Stefans Statsmannamässiga Sorti

Om ens Stefan Löfven någonsin var statsmannamässig kan vi nog glömma att han kommer att kunna bli det. Den skutan sjönk i och med det brev han skrev till oppositionen för att diskutera en ny säkerhetsstrategi. Expressen har skrivit mer om saken.

Sjunkande SkeppRegeringen är som ett sjunkande skepp, det enda som återstår är dumheter och politisk teater i överflöd. Under tiden skriker landet efter ett nyval som vi förvägras
Foto: Wikipedia

Brevet började bra med en ansats till fördjupat samarbete i säkerhetsfrågan:

Jag föreställer mig att detta är ett arbete som kan ta ett tag, och där vi som partiledare vill överlåta åt våra medarbetare att diskutera konkreta texter i en sådan strategi. Men jag tror samtidigt att det vore bra för oss att ha ett första möte för att resonera om inriktningen för detta arbete. Jag bifogar en lista över några enkla frågeställningar som kan komma att platsa i arbetet med en nationell säkerhetsstrategi.

Men då frågeställningarna som det talades om i den sista meningen gick luften ur:

”Vilken är innebörden i det breda säkerhetsbegreppet?”

och

”Vilket är det nationella ansvaret för människors säkerhet i Sverige?”

Det enkla svaren på frågorna blir helt enkelt att vet han inte det bör han nog söka ett annat jobb. Här kan Stefan Löfven läsa Nils Andrén – professor emeritus i statsvetenskap – sammanfatta vad 2002 års doktrin bygger på så att han får ett exempel. Stefan Löfven blottar här en djup okunskap som är skrämmande. Han har ju också en egen säkerhets-doktrin som borde ge svaren på de frågor han ställer men inte ens det klarar han av. Som så många gånger under det gångna året har han nu visat att han vare sig är en statsman eller påläst alltså.

Klia Sig I HuvudetStefans okunskap och valhänthet i flera frågor väcker både förundran men också undran. Klarar han egentligen av jobbet? Foto: SVT

Utspelet ska nog snarare ses som ett desperat försök att återvinna förlorad mark i den säkerhetspolitiska frågan. Löfven har ju mer eller mindre tvingats att överge sin egna säkerhetsdoktrin som byggt på att Finland och Sverige ska förbli neutrala, mer om hans nya situation i SVD. Nu har dock Finland bytt regering och då har också landets säkerhetspolitiska tänkande förändrats vilket alltså kastar grus i maskineriet för Löfven, också det går att läsa om i SVD. Till exempel kan Finland nu tänka sig ett medlemskap i Nato vilket ju inte var vad Löfven hade hoppats på, vilket DN har skrivit om. Det är säkert därför också ett lite desperat försök att hitta den röda tråden där han själv har tappat den.

Slutsatsen kan bara bli en. När Sverige behöver ledning står vi utan den, där vi behöver svar på tidens frågor kan inte statsministern eller hans medarbetare leverera dessa. Det som återstår är politisk teater där utspel utan innehåll är vardag. Ett sådant exempel är den försvarspolitiska uppgörelsen som regering och opposition kom överens om i våras. Alla utom folkpartiet stod bakom. Ryssland har sedan 2008 ökat sin försvarsbudget med 31,2 %. Under de närmaste tre åren förväntas landet öka sin budget på området med 44 procent. Ökningen redovisas i följande artikel i SVD.

Livsfarlig LedningNej vi har inte en livsfarlig ledning men väl en försvagad och delvis inkompetent sådan. Landet behöver nyval, inte gamla dumheter i ny tappning Foto: Trafikverket

I det ljuset har naturligtvis också svenskens oro ökat och alltfler vill se ökade satsningar på försvar. Mer om svenskens attityd i försvarsfrågan kan man läsa om i SVD. Försvars-minister Peter Hultqvist var arkitekten bakom den senaste uppgörelsen i försvarsfrågan och där blev då resultatet en uppskrivning till hela 5 % av vår BNP. Det ska då jämföras med Rysslands 44% och sen kan vi dra ner rullgardinen för gott. Bloggen Motpol har skrivit om detta.

