Konkurrens eller inte…..det är frågan

Tänk dig att du har a-kassa som enda inkomst, den ligger idag på 910 kronor (Kommunals Informationssajt; Archive) per dag. Eller att du som inkomst har försörjningsstöd (Socialstyrelsens hemsida för riksnormen). Tänk dig samtidigt att du bor i storstadsregion som alltfler gör och betalar en genomsnittlig hyra (SCB:s hemsida för genomsnitt hyra 2015).

Resultatet blir att du inte har det alltför fett och att du får vända på varje krona. Bidrag i olika former var 2014 verkligheten för 226 000 personer (Socialstyrelsens statistik) vilket kostade statskassan 10,5 miljarder kronor [uppgiften från samma länk som ovan]. Resultatet blir att sådan excess som museibesök inte är det första som dyker upp i det ekonomiska beslutsfattandet för alla människor. Särskilt om det kostar pengar är den typen av konsumtion rätt utesluten.

BourdichonKonsumtion av kultur står i direkt proportion till hur mycket pengar människor har. Ju mer pengar dessa har desto mer kultur konsumerar man. Det är därför så få med bidrag konsumerar kultur hur mycket man än subventionerar den Foto: By Jean Bourdichon – Web Gallery of Art:   Image  Info about artwork, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2650467

Därför var det kanske välkommet att vi vid årsskiftet fick fri entré (DN; Archive) till alla statliga museer i landet. Ett av motiven var mycket riktigt också att se till att musei-besökandet blev mer demokratiskt och mer spritt bland människor som annars inte skulle ha gått dvs låginkomsttagare.

Tyvärr visar den  rapport du hittar länken till här under från Myndigheten för Kulturanalys att fri entré påverkar antalet besökare men inte vilka som besöker museer. De som går är fortfarande samma medelklass men fler till antalet, de marginaliserade däremot kommer inte för att det är gratis. Det som regeringen anger som skäl till sitt egna beslut, saknar alltså grund i statens egna utredning.

Klicka för att komma åt Bes%C3%B6ksm%C3%B6nster_slutlig_reviderad_2014-02-05.pdf

Så vad är då det egentliga skälet till en sådan reform som denna? Plakatpolitk och röstköp förstås! Medelklassen och överklassen i Stockholms innerstad tackar i tysthet för gåvan och så är förhoppningsvis nästa valseger fixad. Man får komma ihåg att Stockholm är den stora vinnaren på reformen, tittar man på listan över museer med gratis inträde så ligger 15 av 20 i Stockholmsregionen. Hela landet betalar alltså för en liten grupps konsumtion ska subventioneras, hur rimmar det med ”rättvisa”?

Det andra skälet till att man tar ett sådant beslut som detta, kan man bara spekulera i. Men är det inte lite märkligt att varje gång en Socialdemokratisk ny reform sjösätts så är ett av de bestående resultaten alltid att privat konkurrens till statens egna verksamhet, alltid får orättvisa villkor och sämre konkurrensmöjlighet? Det är tyvärr ingen slump som jag ser det! De hatar när staten inte får ha sitt älskade monopol och de har två små ivriga stödpartier att backa upp galenskapen med.

Ingenting är heller gratis, inte ens i Sovjetunionen kunde man tillverka saker utan att ta betalt. ”Gratis” och ”Fritt inträde” är med andra ord problematiska termer och ord i sammanhanget. Det enda som har hänt efter nyåret är att skattebetalarna i hela landet är med och betalar för en liten innerstadselits vurm att få springa på museer gratis. Hur detta rimmar med slagord som ”rättvisa” och ´”demokratisk reform” kan säkert regeringen ta fram ett argument för, de är ju så påhittiga i sin iver att förklara det  oförklarliga.

Reformen får dessutom en del oönskade bieffekter som nu har fått en egen liten debatt bredvid de stora frågorna. Beslutet att slopa inträdet till statliga museer har nämligen snedvridit konkurrensen eftersom privata museer inte får samma förmån. Därför har också beslutet nu anmälts till konkurrensverket (DN; Archive) av grundarna av Fotografiska Museet som är ett privat museum också det i Stockholm. Det kan också i förlängningen om man väljer att driva målet så långt, bli ett fall för Europadomstolen.

