Järnvägar också

Drevet går mot Wallström men det händer faktiskt andra saker i landet av minst lika stort värde. T ex så skrevs en debattartikel (SVD; unvis.it) av HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman som både roade och förskräckte.

Roade därför att den onekligen pekar på en hel del positiva effekter som att knyta ihop storstadsregioner på ett mer effektivt sätt och därmed krympa landet. Det är en tanke som har funnits länge, men som först nu kanske blir verklighet. Tanken att på ett mer effektivt sätt uppnå detta mål som en konkurrens till flyget är också ur ett ekologiskt perspektiv är bra då det sparar pengar och miljö.

Naturligtvis är ett sånt här projekt dyrt, mycket dyrt. Den beräknade kostnaden ligger på 190-330 miljarder kronor. Med andra ord gigantiska belopp som dessutom brukar ha en otäck förmåga att spränga alla kostnadsvallar då så stora projekt som detta är svåra att överblicka. Alltså måste pengar tas någonstans ifrån och här har utredarna en del förslag som i vanlig ordning bygger på skatt.

PengarSå fort en ny utredning presenteras tycks det finnas hur mycket pengar som helst, det går bara att ösa fram. När sen kostnaderna drabbar folk i form av höjda priser är det försent. Allt för att mätta en marknad som dessutom sysslar med felsatsningar. Det är inte snabbtåg som behövs, det är satsningar på regional pendling och underhåll som är nyckeln Foto: Wikimedia Commons

Jag förstår inte en sak, så fort vi talar om något som ska göras talar vi automatiskt om nya skatter. Vi har numer återtagit vår position som landet med världens högsta skatter, ändå räcker det inte. Det ska till mer och mer och mer. Hur mycket vi än betalar så finns det alltid någon liten kreatör som kan tänka ut någon ny diabolisk skatt. Statens och kommunens behov är oändligt och snart gör vi inget annat än betalar skatt.

Den här gången är det ett förslag som bygger på att man tar ut en tidsbegränsad skatt på den värdeökning av fastigheter som ligger i anslutning till järnvägen som är grunden. Någon kanske tror att det inte drabbar ”vanliga människor” men det gör det definitivt. De restauranger, kiosker eller fik som ligger i dessa byggnader tvingas ju ta ut kompensation för sina merkostnader och därmed är det indirekt medborgaren som betalar till sist ändå.

En annan miss i utredning här är att det är långt ifrån alla fastigheter som kommer att öka i värde, faktiskt i vissa fall det motsatta. Det beror helt enkelt på att ett höghastighetståg som ska färdas i över 300 kilometer i timmen kan göra max två kanske tre stopp på sträckan Stockholm – Göteborg eller Stockholm – Malmö. Det är nämligen stoppen som slukar mest tid ur restid sett, skulle man alltså stanna oftare blir det inte ett snabbtåg helt enkelt.

De flesta mellanliggande orter kan därför se sig akterseglade när tåget dundrar igenom orten utan att stanna. Det är själva förutsättningen. Ändå är det många desperata kommuner som ser sitt befolkningsunderlag svikta som nu sätter sitt sista eller näst sista hopp till att järnvägen ska frälsa bygden. Hur ska man annars tolka utredarnas nästa förslag. I det ska kommunerna spelas ut mot varandra i en dragkamp om att få bli just den plats där tågen stannar.

TågfrontUtredarna har ett nytt ganska cyniskt sätt att finansiera det hela och det är att spela ut kommunerna längs sträckan mot varandra. Den som satsar mest på boende och jobb får se tågen stanna, resten får se bakpartiet segla förbi orten. Foto: ”Southbound Train into Herzliya Station (2154711112)” by David King from Haifa, Israel – Southbound Train into Herzliya Station. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Det förslaget bygger på att kommunerna ska inkomma med planer på nybyggnation för att underlätta bosättning och affärsverksamhet för medborgarna. Detta skulle få igång hjulen och dessutom sporra kommunerna att ta krafttag. Bra kan man tycka men det är det tyvärr inte alltid. För vad händer om man projekterar och ändå får se sig förbisprungna? Alla år av projekteringar, planeringar som har kostat mantimmar är då kastade i sjön! Vem betalar den notan när kommunernas ekonomi många gånger inte alltid är jättegod?

En del kommuner, framför allt i Norrlands inland, har så ansträngd ekonomi, så hårt tryck på kommunservice och så vikande befolkningssiffror att deras räddningsplanka (sajten kommuntorget) är nyanlända och statens höjda bidrag för dessa. De här kommunerna kommer inte ens få någon ny järnväg, än mindre har de en sedan tidigare många gånger. Det är alltså bara delar av landet som kan dra nytta av satsningen. När ska det komma förslag som långsiktigt ger Norrlands inland möjligheten att överleva på riktigt?

