianhuvuden i profil med en fjäderskrud som en symbol för stereotypisering dvs en form av rasism, men man skulle också kunna se det som en symbol för stolthet och styrka om man bara ville eller kunde. Det kan inte Nyheter 24 och sen är den diskussionen stängd. Allt är rasism – punkt. Återigen missar man poängen med en onyanserad och osaklig debatt där resultatet redan är förutbestämt.

Ett annat bekymmer är att tidningarnas iver att  hitta något de så desperat försöker att skapa med halv och hellögner är att de skjuter sig i foten. De kommer ganska snart att inse att de har gjort hela frågan en enorm björntjänst helt enkelt. För vem kan bry sig om ett ord om det används till att beskriva en rasism där det finns lite eller ingen att finna? Ordet kommer snart att sakna relevans, tyngd och prioritet och istället kommer den riktiga rasismen att kunna smita under radarn.

Skjuten I FotenDebatten precis som den amerikanske soldaten som ville slippa ifrån massakern i My Lai – Vietnam – skjuter sig hela tiden i foten. Kanske inte konstigt när man utifrån postkoloniala teorier bygger en tankevärld där en sida hela tiden är skyldig och en annan alltid oskyldig. Sanningen är att båda sidor kan vara lika skyldiga Foto: Wikimedia Commons

Ta till exempel vad Botkyrka kommun håller på med. Där ligger man långt framme i arbetet med projekt som för tankarna till en helt annan tid och en helt annan ideologi. Det började med utrensningen av böcker på biblioteken som jag har skrivit om tidigare, här hittar du artikel (unvis.it) i Ystads Allehanda om saken. Nu går man vidare i samma storartade stil när man vill skapa ett register för rasregistrering (unvis.it), ja det heter faktiskt så när Stockholms Fria frågar kommunen om tilltaget.

Bara ordet ”rasregistrering” som används men helst bör strykas enligt kommunen utan att göra någon större affär av användandet, lämna en bitter smak i munnen och tankarna går genast till en annan tid som sagt. Man säger sig visserligen göra detta för att bättre kunna arbeta mot diskriminering och ojämlikhet men åtgärden lämnar en fadd smak i munnen. För återigen hittar man dock den motsatta bilden.

Det brukar ju säga att det är fascister och nazister som sysslar med allehanda rashygieniska åtgärder, i Botkyrka är det vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet som styr. I Sverige har det dock alltid varit socialdemokratin som har stått för den saken. Kan man kalla Baltutlämningen (Wikipedia) en humanitär handling av solidaritetens främsta tillskyndare? Kan man kalla Ryssutlämningen särskilt human när flera av de hemsända snart hamnade i Gulagläger eller avrättades?

GulagPartiet som många gånger blandar sig i debatten om rasismen har själv ett tveksamt förflutet. Balt & Ryssutlämningarna 1945 där många av fångarna avrättades eller hamnade i Gulagläger är en svensk skamfläck signerad Socialdemokratin Foto: ”Gulag prisoners at work 1936-1937”. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons

Nej, det här är partiet som har många lik i sin garderob och som omedelbart borde skämmas över sin historia. Av länken till Ryssutlämningen framgår också att så prominenta partipolitruker som Tage Erlander var involverade i den smutsiga hanteringen. Samme Erlander hade dessutom redan erfarenheter av att administrera fångläger eftersom han enligt Boråsjournalisten Niclas Sennerteg visste om hur förhållandena var läger där många antinazister satt. Mer om detta i följande länk från SVT.

Här hittar vi alltså ”rasismen” i ett helt annat sammanhang och under helt andra omständigheter än de som man normalt talar om. Med andra ord får man känslan av att de som gapar mest också är de som har mest att dölja. Här talas det om rasism men för det första är inte hela spektrumet av begreppet med i debatten och dessutom upptäcker man att de som är mest högljudda dessutom inte har direkt rent mjöl i påsen. Det är något som åter leder tankarna till att behovet av att  en annan vinkling på debatten är nödvändig.

Så ja, prata gärna om rasismen men gör debatten en tjänst genom att tala om ALL rasism. Det måste talas om socialdemokratiska gångna övergrepp, om övergrepp som begås idag, om det som inte är övergrepp men sägs vara det ändå, listan kan göras lång. Den postkoloniala kökkenmödding som nu uppenbarar sig i både Metro och Nyheter 24 duger möjligen som toapapper om man saknar sånt och stor nöd råder. Annars kan båda tidningarna i övrigt stoppa sina reportage upp där de hör hemma – i stolgången.

