Plankor, tegel och andra kommunala bekymmer

I politiken tycks det alltid vara viktigt att kunna visa upp en fasad av handlingskraft och dåd. Ibland stämmer uttalandena men den linjen tillhör alltmer en förgången tid. Istället är det de yviga gesternas och det tomma pladdrets tid vi ser idag. Tomma tunnor skramlar ju mest så varför inte dra på full gas?

Vi får därför dagligen höra att regeringen vidtar ”kraftfulla åtgärder” eller ”extraordinära reformer”. Problemet för politikerna är gapet mellan ord och verklighet som förr eller senare kommer att explodera rakt upp i ansiktet, det är där Stefan Löfven befinner sig idag. Det är en bister verklighet där allt håller på att gå käpprätt åt skogen och ingen, inte minst mp, visar minsta antydan till att ta ansvar för detta.

Per Albin HanssonAtt visa handlingskraft är nödvändigt i politiken. Vare sig man har något att komma med eller inte måste fasaden hållas uppe. Utåt måste man visa detta, annars är man dömd Foto: Stockholmskallan

Från Fridolin och Romson låter det mer som det bara är att tuta och köra i dagens migrationshaveri. Stefan Löfven måste alltså börja låtsas som om verkligheten inte fanns för att säkra mp:s fortsatta stöd. Det är lite som att veta att man har bensin i brandsläckaren men använda den ändå. Inget gott kommer ur det och istället måste man låtsas som om varningsklockorna aldrig ens ringde.

Widar Andersson – den siste sossen man kan lyssna på och begrunda över – har varit inne på samma spår i Folkbladet. Regeringen är passiv, på gränsen till letargisk. Varnings-signalerna haglar från alla möjliga myndigheter och kommuner, man behöver omedelbar hjälp i form av resurser och beslut. Istället händer ingenting.

Migrationsverket vill ha en plan för 180.000 flyktingar, mer om det i DN (unvis.it), svaret blir tystnad. Samma Migrationsverk vill ha fler politiska beslut som kan hjälpa dem i deras vardagliga arbete som man kan läsa om i Sydsvenskan, inga kommer. Regeringen med framför allt den ”ansvarige” Morgan Johansson är som huggna i ett granitblock. Orörliga, känslolösa och inget mer än damm kommer ut om man hugger i det.

GranitblockNu är det bevisat! Granitblock är mer handlingskraftiga och rörliga än regeringen. De senaste dagarnas händelser kring migrationspolitiken visar med all tydlighet detta
Foto: Wikimedia Commons

Den som drabbas av denna letargiska hållning är som alltid den nödställde eller den lilla människan. Att som i artikeln (unvis.it) i SVT tvingas åse hur människor lämnas lite eller inget annat val än att sova på marken är inte värdigt ett land som Sverige. Det är däremot typiskt för ett land som inte längre klarar av sina samhällsuppgifter.

Svaret från regeringen då? Stefan Löfven skäller ut de som tillhandahåller tak över huvudet för att de gör detta till ett pris som han inte anser lämpligt! Regering reagerade till och med på det som ett företag normalt gör, dvs säljer och köper tjänster på basis av efterfrågan och tillgång till ett pris som ger vinst, med att kalla det ”omoral” som i exemplet i SVT (unvis.it). Yviga gester för att dölja sitt egna misslyckande.

Priset tar som så många gånger förr Morgan Johansson i det ovärdiga spel regeringen sysslar med. Filipstads och Årjängs Kommuner sände för en tid sedan en nödsignal om att de går på knäna vad gäller flyktingmottagande, du kan se reportaget här från SVT Värmland. Svaret från Johansson kom en tid senare och var ungefär som ett dagisbarn hade svarat, det hette: ”Bygg ut servicen”! Här hittar du reportaget om detta från SVT Värmland igen.

Vän av ordning måste ställa en rad motfrågor här till ministern: Har ministern gett de nödvändiga resurserna och pengarna till kommunen? Inte, i så fall varför inte? Har han tillsett att själv skaffa fram boende för att avlasta kommunen t ex gamla armé- förläggningar eller andra typer av byggnader som staten innehar genom olika myndigheter? Om inte, varför inte detta? Finns det någon lokal privat entreprenör som staten via Migrationsverk kan sluta kontrakt med? Om detta inte har gjorts varför inte?

FrågorVar finns de kritiska frågorna om och till den ”ansvarige” ministern. Tidningarna ställer i vanlig ordning inte dessa och få ifrågasätter regeringens kompetens Foto: ”Where, When, Who, What, Why, How^ – NARA – 534144” by Unknown or not provided – U.S. National Archives and Records Administration. Licensed under Public Domain via Wikimedia

Det låter mest som om alla har börjat i fel ände här. Först tar man in alla de hjälpbe-hövande och först därefter börjar man arbetet med att lösa problemen detta skapar. Det kanske inte är undra på att till och med så snälla svenskar normalt sett är, också kommunalråd, nu går ut och totalsågar Morgan Johansson med orden:

”Morgan Johansson är ta mig f-n helt dum i huvudet”

Kom ihåg att detta är en s-politiker som fäller omdöme om en annan publikt på sin Facebook-sida dessutom. Sånt är i vanliga fall förenat med dödsstraff eller politisk fimbulvinter om man begår en så neslig handling och dessutom offentligt. Här följer en intervju med kommunalrådet som fällde de bevingade orden, Daniel Schützer i Årjängs kommun från SVT Värmland.

Det som föranledde de rättvisande orden var att Morgan Johanssons svar på nödropen från kommunpolitikerna var ungefär som att skicka brädlappar, tegel och lite spik för att kunna bygga en skola istället för behöriga lärare. Ingenstans fanns något om hur man med de knappa resurserna skulle gå till väga, ingenstans fanns resurserna med pengar och eller Migrationsverks-personal på plats som behövs utöver en liten kommuns förmåga för att kunna lösa ett så stort problem man nu ställs inför.

Broadway PosterDe små kommunerna behöver låna in personal med kompetens de själva inte har och resurser de inte förfogar över. Det har regeringen helt och hållet missat Foto: ”Have you seen Smith? Broadway poster, 1898” by Strobridge Lithograph Co., Cincinnati. & New York. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons

Nästa lilla ”vi tänkte inte på det-påminnelse” kommer i artikeln från SVT Nyheter (unvis.it). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har låtit göra en beräkning av vad den nuvarande takten på migrationen kommer att innebära ekonomiskt. Rapporten som du kan ladda ner via länken (Obs! Du måste ha Adobe Reader på datorn eftersom det är en PDF-fil), talar om att behovet av skatteökningar kommer att öka dramatiskt. Världens högsta skatt  kan alltså komma att chockhöjas på grund av en i grunden misslyckad politik.

Hur misslyckad den är kan man gå vidare och läsa om i Per Gudmundsons krönika (unvis.it) i SVD. Där talas om något som ingen inom regeringen hittills ens har utandats – behovet av kraftiga skatteökningar. SKL har i samma rapport som ovan (märkt ”rapporten” i stycket ovanför) talar om ett kommunalt skattehöjarbehov på i snitt 2 kronor per invånare fram till 2019. Märk alltså, vissa kommuner kan ha ett ännu större behov av höjning än så.

Denna höjning skulle innebära en kostnadsökning för en normalfamilj med 15.000 kronor per år. Länk till SKL:s rapport där det också finns länkar till själva ekonomidelen här. Men inte ens SKL kan räkna ordentligt, något vi känner igen från vår egen finansminister Magdad Bob.

För precis som hon räknar de fel period i sitt underlag, en period då det inte kom bråkdelen av vad som nu anländer. Vi känner alltså igen greppet från den senaste budgeten. Beräkna på en period då allt ser mycket bättre ut och folk kommer gå på allt. Det är den bakom-liggande tanken och det är den man blåljuger folket rakt upp i ansiktet med. Vi ska alltså föras bakom ljuset och sen kommer allt annat som en obehaglig överraskning där politikerna ändå kan säga ”Ni gick ju med på det!”.

DianaNär politiker uppvisar två ansikten ett utåt och ett inåt, är det dags att byta ut dem. Det är också tid att se till att de underställs medborgarna, inte tvärtom Foto: IMDB

Tillbaka till Widar Andersson och hans enträgna försök att få ett dövstumt parti att lyssna. För den siste vettige sossen ropar nog dessvärre förgäves i sin ensamhet, trots att han i sin artikel pekar på lösningarna. Regeringen kan åberopa EG-dokument 2001/55/EG som talar om:

”miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta”

De kan också enligt Widar Anderssons artikel peka på Utlänningslagen Kapitel 4 2:a § där det talas om att det bara är de som anses riskera dödsstraff eller politisk, religiös eller annan förföljelse inte kan skickas tillbaka. Alla andra kan alltså skickas tillbaka, de har helt enkelt enligt lagen inte det skyddsbehovet. Trots detta fortsätter galenskapen som om inget hade hänt. Morgan Johansson dansar vidare i sin låtsasvärld med sina låtsasbeslut och resten av regeringen är också den märkligt passiv inför det man själv har gett sig in i.

Men det roligaste av allt är att regeringen är i gott sällskap. Jonas Sjöstedt har gnällt lite också han om ”omoralen”. Det han och alla andra har missat är att allt egentligen handlar om att tjäna pengar på avsaknaden av byggstenar i behovspyramiden, som regeringen själv har skapat. I övrigt har också vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt varit märkligt tysta. Kanske ändamålen helgar medlen ändå.

Jonas, Malena och Henrik har också fått vad de har velat. De fick sina ”Five minutes of shame” och nu har de lämnat scenen. Kvar finns bara bråten de lämnade efter sig och det är vi – skatte- och röstboskapet – som ska betala deras kalas. De har fått sina skjutsar i karriärerna, de har kunnat sola sig i godhetsglansen och de har kunnat får det medie-utrymme som anstår en ”stjärna” även om allihop tycks framstå mer som svarta hål än stjärnor.

Svart HålGodheten har blivit som ett svart hål. Den suger upp allt ljus och skickar det som går in rakt in i det okända Foto: Wikipedia

Ljusen är släckta och scenen är tom, dags för ridå. Ridå över en regering som inte har handlingskraften nog att ens kunna uträtta naturbehov utan tillåtelse från mp och v. En regering som är så inkontinent att kateter inte förslår. Men framför allt en regering vars handlingskraft ligger under nollnivå. De senaste dagarnas rekord i dumhet är rätt oslagbart. Ett uppvisande av hur oförberedd man är och att man helt saknar plan för att lösa alla de problem vi nu står inför är facit på detta.