Istället har vi fått en nästan spegelvänd situation mot hur opinionen och verkligheten ser ut. När 58% av befolkningen vill ha mindre invandring får vi mer som går att läsa om på bloggen Cornucopia. Också i försvarsfrågan väljer alltså regeringen att låtsas om som om de inte behöver följa folkviljan. De går till och med så långt att de ställer fråga mot fråga i det ekonomiska lotteriet där invandringen får kosta nästan vilka summor som helst medan andra utgifter alltså begränsas. Detta har bloggen Fnordspotting skrivit om på ett utmärkt sätt.

Hur gör man för att dölja det faktumet att detta egentligen är ett misslyckande? Regel ett i politisk teater säger att man ska måla upp en bild av något som nåt helt annat än det är. Ett misslyckande ska alltså beskrivas i termerna ”framgång”, ”seger” eller ”positivt”. Sagt och gjort, Peter Hultqvist lät inte vänta på sig. ”Stabilitet”, ”Bra signal till omvärlden” blev ordvalen. SVT har reportaget och intervjun. Men redan på presskonferensen kom misslyckandet i dagern.

Von FersenFolk är med rätta förbannade och uppretade på regeringens valhänthet särskilt i försvarsfrågan. Kanske bör man besinna sig och betänka att allt de gör är att dölja det faktumet att de inte klarar av jobbet och spelar istället politisk teater Foto: Wikipedia

Folkpartiet som inte gjorde något när de satt i förra regeringen vädrade nu morgonluft och menade att anslaget var underfinansierat dvs det saknas pengar trots att det ser ut som om de fanns. Moderaterna menade att nu fanns ett diskussionsunderlag till ett svenskt Nato-medlemsskap vilket Mp genom Jakop Dalunde menade att det inte alls fanns.

Försvarsministern trängdes i intervjun eftersom det framkommit att trots det ”ökade anslaget” innebär det att försvaret nu måste börja stryka vissa saker ur materialinköps-listan som t ex ammunitionstyper som nu inte kan köpas in. Också de höjda försvarsanslagen innebär alltså inbesparingar och uppskjutna projekt som får anses mindre viktiga. Det är alltså ingen ny politik, det är bara samma gamla politik som båda blocken har fört nu i minst 10 års tid, men i ny skepnad eftersom den ger ”stabilitet”.

BalansBalanserade eller obalanserade som slutbetyg på regeringen är fråga om politisk åsikt, min är dock glasklar Foto: NPD

I reportaget framkom vidare att politikernas kravlista på försvaret ger ett årligt underskott på si så där 2 miljarder per år. Försvaret själva hade velat ha 4 miljarder mer än budget per år för att kunna förverkliga det som politikerna vill, de fick 10,2 miljarder fördelade på fem år. Men det ger ju ”stabilitet” och ”bra signal till omvärlden”. Det skulle då möjligen vara signalen att Gotland och andra strategiska intressen för Ryssland nu ligger inom räckhåll. Man har ju redan övat invasion av bland annat Gotland som går att läsa om på engelskspråkiga CEPA.

Så fortsätter den politiska teatern som vill invagga oss i tron att vi lever i den bästa av världar när vi i själva verket borde ha fått en ny regering för länge sedan. Att den vi har har misslyckats i snart sagt varje fråga torde vara klart, men det de har kvar är nu politisk teater och pamflettpolitik. genom ord utan mening. Ett sådant exempel är det nya begreppet ”utvecklingsmoral” som regeringen satsar hårt på vilket du kan läsa om på SVD. Om det finns något som utvecklingsmoral så finns väl avvecklingsmoral. Det är att att avveckla vår regering, inget annat.

David TennantDavid Tennant kan spela teater, det kan däremot inte regeringen. Ändå spelar de politisk teater med varierad framgång. Foto: Wikipedia

Löjesguiden nominerar idag regeringen till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Regeringen spelar visserligen skickligt sin teater genom t ex Peter Hultqvist men det är ändå så ihåligt att man måste fråga sig hur länge de ska plåga detta land. I vakuumet av besluts- och realpolitikens ersätts vi med politisk teater, det duger inte längre ens som blå dunster – avgå och utlys nyval nu.”

