Enögdhet och mediedramaturgi

Svenska journalister försöker ju som vi alla vet att spela objektiva. Det är de inte utan istället blir resultatet oftast bland det mest enögda som går att uppbringa. Så långt är inget en nyhet eller på något sätt sensationellt. Det som däremot är sensationellt är hur lite de är beredda att inse eller ens se det uppenbara. Det blir helt enkelt tilt innanför skallebenet när journalister ska börja ifrågasätta sin egna syn på verkligheten och den egna agendan. Det blir kort och gott syntax error i programmet.

I tisdagens Rapport var  det just så, man slog nytt rekord i ren galenskap därför att agendan som man ville torgföra redan var satt. Man ville framföra ett budskap, alltså vinklade man det så att det hela gick fram. Mottagaradressen hette godhetsapostlarna som antagligen satt hemma och darrade av harm. Länken hittar du här under och åtta minuter in i programmet handlar ett reportage om flyktingar (vad annars!). Dramaturgin är upplagd så att den som beter sig som vissa utpekade länder bör skämmas ordentligt.

Det börjar alltså ungefär 8 minuter in i programmet där fokus sätts på Estland. Lisbeth Åkerman sätter genast ribban, genom att berätta att landet under de senaste åren nästan inte tagit emot några flyktingar alls riktas kanonsalvan in. För att förstärka det hela läggs en extra betoning på ord som ”knappt”, ”Alls”, ”trots det” och ”stängsel” som för att dramat ska bli extra upprörande. Understrykandet har en poäng, man ska styras känslomässigt.

HumlaNär svensk media sätter fokus på vissa ämnen blir det genast per automatik endimensionellt. Ett sånt är migrationsfrågan där de miljöpartistiska journalisterna alltid ska utmåla alla med en kritisk syn som satan själva. Det är nog lättare för humlan som inte borde kunna flyga att göra det ändå, än att få till en debatt där fakta behandlas för vad det är. Foto: By jeffreyw – a little better, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23089360

Pulsen höjs, alla med vänsteråsikter har nu vässat öronen och vädrar morgonluft. Man kan riktigt  känna blodvittringen i vattnet. För att ytterligare visa hur djävligt allt är, berättar man att nu bygger Estland ett flera mil långt stängsel mot Ryssland för att hejda flyktingarna. Så börjar reportaget signerat Hasse Svens. Ingenstans nämns att ett land har rätten att värna sina gränser eller att det är myndigheternas uppgift att se till att försvara dessa med militär makt om så behövs. En poäng som vi i Västeuropa har missat för övrigt.

Hasse Svens fyller i där Lisbeth Åkerman har lämnat över. Också han använder betoning på ord som vägledande för att få ett budskap att gå fram. Här finns också hårda fakta. Mohammed Hanafi som intervjuas i reportaget kan berätta om sin dramatiska flykt genom Ryssland för att kunna komma till Estland. Han tvingades fly från gränsvakter och simma i iskallt vatten över gränsen. Allt för att nå friheten men de dumma esterna säger genom sin talesman Janek Mägi att det är för att stoppa flyktingarna som man bygger hindren.

Korrespondenten missar därmed flera viktiga poänger. Exempelvis har han inte hört den debatt som rasar i Finland om att Putins Ryssland (Yle) medvetet skjutsar över flyktingar som vistats i landet under flera år trots att Hasse Svens bas är just Finland. Anledningen till förfarandet skulle vara att ryssarna vill testa Finlands gränsförsvar och hitta de svaga punkterna för ett eventuellt anfall. Varför skulle inte Estland resonera likadant eller misstänka att problemet med gränsöverträdelser hade samma skäl där som i Finland?

Nästa poäng som också reportern missar är att om Ryssland blandar sig i konflikten i Syrien med direkta militära insatser och därmed skapar en andra flyktingvåg på den som redan har drabbat väst, har man då inte också ett ansvar att ta om hand om det som blivit resultatet? Här drabbas alltså vi i väst av något de i Ryssland i varje fall delvis är ansvariga för, men det ansvaret avsvär man sig!

VladimirDet man inte vill se finns ju inte och finns det ändå så kan man ju alltid använda dem till att testa t ex gränsförsvar. Så tycks herr Putin resonera enligt finska och kanske också estniska forskare. Ett faktum som magiskt förbigår SVT när deras  propagandamaskin går igång Foto: Wikipedia

Ett alternativt sätt att se på det som händer hade varit om Hasse Svens hade sett att man kanske skickar över de som har sökt sig till Ryssland. Många gånger trots att de har vistats i landet i flera år, något som faktiskt bryter mot flyktingkonventioner. När sedan problemet blir Estlands och man reagerar som man gör, då är Hasse Svens där med sina pekpinnar och något naiva svenska syn på verkligheten. För att inte tala om den enögda bild han sen tecknar.