Justitia TakÄrendet kan till och med strida mot EU-rätt och kan så småningom bli föremål för juridisk prövning i EU-domstol om ärendet drivs så långt. Foto: By Marion Golsteijn – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42399997

Naturligtvis rycker också en och annan till beslutets försvar (Metro; Archive), de återfinns föga förvånande på vänsterkanten. Retoriken är nu som den var då där man visar att man inte förstår ens grundläggande samband. Att kunna driva något med de kostnader man har för lokaler, för personal och till den som ställer ut sina verk och ändå kunna få ett hyfsat överskott på intäkterna, ersätts med ord som ”girighet”.

Det är som om artikelförfattaren Björn Werner inte förstår begrepp som dessa. Inte heller att också konstnärer är beroende av en inkomst är nåt som sjunker in. De två ägarna av museet beskrivs som:

”två män i hatt och breda glasögonbågar”…..

”som vill tjäna bra med pengar”.

Återigen ser inte artikelförfattaren verkligheten. Sanningen är nämligen att det är väldigt svårt att få just företag i kultursektorn att ens gå runt, de flesta kämpar på marginalen. Anledningen är enkel, kultursektorn är en smal sektor som hamnar långt ner på prioritetslistan när människor ska fördela sina pengar på allt från livsnödvändigheter till sånt som är försumbart. Den klass av människor som faktiskt konsumerar kultur finns enbart i storstäderna och har relativt eller mycket gott om pengar.

Man kan också tycka mycket om det karaktärsmord han hänger sig åt. Minst sagt så barnsligt som bara anstår Metro som ju har börjat anta samma pubertala dumhet som Nyheter24. Hade jag beskrivit Werner utifrån artikelns fotografi som en ”typisk nyhippie med liten eller ingen kunskap om kulturbranschen” hade jag fått mina fiskar varma. Men här gäller ju regeln vem som säger vad. Vissa får säga vad som helst, andra ingenting alls. Det är ju det som är vår nya tids tolkning av ”jämställt”, ”demokratiskt” och ”rättvist”.

DjurVi vet ju att vissa djur är mer lika än andra och att de därför också alltid har rätt. Detta gäller särskilt inom svensk vänster där man är speciellt lika. Foto: By Marion Golsteijn – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42399997

Han förstår inte heller den utredning som kom från statens egna organ Myndigheten för Kulturanalys, eller också har han helt enkelt inte läst den. För av texten framgår att han inte har noterat att reformen har lockat till sig en medelklasspublik, inte den underklass som var tänkt. Grupper med socialbidrag, ett för övrigt felaktigt namn då ”socialbidrag” som namn ersatts av ”försörjningsstöd”, som en målgrupp har nu enligt Werner fått sina demokratiska fri och rättigheter. Problemet är bara att argumentet inte stämmer.

Björn Werner förstår inte och förnekar att den fria entrén skapar en snedvriden konkurrens. Han raljerar och går på för att måla upp de två ägarna som de idioter han anser att de är. De ser ju inte egenvärdet i att underprivilegierade människor får tillgång till kultur trots att de fortfarande med reformens hjälp inte har tillgång till den. Alltså måste de två anmälarna straffas för att de inte ser det som inte finns nämligen ett samband i ett påstående.

Ändå ger Werner de två rätt i påståendet att beslutet snedvrider konkurrensen när han skriver:

”Redan nu märker de att fler väljer gratiskonst framför att betala 120 kronor i entré hos dem.”

Här argumenteras alltså för en ståndpunkt, bara för att med illa valda ord och argument punktera sin egna ståndpunkt!!!!!!! Så tack Metro, ni har just kommit fram till samma slutsats som jag. De två ägarna av Fotografiska Museet har helt rätt i att beslutet snedvrider konkurrensen och att det utarmar kulturen i Sverige. Dessutom strider beslutet mot EU-rätt eftersom det inte ger alla samma möjlighet att konkurrera på lika villkor. Sverige bör därför i vanlig ordning hudflängas, det bör för övrigt också Metro.