Hallelujah! Alla Vi Tillbe Gudrun

Allt fler är de som nu ansluter sig till den statsfeministiska kyrkan. Moderaternas Anna Kinberg Batra talar som Gudrun, Birgitta Ohlsson dyrkar marken där Gudrun går och hela mp:s retorik går ut på att tillskriva män egenskaper de inte har. Att förakta och förringa män är helt enkelt tjusigt bland våra folkvalda. Det kan tyckas bara vara de nämnda kvinnorna som nämnts som sysslar med mansförakt, så icke fallet. Nu har en grupp riksdags-ledamöter, alla män, skrivit ett upprop tillsammans på SVT Opinion som måste skänka en våt ögonvrå åt alla radikalfeminister i landet.

Kyssa FötterNumer tycks alla våra folkvalda tävla om vem som kan kyssa Gudruns fötter mest, partifärg spelar ingen roll. Foto: Aftonbladet

Under rubriken ”Arbeta Långsiktigt För Att Förändra Mansrollen” går de åtta loss på män som aldrig förr. Svante Tidholm (Fatta Man) [En ideell förening som ingår i ”Fatta” vars syfte är att införa samtyckeslagstiftning och motverka sexuellt våld: Författarens anmärkning], Robert Hannah (fp), Håkan Svenneling (v), Jakop Dalunde (mp), Rickard Nordin (c), Petter Löberg (s), Björn Wiechel (s) och Jonas Gunnarsson (s) är de undertecknande. Som vanligt är det rena lögner och påhitt varvat om vartannat.

Det är visserligen inte med samma vulgaritet eller samma ansamling av faktafel som i Rickard Söderbergs artikel i Metro, men det gör den nya artikeln än mer otäck i mina ögon. Den är nämligen maskerad som fakta, Rickard Söderbergs däremot är bara vulgär. Artikeln inleds med påståendet att män än idag växer upp med makt och ekonomiskt försprång. Vilket försprång talar de om? De ekonomiska är en feministisk mytbildning som framgår av följande rapport.
1996.DP.MeyersonPeterson.L%C3%B6nediskriminering%20en%20myt(1)

Oraklet i DelfiDe mytologiska inslagen i dagens feministiska agenda är så starka att man lika gärna hade kunnat fråga oraklet i Delphi om vägledning Foto: Wikipedia

Av rapporten framgår att: ”Löneskillnader är mycket små när man jämför kvinnor och män på likartad befattning och på samma arbetsplats. För arbetare var skillnaderna 1990 1,4 procent och för tjänstemän 5 procent. För att hävda att dessa skillnader beror på lönediskriminering måste det göras troligt att ålder, erfarenhet och utbildning inte spelar särskilt stor roll i lönesättningen. Detta är inte troligt.Trots att vi i Sverige haft en ökad allmän lönespridning sen 1984 har löneskillnaderna mellan kvinnor och män inte ökat. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har inte förändrats nämnvärt under de senaste 20 åren.

Där framgår också att: ”Ett sätt är att kvinnor och män arbetar på olika befattningar och/eller på olika arbetsplatser, och att kvinnor arbetar på låglönebefattningar och låglönearbetsplatser och män på höglönebefattningar respektive höglönearbetsplatser. Detta benämner vi befattningsdiskriminering.

Ett annat sätt är att befattningar som framför allt innehas av kvinnor betalas sämre än
befattningar som framför allt innehas av män trots att kraven på kvalifikationer är desamma. Detta kallar vi värdediskriminering.

Slutsatsen kan bara bli en. Löneskillnader för likartade jobb har inte funnits under de senaste tjugo åren. De löneskillnader som finns beror främst på att arbetsmarknaden i stort fortfarande är indelad i ”kvinnojobb” och ”mansjobb”. Till sist att de klassiska ”kvinnojobben” har haft en sämre löneutveckling än andra jobb. Med andra ord, luckra upp arbetsmarknaden, sök er inte till ”mans- eller kvinnojobb” bara för att du är kvinna eller man. Med fler män i ”kvinnoyrken” kommer lönerna att öka, och med fler kvinnor i ”mansjobb” kommer löneskillnaderna generellt att plana ut för att till sist försvinna.

Imacon Color Scanner

Fråga hellre varför vi fortfarande har en arbetsmarknad uppdelad i kvinno- och mansjobb och varför inte facken i kvinnoyrken har lyft lönerna högre än att skylla på män för andras tillkortakommanden. Foto: Stockholmskallan

Att alla män skulle ha makt är också det en feministisk mytbildning som de åtta herrarna har svalt med hull och hår. Vilken makt? Makten att vi är fler som är hemlösa som framgår av följande rapport från Socialstyrelsen?

