Var finns ni nu?

Var finns alla ni godhetsapostlar när ni verkligen behövs? Var finns den lokale eller rikstäckande journalisten när ni kan göra skillnaden? Var finns ni politiker som borde agera och dessutom erkänna? De där orden ”Vi har misslyckats” skulle ju kännas mer än befriande! Som vanligt är det dock lite för mycket begärt att ni ska reagera eller agera. Ni ju alla så upptagna med att skapa opinion mot det som inte är ett problem snarare än att ta tag i det som är ett.

Diktatorisk DemokratiBilden skulle lika gärna kunna vara tagen i Sverige om det inte var för att ingen ens protesterar mot de nu uppenbara försöken att kväsa både debatt och det fria ordet. Antingen tillrättalägger man ”nyheterna” eller så inskränker man bara det fria ordet för medborgaren allt medan vi skryter om att 2016 minsann är året då vi firar yttrandefriheten då Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Varför inte fira denna med inskränkningar och skylla allt på näthatet? Foto: By The Prophet from The World – America, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2132371

Jag ska för en gångs skull göra något jag har svurit att aldrig göra, jag ska länka till ”Fria Tider”. Inte för att jag fortfarande inser publikationens egenvärde utan därför att de är i det här fallet de enda som skriver om det inträffade (Fria Tider; Archive). För i NA (Nerikes Allehanda; Archive) beskrivs samma händelse som ett överfall och ett försök till våldtäkt där offrets kläder har slitits sönder. Sant förvisso, men knappast hela sanningen.

För NA glömde visst att de tre till fyra som attackerade inte bara var många fler vilket i sig säger vilken utvecklingsnivå de står på, de glömde också att de var flyktingar. Offret som har jobbat med arabisktalande personer tidigare har identifierat dialekten som troligen kommande från Syrien. Inte heller skrev NA att kvinnan som slogs halvt medvetslös lyckades värja sig i sista sekunden och det var bara tack vare hennes ryggmärgsreflex som hon undgick att bli våldtagen.

Vidare ”glömde” tidningen visst bort att de då misslyckandet var ett faktum skriker ord som ”fitta”, ”svenska hora” och ”svenska slyna” efter den flyende kvinnan. Inte heller ett enda ord nämns om att hon fick ena bröstet sönderskuret och att hon fick ta emot flera slag mot ansiktet och att hon nu är blåslagen. ”Glömde” ja, är det någon som ens tror på den teorin längre?

Nej, knappast troligt! Istället är det faktiskt så att en sån här nyhet medvetet mörkas. Den ingår inte i den ”mallen” som landets journalister har och passar definitivt inte in i deras agenda. Nyheten är helt enkelt obekväm. I den ekvationen som annars inte skulle gå att lösa, den bygger ju på felaktiga antaganden, måste man genast ändra på förutsättningarna för att det hela ska gå att presentera som ”trovärdigt”. Något det naturligtvis inte är men vad bryr sig en journalist om sånt, sanningen är ju överskattad.

Skulle någon envis liten jävel som jag själv till exempel fortsätta att envetet framhärda att sanningen måste fram finns det ju andra metoder man kan ta till. Varför inte en en insatt feminist (Metro; Archive) som på bästa plats i Metro (oberoende F!) kan lära mig hur allt i själva verket hänger ihop. Bryr jag mig om sådana saker som den inträffade beror det i själva verket på att jag som man vill behålla mina privilegier att få tafsa och sexuellt ofreda för mig själv. Tänk vad man kan lära sig av landets journalister!

LärareVåra nya lärare journalisterna har tillsammans med landets elit och politikerna sett till att sådant överskattat som ”sanningen” undanhålls. Lyder du inte finns nu små gummi-paragrafer att ta till Foto: By Unknown – Unknown, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1306423

Det bästa vore väl om debattörer som jag själv och andra inte ens brydde sig om vad som händer i landet och de missförhållanden (SVT) som nu kommer i dagen. Lägg helst munkavel på polisen också för att de talar om verkligheten för vad den är. Gärna med åtgärder som poliskod 291 (SVD; Archive), en åtgärd signerad en regeringstrogen tjänsteman som Dan Eliasson som enbart har fått sin post på grund av partikontakter.

Att vi bryr oss om sånt som feminister borde ägna sig åt är ju bara ytterligare ett bevis på vilken patriarkal förtryckare jag och andra egentligen är. Att kvinnor nu känner sig både rädda och ofria för vad godhetsetablissemanget  har ställt till med är ju ovidkommande.