Hearts of the WorldPlakatpolitik och vänsterpopulism kan alltså komma att kosta Sverige både anseende, en offentlig hudflängning och kanske också skadestånd eller böter. Allt för att vi inte fattar att rättvisa är det samma som lika villkor Foto: By N.Y. : The H.C. Miner Litho. Co. – Library of Congress[1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6308391

Löjesguiden nominerar idag tidningen Metro och regeringen med Alice Bah Kuhnke i spetsen till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen för Metro lyder: ”Så mycket väsen för ingenting men nedräkning till tio på eget grepp är svårslaget. Det gör er till frustande ånglok i jakten på årets seger till priset.”

För regeringen lyder motiveringen: ”Det blir allt mer klart att tomma ord, plakatpolitik och rena röstköp är allt ni har till ert förfogande. Kloka beslut för framtiden lyser däremot som alltid med sin frånvaro. Ni är som få andra regeringar innan er, helt befriade från det minsta spårämne av kompetens. Det gör er till steroiddopade kandidater till priset.”

Ett politiskt spel

Ni vet hur det brukar låta: Vård, skola och omsorg! Och jo då, jag ställer upp på det mantrat men jag ser däremot inget av resultat. För den nuvarande regeringen har nu styrt landet i 1,5 år utan att åstadkomma ens en bättre skola. Också vården och polisen har gått igenom nedskärningar om man ser till den ökade arbetsbelastningen. Där det borde ha blivit resursförstärkningar har det alltså istället blivit status quo.

Samtidigt som detta händer har statskassans pengar har börjat gå till saker den inte var tänkt. I och med att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har fått mer att säga till om i politiken, gud förbjude, har vi fått än mer vansinnesprojekt. Bidrag till glasögon (Socialdeparte-mentets utredning) och subventionerad vård (Miljöpartiets Partiprogram ”välfärden”; Archive) åt flyktingar som vistas här illegalt är två exempel som sticker ut.

Varför använda ett ord som ”vansinnesprojekt”? Jo, glasögon är något de flesta kan och ska betala ur egen ficka. Har man inte råd för att man som förälder t ex är arbetslös, ska man naturligtvis kunna få denna hjälp men bidraget är nu generellt. Det utgår alltså till alla oavsett om man är fattig eller rik och det är stötande.

Conrad von SoestRegeringens nu genomförda förslag om glasögon till barn under 18 är rent medeltida. Det är något var och en ska ha råd med och ska betala ur egen ficka, kan man inte det t ex pga arbetslöshet bör naturligtvis samhället kunna bidra men hela reformen andas plakatpolitik Foto: By Conrad von Soest – http://www.badwildungen.de/altar/foto6.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1844015

Det är dessutom något som utgår till barn fram till de är 18 år men synproblem drabbar oftare människor som är äldre. Ju äldre man blir desto större är risken. Inga glasögon-bidrag utgår heller till alla de som är arbetslösa så hur man tänker när man lägger ett sånt förslag är i varje fall för mig en gåta. Plakatpoltik brukar det kallas, i andra sammanhang är ett ord som ”röstköp” något som dyker upp.

Miljöpartiets genomdrivna förslag om vård till papperslösa, vilket bara är ett finare ord för människor som vägrar att låta sig avvisas efter avslagen asylansökan, är också det stötande. Anledningen till det är att dessa får betala betydligt mindre ur egen ficka än andra patientgrupper säg pensionärer. En papperslös betalar 50 kronor för sitt besök, en pensionär 200. Detta sker trots att pensionären är den som har betalat skatt, det har tyvärr inte den papperslöse.

Skattebetalarna får alltså stå ut med att få lov att ”frivilligt” betala för andras vård, för andras glasögon och mycket mer. Allt annat än vård skola och omsorg med andra ord, i varje fall om man med det avser till medborgare i landet som betalar sin skatt. Men vänta, det kommer mer. För vår ”kompetenta” regering har just lagt än mer sten på bördan med ytterligare en utgiftspost som till synes verkar fullständigt överflödig. Den går under namnet Angeles Bermudez-Svankvist.

Hon fick ju som bekant sparken som Generaldirektör (GD) för Arbetsförmedlingen efter att ha surfat och ringt för 300 000 kronor på skattebetalarnas bekostnad. Det var visserligen frågan om att hon inte satt över sina enheter till flygläge när hon vistades utomlands så avgifter för roaming blev huvuddelen av kostnaden. Hon tänkte säkert inte på det så kanske var hon förlåten i varje fall i vissa kretsar, men trots det blev det hennes fall. Notan fick skattebetalarna i vanlig ordning betala istället för de som var ansvariga politiker.