Klicka för att komma åt 2006-131-16_200613116.pdf

Makten att behöva ansöka om faderskap till våra egna barn om vi inte är gifta med modern som man kan läsa mer om på bloggen Medborgarperspektiv? En seger för övrig för den snedvridna syn bara svenska feminister kan ha på män.
Kanske avser de makten att vi män redan idag betalar mer skatt än kvinnor och att mer av transfereringarna går till kvinnor vilket gör välfärdssystemet till en förlustaffär för män? Återigen kommer fördjupande uppgifter från Medborgarperspektiv.

StorkenHåller Sverige på att avveckla mannen och pappan? Vi är ju inte ens per automatik fäder till våra egna barn Foto: Youtube

De åtta skribenterna fortsätter trots motstridig fakta som de vägrar att ta in att skriva vidare på sina dumheter. Nästa lilla mytbildning kommer snabbt när de skriver:

Män som grupp måste ta mer ansvar för våld och sexuellt våld. Många män vägrar fortfarande se sitt kollektiva ansvar för manlighetsnormernas konsekvenser. Ibland är vi förövare, men vi är alltid åskådare och medmänniskor.

Visst är jag åskådare och medmänniska och som sådan ingriper jag om jag skulle bli tvungen, något jag dock aldrig har blivit eftersom jag aldrig har snubblat över en sådan situation. Men jag kan säga som så många andra män. Jag har aldrig utövat sexuellt våld eller våld, jag har aldrig uppmuntrat till eller talat förlåtande om detta. Jag har aldrig heller uppmanat eller uppfostrat någon till att utöva detta. Så hur kan jag göras skyldig till det man säger i texten?

Hela tanken bygger på ett kollektivt skuldbeläggande ungefär som synen under medeltiden att judarna kollektivt bar skulden till jesu död och därför var hett villebråd.Det hela liknar mest judeförföljelserna som startade lågmält 1933 med att judar var roten till all ondska. Vi känner med andra ord igen retoriken och den är inte mindre otäck nu än den var då.

JudarHela tanken om kollektiv skuld liknar samma resonemang som fördes under medeltiden om judar. Judarna hade mördat jesus, alltså fick man lov att döda judar Foto: Wikipedia

Integrera samtycke och normkritik i läroplanen för grundskola och gymnasiet.

Skolvärlden är en av de viktigaste miljöerna för att arbeta med normkritik bland unga. Här finns massor att göra!

Vi måste vi lära oss av erfarna lärare och pedagoger kring hur frågor kring samtycke och normkritik kan integreras i grundskolans- och gymnasiets dagliga verksamhet, och fånga upp all den kunskap om dessa frågor som redan finns.”

Här börjar det hela bli riktigt otäckt. Det de de facto säger är att barn ska indoktrineras från grundskola upp till gymnasium i genusteoretiska falsarier maskerat till vetenskap. ”Kunskap” ska ersättas av förment tyckande, och ”fakta” ska bytas ut till den som samhället ser som passande för att få lyckliga och upplysta medborgare. Liknar detta Sovjetunionen eller Nordkorea mest? Men ger de sig i sina felaktigheter? Nej då, de laddar bara om!

Clockwork OrangeDråpslaget i artikeln kommer när man nästan rent ut säger att nu ska skolan bli en högborg för indoktrinering. Ett ovanligt otäckt förslag som för tankarna till helt andra samhällssystem Foto: IMDB

Inför krav på samtycke i lagstiftningen, satsa på undervisning i samtyckeskultur och normkritik för domare, rättsväsende och juridikstudenter.

Sex är en frivillig handling mellan individer. Den juridiska definitionen på när sex blir brottsligt är naturligtvis när frivilligheten upphör.

Därför vill vi införa ett samtyckesrekvisit i lagen som avkräver förövaren ansvar: hade du samtycke? Men lagtexterna är inte allt, verksamma inom rättsväsende, inklusive juridikstudenter, behöver också utbildas i dessa frågor.

Jag kan se situationen framför mig och hur rättssäkerheten har undergrävts av den. Den ena parten (mannen) hävdar i rätten att han hade ett muntligt samtycke till en sexuell kontakt, kvinnan hävdar att det hade han inte alls. Nu blir det upp till rättens ledamöter att bedöma vem som är mest trovärdig.