Men om inte ens de tidigare nämnda kraftfulla åtgärderna räcker finns det ytterligare ammunition som vår kära regering kan ta fram. För en vecka sedan presenterades en utredning och dess förslag till ändringar i lagen som ska göra det möjligt att komma åt brott mot enskild på nätet. Fint kan det hela te sig som men ack vad man bedrar sig. Låt oss ta några citat ur utredningen som du hittar länken till här under.

http://www.regeringen.se/contentassets/207048837827439b9d1dce919d0dd6f9/integritet-och-straffskydd-sou-20167

På sidan 24 hittar du följande citat:

”Vi föreslår att bestämmelsen om olaga hot i 4 kap. 5 § BrB ändras i två avseenden. Dels anges i vårt förslag att ett hot blir straffbart om det är ägnat att framkalla allvarlig oro, i stället för som tidigare allvarlig fruktan. Dels föreslår vi att bestämmelsens tillämpningsområde vidgas genom att det blir straffbart att hota med fler slag av brottsliga gärningar än i dag.”
En rätt relevant fråga, vad innebär ”allvarlig oro”? Det är en totalt subjektiv term som förs in i lagtext då ”oro” är något man känner. Det betyder i klartext att den som anklagar någon för ett karaktärsmord på internet i fortsättningen bara behöver känna just oro så är det klippt. Här för man alltså in ett begrepp för att skapa rättsosäkerhet för den som är anklagad. Tanken är att sänka ribban för det tillåtna men istället skapar man alltså rättsosäkerhet.

Jag fortsätter att citera från sidan 24:

”Tillämpningsområdet för bestämmelsen om olaga hot bör därför utvidgas till att avse hot om brott mot den enskildes frihet eller frid.”
Återigen slår luddighetens långa armar ett brottargrepp om texten. ”Brott mot den enskildes frihet eller frid”? Detta är återigen i högsta grad subjektiva känslor som gör att den enskilde som anklagas står inför betydande hinder i form av rättsosäkerhet. För vad är frihet och frid? Det kan vara en sak för en person men något helt annat för säg en person från en annan kultur t ex. Subjektiviteten har därmed trängt in i lagtext.
BrottareHar du ändå inte lust att lyda? Dags att lära dig vad som är bäst för dig med lagtext som ger större utrymme åt subjektiviteten hos den som känner sig lite kränkt av kritiken. När någons känslor får styra lagtext ligger vi riktigt risigt till men brottargreppet kommer vi inte ur Foto: Wikimedia Commons
 Så här fortsätter utredningens förslag på punkt efter punkt. Luddiga formuleringar och begrepp som ska omvandlas till lagtext där känslor är det som styr, inte förnuftet eller objektiviteten. Helt plötsligt öppnas nya små kontrollmöjligheter för statsmakten genom lagen där nu internet ska tämjas en gång för alla. De som kritiserar är egentligen de som hatar och de som kan anklaga har alltid rätten genom subjektiviteten i lagtexten till sin hjälp.
Bloggen Susanna’s Crowbar har ett utmärkt inlägg om saken, länk här nedanför. Där hittar du också länken till själva utredningen och den text som har presenterats.

Ny lagstiftning ”mot näthat”: utredningen ”Integritet och straffskydd” SOU 2016:7 del 2