Frågar någon efter hjälp, fråga inte regeringen och helst inte Morgan Johansson. Det är den slutsatsen man kan dra av soppan som kallas ”statsmakten”. Morgan Johansson har varit i blåsväder förr, något Fnordspotting har bloggat om. Men ”die partei hat immer recht”[partiet har alltid rätt Östtyska kommunistpartiets slogan i DDR; förf. anm.] så då får medborgaren foga sig. Till och med då det är för dumt för att vara sant.

Löjesguidens solklara favorit regeringen nomineras idag till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Regeringen är som en fallfärdig ruinhög. ”Samarbetsregeringen” har misstagit sig och sitt ordval  med ”Sammanbrottsregeringen”. Ett faktum som inte minst manifesteras av Morgan Johanssons minst sagt bisarra beteende de senaste dagarna. Precis som Widar Andersson säger i sin artikel i uttalandet ”någon behöver hjälpa Stefan Löfven”, tror också jag att han behöver hjälp. Men till skillnad från Widar så tror jag den bästa hjälpen för Stefan vore att avgå. Han borde minimum slänga ut både Miljöpartiet och Vänsterpartiet ur regeringen, helst som sagt avgå helt. Det är den enda slutsatsen man kan dra av detta haveri som utgör regeringen.”

Annonser

Godhetselitens genomklappningar

Det är svårt att glömma det  som kom att bli vändpunkten i svensk migrationsdebatt. En bild, en strand och en händelse större än vi själva kablades ut till världens alla nyhetsredaktioner. När allt var klart var också allt förändrat. Resultatet blev en flodvåg av flyktingar. En del öppnade sina hjärtan, en del öppnade istället nödutgångarna. Men vad man än tycker i frågan måste man fråga sig några rätt viktiga frågor. Tanken är att detta inlägg ska ställa dessa frågor och också ge en bakgrund till dessa.

Låt oss starta mitt i återtåget, den marsch som ledde tillbaka till det som godhetsivrarna så gärna ser som ”gott”. Efter folkfesten på Medborgarplatsen i Stockholm översköljdes vi av budskapet. Att vara för var gott, allt annat var otänkbart och jämställt med sd. I tidningsartikel efter tidningsartikel trummades budskapet in – Vi måste hjälpa! DN publicerade en artikel signerad Eva-Lotta Hultén som sammanfattade vågen rätt bra. Känslomättat och med många känslosträngar som det spelades på i både dur och moll.

Men som alltid när man ger sig ut på känslornas ocean måste man nästan medvetet dumpa ballast som annars inverkar negativt på båtens förmåga att klara de höga vågorna. Objektiviteten är alltså inte så särskilt hög. Uppgifter måste och ska utelämnas när man skriver en artikel som den i DN. Eva-Lotta Hultén är inget undantag från den regeln.

PK ElitenFör att inte avslöja identiteten på de människor som ligger bakom den senaste tidens magplask, har jag valt att anonymisera deras utseende en aning. Ni får också ursäkta deras uppenbara likhet med helt andra typer av krafter som inte alls är så goda som de här tre. Uniformen kan ju annars uppfattas som något annat än den är.

Borta är uppgifterna som man måste gå till engelskspråkig press för att hitta, den uppgiften som talar om Aylans pappa som den som smugglade flyktingar och som var ansvarig för båten. I artikeln i The Telegraph medger till och med pappan detta indirekt. I intervjun säger han ”Jag var inte den som framförde båten när den kapsejsade”. Han var alltså ansvarig, men inte i det ögonblicket båten kapsejsade!

Hela den här historien gör att bilden och berättelsen om en pojke på en strand uppsköljd av vågorna, hamnar i en helt annan dager. Det som såg ut som en händelse som pekade åt ett håll, var kanske något annat än det vi trodde. Den som inte blir moraliskt indignerad över en pappa som tar med sina två söner, sin fru på en smugglarresa mot Europa som sen slutar i båda sönernas död är rätt kallhamrad. Så om den här uppgiften stämmer måste man ifrågasätta alla de beslut som tagits sedan dess.

Hela historien fick i varje fall en hel nation att ändra inställning, ja faktiskt en hel kontinent. Det var bara ”fascisterna” i Ungern och Rumänien som bångstyrigt stretade emot.  Precis som Eva-Lotta skriver fick godheten sin revansch. Ett litet problem bara, är det som sen hände verkligen godhet? Vi fick ett religiöst massmöte på Medborgarplatsen där allehanda personer stod på scen, inte för att bara hylla minnet av en död liten pojke utan tyvärr också för att marknadsföra sig och sin person.

Opinionen vände precis så som man antagligen hade förutsett. Etablissemanget ville ha det på ett sätt och då skulle det vara så. Vi fick det dom ville ha och som om bröderna Herrey hade varit framme med sina magiska under så bara skedde det. Vi fick 1000 personer som kom in varje dag och snart sprängdes alla vallar. För det var ingen som hade tänkt på det där andra, ni vet det som finns bortanför ett beslut och som ibland om vi har tur diskuteras under termen ”konsekvenser”. Så vad blev då följdverkningarna?

Bröderna HerreyBröderna Herreys magiska skor skapade magiska under när de vann schlagerfinalen 1984. Nu ska svensk vänster upprepa det magiska undret när de trixar och trollar med pengarna. Vad som ser ut som en satsning är i själva verket en omfördelning och så vidare Foto: Wikipedia

En konsekvens skedde i det tysta och som därför få eller nästan inga förstod. Regeringen har ju många potter med pengar som man fördelar till olika områden. Det kan vara skolan och kanske speciella projekt som ökade resurser riktade till barn med invandrarbakgrund för att öka deras möjligheter att hänga med för att ge ett exempel. En sån pott är bistånd och den är i sin tur uppdelad i olika delar. Att förebygga flyktingkatastrofer är en sådan pott och den har man nu börjat nalla på från regeringens sida.

Bistånd som skulle användas på plats för att ge akut nödhjälp används nu istället till att ersätta kommuner för boende och andra kostnader som kommer med de nytillkomna. Mer om detta i en artikel i SVD. Regeringen tar alltså pengar från behövande där för att kunna täcka kostnaderna här i ett spel där flykting ställs mot flykting, individ mot individ. Den enes död, den andres bröd skulle man kunna säga.

En annan effekt är att i kölvattnet på bristen på boende har de privata bolagen bråda dagar att hyra ut sina fastigheter till Migrationsverket. Efterfrågan och tillgång gäller också på denna marknad och snart har priserna trissats upp. Ett ”normalpris” för en sängplats ligger på ca 1900 kronor per person och dygn. Plötsligt ligger priserna för skattebetalarna på både 5 och 6000 kronor per person och dygn. Du skattebetalare står för de bolinerna.

”Omoralen” är dock inte bolagens som Stefan Löfven ville ha det till, utan ett resultat av regeringens dåliga förberedande arbete som nu tagit dem på sängen. Stefan Löfvens svordomar över girigheten ska nog också ses i ljuset av att hans egna finansminister som inte klarar av att lägga ihop plus och minus, nu gjort fel prognoser och därmed håller budgetramarna på att spricka. Han vill helt enkelt se till att få ett budgetpris för att dölja det faktumet att hans politik misslyckats igen.

BatteriRegeringen erkänner inte att flyktingmottagandet är underfinansierat därför att finansministern inte klarar av sin uppgift. Hon klarar helt enkelt inte av skillnaden mellan plus och minus Istället täcker man över fadäsen genom att ta pengar från andra områden Foto: Wikipedia

Du betalar för regeringens misslyckande igen skattebetalare. Mer om statsministerns uttalande i DN. Observera att det är samma länk som nedan märkt ”DN (unvis.it)” men nu utan unvis.it då det finns en viral intervju på denna länk.

När sängplatserna inte finns och ingen kan med kort varsel få fram sovplatser kan det gå så illa som det gjorde i Kållered utanför Göteborg. Folk tvingade helt enkelt att sova på marken mitt i den i varje fall här kalla höstnatten. Nyheten finns att läsa om på SVT. Detta rimmar väldigt illa med den ”medkänsla” alla pratar om i debatten, men det här är en direkt konsekvens av oförmågan att ordna problemen som vi idag som samhälle ställs inför.

Ytterligare en följdverkan är att flyktingsmuggling har fått en blomstringstid. Aldrig har så många tjänat så mycket pengar på att dels smuggla folk i rangliga båtar på Medelhavet men också inom eller mellan länder i Europa. Polisen kan i följande artikel i SVD berätta om hur personer smiter iväg rakt under deras näsor. Utan att vara registrerade dras de iväg av frivilliga från organisationer som är där för att hjälpa eller privatpersoner när flyktingarna anländer till Stockholms Central.

Polisen har samtidigt order uppifrån att INTE sköta sitt jobb och ingripa mot detta. Anledningen är att volontärerna kan om deras handlande ifrågasätts, känna sig lite kränkta och det vill ju ingen. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bekräftar bilden och säger att man inte längre har kontroll på vart alla tar vägen. De kan gå under jorden här i Sverige, de kan smugglas vidare ingen vet som sagt.

Kling & KlangPolisen utmålas ibland som amatörmässiga typer. Men om de får order att inte göra sitt jobb, vems är då felet? Foto: Oppetarkiv

Klart är att här föreligger två risker. Antingen kommer folk att tjäna grova pengar på en snaskig hantering, eller så har vi ingen kontroll på vad som händer och vad de tänker göra här. I vilket fall som är samhället och mänskligheten inklusive flyktingarna förlorarna. Riskerna för framtiden där man i varje fall kan spekulera i ökad terroraktivitet och annan illegal verksamhet ter inte heller sig omöjlig. Detta är dock spekulationer.

Migrationsverket går på knäna på mer än ett sätt. Nästa exempel är den kölappsmentalitet som möter de asylsökande när de väl kommer till myndighetens kontor för att få sitt fall prövat. Horder av människor som i en hopplös och desperat situation nu sätts i en annan typ av desperation, den som handlar om en evig väntan när allt man vill är att få sin sak prövad. Du kan läsa om den ansträngda situationen i Sydsvenskan.

Till och med delar av verkets personal talar i artikeln om en desperat situation både för den egna verksamheten och för den enskilde asylsökanden. En del får till och med en klump i magen när de inser hur många bitar som ska klaffa. Bostäder ska fixas, utredningar med identifikationer av asylsökanden ska inledas där id-handlingar många gånger har ”försvunnit”.