Förslaget är också illa genomtänkt ur andra aspekter. Behovet av att pendla mellan storstäder är till för en väldigt liten del av befolkningen. Det är i stort sett bara statstjänstemän, höga politiker och topparna inom näringslivet som är i behov av denna typ av transport. Det är istället den regionala pendlingen som både är tillväxtfaktorn och därmed den som står för den största ökningen vad gäller pendling.  Bara över Öresund (sajten Öresundsinstituttet) pendlar varje dag 95.800 personer.

Också i Mälardalsregionen såväl som andra ökar pendlingen inom regionen. Ökningarna leder till fler flaskhalsar (sajten Trafikanalys). Här borde järnvägssatsningarna ske, inte mellan storstäderna där trafiken fungerar hyggligt. Ändå är det just i den regionala pendeltrafiken inte bara flaskhalsarna finns, utan också det byråkratiska krånglet med efter dagens behov felritade länsgränser, lagstiftning som inte hänger med samt krångliga och dyra biljettsystem. Systemet behöver kort sagt reformeras (sajten företagarna).

VägskyltNär det är den regionala pendlingen som ökar, satsar politikerna på snabbtåg. De flaskhalsar som bildas i pendlingen måste byggas bort, länsgränser måste justeras och lagar måste ändras. Felsatsningen är alltså ett faktum och det enda politikerna gör är att sopa problemen under mattan och fortsätta felsatsningarna Foto: Wikimedia Commons

Också pendeltrafiken inom storstadsregioner som Göteborg, Stockholm eller Skåneregionen behöver betydande tillskott. År av eftersatt underhåll på järnvägen som fortfarande plågar denna i stort sett varje vecka. Visserligen kommer Citybanan att nästa år avlasta den mest trafikerade delen av järnvägssträckor i hela Sverige – Tegelbacken utanför Stockholms Central – men i resten av nätet är underhållet eftersatt med ibland så mycket att det äventyrar driften.

Här finns alltså ett jättejobb att göra men istället satsar man på linjer som inte har fullt så stort behov. Varför blir det då så här, för det är inte första gången järnvägen förvandlas från möjlighet till fiasko. Bottniabanan (MSN; Nyhetsinslag TV4) skulle bli livlinan åt norrländska kommuner, tack vare att man valde fel teknik för tågövervakning och att befolknings-underlaget inte fanns är idag fiaskot ett faktum. Pengar har satsats men har hamnat på skogstjärnarnas botten. Här borde man alltså satsa pengar på ett fungerande system.

En av många orsaker är att byggandet av järnväg är en prestigefråga. När väl järnvägen står på plats finns ett fysiskt bevis för ett partis eller en politikers storhet. Järnvägen odödligförklarar och ger karmapoänger långt in i framtiden. Ortsbor och bygden kommer att tala om en politiker eller ett parti för lång tid framöver och kan säkra ytterligare en mandatperiod. Det finns naturligtvis också samhällsvinster men som sagt, bara om projektet är lyckat.

En anledning till att man satsar så mycket krut på just höghastighetståg mellan storstadsregionerna är just att det är ett stort projekt, det syns i tidningar och det generar uppmärksamhet när man kan klippa band och spela upp fanfarer med järnvägs-föreningarnas blåsorkestrar. Att det är ett gigantiskt slöseri med skattepengar som hade kunnat komma bättre till nytta om de använts rätt, spelar mindre roll. The bigger the better som det brukar heta.

DSC_0364Den enda anledningen till varför alla dessa felsatsningar görs är att det smäller högre med stora prestigefyllda projekt som syns för lång tid framöver. De synbara spåren efter ett parti eller en politiker lovar förhoppningsvis en ny mandatperiod men felsatsningar är felsatsningar. Foto: Eget

Löjesguiden nominerar idag infrastrukturminister Anna Johansson och utredarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ett gigantiskt slöseri med pengar där de kunde ha använts i regionaltågssatsningar istället är på väg att rälssättas. När de största trafikökningarna och därmed flaskhalsarna återfinns i regional pendling satsar man på höghastighetståg. När regler och system inte längre lever upp till dagens krav satsar man på att inte förändra. Ett gigantiskt feltänk som toppas av förslag om sedvanliga skattehöjningar. Det gör er till formidabla kandidater.”

15 tankar på “Järnvägar också

 1. Hej.

  ‘Tidsbegränsad skatteuttag’? Har vi hört det förut?