I denna ingår bland annat att påpeka att man förbundit sig att ta emot 349 kvotflyktingar till landet, men hittills inte tagit emot en enda . Ändå har estländarna mage att i bild manifestera sina protester mot att landet nu tar emot flyktingar alls. Detta utan att reflektera över landets historia och erfarenheter av hur andra människor har kommit dit som ”vänliga besökare”, men inte varit fullt så vänliga som de velat påskina. Återigen skapas alltså en poäng genom att bortse från alla fakta i målet.

När Hasse Svens pekoral till sist klingar mot en slags final ljudligt ackompanjerad av pålagd musik, kommer så dödsstöten för trovärdigheten i SVT:s förmåga att ens förmedla reportage på ett objektivt sätt. Dödskyssen levereras av Mohammed Hanafi själv när han berättar att hans Syriska hustru, som för övrigt inte får uttala sig själv (!), tycker att det borde få komma fler. Inte för att det är humant, utan därför att det vore trevligt med fler som likt henne bär slöja.

Ytterligare en faktor som Rapport alltså missade. En man och hans familj i ett främmande samhälle och receptet är att fler ska vara som hans hustru dvs beslöjade. Om man har en historia som Estlands av ständiga ockupationer, befolkning som har blivit deporterad av sina nya herrar och fått sin nationalkänsla trampad på, reagerar man oftast på samma sätt – man protesterar. Har man dessutom utsatts för en medveten kampanj av försök till förryskning, kanske man inte längre är lika mottaglig som Hasse Svens och Rapport vill.

Främlingen ses med både oro och misstänksamhet och en sån faktor som att vilja stöpa om samhället efter sina ideal spär på fientligheten och inte undra på det. Det finns trots allt en hel del människor i det estniska samhället som inte bara har släkt som utsattes för detta oerhörd med start 1940, utan som också kommer ihåg känslan av ofrihet och förtryck.

Propaganda EstlandFå i Estland har glömt den stora ondskan landet utsattes för i kölvattnet på Molotov-Ribbentroppakten och den ockupation som följde. Här en propagandaaffisch från landet som säger ungefär: ”Fredskrafter är oövervinnerliga”. Med ”fredskrafter” menade man förstås den ”trevliga” ockupationen landet utsattes för som bl a ledde till att 50 000 ester tvångsomflyttades till Gulag. Foto: Wikimedia Commons

För när dåvarande Sovjetunionen påbörjade sin ockuperation av Estland 1940 med påföljande massdeportationer som följd, är det få i dagens Estland som har glömt. Dessa kan du läsa om i länken här under. Inte heller har de glömt det svek som beseglade deras öde i femtio år när Molotov-Ribbentroppakten (Levande Historia) undertecknades bakom deras rygg av Sovjetunionen och Tyskland.

Klicka för att komma åt brott-mot-manskligheten-under-kommunistiska-regimer-forskningsoversikt.pdf

Den detaljen missade alltså både Rapport och Hasse Svens och frågan är om alla dessa missar är avsiktliga eller om det rör sig om ren inkompetens. Men det slutar inte med det. Att helt och hållet missa den delvis parallella debatten som pågår i grannlandet Finland som Svens använder som bas för sin korrespondentverksamhet i närområdet, tyder på att de uppenbara missarna faktiskt skulle kunna vara medvetna och beräknade.

Reportaget spelar på känslomässiga strängar såväl som faktavidriga och slutresultatet är en bild av en nation som saknar både empati och hjärta. Kanske en lite förhastad slutsats om man hade valt att se till all fakta istället för viss. Men man vill alltså framföra ett redan från början bestämt budskap – ”alla säger att det är viktigt att ställa upp och hjälpa till, men få andra än Sverige ställer upp när det behövs”.

Trots den negativa bilden jag beskriver är jag ändå tacksam. Nu finns inte längre någon tvekan om att SVT har en agenda och att den knappast är objektiv. Tydligare än den bilden som framtonar i reportaget kan man inte göra den och Rapport, SVT och den journalistkår som jobbar där har därmed avslöjat sig för vad de är – subjektiva med en klart uttalad agenda.