KattDe som kommer hit saknar många gånger id-handlingar men släpps in ändå. Svenska myndighetern har helt enkelt inte längre kontroll Foto: Catnips

I den här situationen ser de anställda och de ansvariga tjänstemännen hur politikerna framför allt på riksplanet där de stora tunga besluten som påverkar deras situation, vänder dem ryggen. Ingen tycks kunna ta ett helhetsgrepp och tilldela de resurser som krävs, många gånger saknas viktiga beslut. Åsa Lindberg som intervjuas säger så här:

”Jag saknar helhetsbilden från politikerna. Det som händer är dramatiskt. Alla kan se att det finns en oro för framtiden.

Det här är inte bara en fråga för Migrationsverket. Det handlar om skolan och sjukvården. Om bostäder och jobb. Det här är en utmaning för hela Sverige.”

Låt oss sammanfatta det du hittills har läst. Stora påfrestningar på samhället, människor och alla de uppenbara brister som nu visar sig, får bisarra konsekvenser och kan knappast kallas ”goda” eller ”humana”. Myndigheter, volontärer och resurser går på knäna eller närmar sig upphällningen och får också de effekter på de tillströmmande. Myndigheter som får order om att inte uträtta sitt arbete ökar risken för effekter ingen vill se. Resurser som är för snålt tilltagna eller inte finns och där konsekvensen blir minst sagt prekär för den enskilde.

Politiker som i bästa fall är senfärdiga i sämsta fall inte ens närvarande i händelseutvecklingen, skapar avsaknad av beslut och brist på de nödvändiga resurser som måste till. När samma politiker nu till och med använder kreativ bokföring för att tillse att resurserna som inte räckte från början nu kommer alla till godo så närmar vi oss omoralen med stormsteg. Bara de som har haft lyckan att få se Sverige kan njuta det svenska skattebetalare har slitit ihop.

DrunknadPengarna rullar och ramarna spricker, regeringen börjar bli desperat i sin jakt på den felande länken i den egna budgeten

Det har blivit dags för en rad frågor som en direkt följd av alla mina exempel i inlägget. Den första går till DN och Eva-Lotta Hultén. När ni nu saluför ett tankesätt och en linje, har ni då också ett moraliskt ansvar för konsekvenserna? Effekterna är ju en direkt följd av det ni och andra tidningar nu har släppt lös? Ska vi få se er erkänna detta eller ska det i vanlig ordning bemötas med total tystnad? När ska DN och andra tidningar publicera hela sanningen istället för välfriserade delar av den?

Nästa bunt frågor ställer jag till regeringen och de partier som är ”ansvariga” för den. Hur kan man leva i vetskapen om att man nu inte bara duperar den egna befolkningen, utan också inger falska förhoppningar hos nödlidande om hjälp som istället går till andra? Finns det nåt slut på det hyckleri som präglar regeringen i fråga efter fråga?

Ytterligare lite frågor finns anledning att rikta till vänsterpartiet och dess ledare Jonas Sjöstedt. Varför så tyst Jonas? Här mer än fördubblas kostnaden för svenska skattebetalare men ingen protest nu inte! I vissa frågor gapar du högt och tydligt om ”omoralen”. Särskilt om dina åtgärder mot denna drabbar invandrarkvinnor, kvinnor och jobbskapandet, men i andra är det som sagt tyst. Är det möjligen skillnad på pengar och pengar eller syfte och syfte i kostnaderna som fäller avgörandet Jonas?

Jonas SjöstedtDå var Jonas inte till salu, nu är det annorlunda. Regeringen och ansvariga myndigheter har inte förberett sig tillräckligt och därför öppnas en ny marknad för de som kan erbjuda tak över huvudet åt de nyanlända. Jonas är plötsligt väldigt tyst Foto: Expressen

Frågorna fortsätter att bubbla upp. Till regeringen och de partier som ställer sig bakom denna soppa ställer jag följande  frågor. Hittills har vi inte med ett enda andetag hört ett enda ord om lösningar i form av konkreta förslag. Skolan, bidragssystemen, arbetsmarknad och andra områden har i bästa fall präglats av förslag som andas ren omoral. Ett exempel på det är förslagen om förtur på bostadsmarknaden för nyanlända som föreslogs av Boverket, länk här under.

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/nyanlandas-boendesituation-delrapport1.pdf

Ett annat förslag var Göteborgs kommunstyrelsers funderingar att köpa in bostadsrätter åt de nyanlända. Länk till GP hittar du här. Frågan till politikerna blir: Ni säger er stå för ”rättvisa”, ändå lägger ni förslag efter förslag som skvallrar om något helt annat. Ni försätter landet i en situation där få eller inga val längre finns. Ni målar helt enkelt in samhället i hörnet.

Hur rimmar dessa förslag med rättvisa? Är det ”solidariskt” att utsätta personal för överansträngning och sen lösa problemen, de få ni löser, med förslag som missgynnar andra grupper i samhället? Hur kan ni motievera att vi för årtionden framåt kommer att dras med kostnader för bidrag av olika slag när ni inte längre klarar av att skapa jobb?

Alla ni, Jonas S, Malena, Jonas G, Henrik och Stefan, som så gärna vill sola er i godhetens glans, kan ni på fullaste allvar säga att det som nu händer är förenligt med humanism? Folk som sover på marken i isande kyla, folk som smugglas vidare av skrupellösa profitörer, människor som hamnar i klorna på gud vet vem, är allt det humanism för er? Är dagar, veckor och månader av tröstlös väntan på ett besked av en myndighet som går på knäna och där personalen med all säkerhet inte mår så bra av belastningen förenligt med den ”medkänsla” ni alltid talar om?

KålleredLåsta dörrar mötte de som ville ha tak över huvudet i Kållered häromdagen, de fick tillbringa natten utomhus på marken i kylan. Hur detta rimmar med ”humanism” återstår att förklara men regeringen och godhetsapostlarna är tysta Foto: SVT

Och nej Stefan Löfven, det hjälper inte heller att skylla dina misslyckanden på dem som ser till att fixa dina misstag med att förse flyktingarna med tak över huvudet. Visst är priserna som Attendo och andra tar dyra, men de är i grund och botten satta efter det som styr marknadskrafterna – efterfrågan och tillgång. Det är också så att de agerar på en marknad ditt misslyckande har skapat.

Dålig samhällsplanering och alltför många åtaganden vi inte kan leva upp till har lagt grunden till det misslyckandet. Statsministerns utfall hittar du i DN (unvis.it). Den här artikeln är det största försöket att rikta blicken mot annat än ett misslyckande. Så försök med ett annat trick. Säg sanningen istället för att hänfalla åt vänsterretorik förhoppningsvis ingen går på längre.

För mig låter det mer som ett spegelfenomen igen. Det som ser ut som en sak, är egentligen något annat. Godhet kan se ut som godhet men är i själva verket ren ondska när summan sammanställts. Godheten i Sverige är helt enkelt något annat än det de utger sig för att vara.

Det här ämnet har bloggaren Fnordspotting skrivit om. Också Anybody’s Place har skrivit ett bra inlägg i frågan. Det har helt enkelt blivit dags att tala om godhetselitens så kallade godhet. Till sist har Tino Sanandaji bloggat om hur vänstern stoppar huvudet i sanden.

Struts

Både regeringen och godhetsapostlarna föredrar att sticka huvudet i sanden när det blir allt mer uppenbart att man inte är mogen att lösa uppgiften. Hellre fly än illa fäkta tycks vara melodin.

Löjesguiden nominerar gladeligen regeringen och dess entourage godhetsrörselsen med diverse artister i spetsen till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni kan inbilla er att ni lever upp till stolta deklarationer, det fungerar säkert också att intala sig det så att ni åtminstone själva tror på era dumheter. Frågan är om så många andra än godhets-entouraget tror på era stolta föresatser längre. Fasaden börjar ju trots allt att krackelera.

Ett vältrimmat propagandaministerium trollar vant fram det som kan fästa blicken på något annat – andras omoral. Trots det håller fasaden på att vittra- Men att få Stefan Löfven att förstå än mindre göra något åt situationen är som att fråga oraklet i Delphi om ett rakt ärligt svar. Det gör Jonas G, Malena, Henrik, Stefan och Jonas S till företrädare för en rörelse/ fenomen som mer än väl förtjänar sin nominering.

Skatta Dig Lycklig

Magdalena Anderssons devis tycks vara att skatta oss lyckliga.Jag vet inte hur lycklig landets glesbygdsbor blir av att de får höjd bensin- och dieselskatt, mer om den höjningen i Aftonbladet. Vad jag vet är att socialdemokratin i ett svep gör två saker i samband med höjningen. För det första sviker man sitt vallöfte där man förband sig att inte fördyra för bilisterna. För det andra gör man det än svårare att leva i glesbygd där avstånden är stora.

Att i ljuset av det som Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund kalla det för ”Ett Sverige som håller ihop” är ett så hånfullt slag i ansiktet på alla dessa människor att jag faktiskt mår illa. Miljöpartiet och dess Södermalmsvariant av miljöpolitik där alla på landet ska betala för att de inte bor på Södermalm, är det enda som har vunnit på beslutet. Det borde ha hetat ”Ett Sverige som är delat för att vi väljer att göra det åt miljöpartiet”.

Stefan LöfvenBudgeten är lika rumphuggen som det inkompletta budskapet. Det duger inte att komma med delar när man ska leverera allt Löfven Foto: SVT

Magdalena Andersson skyller i vanlig ordning sina tilltag på de tomma ladorna som är fulla men tomma ändå fast ekonomin är i balans men ändå inte. De tomma ladornas taktik är nu snart sagt svaret på alla Magdalenas reformer när det egentligen handlar om att hon eller omständigheterna har fördyrat statens utgifter. Det handlar också om att hon och media medvetet eller omedvetet (?) döljer dessa fördyringar för svensken. Mer om det i två inlägg från nationalekonomen Tino Sanandajis blogg, Magdalena Andersson har fel om kostnader för migration i budgeten och Media felrapporterar om invandringens kostnader.

Ungdom under 26 har också all anledning att bli förbannade. Ni kan nu se fram emot fortsatt jobbrist eftersom Magdalena Andersson väljer att höja arbetsgivaravgiften på er efter några år av rabatt. Jag är visserligen inte ett fan av rabatten men den har onekligen skapat jobb åt en ganska sårbar grupp som har haft svårt att få in sina fötter på arbetsmarknaden. Mer om reformen i tidningen Servicehandlaren.

Gunilla af HalmstadDet spelar ingen roll hur Magdalena Andersson än försöker att skönmåla sina egna intentioner. Budgeten är och förblir en naken historia utan större raffinemang
Foto: Expressen

I artikeln spekuleras i att det nu kan bli så att ungdomsarbetslösheten är här för att stanna. Det är återigen inte Jocke från Knäckebrohult som påstår detta, det är Sven-Olov Daunfeldt som är professor i nationalekonomi och anställd som forskningschef vid Handelns Utredningsinstitut (HUI) som gör prognosen.