Mannen som har utländsk bakgrund och som inte till fullo klarar språket har redan där en nackdel men tänker också utifrån sin kulturella kontext. Han vill i det ljuset framstå som trovärdig och säger därför ett enkelt ”jag fick ett samtycke, jag svär vid gud”. Stort misstag, att svära vid gud innebär per definition att du har något att dölja i vissa kretsar i vårt land. Tjejen är däremot svenska och kan dessutom tala för sig. Hon ger ett samlat intryck där hon lugnt och sakligt beskriver det som har hänt, det är med andra ord ett trovärdigt intryck hon ger. Snart har mannen dömts för sexuellt övergrepp och får avtjäna sitt straff trots att han kanske inte ens har gjort något. Vi har nämligen redan idag sådana här situationer och domar som faller där personer faktiskt KAN vara oskyldiga.

En samtyckeslagstiftning kräver att vid varje sexuell kontakt måste ett kontrakt upprättas. Detta för att båda parter ska vara helt säkra på att ingen i efterhand ångrar sig och gör en anmälan på den andre. Om den ena parten inte skriver under bör heller ingen sexuell kontakt inledas. Det är den enkla konsekvensen av de åttas resonemang om man som man vill slippa att bli anklagad för något man inte har gjort, eller till och med fälld för brott man inte har begått.

En samtyckeslagstiftning ser dessutom till att förvärra rättssäkerheten. Återigen kommer oskyldiga att samlas i våra fängelser och Sverige kommer att hamna i olika juridiska skamvrår som så ofta förr. Läs mer om kritiken mot Sverige angående häktningstider i en motion från Riksdagen.

HandskakningEn handskakning är en gest om att man är överens, men den är inte juridiskt bindande. Ska man ha samtyckeslagstiftning måste båda parter skriva under kontrakt om att sexuell kontakt har fått bådas samtycke Foto: Wikipedia

De åttas något utsvävande verklighetsbild visar dock en sak entydigt. Män och då särskilt cis-män, är satta under en kanonad av anklagelser som oftast är rent fabricerade. Vi lever i ett land där man utan pardon kan skriva vilken anklagelseskrift man vill om män, men kvinnor bör man aldrig ifrågasätta. Etablissemanget är genomsyrat av dessa galna idéer som kallas feminism. Det spelar ingen roll vilket politiskt parti de tillhör, vilken tidning de skriver för, vilken roll de har bredvid skribentens eller vilken förening de är ordförande i. De har alla anammat samma grundsyn som Gudrun Schyman. Hon måtte gråta av vördnad inför de åtta.

Ett upprop: Om du är man bör du oavsett vilket parti du röstar på stryka något av följande namn från valsedeln nästa gång det är val:

  • Robert Hannah (fp)
  • Håkan Svenneling (v)
  • Jakop Dalunde (mp)
  • Rickard Nordin (c)
  • Petter Löberg (s)
  • Björn Wiechel (s)
  • Jonas Gunnarsson (s)

Gör vi alla det kommer vi att kunna utnyttja det som är vår demokratiska rätt, nämligen att tala om att det är oacceptabelt att dessa män över huvud taget ges makt i landets högsta beslutande organ. Vi bör också som män sända en tydlig signal till de partier de representerar, det får vara nog nu. Sluta upp med lögnerna, sluta upp med propagandan och sluta upp med att förfördela en grupp i samhället på ett negativt sätt utifrån ren lögn och spekulation om verkligheten

Det är rätt uppenbart att flertalet av våra partier behöver höra om den ”andra sidan” av saken, dvs den som talar om hur feminism är när den inte sprider rosa blommor kring sig. De kan läsa om den saken på bloggarna Tenebrism, Juggen, Susannas Crowbar. Mer om den vedervärdiga artikeln kan man läsa om på sajten ”A Voice For Men”. Artikeln är dessutom befriande nog skriven av den kloka kvinnan Annelie Sjöberg som har kommenterat den tendensiösa artikeln. Samma Annelie Sjöberg hade jag nöjet att få intervjua för cirka ett år sedan om feminism i följande artikel. Vill man läsa mer om feminismens ”goda gärningar” kan man läsa bloggen Fnordspotting. Då kanske de sju kan bli lite klokare än artikeln ger på handen.