Uncle SamEn användbar metod i politiken är ju att peka finger på annat än den egna skulden. Symptomet på något mycket större, mer djupgående som samhällets brister går därmed spårlöst förbi. Foto: Wikimedia Commons – Uncle Sam

Men när hon åkte taxi (Aftonbladet; Archive) för skattebetalarnas pengar rann något över också hos de förlåtande. Att det var i det privata gjorde inte saken bättre, med buller och bång fick hon sluta. Kraven på hennes avgång (Aftonbladet; Archive) kom från vänster den gången, antagligen därför att regeringen hette Reinfeldt. En fälld generaldirektör kan ju i nästa steg leda till misstanken om att i det här fallet arbetsmarknadsministern inte hade gjort sitt jobb.

Angeles Bermudez-Svankvist fick alltså gå av skäl som att hon inte hade betalt en taxinota för 575 kronor ur ”rätt ficka” och att hon glömt stänga av sin surfplatta och mobil så roamingavgifterna rusade i höjden. Det såg alltså ut som ett bondeoffer och ett riktigt billigt sånt också. Faktum var dock att det fanns fler och mer allvarliga skäl till att inte fortsätta hennes förordnande.

Statistikfusk (Dagens Opinion; Archive) är inte en dussinanklagelse, tvärtom är det en ganska allvarlig sådan som tidigare har lett till att folk t ex har fått uppsatser på universitet underkända. Det har till och med lett till avstängningar så anklagelsen hade grund. Återigen kan man konstatera att den gången kom anklagelserna från vänster, den här gången från LO.

Då såg alltså allt ut som om det skett på bästa sätt och på god grund. Man kan dock som sagt misstänka att det var lika mycket ett politiskt spel om inte mer så, som det var ett månande om skattepengar. Två flugor på smällen – Socialdemokratin framstår som om man tar ansvar för skattebetalarnas pengar när man kräver en GD:s avgång. Man får samtidigt en arbetsmarknadsminister – Hillevi Engström (m) – utpekades för vad hon faktiskt var dvs inkompetent (Sydöstran; Archive). Strax efter ersattes hon av Gunilla Carlsson (m) på posten.

SåpbubblaNär bubblan brister är det i vanlig ordning skattebetalaren som får stå för notorna. Bakom allt ligger dock allt som oftast ett politiskt spel där politikerna kommer undan därför att det finns lämpliga syndabockar att peka ut Foto: By Jeff Kubina – Bubbles, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3425849

Det var alltså Socialdemokraterna som den gången lät visselpipan ljuda. Så fort man kom till makten gjorde man vadå? Jo, allt fortgick som förut. Det konstiga inträffade ju att de inte fick igenom sin egna budget trots att detta borde vara ett grundkrav för en regering. Detta skedde 2014 och fram till 2015 var man alltså istället tvungen att styra på en tidigare regerings budget. Det innebar att allt fortgick trots tidigare löften (Socialdemokraterna; Archive) om motsatsen.

Under tiden hade Angeles Bermudez-Svankvist fått ett nytt jobb. Den här gången skulle hon leda ett fas 3-bolag som heter Öresundsbemanning. Problemen för regeringen var under den här perioden två, för det första var ju Fas 3 så avskyvärt att man själva ville skrota det. Ändå tvangs man att regera på en annan regerings budget och att fortsätta på den inslagna linjen i strid med den egna viljan. En omständighet som bolag som Öresundsbemanning och dess delägare säker firade länge.

Till sist lyckades man äntligen stoppa (Metro; Archive) det hela och Fas 3 fick det slut som det förtjänade. Under tiden hade dessa pengar inte bara gått till en verksamhet utan också till privata företag som t ex Öresundsbemanning där Angeles Bermudez-Svankvist alltså nu hade blivit delägare (HD; Archive). Det som alltså hade varit så avskyvärt när partiet var i opposition, hade därmed mot allas vilja ångat vidare trots löften om att skattepengar (Aftonbladet; Archive) inte skulle användas till just sådant.