Arbetarregeringen med socialdemokraterna i spetsen gör alltså gemensam sak med det lika arbetarvänliga V och ser till att skapa goda förutsättningar för färre arbetstillfällen. Hur man kan samarbeta med ett parti vars ledare säger följande saker i SVT:s serie Partiledaren är en gåta i varje fall för mig. Jonas Sjöstedt kanske inte kallar sig kommunist, men han gör i delar av intervjun allt för att leva upp till rollen som en. Inte ens Göran Greider blir förbannad över regeringens bristfälliga politik trots att han borde vara hur förbannad som helst. Jobben uteblir och Göran är tyst efter att ha recenserat den gamla regeringens budget så här i Metro då det begav sig. Med det i åtanke inser jag att vi ligger illa till.

KommunistJonas Sjöstedt klarar rollen som kommunist galant trots att han inte är en sådan enligt sig själv. Regeringen är så glada över samarbetspartnern att de gärna springer honom till mötes i flera frågor trots denna lilla detalj Foto: Youtube

Du som är beroende av elleveranser, det är nog de flesta av oss, kan se fram emot höjda skatter för kärnkraftsproducerad el. Avdragsrätten för ROT skärs ner från 50 till 30 procent dvs mer ur egen ficka. Ja, listan kan göras lång men det viktiga är att regeringen med sin budget nu har resignerat från arbetet att skapa jobb. Ta ROT till exempel, tror regeringen verkligen att alla de som har fått jobb i uppsvinget av reformen kan fortsätta med sitt nuvarande jobb? Tror de att alla de företag som växte upp nu kan fortsätta som förut? Svaret blir naturligtvis nej.

Folk kommer att bli arbetslösa eller måste söka inkomster i andra delar av byggsektorn som resultat, företag framför allt enmans- eller fåmansföretag kan komma att läggas ner som en direkt följd. Vad vinner statskassan på det? Skulle lägre skatteintäkter vara att föredra? Skulle en minskning av de dynamiska effekterna som det ger på andra företag vara bättre? Sanningen är att Magdalena Anderssons budget är en hämsko snarare än en möjlighet till en konstruktiv framtid.

OnOffDet har tydligen blivit dags för regeringen att göra hemservice och hantverk till den nya elektronikaffärs-branschen. Vad annat ska budgeten syfta till? Foto: Expressen

Likadant är det med Rut. Där kvinnor fick jobb, många av dem invandrarkvinnor för övrigt, ska nu ytterligare lite pålagor läggas. Resultatet blir naturligtvis färre jobb, kanske till och med företag som lägger ner. Hur detta skulle gynna landet är en gåta men Magdalena och vänstern har som vanligt svaren. Rut är omoralisk därför att den utnyttjar människor. Att den ger jobb är inget som ingår i deras tankevärld. Det gäller ju att tänka endimensionellt när det kommer till denna fråga.

Resultatet av hennes siffertrillande lär bli mer arbetslöshet, särskilt för ungdom, lägre produktivitet och fler i åtgärder som bidrag och underhåll. Det är på sätt och vis en klassisk socialdemokratisk budget men den saknar just dessa bitar och det är anmärkningsvärt. Särskilt som en av paradgrenarna i valrörelsen var den gamla regeringens oförmåga att skapa jobb. Nu gör man om samma tavla och därmed har Sverige gjort dubbelfel. De generationer av ungdomar som nu sviks lär ha en hel del att säga när de inser att regeringen vare sig kan eller vill göra något åt just bristen på jobb.

Arne HegerforsI många sammanhang talas det om ”hånet”. Hur vore det med en recension över regeringens hån över en hel generation som får allt svårare att hitta jobb? Foto: APG 29

Hur hon kan motivera alla sina idiotier när det dessutom är så att i vanlig ordning gäller principen skomakare förbliv vid din läst är svårt att se. Höjd skatt på inkomst på dem som jobbar efter 65, höjd skatt på sparande till t ex pension som höjd skatt på Investeringssparkkonto-sparande och pensionssparande är några av de svek som nu riktas mot också pensionärerna eller blivande sådana. Mer om det i en artikel från Privata Affärer. Frågan är om det här landet har råd med den nuvarande regeringen.

Det känns då ändå rätt tryggt att veta att regeringen själva lägger ner så här mycket arbete på att skönmåla verkligheten, artikel här från Socialdemokraterna. Detta trots att recensionen från de egna leden faktiskt kan se ut som den i Dagens Arena. Också på DI Debatt kan man hitta en artikel med samma kritik. I artiklarna sågar till och med LO regeringen på grund av just bristen på jobbskapande åtgärder. Det som är kvar av Stefan Löfvens luftslott är nog mest att likna vid kejsarens nya kläder. Socialdemokratin är helt naken och saknar förmågan att ens tänka i termen jobb. Känns tryggt för framtiden då vikande skatteunderlag ska finansiera allt mer absurd och verklighetsfrånvänd välfärd då den inte längre går att finansiera.

SågadNär till och med de egna sågar en ligger man risigt till, något Magdalena Andersson borde tänka på kanske Foto: Youtube

Magdalena Andersson stannar dock inte vid att höja skatten på arbete och företagande utan höjer också statens utgifter när det gäller transfereringar, bidrag och ersättningar. Dubbelt illa med andra ord eftersom bidrag och ersättningar snabbt kan ersätta meningsfulla jobb åt både nytillkomna och nu arbetslösa. Vi riskerar helt enkelt att bygga in den permanenta arbetslösheten än mer. Istället ger Magdalena Anderssons budget håvor hon inte har råd med. De höjda utgifterna kan man läsa mer om i Expressen.

Frågan blir om någon längre kan hålla denna omöjliga skapelse som kallas regering under armarna när den inte ens är förmögen att lösa de stora framtidsproblemen. Uppenbarligen är man inte från deras håll intresserad av att kunna försvara landet eller att ge nytillkomna eller någon annan för den delen ett jobb, en bostad eller en framtid. Inte heller är man så särskilt intresserad av att ge ungdomar de jobb alla pratar om som måste skapas tvärtom gör man allt i sin makt att riva ner det man kan. Till och med äldre som brukar vara socialdemokraternas kelgrisar får sin del av skopan ovett när de i vanlig ordning får höjda skatter men lite eller inget tillbaka.

Konstgjord AndningDags att ge landet konstgjord andning. Den nuvarande regeringen klarar det inte och vill tydligen inte heller inse hur illa det är efter den senaste budgeten Foto: Aftonbladet

I vanlig ordning kan vi förlita på oppositionen att inte göra sitt jobb. DÖ har blivit rent skrattretande då denna del av vår demokrati väljer att gå upp i kammarens talarstol, tala om vilken katastrof budgeten är för att då man kunde fällt ett avgörande lägga ner sina röster. Mer om oppositionens recension hittar du på Dagens Opinion. Därmed har vi fått den totala kollapsen i svensk politik, en handlingsförlamad regering och en lika hjärndöd opposition där de båda tävlar i vem som har minst trovärdighet.

Fler som har kommenterat den galna budgeten är Fnordspotting, Den Hälsosamme Ekonomisten, Anybody’s Place, Ekvalist

clownBlaskan kan med skräckblandad förtjusning konstatera att budgeten är en rätt ruskig historia med inslag av ren mardröm Foto: Youtube

Löjesguiden nominerar nästan rutinmässigt regeringen till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Det är en glädjens dag när man kan konstatera att regeringen i vanlig ordning ger upp men får det att se ut som en ”satsning”. Spindoktorerna lyfter likt helikoptrar när de övervinner tyngdlagarna men det hjälper inte. Detta är en budget vars främsta syfte är att få regeringen att framstå som handlingskraftig när de är allt annat än just detta. Än mer mål som missas, fler grupper som lämnas utanför och fler medborgare som får betala för det hela är det enda bestående resultatet. Sverige behövde en ny regering förra året, Sverige behöver fortfarande en ny regering. Det har budgeten visat om inte annat.”

Bland Rovdjur Och Andra Svenskar

Det har ju som bekant uppstått lite kontroverser kring flyktingarna i Jämtland. Grytan i det nämnda landskapet har blivit den veritabel gryta (!) av besvikelser, ränksmiderier och allmänt missnöje. Ett antal flyktingar menar att de ju har fått löfte från svenska myndigheter om att få stanna i södra Sverige och vill nu till staden Malmö eftersom denna stad redan är en plats med en minoritet svenskar och en majoritet landsmän. Klagomålen har haglat om kölden och de hemska rovdjuren som finns i Jämtland. Landskapet är ju känt för vargar och annat otyg och vad kan bli mer saftigt än en intet ont anande flykting som har råkat förvilla sig för långt utanför staketen. Mer om debaclet i en artikel från DN.

BjörnFrågan är om det är den här typen av rovdjur eller andra som skrämmer?
Foto: Driverlayer

De svenska myndigheterna däremot skyller däremot på platsbristen och att angiven plats gäller. Så ytterst rasistiskt att ställa krav! Det enda alternativet som dessutom ges är att ordna eget boende, dubbelt orättvist med andra ord! Nej skämt åsido, nu är jag nog en aning ironisk. För vad handlar detta om egentligen? Ja, en gissning är att hamna i den otrygga situationen att behöva kastas in i ett samhälle man känner till lite eller inget om. Man vill hellre bli placerad där igenkänningsfaktorn är som störst. Problemet är dock att nu har Sverige tagit emot så många att det där med tak över huvudet som ju är ett angeläget och kärt problem även för redan försvenskade, har blivit en bristvara. Mer om bristen på boende för flyktingar i DN och Hem & Hyra. Också i ett reportage från SVT:s Agenda kan man se mer om eländet.

BostadslösProblemen hopar sig och politikernas credo tycks hela tiden vara ”det löser sig” samtidigt som man gör problemen än värre Foto: Aftonbladet

Därmed är egentligen pudelns kärna exponerad. Den bristfälliga eller rent katastrofala samhällsplaneringen gör att alla parter hamnar i kläm. De asylsökande ”tvingas” till platser de anser ligga långt ifrån allt vad civilisation heter, migrationsverket tvingas betala pengar till både företag och kommuner som ibland måste ses som oskäliga och de ansvariga politikerna står som de fåntrattar de är och hävdar att de inget visste. Fast bostadsbrist har vi faktiskt haft i det här landet sedan början på nittiotalet åtminstone så något borde till och med dom ha fattat.