Andra SidanGe samtliga riksdagspartier bättre insikt om ”den andra sidan”, den de så envetet låtsas inte finns eller rent av förnekar så kanske de förstår att män är inte de ”privilgerade” som alltid påstås i debatten Foto: Wikipededia

Löjesguiden nominerar idag med illa dold glädje svensk feminism till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”En fullständig korrupt rörelse så full av lögner och myter kan aldrig tas på allvar. Ni må skrika, ni må ljuga, ni må köra med hitte-på-argumenten men verkligheten talar ett annat språk som vanligt. Att de sju riksdagsmännen så offentligt vill göra bort sig med dessa myter kan ses som att man har nått en seger. Själv väljer jag att se de sju som just de nickedockor de är. Det är ett beklagligt faktum att vi ännu 2015 inte har kommit längre än Nordkorea på det ämnesområdet. Men det faktumet att folk nu börjar vakna till sans gör er till allt annat än segrare, det gör er till de faktaförfalskare ni faktiskt är.”

Gråtvalsen

Gråtvalsen är ett beprövat knep att väcka sympati och få människor att tycka synd om en. Genast rycker allehanda godhjärtade till undsättning och inget öga är torrt. Dessa personer missar dock en poäng, reaktionen är en automatisk sådan och inte alltid så genomtänkt. Man har som undsättande inte mycket kritiskt perspektiv kvar. Om personen som sänder ut nödsignaler dessutom ljuger blir det hela prekärt. Och det var just det som hände i dag på Twitter när Jakop Dalunde skulle försvara gårdagens dumheter.

 Tweet”Hatet och hånet” som egentligen var raljerande men befogad kritik Foto: Toklandet

Ja, kritiken på den här bloggen och andra var raljerande därför att den förtjänade detta Jakop. Att du som försvarspolitisk talesperson för ett parti väljer att mitt i en ubåtskris uttala dig på ett sådant sätt att det dras ett löjets skimmer över det hela är orsaken. Om det bara hade varit så att du hade gjort detta som partirepresentant hade det varit ett uttalande i mängden, men nu sitter mp i regeringen. Det kan alltså därför ses som ett uttalande om regeringens inställning och tolkas som regeringens officiella hållning. Som du kanske vet har ju ditt uttalande om att könsmaktsordningen också har drabbat agendastudion varit ett av de få som något av regeringspartierna hittills har gjort. Försvarsministern har varit märkligt tyst, utrikesministern har istället valt att resa halva världen runt i andra ärenden än de inhemska och nu har du smädat militär ledning och en seriös debatt. Här har vi i stort sett hela världens ögon på oss, och du väljer att vara så här oseriös, vad vill du att vi ska tro Jakop?

Jakop Dalunde ForesDalunde för en osaklig debatt och drar med sig landet i processen Foto: Fores

Jakop gick dock under dagen vidare med att gråta ut på Twitter över hur illa han har blivit behandlad i debatten som följde. Snart utvecklar sig en dialog mellan de olika inblandade med samma grundsyn. Utan att någon tar reda på bakgrunden eller i vilken kontext olika uttalanden ska sättas in, målar Jakop upp sig som en missförstådd och försmådd människa. Att han har äventyrat Sveriges utrikespolitik och försvarspolitiska hållning nämns däremot inte med ett enda ord. En sak han inte tänker på nämligen är följande: På andra sidan Östersjön sitter säkert just nu allehanda analytiker och väger alla Sveriges makthavares olika uttalanden med guldvåg för att få en klar bild över hur vår inställning ser ut till det som utspelas. Det  innefattar alltså dina ord Jakop.

Tweet JakopSamtalet utvecklar sig Foto: Toklandet

Den stackaren får dock fortsatt utstå spott och spe och med all rätt skulle jag vilja säga, även om det kan ske med en viss återhållsamhet och värdighet så är den befogad. Men det är ju om man inte ger sig just då man drar nästa kort för att väcka lite sympati. Detta kort går kort och gott under beteckningen ”lögnen”.

Tweet RasistLögnen Foto: Toklandet

Inte någonstans längs tråden kan man hitta den rasism Dalunde refererar till och inte heller några värre påhopp än att han har fel i argumentationen. Ändå väljer Dalunde att kalla alla som kritiserar honom ”rasister”. Jag har själv inte kommenterat hans inlägg på Twitter men väl här på bloggen och att bli kallad rasist även indirekt, är så lågt att jag hoppas han genast skriver en dementi. Att kritisera är en rätt Jakop, en rätt man både kan ta sig och får därför att vi lever i något som kallas ”demokrati”. Detta tycks ha gått dig helt förbi. Vid detta laget har han fått den sympati han så väl behöver när det blåser iskalla vindar ikring hans ursprungliga tweet. Det är trots allt aldrig lätt att hoppa i galen tunna även om man gör det frivilligt.