Vi lever alltså i en tid när riktiga händelser och incidenter blir undanskuffade och nedprioriterade för att inte avslöja hur illa sanningen ser ut. Samtidigt har vi andra krafter som gör sitt bästa för att se till att kritik och diskussion ska bli så omöjlig som det bara någonsin går där rädslan för vad man får säga och inte ska vara det vägledande i en subjektiv sörja. Journalisterna ägnar sig åt agendajournalistik men inte ett ord omnämns där en faktisk censur eller åtminstone ett kringskärande av det fria ordet på nätet.
Vi står inför det största misslyckandet som en regering, ett etablissemang och en rörelse någonsin har lyckats med i vårt land. Svaret blir att inskränka det fria ordet och att sopa de egna misslyckandena under mattan. Folk säger att Sverige befinner sig i en demokratisk kris, en utförsbacke. Sanningen är nog snarare att landet befinner sig i ett demokratiskt svart hål som håller på att suga ut oss alla. Detta okända kommer att skicka oss till något okänt, något betydligt mer otäckt.
Svart HålDet svarta hål som håller på att sluka hela landet handlar om den totala oförmågan hos flertalet av aktörerna. Man vare sig vill eller kan göra det som man är satt att göra och resultatet blir därefter. Foto: Wikimedia Commons
Detta paradigmskifte har blivit möjligt därför att journalister numer ser sig som en propagandaapparat i samhällets tjänst istället för som tidigare en person som ska gräva upp och avslöja sanningen. Detta skulle tidigare ske med objektivitet där makten, oavsett vem som innehade den, var den som skulle lusläsas. Nu har istället journalisten blivit vänsterns lydiga verktyg, det är ju därför de flesta journalisters politiska sympatier ser ut som den gör.
Svensk journalistkår är ju nämligen som bekant mer rödgrön än blå vilket bekräftas av Kent Asps undersökningar, du hittar länken här under. Det borde också i rimlighetens namn betyda att de är mer invandrarvänliga än fientliga. Ett faktum som i sin tur kommer att leda till braskande rubriker om allt som är bra. Det dåliga som i Nora lär vi få leta länge efter för att över huvud taget kunna läsa om.
Vi andra som hela tiden ifrågasätter därför att sanningen uppenbarligen inte har kommit fram ska kväsas med allehanda små nya regler om alltings nedmontering. Grattis Sverige, vi har fått det etablissemang vi förtjänar! För varje gång man påtalar detta oerhörda sover de flesta i landet sin skönhetssömn medan nedmonteringen av demokratin och dess grundstenar går fortare och fortare.
Var finns alla de som säger sig värna om ”sanningen” och ”demokratin” nu när man uppenbarligen håller på med skönmålning från medias sida? Var finns alla ni feminister som borde reagera med avsky på det inträffade i Nora? Var finns debatten som våldsamt motsätter sig utredningens förslag som inte är något annat än ett plumpt försök till direkta inskränkningar i yttrandefriheten? Att inte yttra sig är ibland det mest talande men den kompakta tystnad som råder i landet är mer än så.
MunkavelEn tystad och dåligt informerad medborgare för att hålla oss i schack tycks vara slutmålet för vår tids attack på det fria ordet. Den rätta åtgärden borde vara att byta ut journalister, politiker och godhetsapostlar för att få tillbaka den frihet vi fick kämpa så länge för. Yttrandefrihet är inte självklar, det visar inte minst vår tid idag Foto: Wikimedia Commons
Löjesguiden nominerar idag det politiska, journalistiska och det godhetsengagerade etablissemanget i Sverige till en enda jättelik foliehatt vardera. Ni är bortanför den gräns där ni kan undvika att bli utnämnda till kandidater och kanske rent av vinnare av priset ”Foliehatt of the year”. Mer motivering än så behövs inte.

14 tankar på “Var finns ni nu?

  • Jag hoppas i så fall att fallet blir hårt eftersom de här människorna med berått mod till och med förnekar händelser som de i inlägget beskrivna. Att förneka offret och att förneka händelsen genom NA och andra journalister är som att göra henne till offer en gång till och det retar gallfeber på mig.

   Gilla

 1. Jag tror att man tänker så här: Av 100,000 flyktingar är ändå bara 100 (kanske 2 men knappast mer än 300) våldtäktsmän. Lite spill måste man ta för att upprätthålla internationella konventioner (asylrätten) och alla människors lika värde, mänskliga rättigheter, etc.

  Gilla

  • Jag tror i värsta fall att man har varit så naiv att man inte har tänkt alls. Man har utgått från att alla av naturen är goda och att ingen som får en sådan chans som att få asyl i Sverige kan väl vara ond utan bara tacksam. Kanske är det ett symptom som är genomgående på vår styrande och skrivande klass men den får konsekvenser som den beskrivna och ”lite spill” kanske ingår i planen vem vet.

   Gilla

 2. ”Det dåliga som i Nora lär vi få leta länge efter för att över huvud taget kunna läsa om.”

  Ja så är det naturligtvis om man bara läser MSM och låter sig indoktrineras av SvT.
  Därför så har jag totalt övergivit MSM eftersom det finns så mycket bättre alternativ.
  Bättre alternativ är t.ex. Fria Tider, Avpixlat, Exponerat och Nyheter Idag, alternativ som samtliga ligger betydligt närmare sanningen än vad som är fallet med MSM och SvT.