DumVåra politikers nästa ursäkt när nästa dumhet dyker upp? Foto: Presentmarknaden

Jag säger inte att vi ska kasta ut flyktingarna, men däremot att det finns uppenbara problem i det svenska samhället som nu har gett sig till känna genom en konflikt/dragkamp där intresse står mot intresse.
Där sitter nu ett antal flyktingar som kommit till Sverige enbart för att hamna så långt från bebodda trakter man kan komma, men eftersom vi har så mycket plats är det ju där det finns både plats och utrymme man hamnar. Samtidigt vill flyktingarna hamna där de har hört att deras egen kultur och deras egna språk är vida spritt. De enda rovdjur som slickar sig om munnen över situationen är nog varg, järv, lo och en och annan SD:are som nu får vatten på sina kvarnar. Där etablissemanget och den politiska eliten i landet står tomhänta finns andra som väntar på sin tur. Artikel om detta hittar man i tidningen Vasabladet.

DansSD har all anledning att göra segerdans efter att etablissemanget har misslyckats gång på gång Foto: Groupon

Att folk inte vill bo i Grytan kan alltså betyda att man får ett argument för varför detta inte längre kan fortsätta som förut. Bostadssituationen som i delar av landet, särskilt i de städer dit flyktingarna helst vill komma, är i sina delar rent katastrofal. Den är faktiskt så dålig att i andra delar av landet där det inte råder samma bostadsbrist kan man göra sig en hacka på bristen som man kan läsa om i Norrbottenskuriren. Den som påstår eller tror att det bara är privata initiativ som gör sig en hacka på andras bekostnad bör nog tänka om. Också kommunerna är med i jakten på feta cash som flyktingarna kan bistå den kommunala budgeten med, artikel om den saken hittar man i ÖP (Östersundsposten). Det är med andra ord i vanlig ordning inte alls som Jonas Sjöstedt påstår när han vill stoppa vinsten på flyktingmottagandet, artikel om detta här i SVT.

Jonas Sjöstedt PlakatJonas Sjöstedt och hans populistiska plakatpolitik firar nya triumfer i dumhet
Foto: Aftonbladet

Den mannen har aldrig och kommer aldrig att ha ett enda rätt. Skulle han haft det, hade han fått lov att stoppa de kommunala profitörerna som är betydligt fler än de privata. Han hade också blivit tvungen att ingripa i det ”orättfärdiga” system som de statliga bidragen till kommunerna utgör eftersom detta ger en fast summa till varje kommun för deras flyktingmottagande oavsett vilken kostnad de har haft. Med andra ord, om en kommun snålar in på kostnaderna kan den ganska generösa summan per flykting bli en rejäl vinst för kommunen. Är inte det lika omoraliskt Jonas? Eller ska vi leka den där leken du är så bra på som kallas ”Privat vinst är omoral men offentlig är jättemoralisk”. Nej Jonas, testa ett nytt ord i ditt vokabulär! Det heter ”hyckleri”, länk där du Jonas får en förklaring på ordet hittar du till SAOL.

BatmanDagens debatt präglas av dubbelmoral, hyckleri och rent lurendrejeri Foto: Memegen

Det är för övrigt vanskligt att påstå att Sverige gynnas ekonomiskt av invandring. Data på området är motstridig och kan tolkas som om att invandring inom vissa grupper är en vinst men för andra grupper blir det ett minus. Sammantaget skulle det eventuellt kunna betyda att kostnaden överstiger vinsterna. Särskilt som misstanken finns att framför allt politiker till vänster inte alltid redovisar alla kostnader utan att trassla in dessa siffror i en djungel omöjlig att reda ut. Ett exempel på detta är att integrationskostnader bryts ner i olika delkostnader som i sin tur inte redovisas som en kostnad för stat utan som en kostnad för kommun. Sedan får kommunerna i sin tur pengar från staten för att täcka sina kostnader. I statistiken blir det omöjligt att bena ut. Det blir en kostnad för den ena och en annan kostnad för den andre som den förste betalar men utan att redovisa sin kostnad eftersom detta görs av den andre(!). Kreativ bokföring kallas förfarandet i vissa sammanhang men inte i detta.

PengarI vänsterns värld är det alltid fult att tjäna pengar…utom om det är det offentliga som tjänar då förstås Foto: Crafty

Ämnet lämnar dessutom fältet öppet för allmänt proffstyckande. Dels är det tacksamt eftersom redovisningen från staten är bristfällig och därför är det få som faktiskt vet den egentliga kostnaden. Det finns med andra ord gott om utrymme för allehanda tricksande med siffrorna och argumenten. Ett sånt exempel är Dick Harrison som är en utomordentlig historiker men rätt usel nationalekonom. Antagligen mycket beroende på att han är utbildad till historiker men inte till nationalekonom. Hans artikel i SVD hittar vi argument för att Sverige vunnit ekonomiskt på invandringen då denna byggt upp Sverige. Ett ganska endimensionellt påstående då bilden fortfarande inte är helt klar på det området. Artikeln får nog istället ses som ett tecken på tidsandan. Håll med etablissemanget och du blir rikt belönad med karriär och flotta titlar, argumentera emot och du kommer att få känna av dess vrede.

Guds VredeVi har fått nya gudar i svensk vänster och dess godhetsapostlar. Håll med eller håll käft är deras devis Foto: Impawards

En som vågar göra en annan bedömning än den av statsmakten sanktionerade är nationalekonomen Tino Sanandaji. Han är själv invandrare vilket gör honom mer objektiv i mina ögon än vad Dick Harrisson visade sig vara och han vågar också göra en annan sammanställning som han redovisar på sin blogg. Bilden som ges där är taget  ur ett nationalekonomiskt och ekonomiskt historiskt perspektiv och ger inte automatiskt på handen att allt är frid och fröjd bara för att ett antal flyktingar letar sig hit. Med andra ord en lite mer nyanserad bild än den Dick Harrisson ger i sin artikel. Märk en sak, jag är inte emot invandring men jag är inte i det här historiska läget benägen att säga att allt är rosenrött. Ett faktum som inte kan lastas flyktingarna utan det dåligt förberedda svenska samhället med de urusla makthavare vi har som ”ansvariga” bakom allt. Mer om dessa galenskaper svenska makthavare står bakom och vilket totalt förakt de visar ”folket” kan du läsa om på WTF Toklandets blogg.

BlomsterängarI vänsterns värld beskrivs invandring som en dans på blomsterängar, inte helt sant vilket man mörkar med Foto: Worldofwanderlust

Sanandaji menar till och med i sitt inlägg att ett etablissemang som vårt som försöker att delegitimisera sitt eget folk på ett sånt sätt som svenska makthavare och företrädare för eliten är inget annat än oerhört. Det är nog samma sak jag själv kommer fram till. Sverige har fått en elit, en styrande nomenklatura, vars moral och känsla för folket mest går att likna vid en spottloska. Inte nog med att opposition och regering nu delar säng med varandra för att utestänga det som människor har röstat på – SD – man drar sig inte heller för att försöka dupera människor och underkänna deras känslor genom att ljuga och fara med tveksamma påståenden. Eliten har förvandlats till en maktmonopolistisk ljugmaskin som genom allehanda nyttiga idioter rapar upp så kallade ”sanningar”. Du och jag är inget annat än röstboskap som ska fösas in i röstbåsen vart fjärde år för att legitimera deras idiotier. Detta påstående gäller alla de etablerade partierna i dagens Sverige. Ni är inte mina partier eller makthavare.

BoskapI våra makthavares ögon är medborgaren bara boskap som ska rösta för att ge dem legitimitet Foto: Alltomvetenskap

Detta etablissemang har funnits länge. I vissa sammanhang har de kallats ”politisk elit” ibland i andra för ”samhällstopp”. De finns inom samtliga partier och känns igen på bland annat den alltid så livskraftiga nepotismen som florerar i vårt land. Fäders och mödrars framgångar ger också en raketstart rakt in i det politiska livet eller näringslivet. Mycket på grund av att svensken i vanlig ordning ”Inte vill vara till besvär” eller framstå som bråkig. Vi har med andra ord fått det vi förtjänar och dessa representanter har nu kapitulerat och gett makten carte blanche samt underkänt medborgarnas demokratiska uttryck genom att kringskära denna. Jag är för den som nu blir förbannad inte SD:are, men mer än jag avskyr dem avskyr jag de odemokratiska tilltag som nu tycks vara kutym i dagens politiska Sverige.

Animal FarmI dagens Sverige är vissa djur mer demokratiska än andra, det gäller mao att tillhöra makteliten Foto: Histoforum

Makten med Stefan Löfven i spetsen och de övriga politiska partierna är för mig ett överspelat kapitel. Sverige behöver nya politiska krafter och de måste komma snart för att ha en chans att visa den politiska eliten vad vi medborgare tycker. Det behövs också ett nytt etablissemang i landet då denna har visat vad omoral betyder. De har helt enkelt inget existensberättigande, i varje fall inte som elit. Vare sig de är sossetet eller Mauderater är decemberöverenskommelsen och de försök att dupera en folkopinion helt enkelt tecken på att något är helt åt fanders i landet. Medborgarmakt som alla partier pratar så vackert om, kan aldrig betyda att man skapar en politisk klass som sen med ett förakt mot allt vad folk heter vänder samma grupp ryggen så fort de har fullgjort sin plikt vid valurnorna. Det måste helt enkelt börja bli ett resultat som ligger i linje med det människor tycker. Läs gärna mer om decemberöverenskommelsen (jag vill nog kalla den ”decemberförräderiet”) på Jussi H Lundells blogg.

SocietetenSocieteten ser inte alltid ut som du tror….Foto: Svenskdamtidning

Micael Bindefeld & Mona Sahlin……Den kan lika gärna se ut så här Foto: Stureplan

I kölvattnet på makten finns makten kreatur. De där ”godhetsapotstlarna” som så snart det ryker vid horisonten rycker ut till försvar för det oförsvarbara. Ingen fråga är för svår och ingen av debattörerna har någonsin för lite kunskap om ämnet. De har alltid rätt och alla andra ska bara hålla käften om de ens yppar något som kan tolkas som en avvikande tanke. Här ska alla in i ledet i konsensus- fascismens namn. Det är ju så man från vänsterhåll stoppar all kritik nu för tiden. Kritiskt tänkande är däremot inte deras starka sida, de är helt enkelt inte kapabla att ifrågasätta. Det faktumet att debatten i det här landet dessutom präglas av folklig skam om man uttrycker en åsikt som kan tolkas som att man, gud förbjude, skulle vara kritisk är ett faktum som godhetsapostlarna utnyttjar. Vem vill bli kallad rasist eller högerspöke om man går emot konsensus-fascisterna? Mer om denna del av debatten hittar du på bloggen Fnordspotting.