  Du kan höja dina intäkter och därmed köpa dig fler röster och mer inflytande. Tänker du frivilligt avstå, eller kommer du att rationalisera ditt agerande så att du kan fortsätta öka ditt inflytande?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

  • Ja, men med ”tidsbegränsat” menar ju alltid våra kära politiker till dess att en ny liten briljant idé poppar upp. Då kan man bara förlänga den ”tillfälliga skatten” med motiveringen att ”tillfälligt? Det är till dess alla kostnader är betalade och nu när vi bygger järnväg måste vi ju ha dressiner bakom tågen om något händer och de måste ju också betalas”. När dressinerna vare sig beställts men köpts ändå, kan man förlänga en gång till med motiveringen att den här gången måste vi ju tillse att bygga riktigt många nya fina stationshus på de stationer vi åker förbi. Där ska det anställas nyanlända invandrare som stinser och glassförsäljare åt icke-existerande resenärer. Se där! Alla blir nöjda och glada i slutänden, till och med gnällspikar som jag själv som tycker att skatterna börjar bli för höga. Det finns ju alltid en ny liten idé att realisera. 🙂

   Gilla

 2. För en gångs skull är det en fördel att bo i det negligerade Norrland, ens egen kommun berörs i alla fall inte direkt av skiten, fast nog kommer de att se till så att även vi får vara med och betala.

  Gilla

  • Så blir det nog tyvärr, det är ju ”solidariskt”! Att man inte kan skörda fördelarna mer än i en landsände – läs södra Sverige – är ju en delikat bieffekt som lovar gott för de kommunerna där. Istället för järnväg till hela landet inklusive Norrlands inland hade varit att föredra och den förskräckliga summan 190-330 miljarder kronor hade kunnat räcka till mycket mer än det nu kommer att göra. Det hade med råge räckt till att rusta upp den befintliga järnvägen, det hade räckt till att ge er i Norrland det ni behöver i form av transport. Bottniabanan är ganska lättfixad för i de här sammanhangen rätt liten kostnad, allt man behöver göra är att byta ut ett system som ska övervaka tågen men som inte fungerar. Som lite krydda och tröst kan jag säga att samma system som ingen idag tror på och som finns på Bottniabanan, kommer till oss korkade Stockholmare så snart som till mitten av nästa år. Yeah, vad vi kommer få roligt och ni där uppe kan skratta gott igen åt alla tokigheter. Dock inte utan anledning, ni gör alltså helt rätt 🙂

   Gilla

   • Det finns ”negligerade” områden i Mellansverige. Närmaste busshållplats 5 km och nedlagd järnväg. Visserligen är kommunen berörd av invällningen men de håller sig inom tätorterna, som börjar bli no-go efter kontorstid.

    Gilla

   • Så är det T! Hur många tåg stannar i Laxå? Ja, kanske två tre per dag för att folk ska kunna pendla in till huvudorten Skövde för numer finns nästan inga jobb i så små kommuner. De dör helt enkelt sotdöden i en långsam dödsdans. Runt om i Skåne finns de också, Eslöv, Skurup, Ystad, Hässleholm och så vidare är väl orter som somnar om rätt långsamt tyvärr. De andra som växer på dessas bekostnad är no go zoner för att man tar hit folk under falska förespeglingar om att Sverige är ett paradis på jorden, eller om de intalat sig det själva. De slutar sina dagar som bidragsberoende boende i eländiga områden där skottlossning förekommer. Jo, den är fin den soppan våra politiker har kokat ihop och bättre lär den bli då allt fler av de som nu kommer säkert kommer att hamna i den fällan de också om några år eller så. Ett ständigt matande av eländesindustrin ”utanförskap” är det våra kära politiker har lyckats med och det är ett svårslaget rekord.

    Gilla

   • Skåne är fullt av småorter runt Malmö som håller på att bli sovstäder snarare än orter för boende och jobb, likadant finns sådana i Västergötland. Så jovisst finns det ett inflyttande av arbetstillfällen dit där folk inte bor runt om i landet. De städer dit de flyttar in är som du säger ibland no-gozoner. Vissa av dessa så dåligt integrerade att de kommer att bli svårt för att inte säga omöjligt att hålla dessa ute från att fortsätta brinna likt Husby för en del år sen. Härligt att veta att våra politiker lämnar ett arv av elände kvar och en situation som många har varnat för men som ingen har lyssnat på.

    Gilla

   • Numer betalar alla skattebetalare runt om i hela Svedala för inträdet på statliga museer åt en vit rik medelklass i Stockholm. Det är ju jättesolidariskt och marknadsförs som det, det skulle ju ge ”underpriviligerade” chansen att gå på museer. Ett problem dock, de gick inte på museer. Alla förortens Somalier, Libaneser, Jugoslaver och Polacker stannade fortfarande hemma medan den urbana medelklassen som så brutalt behandlats i sina mediejobb var de som tackade för gåvan. Ytterligare ett fantastiskt tankearbete signerat sossarna och också mp eftersom det infördes mandatperioden 2002-2006 för att sen tas bort av den borgerliga regeringen och nu återinföras.