Tweet LinneaSympatin kom som ett tweet från mobilen Foto: Toklandet

När man känner sig som mest självsäker och vet att man har vapendragarna med sig, det är också då saker börjar stiga en åt huvudet. Så också i det aktuella fallet. Jakops coup de grace (betyder ungefär nådaskottet eller nådastöten. En term som användes förr i duellsammanhang. När folk hade sårats gav man dem nådastöten dvs det dödande hugget eller skottet)  kom i form av det sista tweetet. Halmgubbe är en metafor för att klä på någon en åsikt denne inte har.

Tweet HalmgubbeCoup de grace Foto: Toklandet

Slutrepliken blir precis som i tweetet från Ola Spännar: Öh va? Läs mer om Jakop Dalundes dikeskörningar under dagen på bloggen Toklandet som alltid är lika knivskarp. Också Susanna Varis blogg hittar man ett utmärkt skrivet inlägg om programmet Agenda som var ursprunget till hela debatten.

Med representanter som Dalunde är priset ”Foliehatt of the Year” en icke-tävling. Han förstår inte att med regeringsmakt kommer ett ansvar för vad man säger. När han säger det ändå visar han upp en ovanligt omogen sida i argumentationen och när han till sist inser att han är rökt vänder han sig till alla som skyndar till hans försvar utan att dessa ens förstår vad det är de försvarar. Att han ljuger lite på vägen och implicerar att alla andra bara är rasister som vågar kritisera honom tyder också det på att Dalunde inte är mogen uppgiften han har i politiken eller har förstått sin nya roll efter makttillträdet. Miljöpartiet blir därmed en alltmer omöjlig het potatis att hantera för Stefan Löfven som också han har varit ovanligt tyst om både ubåtar och Dalunde. Löjesguiden vill med denna artikel denna gång nominera Dalunde personligen till priset ”Foliehatt of the Year”. Anledningen är att nu har miljöpartiet nominerats så många gånger att jag nästan tycker lite synd om dem och att Dalunde har förtjänat nomineringen. Motiveringen lyder:”För din lysande förmåga att blanda ihop korten och komma med ogenomtänkta och ointelligenta kommentarer och argument, nomineras du till priset. Du har med gärningen visat att argument och lögn numer har ett intimt samband och att till och med ohederligheten i debatten är en gångbar metod.”

Med De Rätta Prioriteterna

Jakop Dalunde (MP) tycks har sina prioriteter helt rätt kalibrerade (?). Lite bakgrund först, Dalunde är ersättande i riksdagen och ledamot i kommunfullmäktige i Stockholms stad där han också sitter som vice ordförande i fastighetsnämnden för staden. Han är försvarspolitisk talesperson för miljöpartiet och därmed får han ses som ett förlängningsrör. Han har tidigare varit provrör i ungdomsorganisationen Grön Ungdom. Han också verksam som programchef för tankesmedjan Fores. Han är med andra ord en man med en ljus framtid i den idiotfil som sossarnas regeringstillträde har öppnat upp. Ja, jag använder starka ord men det jag tycker om miljöpartiet ska jag helst inte beskriva i ord. Så låt oss konstatera att den gode Jakop är den påläggskalv han alltid har siktat in sig på att bli.

Jakop DalundeJakop Dalunde twittrade efter SVT:s Agenda Foto: HD

I fredags konstaterades det att Sverige återigen med största sannolikhet är utsatt för ytterligare en kränkning av främmande makt. Utländsk militär skulle långt inne i svenskt farvatten ha tagit sig in för att bedriva spaning i någon form. Naturligtvis drogs det i larmklockan och marinen rykte ut för att identifiera och observera. Det har till och med spekulerats om att marinen har lyckats snappa upp ett dechiffrerat meddelande på ryska sänt från svenskt vatten till hemmabasen i Kaliningrad där man har begärt assistans åt en skadad ubåt. Mer om den uppgiften i SVD.
Regeringens uppgift i det här läget är att hålla sig underrättad och i förekommande fall om så behövs reagera. Skulle uppgiften om krypterad radiotrafik t ex stämma borde regeringen kalla upp den ryska ambassadören i Stockholm och förhöra sig om dennes förklaring till att chiffrerade meddelanden sänds från Stockholms skärgård till Kaliningrad och hur det kommer sig att de är på ryska, men bara alltså om uppgiften stämmer. Hittills har det varit tyst från regeringen.