Sossarna hade under den här perioden inte några som helst problem att investera skattebetalarnas pengar i privata bolag som Öresundsbemanning även om det inte var deras egna fel. Det hela sköttes tyst och diskret utan att tidningarna ifrågasatte varför skattebetalarna skulle betala pengar till ett oseriöst bolag. De hade ju bara försökt att regera med en minoritetsregering utan att förankra förslagen och plötsligt gick det inte så bra.

ReichsmarkDet heter alltid vård skola och omsorg men slutar i onödig utgifter och betalning till oseriösa mottagare. Det är oftast inte små belopp det handlar om heller. Foto: Tysk Reichmark från tiden av hyperinflation Wikimedia Commons

Det var inte så länge sedan det lät helt annorlunda, men nu ändrades tongångarna. Att pengarna går till just Öresundsbemanning var ett problem (HD; Archive) på mer än de nämnda sätten. Det är ett företag som i historien har utnyttjat sina anställda/sysselsatta på ett rätt smutsigt sätt och tjänat pengar dubbelt upp. För samtidigt som man gjorde samhället en ovälkommen tjänst, passade man på att skaffa sig en sidoinkomst.

För sina ”tjänster” tjänade företaget 5000 :-/anställd och månad från det offentliga. Det här räckte dock inte för just Öresundsbemanning. De anställda fick sortera och paketera godis så att företaget kunde tjäna än mer pengar än de redan gjorde. Man kan om man vill, dra slutsatsen att de offentliga pengarna gick till att inte bara betala för en sysselsättning utan också till att dumpa priset för en tjänst på den privata marknaden där Öresundsbemanning kunde ro hem olika kontrakt.

Fortfarande hade regeringen inga problem med detta. Inga etiska invändningar, inga betänkligheter kring vare sig gemensamma pengarna hamnade i privata fickor eller att offentliga resurser gick till att snedvrida konkurrensen och dumpa priser. Nu var tongångarna mer förmildrande från både Stefan Löfven och Ylva Johansson som fortfarande är ansvarig arbetsmarknadsminister. Dina och mina pengar hamnade den gången mer än någonsin i fel fickor och regeringen är den ansvarige för det.

Men det är nu det hela blir ännu bättre, mycket bättre. För trots tveksam jobbinsats och tveksamma affärer med skattebetalarnas pengar som inkomst får nu Angeles Bermudez-Svankvist ett nytt toppjobb (Aftonbladet; Archive). Den gamla kritiken är som bortblåst, allt agg lagt åt sidan och kanske också är det faktumet att hon har tjänat pengar på skatte-betalarnas bekostnad nu sopat under mattan. För nu ska hon kosta skattebetalarna en gång till, den här gången med ett jobb på Migrationsverket.

Monty Python Silly WalkByråkrater är som katter, de landar alltid på fötterna men det är alltid skattebetalaren som får betala för hela kalaset. Det som verkliga ligger bakom allt är dock politikernas misslyckanden och det politiska spelet. Foto: Wikipedia

Tjänsten som går ut på att få migrationssökanden sysselsatta medan de väntar på besked, är inte utlyst så att andra kan söka den utan har gått som direkt förfrågan bara till henne. Det är en tjänst som inte har funnits tidigare utan som skräddarsytts av regeringen och utformats av Migrationsverket. Hon ska jobba med projektet året ut och tjänar sin gamla GD-lön på 142 000 kronor. Då var lönen (DI; Archive) den näst högsta för Generaldirektörer.

Detta var den trots att att styrelsen för arbetsförmedlingen saknade förtroende (SVD; Archive) för henne efter hennes mobilringande och surfande. Men som jag skrev tidigare, just surfandet och mobilringandet ser mer ut som en rökridå för vad som faktiskt hände. Sanningen är nog att missnöjet började långt tidigare när beskyllningar om missade mål och rörig rekrytering (SVD Näringsliv; Archive) till den egna organisationen började dyka upp. Också regeringen Reinfeldt behövde väl syndabockar för sin misslyckade politik.

Det är alltså ett politiskt spel från båda sidorna vi har sett i den här historien. Angeles Bermudez-Svankvist var en insats i ett spel. Visserligen var hon som sådan inte så passiv, tvärtom var hon ju också så pass aktiv att hon inte lämnade tillfället i akt utan såg istället till att förse sig genom Öresundsbemanning. Men det är det som också är poängen i historien i varje fall min, hon är bara symptomet på något mycket större som är mer fel.

