Göran Greider 2.1

Hur får man en person som aktivt lägger ner energi på att inte förstå sambanden att förstå hur allt hänger ihop? Hur får man samma person att förstå att något kommer att drabba det denne säger sig försvara? Om dataingenjörerna på Intel eller AMD hade ställts inför samma problem med en dator hade de antagligen dunkat in en ny bättre processor och mer internminne. Nu talar vi dock inte om en dator utan om Göran Greider som trots sin mänsklighet uppvisar skrämmande likheter med en dator då man kan avläsa vad svaret kommer att bli varje gång.

RobocopLikt en mänsklig maskin vars minsta reaktion är förutsägbar blir Göran Greider nästan parodisk i sin iver att försvara Margot Wallström. Mission Impossible är nog närmre sanningen i det fallet Foto: Wikipedia

Läser man hans skrifter, inget jag rekommenderar för människor med svaga hjärtan eller korta stubiner, kommer man snart fram till hur han resonerar. Allt är kapitalismens fel, alla som säger emot är fans till Breivik, svaret på allt heter socialism och kumba ya i evigheten och alla blir så lyckliga så lyckliga bara man tänker som han. För att bevisa sin tes tar han alltid genvägen via generaliseringar och direkta felaktigheter där fakta är detsamma som nonsens. Metro där han bland annat skriver är ett ganska bra media för hans åsikter, båda är ju numer lika oseriösa. Eller vad sägs om måndagens krönika i tidningen.

Carl Bennet är näringslivstopp och representant. Den senaste tiden har han och fler med honom helt riktigt kritiserat Margot Wallströms agerande i Saudiarabien-frågan. Okänsligt och klumpigt är väl ord som ligger nära till hands om man vill uttrycka sig så diplomatiskt som utrikesministern inte gjorde. Mer om den saken kan du läsa om i mitt tidigare inlägg ”Fiskpinne”. Det som är dubbelt olyckligt är att agerandet från henne och miljöpartiet nu kan komma att kosta lukrativa inkomster för kontrakt med landet på andra områden än det militära, också detta har Bennet kritiserat.

QE IINär svaret ser ut så här kan det inte gå att ta miste på det utom om man heter Göran Greider då förstås Foto: Pixgood

I artikeln raljerar Greider över att Bennet nu tycker sig ha fått rätt. Rätt om vadå frågar sig Greider. Rätt om att förtryckarna nu har blivit upprörda över kritiken som utrikesministern riktade mot dem angående mänskliga rättigheter. Därför kommer Greider fram till att det enda man kan göra är att heja på Margot.Tillåt mig småle Göran, din logik är något haltande. För det första går inte kritiken ut på att Margot skulle haft fel angående Saudiarabien som ett land med brister i sina mänskliga rättigheter. Vare sig Bennet eller någon annan har sagt ett dugg om detta, mer om hans och andras uttalanden i artikeln från DN.

Greider talar alltså om den andra sidan av myntet, helt medvetet för att försvara Margot är min tes. Plakatpolitik är ju viktigare än realpolitik. Greider talar om mänskliga rättigheter, Bennet om vikten av att vårda handelsförbindelser. Man måste komma ihåg att Sverige är ett av de mest exportberoende länderna i världen, om vi raserar de möjligheterna raserar vi vår välfärd helt enkelt. Man måste därför se till att kritiken framförs på ett sätt som inte trampar folk och länder på tårna, där har utrikesministern fortfarande misslyckats och bör därför avgå. Hennes klumpighet och hanterandet av hela frågan gör henne omöjlig i rollen och hon har helt enkelt bränt för många broar.