    Gilla

 3. Höghastighetståg påminner om det gamla sovjetiska skämtet om att alla medborgare borde få en egen flygmaskin. Förklaringen var om det t.ex. finns toapapper att köpa i Moskva så är det enklare för någon i Astana, Kazakstan om de kan flyga dit själva och köpa det.

  Gilla

  • Det fanns inte ens toapapper i Moskva! Jag kom dit i juli eller augusti 1987, smällhett och jävligt tog vi in på hotellrummet. Uppe på vår våning la vi märke till att utanför hissen som knappt hade orkat med oss normaltunga grabbar fem våningar upp satt en tant och knypplade. Vi tänkte inte mer på det förrän vi tittade in på toan och fann till vår förskräckelse att det inte fanns en minsta lilla hörn toapapper. Vi går ut i vestibulen och med en icke förstående babushka försöker vi att fråga om det finns toapappar, både händer fötter och bakdel användes för att måleriskt beskriva. När hon till sist leende förstod, plockade hon fram en rulle som redan vid åsynen mer påminde om treans sandpapper än toapapper. En av oss greppade rullen men denna rycktes genast tillbaka och en obegriplig fråga kom till sist. Vi fick när vi förstod att frågan gällde hur många vi var med fingrarna visa hur många, just det tre för vi hade en extra säng på rummet. Hon måttar ut en bit, två bitar och tre bitar ljudligt räknande på ryska där sista ordet var ”dri”. Vi såg mycket förbryllade ut men snälla som vi var protesterade vi inte utan tog pappret och sen gick en av oss på ett mycket efterlängtat besök på hemlighuset. I lobbyn frågade vi till sist om vi kunde få mer men se det gick inte, toapapper var i arbetarnas paradis lagom till 70-årsjubileet ransonerat över hela imperiet.

   Det är väl lite likadant med höghastighetståg som med toapapper, det blir bäst om utrymmet där det ska in är tillräckligt stort och är rätt dimensionerat. Annars blir det som med toapappret, det går hål på mitten och istället för detta får man ett finger upp i stolgången. Man får med en förlägen känsla lämna allt med vetskapen om att man blev blåst utan att kunna göra något åt det då skammen blev för stor. 🙂

   Gilla

   • Jag har aldrig varit i Ryssland. Det räckte med det jag hörde av de som hade varit dit. Av nån anledning verkar just toapapper vara en bristvara i alla socialistparadis. Fast hellre ett sandpapper än en sten som de rekommenderar i Iran :/

    Gilla

   • Uhhh! Sten, det verkar ohälsosamt. Och du har hört alldeles rätt, det är ett rätt eländigt och framför allt oändligt fult land. Moskva dit jag åkte är vackert runt Kreml och Vassilijkatedralen men sen stannar det vid det. Fyra motorvägar som är dragna rakt genom stan är direkt anskrämliga, områden med hus som ser ut som eländiga miljöer från filmer där man vill beskriva misär är en annan detalj. Fula miljöer som ser så där nergångna och helt förfallna ut bidrar också och helhetsintrycket är en stad man borde bygga om. T-banan och dess stationer som är veritabla konstverk är en detalj man måste se men det är nog allt.

    Gilla

   • Tre snäckskal, kanske, som i Demolition Man? (Det enda Sandra Bullock får frågor om, tjugo år senare.)

    ”She said people use it in the lounge!”
    – Mrs Richards, i Fawlty Towers, efter missförstånd om skriv- och toalettpapper.

    Gilla

   • Eftersom ”Demolition Man” är en så fruktansvärt dålig film som nästan tangerar gränsen och slår ”Speed 2” på fingrarna, men bara nästan, är det kanske så att frågan ”hur kunde du delta i detta” fortfarande jagar stackars Sandra Bullock. En annan som jagar henne är en Brittisk komiker jag inte kommer ihåg namnet på som springer på Hollywood-partajer för att fråga korkade men humoristiska frågor som när hon fick frågan ”Is there a lot of Bull in your family?”. Jamie Lee Curtis blev också hon påhoppad av samme man som frågade henne följande ”I have been told your are shooting a sequal to A Fish Called Wanda but theres is some problems at the sight. Apparently John Cleese seems to have a Faulty Tower, is this true?” varvid Jamie Lee skrattade så hon höll på att trilla omkull medan hon skrek ”Oh my god where do you all get it from?”.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s