När tidningarna nu slår upp sina reportage om ”girigheten”, är det egentligen inte henne de borde granska utan som vanligt politikerna och det politiska spelet bakom. Det är ju på båda sidor om taggtråden som förklaringen går att finna, inte i huruvida hon som person har varit girig eller inte. Det är rätt så klart att hon i första ledet har blivit lite av ett offer, om än med lite hjälp från sig själv. I andra steget, den delen med Öresundsbemanning, har hon definitivt varit det. Nu i tredje steget är hon redan stämplad. Det är tidningslogik det.

PresidentSpelet ska naturligtvis leda till makten och den som spelar det skickligast blir näste ledare för landet. Att vi betalar priset tycks sekundärt Foto: Wikimedia Commons

Min poäng bygger alltså på att det är rätt lönlöst att stirra sig blind och bli förbannad över Angeles Bermudez-Svankvist, den biten är som den är. Det är istället de politiker både inom Socialdemokratin, Miljöpartiet och Vänsterpartiet men också inom partierna i Alliansen som de verkliga spelarna återfinns. Det är också där svaret på dagens situation går att finna. Debatten missar alltså hela målet.

För vi har de politiker vi förtjänar, det blir lätt så när människor slentrianmässigt röstar på samma parti som förut eller inte tar reda på hur inställningen hos de olika aktörerna ser ut för att därmed kunna ändra sig och sitt röstande. Det blir inte heller bättre av att vi i så liten mån engagerar oss i debatten. Här gäller det alltså att engagera sig för att kunna förändra.

Vi får också den debatt vi förtjänar dvs ingen alls. Så länge man kan skyla sina egna misstag och det politiska spelet som pågår bakom ridåer, så lär vi fortsätta att hinnas ikapp av känslan av att vi har blivit blåsta på de skattepengar som vi har betalat i tron om att de verkligen bara ska gå till vård skola och omsorg. Sanningen är ju att pengarna går till allt annat än, men det är ju en bisak. Huvudsaken är att vi betalar och sen bestämmer någon annan som vi har det idag.

Utan ett sånt kommer det ovärdiga spelet bakom fler som Angeles att kunna ses i framtiden och det är våra skattepengar som står för den saken men politikerna som hanterar den. Ut och förändra för förändring är vad landet behöver, tack.

KroppAtt förändra en kropp är rätt extremt och har sina konsekvenser. Att förändra samhället är däremot nödvändigt som jag ser det. Bidrag har blivit en födkrok för röstköp och hela tiden rullar pengarna till allt och lite till som de aldrig var tänkta att användas till. Hyckleriet är totalt och det är skattebetalarna som står för notan. Foto: Wikimedia Commons

Löjesguiden nominerar idag hela det politiska etablissemanget oavsett partifärg till priset ”Folihatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ett ovärdig spel med skattebetalarnas pengar är det enda resultatet av den sandlådementalitet som håller landet i ett järngrepp. Man riktar kritik mot sånt som är fel för att sen göra om samma misstag med samma personer. Det är inte vad jag skulle kalla smart. Pengarna rullar och allt för att tillfredsställa ett antal partiers lystnad att skapa det politiska spelet gör er alla till värdiga kandidater.”

Mytbildning

Jag har skällt rätt mycket på svensk vänster så det är för balansens skull mer än dags att rikta blicken åt höger också. Det är nämligen inte bara vänstern som sysslar med dikeskörningar, även högern har sina stunder då man kan börja undra över sakers tillstånd. Ett av dessa områden är mytbildningar. En borgerlig mytbildning är att konkurrens leder till sänkta priser och det är den bilden jag tänkte skriva om idag.

Bilkrasch GarageEpiska bilkraschar är inte enbart sossarna förunnat, också borgerligheten har sina moderna myter att brottas mot Foto: ”Accident Nehoda Uherský Brod 2” by Ervín Pospíšil – Wikimedia

Det är för det första så att riktig konkurrens är satt på undantag i Sverige, så har det varit länge. De stora dominerar och de små sväljs eller går under därför att de stora dumpar priserna eller sysslar med rena skumraskaffärer. Nyligen kunde t ex Södertäljeborna ”glatt” konstatera att det lilla lokala bredbandsbolaget Sesam nu knuffas ut ur fastighet efter fastighet av de stora. Telia som är statligt är inte ett dugg bättre i det sammanhanget trots vänsterns försäkringar om att om staten äger allt så blir allt så mycket mer etiskt, demokratiskt och bra. Också de andra stora aktörerna beter sig lokalt likadant.