StorebrorTala men inte om vad som helst för snart är du avslöjad av etablissemangets kreatur som research-gruppen t ex Foto: Nyapolitiken

Löjesguiden vill med artikeln nominera landets politisk elit, oavsett politisk färg, till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni vet och förstår att ni inte längre åtnjuter folks förtroende och ert enda svar på alla de frågor vår tid skriker efter svar på, är att dupera och minimera ramarna för det som kallas demokrati. Att ni framstår som fullgoda hycklare är helt klart. En del av er som Jonas Sjöstedt lever långt ifrån det ni lär, andra tar till allehanda tricks för att skönmåla verkligheten och invagga folk i falska förhoppningar. ”Bröd och skådespel” gäller i allra högsta grad som politisk fingervisare och kompass, men också den börjar nu krackelera. Handling är inte er starka sida i en tid då så många frågor kräver just detta men istället får vi alltså hålla till godo med nödlögner och skönmålningar samt lite bidragsmanna från himmelriket kallat socialdemokratin. Från alliansen får vi frihet som inget är värd när man kastar in handduken inför makten. Därmed blir också dessa medlöpare i ett alltmer enkelspårig spel för gallerierna.”

En Skammens Dag

I förrgår – lördag – höll regeringspartierna och alliansen gemensam presskonferens, klipp här från TV4. Anledningen var att man hade kommit överens om hur man i fortsättningen ska ordna situationen med minoritetsstyre på bästa sätt utan att detta skapar kaos. Regeringen fick ju som bekant till exempel inte igenom sin egen budget i riksdagen och måste nu istället administrera den gamla regeringens budget det vill säga alliansens. Regeringen får därmed inte föra sin egen politik något man nu har tagit sig runt.

KaosSvensk inrikespolitik börjar allt mer likna rent kaos, de senaste dagarna är inget undantag Foto: Expressen

Uppgörelsen gäller bara mellan socialdemokrater, miljöpartister, och alliansens partier och lämnar därför både vänsterpartiet och SD utanför. I det sistnämnda fallet är det nog en händelse som ser ut som en tanke. För det är nog ingen särskilt väl bevarad hemlighet att den gemensamma nämnaren för överenskommelsen är att dels se till att alla får det de vill ha, men också att se till att marginalisera SD. Vänsterpartiet har däremot hela tiden varit informerade om läget i förhandlingarna. En omständighet som redan nu har föranlett SD att hota med en misstroendeförklaring mot statsministern.

HandskakningEn överenskommelse gäller bara de som har ingått den, andra lämnas utanför
Foto: Fpvasteras

Uppgörelsen bygger på fyra grundprinciper för ett samarbete i riksdagen. Det första är att Den statsministerkandidat som ser ut att ha störst chans att bilda en hållbar regering är den som ska väljas av talmannen. Det blir med andra ord inga mer Stefan Löfven-fasoner där man ”tror sig” ha skapat förutsättningar för en regeringsbildning. Den här punkten är en seger för alliansens linje eftersom dessa var rejält förbannade i höstas när Stefan Löfven lovade runt men höll tunt. Han påstod ju att han hade ett regeringsunderlag som visade sig vara allt annat än ett hållbart sånt trots ivriga intyganden från allehanda sossar om att Stefan skulle klara biffen. Det var ju det han sen inte gjorde men makten skulle han ha. Inte undra på det när hans regering knappt klarade första veckan innan krisen var ett faktum.

DecemberöverenskommelsenOm det är detta gäng som har Sveriges öde i sina händer bör vi alla springa för livet
Foto: SVT

Det andra är att man inte längre ska kunna bryta ur en fråga ur budgeten för att klara resten av den. Stefan Löfven försökte ju som bekant i ljuset av att han förstod att budgetomröstningen var rökt bryta ut frågor för att blidka SD. Återigen en seger för alliansen. Den tredje biten i överenskommelsen är att alliansen i budgetomröstningen från och med vårproppen kommer att lägga ner sina röster och därmed inte fälla regeringens förslag. Till sist kommer förhandlingar att föras för att nå samförstånd på tre områden: Pensionerna, energipolitiken och försvarspolitiken. På denna punkt heter den stora förloraren mp eftersom de är både försvarskritiska och vill samtidigt skrota kärnkraften. I praktiken kommer det troligen bli så att försvarsbudgeten ökar och kärnkraften blir kvar på oöverskådlig tid. Pensionerna är också ett område där de har fått kritik. Alliansens partier har menat att de framtida pensionerna kräver värdesäkring i form av tillväxt och har anklagat mp för att vilja hämma just denna.

AtomkraftDet enda goda med överenskommelsen är att regeringen inte längre kan köra sitt egna race i energifrågan och därmed låta miljöpartiet äventyra framtida svensk kärnkraft
Foto: Nuclearpowerplease

Överenskommelsen har tillkommit som det heter för att säkerställa spelreglerna och underlätta minoritetsstyre. Sanningen är långt ifrån detta som vanligt. Hela upplägget är som konstruerat för att neutralisera hotet från SD som därmed framstår som det enda kvarvarande oppositionspartiet. Hur de än agerar kommer de att vara inmålade i hörnet. Om de lägger fram en egen budget kommer den att röstas ner av de andra. Om de försöker att rösta på alliansen budget kommer den knappt att finnas eftersom det inte längre finns anledning att skapa en sån när man ändå släpper igenom regeringens förslag.

OppositionOppositionens roll är att ifrågasätta och vara ett alternativ, i Sverige lägger vi ned den
Foto: Thefreethoughtproject

Fait accompli – inte undra på som sagt att SD nu kommer att lämna in en misstroendeförklaring. En sån borde för övrigt lämnas in på oppositionen också eftersom detta har skett på deras initiativ. Därmed har Sverige de facto ingen opposition, bara en enda stor politisk härdsmälta där alla håller samman för att stänga ute SD. Bara där borde avtalet rivas upp eftersom det politiska livet kräver en opposition. Visserligen finns en sån men bara i de minst brännande och avgörande frågorna. Etablissemanget har talat genom att sluta leden.

FukushimaSverige har nu också fått sin härdsmälta men på eget initiativ Foto: Eutimes

Hela upplägget andas dessutom enighet under tvång där turerna visar hur djupt splittrad de etablerade partierna är. Alliansen bjöd in till vad man såg som seriösa förhandlingar för att genast konstatera att Stefan Löfven personligen den 20 december står på stortorget i Gamla Stan Stockholm och mer eller mindre tokhånar alliansen. Hans ursäkt var att han såg det som att dessa hade försökt att fälla regeringen för att själva kunna ta över när hans budget föll i riksdagen. Det är klart de gjorde, det är deras uppgift att stå redo då Stefan Löfvens skämtregering faller det står till och med så i vår grundlag Stefan Löfven. Också efter överenskommelsen har hans hånfulla tongångar fortsatt vilket visar hur trovärdig och stabil han är som statsminister.

Löfven AvgåDags för Löfven att ta konsekvenserna och avgå Foto: Facebook

Men också alliansens partier har misskött hela frågan. Inte bara har de nu sett till att landet har ett enda oppositionsparti, de har också öppnat för än mer inflytande för extremistpartiet v. För i och med att man nu kommer att lägga sig platt från och med vårproppen kan v nu trumfa igenom i stort sett vad de vill och Stefan Löfven kommer i vanlig ordning att böja sig inför kraven. I bakgrunden lurar LO som dels tog honom i örat för uttalandena om nyval och också om oviljan att samarbeta med v. Lydig denna organisation som Stefan är kommer hans enda alternativ vara att göra dem till viljes och ingen opposition kommer ju heller att stoppa vansinnet. Jonas Sjöstedt har redan signalerat att nu är det fritt fram. Skam över alliansen för detta och jag hoppas ni allihop blir utkickade ur riksdagen i nästa val. Här lite andra borgerliga reaktioner från SVD där det visar sig att det finns kritiska röster också där.

The Cheltenham Festival - Day 4Det är inte bara kungligheter som blir dragna i öronen, också Löfven blev åthutad av LO Foto: Dailymail

Det bisarra i handlingen är att alliansen har förhandlat bort sin egen roll i det parlamentariska systemet. Genom att helt enkelt försvaga sig själva och sin egen uppgift när man planerar att lägga sig platt inför regeringens alla nycker har man förringat sig själva till att bli staffagefigurer. Oppositionens roll är ju att kritiskt granska regeringens förehavanden men det kan vi nu glömma. Mer om det dilemmat i ett TV4 play-reportage. Oppositionen har därmed lagt ner sig själv. Också detta är ett faktum som regeringen kommer att kunna utnyttja till sådana dumheter som bara dagens sossar i maskopi med v och mp är kapabla till. Om de inte gjorde det är de korkade och det tror jag däremot inte att de är.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAlliansen har med initiativet förvandlat oppositionen till en dockteater ovärdig en demokrati Foto: Wikipedia

LO tycks ha varit ytterligare en faktor i den härdsmälta som nu har lett fram till överenskommelsen när de avrådde Stefan från nyval. Hur LO kan tillåtas att så handfast blanda sig i är också det en gåta. Kan jag rösta på LO? Inte det om jag inte är delegat till deras kongress då förstås. Frågan är hur ett odemokratiskt system som en organisation där bara medlemmarna kan rösta om ens det, kan tillåtas ställa villkoren för politiken. De har åsikter – det har de rätt till – men att blanda sig i och kräva att v som för en vidrig politik ska med till varje pris är magstarkt. Att de nu också har haft åsikter om nyval är direkt kränkande mot allt vad demokrati heter utom då möjligen i Stefan Löfvens värld.

AntidemokraterAntidemokraterna är på frammarsch och uttrycken blir allt mer bisarra. Nu har den dock letat sig in i politikens finrum och de etablerade partierna Foto: Toklandet

Också socialdemokratin ser jag som ett lost case, detta var sista halmstrået och inte bara har Stefan Löfven gjort saker och ting än värre med sitt barnsliga beteende (om det nu kunde bli värre) han har också helt och hållet kapitulerat för både LO och v. Resultatet kan man bara spekulera i men jag har en riktigt dålig känsla inför framtiden. V är inget parti jag ens skulle vilja se i riksdagen, än mindre ha inflytande över nästkommande budgetproppar. Förpassa sossarna ut ur riksdagen svensk, det enda de är bra på är att dupera dig. Den nya situationen visar det och flertalet andra exempel har också visat det. Den här gången är dock måttet rågat. Först utlyser man nyval. Sen börjar man antyda att det var förhastat och sen gör man upp med samma människor man ska stå i motsatsförhållande till!!!!!!!! Nu har de till och med ingått en överenskommelse som inskränker demokratiska grundprinciper – allt för makten? Mer säger sossar! För mig har det dock blivit droppen, jag tänker aldrig ens kalla mig missnöjd sosse, det är ett löfte Stefan.