miniuRysk militär (?) goes to skärgården eller vanliga turister igen? Foto: Aftonbladet

Som väl alla vet är numer tyvärr ett av regeringens samarbetspartier Mp. Som medlemmar i regeringen ska också de ha del av informationen och också uttala sig. Inte heller de har låtit meddela något men på twitter har det varit desto mer livligt. En av aktörerna har varit Jakop Dalunde och hans inlägg har varit….hrm…..hur ska jag säga detta, minst sagt smaklösa kanske? Kanske rent av skruvad? Hans omedelbara reaktion efter söndagens Agenda i SVT lät i varje fall inte vänta på sig.

dalundeJakops något skruvade tweet Foto: Skärmdump

Kanske man skulle ha bjudit in folk från Södertörns Högskola för att visa vilka hattifnattar de är och vilken syn på ubåtsjakt de kan delge oss. Länk till den av staten finansierade dårskap som kallas genusforskning. Kanske skulle Dalunde blivit mer nöjd om proffstyckare som ”Kakan” Hermansson hade bjudits in. Hon kunde ha undervisat svensken i att all militär verksamhet minsann är en manlig och patriarkal konstruktion vars enda syftet är att förtrycka och underkuva kvinnor. Det snacket vi hela tiden går på om att försvara landet är också det bara ett tecken på att vi av samma patriarkat har blivit hjärntvättade allihop. På det sättet hade ju en allvarsam och spänningsladdad debatt kunnat bli hur oseriös som helst.
Vi kanske till och med kan ta till ett beprövat knep som miljöpartiet är extra bra på för att bekämpa ubåten. Vi skickar ut Åsa Romson på en måndagsseglats till Karnholmsfjärden med omnejd. Där kan hon få släppa ut gråvatten, bottenfärg och orenad dieselavgas så får vi nog upp fanstyget. En ny försvarsnisch för Åsa att fylla alltså.
Mer om galenskaperna från genussekretariatet har WTF Toklandet skrivit om.

Anna LundbergAnna Lundberg fil dr vid Linköpings Universitet Foto: Lansteatrarna

Pär Daléusoch Pär Daléus – statsvetare var två av flera som låg bakom rapporten från genussekretariatet Foto: Fhs

Efter SVT:s program Agenda finns det dock en liten vinkling kvar att göra. I programmet talas mycket riktigt om att marinen idag bara har resurser till spaning från ytfartyg. Detta beror på att man sedan nittiotalet har nedmonterat marinens helikopterdivisioner till ett intet. Resultatet av en medveten politik med andra ord. Ingenstans nämns dock det magiska ordet ”socialdemokraterna har sedan……”. För tänk efter, vilka är det som har innehaft makten i 80% av den tiden????? Ja, inte alliansen i varje fall! De kunde ju inte heller direkt anklagas för att ha gjort ett skvatt för försvaret, men merparten av slakten det har ett helt annat parti stått för. Fredrik Reinfeldt kallade till och med försvaret för ”ett särintresse”. Rosornas parti är dock det som har skurit ner mest och längst och har dessutom en tendens att skylla sina egna tillkortakommanden på andra. Den oseriösa politiken inom mp har därmed fått en värdig motpart.

asa-romsons-forvirrade-tal-i-amedalenMiljöpartiet har aldrig haft en seriös agenda, också Jakop Dalunde visade det igår

Löjesguiden vill med denna artikel nominera miljöpartiet till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: Med representanter som Jakop Dalunde behövs nästan ingen kommentar till varför ni nomineras till priset. Seriösa debatter som ska sågas sönder med precisionsargument som att det borde varit fler genusvetare och feminister/kvinnor talar sitt egna språk. Talibantal, Dalundes dimridåer och en feministisk dårskap har präglat både er politik och er retorik så detta är skrämmande konsekvent. Ni har därför visat att ni är fullödiga kandidater till priset för årets största stollighet med råge.”