Det som har hänt i det fallet är att man utnyttjar ett kryphål i lagstiftningen där hyresfastigheter kan undantas från principen att kunden har rätt att välja. Kunden är i det fallet fastighetsägaren och vill denne ha monopol för Telia eller Comhem, så blir det så. Svenska nyhetsförmedlare har som vanligt reagerat med en gäspning. Faktum är dock att Telia kickar ut konkurrenter för att kunna lägga beslag på en marknad för egen räkning. I nästa steg höjer de priserna för de ”frivilliga” kunderna och tjänar därmed än mer pengar åt staten som ska gå till allt annat än vård skola och omsorg trots löften om motsatsen.

TångAlla vill utnyttja kryphålen för profiten är enorm, få fastnar däremot i de verktyg – i detta fall lagens långa arm – som ska hålla efter så i stort är brottsligheten straffri Foto: Free Photos

Reagerade med en gäspning gjorde också förre finansmarknadsministern Peter Norman när jag skickade mail och frågade om det var förenligt med etisk sed och bruk i statliga bolag att bete sig som Telia. Inget intresse alltså. Detta trots att en lokal konkurrent till Telia nu kraftigt kringskars möjligheten att tävla på lika villkor. Ändå finns fenomenet. De små får nöja sig med smulorna trots att de många gånger är bättre än de stora elefanterna. De stora kan med sina ekonomiska muskler lägga under sig det mesta utan hinder och ibland till och med utnyttja korkad och verkningslös lagstiftning.

Många gånger beror dessutom statsmaktens passivitet på att man själv tjänar grova pengar på förfarandet. Också de privata bolagen är mer än villiga att ingå i den smutsiga hanteringen. Alla tjänar ju på det och ingen har förmågan att hålla efter på ett sånt sätt att det är avskräckande. Blå Tågets slagdänga ”Staten Och Kapitalet” där det sjungs om hur staten sitter i samma båt som storkapitalet är därmed besannad.

Telia är ju till 100% ägt av staten och aktiebolagiserat så att vi som medborgare inte har den minsta insyn. Bolaget är en kassako för statskassan så intresset att se till att regler följs lär nog vara svalt. Så låt oss se det för vad det är, statligt ägande är många gånger ett hyckleri i storformat. Men så är begreppet ”fri konkurrens”, sanningen är att den finns men är begränsad därför att folk, företag – både statliga och privata – tjänar på det.

KossorAtt mjölka röstboskapet på pengar har numer blivit en sport både för stat, kommun och det privata. ”Konkurrens” är ordet man slänger sig med för att det hela ska låta tjusigt och bra Foto: ”BIrkholm.3” by User:Erik – Wikimedia

Vi går genast över till exempel två på hur man inskränker konkurrens. Av någon anledning har mineralvatten blivit en lukrativ affär. I nio fall av tio är det ju bara vanligt kranvatten med kolsyra som säljs för dyra pengar. Marginalen, dvs hur mycket man tjänar oftast uttryckt i procent, är oftast svindlande. Utgår man från kostnaden på kranvatten, här hittar du en uppställning på detta från Privata Affärer, finner man att kostnaden varierar från 6,5 öre per liter till 22 öre per liter beroende på var man bor.

Om en fabrikant betalar 10 öre per liter plus kostnad för aluminiumburk, kolsyrning och transport och kan sälja en burk för 3 kronor plus moms, har denna gjort en rätt ansenlig vinst på kuppen. Det är med andra ord extremt lukrativt. Inte undra på då att man vill ha bort all konkurrens för det är det som händer just nu.

Det går till så att man åker runt och kollar sortimentet på framför allt lunchrestauranger. Upptäcker man att dessa har konkurrentens märke, ber man dem ta bort detta om man vill sälja andra drycker ur tillverkarens sortiment. Går man inte med på detta hotas restaurangerna av indragning av den andra populära drycken vilket skulle innebära katastrof för deras försäljning. De har till sist inget val än att ta bort det misshagliga kolsyrade kranvattnet för att ersätta det med tillverkarens egna lika kolsyrade kranvatten.