  Därför är det minst sagt märkligt att du med uppenbar vånda länkar till Fria Tider.
  Om det är någon media som du med vånda har svårt att länka till så borde det vara MSM och SvT för där har man satt lögnen och mörkandet i högsätet. Att folk fortfarande tar del av den lögnaktiga informationen från dessa mediakanaler är i sanning skrämmande och säger kanske mer om folk i gemen än om media…

  Gilla

  • Jag upplever att Fria Tider faktiskt precis som de andra vinklar sina nyheter. För mig är det rätt uppenbart att de också har en agenda och jag gillar inte den. Jag väljer att istället granska varje reportage för sig och jämför med hur andra rapporterar samma nyhet för att kunna göra MIN bedömning av vad som är sant och falskt och tyvärr ligger inte Fria Tider på plussidan. Du får gärna tycka annorlunda men för min är ALL nyhetsförmedling en vinklad historia som kanske inte skulle tåla en andra granskning. Helst om det går, läser jag utländsk media. I det aktuella fallet går inte det så jag får nöja mig med att konstatera att en håller uppenbarligen vissa detaljer borta – NA – och att detta troligen (gissning!) har ett skäl. Det skälet skulle kunna vara en agenda som att inte berätta hela sanningen men det skulle också kunna vara att man inte hade alla uppgifterna när artikeln gick i print. Vilket skälet är vet bara de själva. Slutsatsen är alltså att jag själv inte tror på en enda svensk tidning eller publikation utan kryssar mig fram genom ett hav av propagandainspirerad dumhet också från Fria Tider. Vad jag alltså försöker säga mellan raderna är att jag inte längre tror på media vilken det än månde vara, politiker oavsett partifärg (jag skulle inte rösta på ett enda riksdagsparti om det vore val idag) eller etablissemanget i landet. Sverige har helt enkelt blivit ett slagfält för särintressen där den enkelspåriga retoriken är förhärskande. Det är som jag ser det det mest skrämmande.

   Gilla

   • Visst har t.ex. Fria Tider en agenda. Agendan går i stort ut på att skriva om det som MSM inte skriver eller berättar om för det anses inte PK.

    Visst förekommer vinklingar och i vissa fall överdrifter men ändå anser jag att det är bra att det kommer fram sanningar som övriga media mörkar. Tänk tanken om vi inte haft Internet i dag…

    Utländsk press är betydligt öppnare än den svenska och nu har ju Daily Mail seglat upp som ett hot mot svensk media.
    I alla fall är detta vad våra politruker till journalister tycks anse.
    För min del så är det ett gott tecken när svensk media och svenska politiker börjar darra i knävecken när utländsk press uppmärksammar och visar på det vansinniga som pågår i landet.

    Gilla

   • Det är det som är poängen Tompas! Den enda som granskar granskaren är de utländska media som nås av hur långt eländet har nått och som dessutom bryr sig att skriva om det. Det gör i stort sett ingen svensk motsvarighet och man är på den sidan mest upptagna med att vinkla det redan vinklade. Fria Tider är tyvärr inget undantag därför att de ser sig som den som ska berätta det alla andra låter bli att tala om. Kan låta bra men i sin iver gör också dom övertramp precis som de som man pekar finger på. I dagens debatt litar jag bara på min egen förmåga att bedöma rätt och fel och jag läser därför dussinet olika tidskrifter varje dag och försöker bilda mig min egna uppfattning, inte andras vilken politiskt åsikt de än står för.

    Gilla

 3. Hej.

  Jag kan inte beskriva vad som måste göras för att rädda Sverige och svenskarna. Det enkla envar kan börja göra är att om och när du ser en svensk bli påhoppad, eller om du bara misstänker det: lägg dig i, skrik på hjälp och var beredd på att använda våld.

  Jag har levt länge nu bland de folkgrupper som nu inte längre snällt håller sig i ghettona som socialmoderaterna i sin godhet byggde upp; du kan inte resonera om eller med dem som du gör med svenskar eller andra civiliserade folkgrupper. Styrka, vilja att agera och att sätta den egna folkgruppen och religionen före alla andra hänsyn är så främmande för svenskar att de flesta av er som inte levt i ghettot inte vet vad jag pratar om.

  Om en palestinsk arab ser fyra svenskar och fyra andra palestinska araber stå och gräla spelar det honom eller henne ingen roll vem som egentligen har rätt, eller vad som har hänt. Folk från den egna flocken är under hot och därmed kommer du till deras försvar. En svensk, om den ens gör något annat än tittar bort och skyndar därifrån (och tänker att usch vilka elaka rasister som grälar med invandrarna) skulle försöka reda ut vad som hänt, och hur ansvaret ser ut. För afrikaner och folk från MENA betyder det svaghet, inget annat, och den som visar svaghet förtjänar bara att utnyttjas. Den som inte slåss för sig och sin klan förtjänar allt andra väljer att utsätta den för.