Brända BroarBrända broar är ett gammalt fenomen som moderniserats av Wallström. Göran fattar inte ens vad som händer utan fortsätter samma gamla försvarstal  Foto: Tradera

Detta är inget Greider ens kan stava till, istället fortsätter han i samma stil. Han menar att oljan och deras rikedomar, där är enda gången karln har rätt i artikeln, gör att de har fått moraliskt frikort från all kritik. Återigen fel Greider. I maj 2011 publicerade DN följande artikel där landet på ett mer subtilt sätt kritiserades. Meningen var att du själv skulle dra slutsatsen hur löjligt det hela var och vem som hade rätt och fel. För att ytterligare visa kritiskt hur tunt argumenten höll i den Saudiska debatten kunde man läsa artiklar som denna på SVT. Kritiken fanns alltså där men mer nedtonad och du fick själv forma din bild, inte som i Görans fall få den nerkörd i halsen.

Men har har som sagt rätt när han säger att Saudiarabien är rikt och mäktigt. Det är det som gör situationen dubbelt farlig. Sverige är vare sig vi vill det eller inte oljeberoende. Det lär vi inte komma ifrån under de närmaste tio åren så nu när relationerna är djupfrusna med en av världens största exportörer av denna kan vi kanske se oss dubbelt skadade när vi och om vi blir bojkottade. Saudiarabien är på grund av sin rikedom en lokal stormakt med många vänner i regionen som också dom producerar olja, vad händer om också de får för sig att bojkotta oss Göran? Sanningen du blundar för är att om svenska varor bojkottas samtidigt som vi kanske får uppleva leveranshinder av oljan kan vi nog se oss om efter den välfärd som flytt.

Lämna Efter SigOm feministisk utrikespolitik är att göra sig omöjlig i världssamfundet, måste man börja fråga sig vad det är vi kommer att lämna efter oss och vad priset kommer att bli
Foto: Shorpy

Välfärden var det ja. Den är ju helig för personer som Göran, fast när det vankas lite plakatpolitik tycks inga hinder finnas för hur mycket man är beredd att äventyra också den. För när arbetare, det är ju alltid de längst ner som får betala det högsta priset för din och andras dårskap, blir friställda lär ingen bli lycklig. Skatteintäkterna sjunker vilket ger oss färre sjukhussängar och dagis, han tänkte nog inte så långt när han skrev. Bolagen som exporterar betalar också de skatt, lider de skada lär också den inkomsten segla Magdalena Andersson förbi. Inget som bekymrar plakatpolitikens egna mästare Göran inte. Göran kanske kan svara på följande frågor: Kan vi äta plakatpolitik? Kommer din moraliska överlägsenhet kunna generera inkomster att bygga sjukhus för?

Göran Greider har dock gjort ett dubbelfel i artikeln. Han utgår från en tolkning om hur han, vi och alla västländer i själva verket ser på demokrati och mänskliga rättigheter som ett rättesnöre. Men är den synen allas syn? Långt därifrån! För det första anser större delen av världen att demokrati är något riktigt underligt. Vi får nog räkna med att vår syn är ganska udda och att andras syn är lika respektabel som vår. Gör vi det inte är vi precis så moralimperialistiska som vänstermänniskor ofta anklagar andra för att vara. Vad gäller mänskliga rättigheter har länder som Saudiarabien och övriga länder i den kultursfären aldrig ens accepterat vår syn på detta. Återigen är den tolkningen vår, men andras? Icke sa Nicke!

TennisDubbelfel i tennis kan leda till förlust, dubbelfel i politiken tycks med nuvarande utrikesminister vara regel. Göran Greider är en av få som försvarar den Foto: SVT

I den så kallade Kairodeklarationen från 1990 förklarade flera länder däribland Saudiarabien, hur man såg på begreppet mänskliga rättigheter utifrån ett muslimskt perspektiv. Bakgrunden var deras kritik av vår syn som man tyckte hade klara brister, mer om deklarationen hittar du på Wikipedia. Frågan blir alltså hur man kan kritisera ett land för något de anses ha gjort utifrån våra kulturella föreställningar när vi vet att deras kulturella syn skiljer sig markant från vår? Det är som att jag skulle säga att  Stefan Löfven inte kan vara statsminister för att han ser ut som en ex-trummis i ett dansband, kritiken är irrelevant! Mer om den här sidan av saken har Rick skrivit om i ett inlägg på Genusdebatten, länk hittar du här.