Deras hela värv bygger på att skapa bilder och illusioner av verkligheten genom att helt enkelt plocka väl valda delar av denna och tala om den som ”sanningen”. Förvrängda fakta kan dock aldrig bli annat än den förbannade dikt och lögn den är. I dagens medievärld står svenska journalister ut som en förebild i den kamp som pågår mot verkligheten och till den skaran hör definitivt SVT och Rapport efter detta reportage.

Carnegie HallJournalister i Sverige 2016 ser mer sig själva som människor ämnade att skapa illusioner av verkligheten snarare än att rapportera den. Förvrängningar, utelämnande av avgörande fakta och ett ensidigt perspektiv är alla de metoder de använder och som i Rapports fall är det övertydligt Foto: By Chambermagic – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18107432

Här har man ju anammat en väl beprövad metod från länder som Sovjetunionen och Nordkorea. Plocka bort ”irrelevant” fakta som inte hör till saken, sätt dig till doms över vad som är ”irrelevant” och forma till sist nyheten på falska eller delvis falska premisser. Jag trodde vi hade kommit längre än så, men tydligen är journalistik i Sverige 2016 liktydigt med Pravda 1934.

Kanske då rätt passande att också de som ska granska övertrampen nu fullständigt har genompolitiserats och därmed gett upp kampen mot fördumningen som pågår i Svearnas land. Ledamöterna i nämnden som är satt att granska i Granskningsnämnden (Dagens Media) är ju nämligen politiker utsedda av regeringen och därmed också lojala med den hand som föder. Tur för SVT, annars hade de ju legat riktigt illa till vid en anmälan.

Löjesguiden nominerar för en gångs skull inte regeringen utan deras underhuggare SVT till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Oberoende? Skämta inte med oss!”

9 tankar på “Enögdhet och mediedramaturgi

  • Tack för det första för den värmande recensionen. Mycket smickrande och jag rodnar lite av ren tacksamhet. Ett mycket bra drag som fler borde följa att inte betala sin licens. Varför ska man betala för ren och skär propaganda och dessutom se till att denna kan fortleva? Det finns ingen rim och reson när till och med staten har sett till att stänga det sista fönstret av sans och förnuft nämligen granskningsnämnden när nu också denna snarare agerar i ett politiskt intresse än att se till eventuellt brott mot opartiskheten som ska prägla SVT och dess arbete. Adjö Sverige, det här är ett tecken på den nermontering vi alla tycker oss kunna skönja.

   Gillad av 1 person

 1. Fler skulle behöva agera som Finland när ryssarna försökte ockupera landet under VK2. 1/4 miljon döda ryssar till priset av vad?

  Gilla

  • Ja, till priset av vadå? Den enskilde ryske soldaten som dog som flugor eller de lika oskyldiga civila ryssarna som antingen inte visste vad som pågick eller hade fått itutat att Finlands aggressiva utrikespolitik hade startat kriget, grät nog en skvätt över förlorade sönder men tyckte säkert de hade dött för en god sak. Man får komma ihåg att folk var så dåligt informerade eller lurade av propagandan att de faktiskt trodde det var Finland som anfallit och att allt man gjorde var att försvara sig. Men det är som är grejen, genom att helt enkelt blåljuga ”den vanlige ryssen” rakt upp i ansiktet kunde Stalin framställa sig som en ”nationens hjälte” som ryckte till dess försvar. Att stärka sin ställning och se till att ingen utmanade den är ju som vi vet det som hela tiden var det centrala för den ständigt paranoide Stalin. Han trodde ju att alla utmanade honom om makten och lät avrätta alla han misstänkte. När Hitler anföll 1941 var ju nära nog alla högre befäl än överste avrättade och Röda Armén saknade de facto ledning för de hade inte längre generaler. Jag sörjer de som dog förgäves men jag sörjer inte de som beordrade detta hemska onödiga, de kan lika gärna vad mig anbelangar hitta ett hetare ställe om ett sånt finns där nere som vissa påstår.

   Finland agerade djärvt men betalade ett högt pris för det. Men frihet kostar som bekant ibland och den prislappen är jag beredd att betala själv om så behövs. För alternativet att leva under någons klack vare sig det är Putins eller SVT:s propagandamaskin är egalt, jag är en person som hatar den typen av underkastelse. Antagligen skulle jag skämtsamt bli världens sämsta slav och jag utövade lite S/M på fredagseftermiddagen (vilket jag inte gör 🙂 !).