StolgångenDags att stoppa upp debatten som den hittills har sett ut rakt upp i rectum. Den är både missvisande och innehåller inte all fakta, resultatet är djupt missledande och ibland rent lögnaktig Foto: Wikipedia

Löjesguiden nominerar idag både Metro och Nyheter 24 till priset ”Foliehatt of the year”. Motiveringen lyder: ”Genom att förringa och förlöjliga debatten i en viktig fråga är ni och andra högst ansvariga för att göra order ”rasism” till ett urvattnat ord. Visst är frågan viktig, visst behöver den diskuteras men då på de premisser som krävs. Där behöver rasism såväl som omvänd rasism genomlysas, som det nu är läggs istället locket på till delar av debatten. Det gör er till fullvärdiga kandidater till priset.”

10 tankar på “Det är dags att tala om rasismen

 1. Nyheter 24 och Metro är skitpublikationer där radikalfeminism,identitetspolitik och kulturmarxism frodas. Dom är verkligen väktare av åsiktskorridoren och försöker till varje pris smutskasta alla grupper som inte håller med dom i deras ideologi.
  Hoppas att dom båda går i konkurs!

  Gilla

  • Nyheter 24 vet jag inte hur de ligger till ekonomiskt men Metro skryter ju med att de är större än någonsin on-line vilket borde innebära god ekonomi, men behöver inte nödvändigtvis betyda det. Under tiden de väntar på sotdöden ekonomiskt kan man alltid prata omkull dem för att häckla, dra ner brallorna och se till att de förnedras offentligt på alla tänkbara sätt. De har så väl förtjänat det och kan precis som du säger inteckna att de är väktare av åsiktskorridoren och de rättänkandes förtrupp i sin meritförteckning. Därmed har de dragit till sig foliehattsradarn och den ska jag utnyttja. Hoppas du haft en trevlig jul och ha ett gott nytt år Pelle2!

   Gilla

   • Hej Fredrik !
    Jag har haft en god jul tack och tänker fira ett lugnt nyår !
    Hoppas att du också hade en God jul och jag önskar även dig ett Gott nytt år. Ser fram emot flera intressanta inlägg från dig !

    Gilla

   • Tack Pelle och detsamma till dig! Jo, nog kan vi se fram emot fler inlägg, galenskaperna lär ju inte direkt minska i antal snarare tvärtom. Så att vi kommer att få se fram emot ett nytt år med många foliehattar är nog en rätt god gissning.

    Gilla

 2. Uttrycket ‘omvänd’ rasism är helt meningslöst och är ett försök att göra ytterligare våld på språket. Rasism är rasism är rasism. Annat än i tokvänsterns fantasivärld har rasism som begrepp har ingen relation till vem som är på ena sidan och vem som är på andra, altså kan det inte finnas någon ‘omvänd’ rasism.

  Gilla

  • Det är ju precis det tokvänstern har. De har ju allt som oftast svalt alla postmoderna teorier, enligt dessa kan aldrig en afrikan vara rasist eftersom maktordningsläran säger att de står längst ner och därmed är underordnade. Alltså gör man skillnad på grupp och grupp och därmed spelar det roll vem som är på den ena eller andra sidan. En sida är alltid rasistisk (vita Europeiska personer), den andra är aldrig rasistisk (rasifierade). Så nog gör de skillnad på folk och folk, förövare och offer. Därmed finns det också en ”omvänd rasism” – rollerna är ju ombytta. Den som sägs aldrig vara rasist kan i högsta grad vara det och den som alltid sägs vara det kan i själva verket aldrig vara det, sån ser verkligheten ut om jag får beskriva den. Alla människor är kapabla till rasism, alla är det däremot inte i ord eller handling. Hela den postmoderna kökkelmöddingen är därmed det kråkbo av dumhet och felaktighet som borde ha identifierats redan från början.

   Gilla

   • Absolut, men det betyder ju inte att språkbruket är något att annama, speciellt inte när i princip de enda som försöker sig på den här felaktiga anvädningen av ordet ‘rasist’ är postmodernisterna, och därigenom är även de de enda som försöker använda begreppet ‘omvänd’ rasism.

    För precis som du säger, här handlar det rätt och slätt om rasister, även om just dessa rasister råkar ha en hudfärg som skiljer sig från de postmodernistiska självcentrerade extremvänsterns hatobjekt.

    Det fascinerande är dock vad det antyder om vilken bubbla som dessa människor lever i. Rasism som företeelse är vitt utspridd, snarast en regel än ett undantag i mänsklig civilisation. Om man tror att det är något på något sätt speciellt för väst så är man helt både historielös och fullständigt obildad vad gäller andra kulturer.

    Sanningen är ju att det varit helt i sin ironiska ordning att anklaga SD för kulturell appropriering vad gäller eventuell rasism inom partiet.

    Fast det är väl lite svårt att lista ut vem som var först… men skulle tippa på tidiga afrikanska kulturer, våra västerländska förfäder, liksom de asiatiskas, tycks inte ha haft så mycket emot att ha ihop det med både det ena och det andra under sina vandringar.