Också Margot Wallström har gjort samma fel. Hon utgick i sin kritik från vår syn på fenomen som demokrati och mänskliga rättigheter, men brydde sig inte ett dugg om andras syn på den. Vår syn var moraliskt överlägsen, alltså kunde man säga saker som ”medeltida”. Om man vill vara diplomatisk är detta något av det mest klumpiga någon politiker har uttalat genom hela historien av den konstarten. Inte heller att kalla åsikter från Arabförbundet för ”Irrelevanta” är särskilt smart. Därför Göran, finns ingen annan väg än att se till att Margot Wallström avgår. Den feministiska utrikespolitiken har havererat snabbare än Göran kan säga ”skatt”.

BlindGöran tycks vara blind för fakta i målet vilket bara gör hans artikel än mer oseriös
Foto: Independent

Om Göran fortfarande inte fattar hur korkat utrikesministern har agerat kan han ta en närmre titt på följande fakta. Saudiarabien bryter mot en rad mänskliga rättigheter, det förnekar jag inte. Att de anser att deras tolkning av vad som anses vara mänskliga rättigheter gör kritik rätt mycket mer komplicerat. Att den framförs klumpigt och okänsligt är ett jätteproblem men frågan är Göran, varför använder sig samma Margot Wallström av dubbla måttstockar med hyckleriet som förtecken?

Kina är landet som bryter mot fler mänskliga rättigheter än Saudiarabien gör. Trots vetskapen om detta drar sig både Wallström och Löfven sig för att kritisera landet. Detta trots att Löfven snart ska åka till landet och träffa sin kollega för samtal och antagligen prat om affärer. Ett ypperligt tillfälle att ta upp kritik mot landet kan man tycka men plötsligt är det tystare än i graven.

FåglarKritik tycks rättfärdigad mot vissa länder men i andra fall gäller det att stänga igen näbben, hur kan det hänga ihop Göran? Foto: HD4Desktops

Mig veterligen har aldrig fångläger för politiskt oliktänkande t ex rapporterats om från Saudiarabien, men däremot från Kina som är ökänt för fenomenet. Inte heller hör man någonsin talas om att Saudiarabien avrättar fångar med nackskott för att skicka en räkning för kulan till de efterlevande. Det är däremot vardagsmat i Kina. Saudiarabien ockuperar inte heller illegalt annat lands territorium, det gör däremot Kina. Hade Saudiarabien gjort det hade de säkert behandlat den ockuperade befolkningen uselt men återigen tar Kina priset. Oviljan att kritisera Kina kan du läsa om i Aftonbladet. Mer om Kinas övergrepp kan man läsa om i Human Rights Watch årliga rapport.

Gene SimmonsGilla läget Göran! När Gene Simmons ser ut så här efter att ha läst din artikel är det kokt
Foto: Aftonbladet

Dagens nominering för priset ”Foliehatt of the Year” går till Göran Greider. Motiveringen lyder: ”I din iver att i alla väder försvara socialdemokratin glömmer eller lägligt bortser du från en rad detaljer. Du bortser från att det som kritiseras inte är själva kritiken av Saudiernas syn på mänskliga rättigheter utan hur den har framförts, vad detta har fått och till och med kommer att  få för konsekvenser vid en eventuell upptrappning. Du glömmer hur klumpigt och valhänt hela frågan har skötts av Margot Wallström där hennes hanterande har fördjupat förtroendekrisen mellan våra länder. Till sist är du helt blind för att vår syn på saker som detta handlar om långt ifrån är allas syn, ett kulturimperialistiskt synsätt för övrigt.

Artikeln missar därför med råge det minimikrav man kan ha på en saklig artikel. Istället är den i vanlig ordning en ideologiskt färgad försvarsskrift utan vare sig mening eller mål. Den visar helt enkelt bara att det haveri som jag och andra försöker påvisa i frågan är helt relevant. Margot Wallström bör avgå, något hon borde ha gjort för över en vecka sedan. Göran borde fundera på samma sak efter sin praktvurpa.”