   Gilla

 2. Ja SVT har väl aldrig varit oberoende i ordets rätta bemärkelse. Agendan och vinklingen på deras s.k. reportage blir alltmer tydlig precis som du visar i ditt inlägg. Jag har tidigare varit positivt inställd till tv-licens men har mer och mer glidit över till att den bör slopas. Varför ska jag tvingas betala för denna smörja som SVT kräks ut i mitt hem? Och då pratar jag inte bara om nyhetsinslagen utan i stort sett om hela dess produktion. Ja jag skriver tvingas eftersom det är själva innehavet av en tv-apparat som jag måste betala licens för även om jag har apparaten avslagen och stående under ett skynke i garderoben.

  Gilla

  • Nej det är verkligen frågan, varför ska man tvingas att betala för något man känner är så fel som SVT för? Ett tips som en kompis kom på, sluta betala licensen och när de ringer hävdar man att man antagligen är landets sista hushåll utan TV-apparat. Om dom då skickar hem folk som knackar dörr så gör de det när de vet att folk är hemma dvs på kvällen. Knackar det på dörren på kvällen så stänger man av TV-apparaten, säger som det är att jo jag har en TV men den fungerar inte. Frågar de då om de får komma in och kontrollera den saken säger man ”varsågod” och så försöker du slå på TV-apparaten som är stendöd. Nöjda går de därifrån och när de gjort det knäpper du på den grendosa som ligger dold bakom en bokhylla eller liknande. Den har en On/Off-knapp som reglerar strömmen till apparaten så i avslaget läge kan man alltså inte slå på TV-apparaten som kontrollanterna så gärna hade velat. Om de frågar dig varför du har en trasig TV-apparat stående, säger man att man har för avsikt att antingen köpa en ny så småningom eller att reparera den befintliga. Slutklämmen är att de inte kommer åt dig och man kan ta till andra knep än grendosan för att tillfälligt omöjliggöra påslagningen av TV-apparaten. Lycka till!

   Gilla

   • Nej jag har inte för avsikt att ljuga och trixa. Slutar jag att betala tv-licensen så slänger jag självklart ut TV:n. Vad får vi för samhälle om folk i allmänhet uppmanas till att ljuga och försöka komma undan. Ett sådant samhälle är absolut inget som jag eftersträvar.

    Gilla

 3. Ja, man tänker sig ett redaktionsmöte på SVT ungefär som ”forskning” inom genus”vetenskap”:
  -”Har ni samlat fakta eller intervjuat någon?”
  -”Nej, först måste vi bestämma vad slutsatsen skall bli.”

  Personligen tycker jag att den som inte har en lång gräns mot till exempel Ryssland gott kan hålla käften om hur den gränsen skall värnas.

  Gilla

  • Hahaha! Älskar ditt kärnfulla sätt att uttrycka vad jag ibland tänker och tycker. Finland har ingen anledning att älska sin granne, särskilt inte i dessa dagar när Putin faktiskt kastar ut flyktingar ur landet enbart för att testa de svaga punkterna i gränsförsvaret. Så går nog tankarna hos alla de tre Baltiska staterna också som likt Finland har ett mycket komplicerat, för att inte säga infekterat förhållande till sin granne. Jag tror inte jag spekulerar för långt om jag skriver att deras syn präglas av en djup misstänksamhet där varje händelse noggrant analyseras och dissekeras. Och allvarlig talat, finns det någon anledning att se det annorlunda? Putins Ryssland är ett ovanligt aggressivt Ryssland vilket närområdet har fått smaka på. Att inte ta med den i sin ”analys” som Hasse Svens för övrigt inte är kapabel att göra, är som att säga att en bil utan motor och drivlina är en fullgod bil.

   Nej, sanningen är nog snarare att våra 150 år av fred i det här landet har lärt oss att vi inte förstår andras villkor när de lever i en miljö med helt andra förutsättningar. Vi ser ”med våra ögon” på problem som måste sättas in i helt andra sammanhang och förstås på helt andra sätt. Vi lever helt enkelt i en kokong där Hasse Svenisar och Rapportredaktioner precis som du skriver, har bestämt sig innan svaret ens ligger för ögonen. ”Analysen” bli därefter, i bästa fall klumpfotad och kanske till och med politiskt driven snarare än driven av kunskap/kunnande. Det hela är i varje fall skrämmande. Det här exemplet är ju övertydligt. Men jag tackar ändå SVT och Rapports redaktion, mer än så här mycket avslöjande om hur allt egentligen fungerar kan man inte fråga efter.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s