LuradBidrag och håvor är lockmedlet men det enda bestående sossarna lämnar efter sig efter uppgörelsen är känslan av att ha blivit lurad Foto: pctidningen

Nästa faktum som lär komma som en obehaglig överraskning är att nu har SD chansen att bli Sveriges största eller näst största parti. De kommer nu inte bara kunna rida på konspirationsteorierna om hur de har blivit utestängda och därmed kunna vara stolta innehavare av den så åtråvärda offerkoftan, nu kommer de dessutom att kunna stoltsera med titeln ”Sveriges enda oppositionsparti”. Störst förlorare på det sistnämnda lär bli alliansen som nu lägger sig platt inför vad som är delar av deras parlamentariska uppgift – att föra en alternativ politik till regeringens och visa alternativet.

UrspårningDet är inte bara krogkvällar som spårar ur, nu har större delen av det politiska etablissemanget följt exemplet Foto: Nyheter24

Ytterligare en invändning är att överenskommelsen delvis åsidosätter konstitutionella regler. Framför allt den delen där oppositionen inte längre kommer att föra en alternativ politik på budgetramens område står i bjärt kontrast till andan i grundlagen. Ett faktum som Peter Eriksson (Mp) har reagerat på och kallar överenskommelsen ”en farlig väg att gå”, här reportage om hans uttalande från TV4 Play. För en gångs skull träffar en miljöpartist helt rätt, det är mycket tveksamt och förloraren heter folket och demokratin. För det är nu folket som inte längre ska kunna avgöra regeringens öde i ett nyval. Det är också medborgarna som nu ser sig snuvade på sin chans därför att de etablerade partierna nu har visat att när det blåser snålt håller de allihop samman hur oheligt detta än kan te sig. De demokratiska problemen med överenskommelsen tar SVD:s Tove Lifvendahl upp på ledarsidan.

Svenska GrundlagarOm priset för att bekämpa SD med åsidosättanden av grundlagen kan det vara mer klokt att istället bara avgå Foto: Riksdagen

Frågan är efter överenskommelsen och dess konsekvenser om Sverige ens längre kan kallas demokratiskt. Det är ifrågasättbart inte minst därför att det nu kan baxas igenom dålig politik utan spärrar i form av en granskande opposition, en omständighet reglerna i grundlagen skulle förhindra. Vänsterpartiet kommer troligen att ta chansen och visa oss just varför reglerna en gång kom till – att se till att små partier inte fick för stort inflytande. Pandoras box är därmed öppnad och detta på initiativ av ett block som har allt att förlora på avtalet. Man måste också fråga sig om alliansen lika villigt hade sträckt ut handen till SD i samma situation och om överenskommelsen gäller också dem efter nästa val. Nej, sanningen är nog att de med avtalet har visat att de är samma skrot och korn som i vått och torrt samarbetar med varandra men långt ifrån med alla. Sverige har i dagarna drabbats av en köldknäpp men Stefan Löfven och alliansen gjorde genast klimatet ytterligare några grader kallare. Vad ska bli nästa drag, att ta bort nästa ordinarie val också det?

DjupfrystUte är det djupfryst och så inom politiken. Inom politiken lär det dock dröja längre att tina upp än fram till våren Foto: DN

Löjesguiden vill med denna artikel kollektivt nominera partierna bakom decemberöverenskommelsen till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Er iver att stoppa SD vilket innefattar odemokratiska åtgärder har nu fått ett konkret exempel. Att ni i demokratins namn fattar beslut som innebär odemokrati är den yttersta ironin. Ni har med beslutet dessutom visat att de etablerade partierna inte längre har en hållbar egen politik eller strategi för att bemöta SD. Allt ni har kvar är åtgärder utan rim och reson. En extra eloge till alliansen som med ett enda handslag har suddat ut delar av sitt egna ansvar, den att föra en oppositionspolitik, med den nästan farsartade motiveringen att det är för landets bästa när det i själva verket är för det ökade inflytandet för småpartierna. Ett syfte som än mer kommer att spä på instabiliteten i systemet.”

Inkompetens Och Idioti

Lagrådet är det statliga organ som har till uppgift att se till att de nya förslag regeringen lägger fram följer olika lagar som grundlagar EU-tätt osv. De ser också till att regeringen sköter ärendena efter de gällande regler som finns om beredning t ex. Om regeringen misslyckas i att följa reglerna återremitteras ärendet, i värsta fall utdelas en reprimand.

LagrådetLagrådet består av höga jurister och vars uppgift är att granska nya förslag och hur de har beretts Foto: Dagensjuridik

I förra förra veckan utdelades just en sån reprimand, den var dessutom extra syrligt formulerad för att understryka hur mycket det hela hade fallerat. Ärendet handlade om slopandet av delar av det som kallas LOV -Lagen Om Vård – särskilt av de delar som handlar om det fria valet att själv få välja vårdform. Resultatet av vad vänstern har kallat  tvångslov kommer istället att bli att ditt val efter dina behov kommer att bli kommunpamparnas val efter deras plånbok och resurs. Mer om regeringens bakslag i Dagens Medicin.

ReprimandRegeringen fick en reprimand för hur ärendet hade beretts, inte dess innehåll Foto: Ask

Min enda kommentar till den delen är att vänstern återigen har visat sitt rätta ansikte. Kollektivt flocktänkande där individen i stort sett inte existerar, en misstro mot människors självklara rätt att själva få välja där argumenten om ”snedfördelning” och ”klassamhället i vårdform” är de vanliga väl inrepeterade argumenten.Trots teaterlektionerna ekar det så tomt att det närmast liknar den statspropagandan Pyongyan är så duktig på att producera. Det går i korthet ut på att det ska vara upp till landstinget att bestämma om och hur det fria vårdvalet ska gå till. Det kan alltså sluta med att det beror på var du bor om du ska få välja läkare själv eller inte. Skälet till förslaget är ett enda, håll vänsterpartiet nöjda och glada. Makten är allt, folket en skock får man kan lura med vad som helst. Här kan ni läsa Gabriel Wikströms svar på kritiken i SVD.

PropagandaPropagandan från vänstern är lika sann som den från Pyongyang
Foto: Nationalgeographic

Tillbaka till lagrådet, så här lät deras kritik: ”Denna korta handläggningstid ger intrycket att regeringen inte har tagit regeringsformens beredningskrav på det allvar som förutsätts i lagregeln”. Regeringen har helt enkelt haft för bråttom, inte lagt ut förslaget på remiss hos remissinstanser och därmed brutit mot regeringsformens krav om att ett förslag ska förankras också utanför denna snäva krets.

Emma Henriksson (kd) ordförande i socialutskottet sammanfattade det hela: ”Regeringen har grovt misskött beredningsprocessen vilket visar på en nonchalans mot lagstiftning. Det är oroväckande i sig. Men att de kommer att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om att ta bort vårdvalet visar på att nonchalansen mot vårdtagarna finns kvar. Det är ännu värre.” Emma Henriksson har nu KU-anmält (konstitutionsutskottet) regeringens hanterande av frågan, mer om detta i Dagens Medicin.

Gabriel WikströmGabriel Wikström är nu KU-anmäld Foto: Sverigesradio

Statsministern som inte saknar munläder högg genast tillbaka med några pikar som mest liknade sandlådenivå. Att man nu återtog förslaget därför att man lyssnade på kritiken var ju snällt, att man nu skulle omarbeta det för att återkomma med ett nytt inte fullt lika bra. Det är ungefär som om att regeringen och statsministern inte lyssnar på någon annan än sig själva, miljöpartiet och vänsterpartiet. Förslaget borde ha slängts i papperskorgen från dag ett. Vidare skulle vänsterpartiet ha fått ett välförtjänt ”njet” till svar och statsministern borde ha lagt den ryggradslösa attityden gentemot två egosaurusar åt sidan och visat en gång för alla vem som egentligen bestämmer. Mer om hans syn i Aftonbladet.

SandlådaSandlådan är numer extremt välbesökt, Stefan Löfven har visat vägen Foto: Styleroom

Han fortsatte att kontra genom att säga att hans regering åtminstone lyssnade på kritiken från lagrådet. Det var ju mer än den gamla regeringen hade gjort och pekade därmed på att lagrådet den gången också hade haft synpunkter. Lyssnat på kritiken är ju lite förmätet sagt eftersom samma skamliga förslag kommer att återkomma i lätt uppsminkad version för att tillfredsställa. Dessutom är det ju alltid en effektiv rökridå att peka på andra än att säga som det är!

LützendimmaLützendimman sänker sig över Löfvens förklaringsförmåga Foto: Wikipedia

Det Stefan Löfven troligen tänkte på är den händelse 2012 där den gamla regeringen genom sin majoritet i KU utarbetade ett förslag som skulle försvårat medborgarnas insyn genom offentlighetsprincipen vad gällde riksrevisionsverkets rapporter till regeringen. Vi skulle därmed fått svårare att få insyn i regeringens hanterande av våra pengar. Inte okej enligt mig, men att peka finger på det förgångna är som sagt en välanvänd metod för att skyla det faktumet att Stefan Löfven med regering har gjort bort sig.

Hade Löfven haft ryggrad nog till det hade han sagt följande: ”Ja, ministrarna i min regering är så dåligt pålästa, orutinerade och uselt utbildade att de aldrig borde fått ingå ens i farmarlaget av denna ministär. För jag – Stefan Löfven – har hittat ett osedvanligt oproffsigt gäng som inte kan sina jobb, punkt!”

OseriösSeriös – Oseriös beror naturligtvis på vilken åsikt man har, min är klar om regeringen
Foto: SVT

Gabriel Wikström som är arkitekten bakom buklandningen är förvånansvärt tyst. Det enda han har meddelat är att förslaget dras tillbaka men att ett nytt reviderat förslag ska läggas fram om ett par veckor, åter bråttom med ett förslag förhoppningsvis få vill ha. För förslaget stinker av gammalt Sovjettänkande där pampar och patroner drar vinstlotten medan medborgaren som vanligt står med nitlotten. Medborgarinflytandet är i ett slag reducerat till ett tjänstehjonsperspektiv. Uppdragsgivare är Jonas Sjöstedt och än en gång har socialdemokratin visat en viktig sak. Om vänsterpartiet frågar dom om de kan hoppa kommer motfrågan hur högt? Mer om Gabriel Wiströms syn på kritiken hittar du i  Expressen.