  Men det är ofta att tala för döva öron. Inte ens när invandrade kollegor och elever säger till svenska kollegor att jo, så är det som han säger, så lyssnar (ursäkta språket) kärringarna. Varken gatans språk eller akademikerns når in i deras tjocka skallar att andra folk har annan värdegrund och att andra folk gillar sin värdegrund bättre än din.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

  • Att vissa folkgrupper ser det som sin självklara rätt att både få bära offerkoftan och att sätta den egna gruppens/religionens/kulturens intressen före alla andras är inte bara en taktik för att få naiva godhetsapostlar på sin sida, utan också ett sätt att utöva makt. Att se till den egna gruppen först och titta snett på främlingen är till och med en medfödd egenskap hos alla människor som handlar om den evolutionära förmågan att överleva. Vi är alltså alla misstänksamma mot varandra. Det är just därför jag vänder mig mot den marxistiska maktpyramid som alla postmoderna tokdårar svänger sig med, vi kan alla vara rasister också så kallade rasifierade. En afrikansk jobbarkompis till mig följde en gång med ut en kväll och vi snackade länge och väl. Vi har mycket gemensamt och jag tycker genuint bra om honom. Så småningom när samtalet blev mer förtroligt avslöjade han att få gånger i sitt liv hade han blivit så illa behandlad vad gäller rasism än av människor från en region som jag inte kan nämna då det kan stämplas som rasism. Det var alltså inte svenskarna som var problemet i hans värld, snarare tvärtom. Däremot som sagt stack en viss region ut och de människor som så ofta säger sig vara utsatta för rasism var därmed till en viss del själva rasister. Teorier är till för att motbevisas brukar det heta, låt oss konstatera att den postmoderna kökkenmöddingen är till fullo punkterad.

   Gilla

  • Sverige har ju som jag har skrivit om förut ett annorlunda sätt att räkna statistik. Vi ska ju hela tiden sträva efter att vara annorlunda i det här landet trots att vi är lika. Statistiken över t ex våldtäkt ser därför ut så här: En kvinna från Malmö kommer in och anmäler sin sambo för våldtäkt inte mindre än 14 gånger det senaste året. Polisen upprättar 14 anmälningar om våldtäkt. En kvinna kommer samtidigt in i Marseille och gör samma anmälan mot sin sambo i lika många fall under lika kort period. Polisen upprättar en anmälan om våldtäkt. Frågar du mig vilket som är mest riktigt att göra säger jag det svenska, det ska råda nolltolerans och 14 anmälningar är rimligt. Men det får också konsekvenser som att statistiken inte går att jämföra mellan länder, något som sällan uppmärksammas utomlands eftersom de inte fattar hur vi tänker när vi upprättar så många anmälningar. Därmed inte sagt att problematiken inte skulle finnas, den finns i allra högsta grad men inte i så hög grad som det har slagits upp utomlands. Du hittar mina uppgifter via följande länk: https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html

   En annan rätt talande detalj man kan få fram är att det är inte en vanlig Svensson som sysslar med den här typen av avskyvärda brott. Det är istället en speciell grupp män, inte sällan med missbruksproblem och med en relation eller före detta relation till kvinnan. Psykiska problem, missbruksproblem och relationsproblem tycks alltså vara grundstenar till den här typen av brott i nära relationer. Den uppgiften hittar du i följande rapport: http://www.mansnatverket.org/articles/den-slaende-mannen.pdf.

   Men i det aktuella fallet var det inte en nära relation, i själva verket hade hon ingen relation till de för henne helt okända männen. Det var alltså frågan om ett försök till överfallsvåldtäkt. Det lite tragiska här är att t ex SCB inte för statistik över den här typen (eller andra!) brott genomförda av män med invandrarbakgrund eller av svenska män. Det går alltså inte att säga hur vanligt det är att den ena eller andra gruppen genomför något så genomjävligt. Klart är dock att de män som nu kommit hit bland vissa individer har med sig en annan kultur som är betydligt mer patriarkal än vår egna. En kvinna som klär sig för dom utmanande, agerar på ett sätt som inte överensstämmer med deras värderingar eller som på något annat sätt bryter mot de oskrivna reglerna får ”skylla sig själva”. Att de nu befinner sig i en kultur med helt andra värderingar sjunker knappast in med en gång och där ligger också faran. För med den kulturkrock som oundvikligen kommer att uppstå lär en del kvinnor tyvärr hamna i kläm. Det är ju tur då att man inte för statistik över detta så att vi med Breivik som efternamn kan snappa upp sådana uppgifter. 🙂

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s