    Gilla

   • Ordet ”rasism” har ju enligt mig och enligt inlägget en alltför snäv innebörd. Vi borde tala om allas rasism. Hur vore det om man t ex satte igång en diskussion om muslimers rasism? Jag menar, de uttolkade ju koranen någon gång kring 1100 som om koranen förbjöd slavhandel med ”rättrogna”, men kristna och afrikaner fungerade bra! Följdriktigt fann man helt plötsligt en slavhandel få har diskuterat eller ens omnämnt som omfattade både nord och centralafrikanska stammar som fick se sina bröder och systrar föras bort. Trots detta hör vi bara talas om Europas skuld, USA:s övergrepp osv. Detta trots att också omfattningen och antalet år det pågick var så mycket större i arabvärlden.

    Vad gäller ”rasismen” i SD har jag kanske inte varit tydlig nog. Jag är inte SD:are men jag är däremot så less på att få höra att det är okej att använda odemokratiska metoder eftersom SD är rasister. Jag har läst deras partiprogram, jag håller inte med i några avgörande frågor men samtidigt har jag inte sett ett enda spårämne av ord eller formuleringar som ”olika människors olika värde”, ”människor är värda olika mycket och bör därför behandlas så i lagstiftning” eller något annat som ens antyder rasism. Man får därför dra slutsatsen, jag gör det, att det är de andra partiernas flirtande med anti-demokratiska tendenser som nu gör att de använder detta argument för att rättfärdiga sitt egna beteende som är allt annat än demokratiskt. Den dagen jag ser ett enda parti ARGUMENTERA istället för att smutskasta får de min respekt, den dagen har tyvärr inte kommit ännu och därför får de heller inte min respekt.

    ”Omvänd rasism”, ja jag kan tycka att termen kanske är olycklig men i brist på annat så att jag åtminstone är tydlig nog i min text så får det fungera. Men det jag avser är ju just det att rasism också finns hos de som postmodernister så enträget hävdar aldrig kan vara rasister. Exemplet i inlägget med c-uppsatsen i sociologi med de vittnesmål som kommer till uttryck där är tydliga nog för mig. Kanske borde jag har drivit den tesen längre för att nu kommer ytterligare ett exempel fram. För sex månader sedan våldtogs ju en ung kvinna brutalt vid Fåfängan Södermalm, förövarna arresterades snart och det visade sig vara unga föräldralösa killar från Nordafrika som har vistats här en tid. Rättegången som följde blev en att minnas. Först fälldes alla men tilldömdes samhälls- eller ungdomstjänst vilket i praktiken är en liten dask på fingrarna och ett ”fy på dig” för ett mycket grovt brott och en mycket brutal våldtäkt. Domen överklagades, det är här rasismen kommer in, och en av killarna friades därför att man ”inte kunde fastställa hans ålder och därmed avgöra om han hörde hemma i fängelse eller i ungdomstjänst”. Det är naturligtvis spekulation från min sida, men jag undrar ändå om samma slappa syn hade framkommit om de åtalade hade varit fem vita medelklasskillar från Nacka som också tyckte att dom inte hade gjort något fel. I det aktuella rättsfallet är det också riktigt skrämmande att konstatera att plötsligt är alla feminister som så ofta talar om kvinnans offerroll, nu är knäpptysta. Det är det jag mellan raderna menar är den draksådd som den postmoderna ideologin lämnar efter sig, en massa nya offer också kvinnor som faller mellan stolarna. Man säger sig måna om dessa men i själva verket kunde man inte bry sig mindre om dem om motparten i ett brott är ”fel” person. Debatten är nästa offer, man fokuserar på en typ av brott, som jag inte förnekar finns men i helt andra kretsar än de utpekade, för att bli helt blind inför samma brott från en annan grupp som aldrig i princip kan begå ett sånt brott som rasism. Det är den debatten jag har försökt att lyfta.

    Gilla

 3. Tycker mig se ett samband mellan massinvandring och tal om rasism. Innan massinvandringen fanns ingen rasism. Den är skällsord över de som kritiserar massinvandingspolitiken.

  Gilla

  • Jag kritiserar massinvandringspolitiken som du kan läsa inlägg om om du bläddrar bakåt i inläggskedjan. Jag kritiserar i den artikel du nyss läst begreppet ”rasism” som för debattörer i t ex Metro eller Nyheter 24 alltid tycks handla om vita Europeer som de enda rasisterna vilket jag anser helt galet. Postmodernisterna har ju lyckats lura i mången svensk just denna grundtes, ingen rasism kan någonsin komma från någon annan än vita. Ändå finns den där som uppsatsen från Malmö visar. För mig måste begreppet ”rasism breddas och omfatta också rasifierades fördomar om vita som uppsatsen som omnämns ger prov på. Så nej iaktttagare, min gissning är att du har missuppfattat innehållet i inlägget.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s