Jonas Sjöstedt LandskronaJonas Sjöstedt är nog den enda som är glad över det ovanligt dåliga förslaget
Foto: Landskronadirekt

Det är tur att Stefan Löfven till sist har tagit sitt sista uns förnuft till fånga och utlyst nyval. En värre regering än den vi har fått efter det senaste ordinarie är svår att hitta, dags för en ny som INTE leds av Stefan Löfven och som inte innehåller vare sig ministrar från ett avdankat socialdemokratiskt parti, vänsterpartiet eller miljöpartiet. Får vi samma skit igen förtjänar vi inte ens att ha en regering. Vi har dessutom lyckats visa att det här landet är fattigt på både alternativ till styret och styret i sig. Kanske Italiens modell skulle fungera bättre, en opolitiskt ministär som egentligen bara består av tjänstemän. För bristen på både politiska alternativ och initiativ har vi fått i överflöd, inte minst av den socialdemokratiskt ledda regeringen.

Livsfarlig ledningSätt upp den här skylten ovan dörren till regeringens sammanträdesrum
Foto: Transportstyrelsen

Löjesguiden vill med denna artikel återigen nominera regeringen till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni nominers till priset för ert gedigna arbete i dumhetens tjänst. Osedvanligt dåliga förslag som varje gång de presenteras gör medborgaren till förlorare. Allt detta för att tillfredsställa två partier som aldrig var mogna att ta ansvar för makt. Därmed har regeringen Löfven satt ribban så lågt att man knappt kan skönja en ambitionsnivå värdig namnet. Att också inkompetens har varit en del av ingrediensen i idiotin gör det hela extra pikant.”

Jag Håller Mig För Skatt

Brobyggaren Löfven, så vill han bli ihågkommen. Mannen som bröt upp blockpolitiken…….och gjorde det genom att skapa mer blockpolitik än någonsin får man väl tillägga. Säga vad man vill om Löfven, men han vet hur man misslyckas med det mesta.

Först var det ministervalet som kärvade ordentligt. Efter flera turer stod det klart att landet har fått en rätt medioker samling oerfarna och avdankade representanter på de flesta poster, jag rent av alla poster. Sin vana trogen fortsatte dock Löfven det som han är bäst på, att misslyckas. I fatet låg en av Socialdemokratins mest centrala frågor – skatten. En ödesfråga för partiet, för med eller utan skatt kan det socialdemokratiska luftslottet falla ihop som en sufflé. Fast det finns en läxa som socialdemokratiska finansministrar vägrar att lära sig, trots att de torde haft en mästare att lära sig av. Denna någon heter Anders Borg och han införde en mycket smart idé som går att sammanfatta i tesen ”less is more”.

SosseSossar kommer, sossar går inte ens Stefan består Foto: Bloggis

Om man håller en lägre skatt kanske du tror att man får in mindre inkomster till statskassan? Fel, man får in mer! Detta går bäst att beskriva så här: Nisse jobbar. När han jobbar och skatten sänks har han mer utrymme för konsumtion. Han köper saker vilket får en positiv effekt för företagen han handlar av. Därför måste dessa öka antalet anställda och Anita som varit arbetslös har helt plötsligt ett jobb. Hon kan nu börja handla de kläder hon förut inte hade råd med, när hon handlar ökar nästa affärs volymer och de måste också anställa. Av en person, får man alltså flera i arbete – flera som betalar skatt och ser till att välfärden fungerar. Nisse som vi började med, kanske också väljer att jobba en del extra nu när han får behålla mer kanske för att spara. Detta ger också det effekter som att banken får mer att göra och därmed anställa.

Så resonerar inte Magdalena Andersson eller Stefan Löfven, om de hade gjort det hade de inte gjort upp med fundamentalisterna i V om skatten. Istället förlitar sig Magdalena Andersson på den omvända principen – ”More is more”. Folk ska alltså ha mindre pengar att konsumera för, detta ska ge mer i statskassan (?). Andra människor ska inte via den dynamiska effekt jag beskrev tidigare kunna ges arbete genom att hjulen börjar snurra. För att genom i vanlig ordning höja skatterna på t ex inkomst som man nu väljer att göra, kommer den motsatta effekten än den ovan beskrivna att uppnås. Hjulen stannar helt enkelt. Det var tydligen viktigare för Stefan att hålla god kontakt med V än att låta förnuftet segra. En plakatpolitik med väldigt ampert innehåll, men med yviga gester och det ger ju poäng när ”kampen ska föras”.

Magdalena AnderssonHur trovärdig är Magdalena Andersson efter uppgörelsen med V? Foto: Politikerfakta

Den så kallade värnskatten som höjer taket i skatteuppgörelsen från 50 till 55%, ska nu höjas till max 60% för de som tjänar mer än 50.000 kronor. En skatt som främst drabbar de som har valt att utbilda sig. Samtidigt väljer regeringen att sänka skatten för landets pensionärer. Rätt kan man tycka i varje fall i teorin, det hette ju dessutom att denna var en extra skatt vilket var grovt vilseledande men det är ju Magdalena Andersson i ett nötskal – grovt vilseledande alltså. Problemet med sänkningen är att den grupp pensionärer som idag är störst är också den som är rikast – läs 40-talister. Inget ont om er, men ni har faktiskt fått ett rätt bra liv och har så det räcker oftast. Ni behöver med andra ord inte mer. Vi ska alltså inbilla oss att en sänkning av skatten för de med allra högst pension är rättvis, men en ökning för de som har valt att vidareutbilda sig och fått bra jobb också det är rättvisa. Men vänta nu, pensionärerna får ju bära sitt lilla extra lass, eller rättare sagt de som kommer att bli pensionär imorgon. För gör du misstaget att inte ha råd att pensionera dig vid 65, ska du straffas med en extra liten skatt på den lön du tjänar Länk till bloggen Cornucopia om ämnet extra skatt på kommande pensionärer. Tro för guds skull inte att du kommer undan skatt på skatt på skatt, det är ju sossesverige vi lever i. Vi ska med andra ord inte inbilla oss att vi skulle få det bättre med lägre skatter, sånt är ren borgerlig villfarelse trots att nationalekonomer faktiskt har visat på att tesen är riktig. Någonting någonstans är fel, så fel.

PeeSnart sant med nuvarande politik? Foto: Funnyphoto

Vi får istället vara glada för det lilla. Bensinskatten lämnades orörd, ett faktum som inte gillades av miljöpartiet som hade velat ha en sån. Sin vana trogen tror ju dessa hattefnattar att allt ser ut som hemma på Södermalm och att man därför kan skatta också landsbygden till lycka och miljövänligt tänkande. Att det får effekten att folk istället flyttar till stan och att landet töms, är inget de hade räknat med och den här gången gick de bet. Men bara fram till i januari, då får de en ny chans att ge landsbygden den råsop den förtjänar. Det är mycket grönsaks- och södermalmspartiet vill ha. Fick de som de ville hade brytpunkten för ökad värnskatt börjat redan vid inkomster från 40.000 vilket hade innefattat en hel del människor.

skattSkatt är inte alltid av godo Foto:Tjana-pengar

Ytterligare lite glädjeämne för alla fundamentalister där ute är att nu ska det minsann sättas p för vinster i välfärden. Hurra, nu får ni äntligen klämma åt kvinnorna i vården och ytterligare lönediskriminera dem med motiveringen att det är demokratiskt att förfördela dem och se till att deras jobb blir än mer toppstyrt. Ytterligare en pyrrhusseger signerad v och Stefan har därmed lämnat Walk Over. Den som tror att denna åtgärd äntligen ska klistra dit ”kapitalistsvinen” och att dessa endast utgörs av jätten glufs glufs och hans vänner, bedrar sig nog rätt gruvligt. De flesta företag som verkar inom välfärdssektorn är små företag som driver t ex en vårdcentral eller en mottagning med en eller fler anställda. Anställda som nu ska tvingas över i offentlig tjänst med lägre betalt och mindre utvecklande jobb när ansvaret blir mer toppstyrt. En sektor som inte heller ger bättre vård även om vissa vill inbilla sig det kanske jag ska tillägga. Konsekvensen KAN bli att de mindre som inte orkar eller kan ta sig igenom den djungel av regler och dumhet konstruerade enbart för att lägga hinder i vägen dukar under, medan de som har resurserna kan trassla sig igenom. Så vem föder jätten glufs glufs bäst måntro?

SjuksysterGrattis kvinnor i vården, ni är förlorarna när den ”feministiska” politiken har gjort sitt

Överenskommelsen med v får dock än mer konsekvenser. Stefan Löfven har med åtgärden effektivt stängt dörren för i stort sett all framtida samarbete med partier till höger som fp och c. De har redan visat vad de tycker om uppgörelsen. Istället är de utelämnade åt V att diktera villkoren som de nu har gjort t ex. Dumheten har därmed fått ett ansikte. Men som alltid i svensk politik så kan man göra dumt ännu lite mer dummare, vi vill ju så gärna vara bäst i klassen i alla ämnen även detta. För resultatet kan bli att S inleder ett passivt eller öppet samarbete med SD!!!!! Jo, ni läste rätt. SD har nämligen signalerat att de är positiva till överenskommelsen och kommer troligen att stödja den, man vill läsa detaljerna i den innan men man är i stort välvilliga. SD visar därmed det jag länge har misstänkt, de står betydligt mycket närmre socialdemokraterna rent politiskt än vad något av partierna vill medge. Det kan vara en för het potatis att ta i för sossarna, men de kan alltid välja ett passivt samarbete där man uttrycker det som en ”slump” att partierna har en samsyn.

SDÄr SD och S närmre varandra än vad vi hittills har trott?

Löjesguiden vill med denna artikel nominera Stefan Löfven till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Att blinda hönor också hittar korn tycks inte gälla dig Stefan och därför nomineras du till priset. Du har klantat dig redan nu så många gånger att jag tycker det verkar vara en pågående trend snarare än en slump, ett svårslaget rekord i svensk inrikespolitik. Du har med skatteuppgörelsen sett till att ge dumheten ett ansikte. En åtgärd som inte bara kommer att svida i plånboken runt omkring i Sverige, utan som dessutom kommer att lämna patienter med liten eller ingen möjlighet till ett fritt val för sin egna vård. Du har helt enkelt sett till att omyndigförklara svensken i sann socialistisk anda. Löjesguiden med Freakshow Fredrik vill rikta ett speciellt varmt och personligt tack till dig Stefan för att du nu visar hur illa det är ställt inom ditt parti.”