KranvattenNästa stora slagfält för konkurrens är kolsyrat kranvatten som är extremt lönande. Inte undra på att man tar till otillåtna medel för att lägga under sig marknaden. När ingen gör något åt det är det naturligtvis än mer frestande Foto: Wikimedia

På större restauranger erbjuder man rabatter om dessa tar in hela sortimentet från en tillverkare. Man får bättre inköpspris på ölen, läskedryckerna och kranvattnet som maskerats till något tjusigt det inte är. Det vill säga restaurangen kan också tjäna på att ta in hela sortiment när deras marginal ökar. Det sker dock till priset av att alla konkurrerande märken nu har tagits bort. Därmed har man inskränkt konkurrensen igen.

Hur svarar samhället på det här, det borde ju ligga i deras intresse att upprätthålla det som är lag – i detta fallet konkurrenslagstiftning? Här får man komma ihåg att EU har en gemensam lagstiftning på området. Alla medlemsländerna är tvungna att anpassa sig till denna med ett gemensamt regelverk. Sedan vårat inträde har lagstiftningen skärpts, före inträdet var vår egna lagstiftning minst sagt verkningslös. Hur det borde fungera numer hittar du i en artikel från Lag 24 Se.

Tyvärr får man konstatera, så är trots skärpningen vårt land en avart i sammanhanget. Det beror kanske delvis på reglerna och att dessa har kryphål som går att utnyttja, men det beror främst på att den myndighet – konkurrensverket – som är satta att bevaka reglerna mer än sällan är flera steg efter eller rent av lata. Inkompetensen hos det här verket och andra beror på statens policy i framför allt lönefrågor. Det är där vi måste börja för att se varför staten och det övriga offentliga är så ineffektivt.

NevermindSom man agnar får man napp (?). Vill man inte betala skäliga löner kommer heller inte kompetensen i statlig verksamhet att öka Foto: ”NevermindCoverSpoof” av Pål Nordseth – Wikimedia Commons

Som ni vet var staten från början när den byggdes upp inte en jätteapparat med massor med pengar. Länge var man tvungen att hushålla, men på fyrtiotalets slut och femtiotalets inledning tog Sverige ett kraftigt skutt framåt och statsapparaten började växa i takt med att skatteinkomsterna ökade. Fortfarande än idag för man och förde också då, en lönepolitik som var åtstramande för dem som jobbade i offentlig förvaltning. Man såg till och med till att skapa en statligt arbetsgivarorganisation – Statens Arbetsgivarverk (SAV) – vars uppgift var att hålla statens lönekostnader nere.

Resultatet blev en låglönepolitik vi fortfarande ser t ex inom sjukvården men också i annan förvaltning och i verk. Tjänstemän tjänade länge rätt lite i både statlig och kommunal förvaltning men så hände något. Detta något hette 80-talet och tidens melodi var ”get rich”. Sakta började vissa chefstjänstemäns löner att öka men för många andra stod det still. Den situationen blev en rätt destruktiv affär. För tänk dig att du har utbildning upp över öronen, jobb som är både krävande och ansvarsfyllt men har en lön som är mindre än många inom klassiska knegaryrken.

T ex kunde en skattejurist som ingångslön ha mindre betalt än en sopåkare. Utbildning lönade sig delvis inte längre, i varje fall inte om man valde en karriär inom det offentliga. Det var först en bit in på nittiotalet som lönekarusellen satte igång och då främst bland de högre tjänstemännen och generaldirektörerna. Också i de bolag som hade aktiebolagiserats med det offentliga som ensam ägare satte löneökningarna igång. Men för de flest i offentlig förvaltning var det fortfarande underbetalning som gällde, där är vi delvis än idag. Betalar man inte konkurrenskraftiga löner, lockar man inte heller till sig kompetensen – enkel matematik.

EkvationDen enkla sanningen är att staten inte får ekvationen att gå ihop. Ambitionen är hög men förmågan att generera pengar begränsad, det är därför också dom bryter mot lagen
Foto: Svenska Yle

En snedvriden lönebildning och underbetalda personal är en rätt potent kombination och det ledde snart till nästa steg. Näringslivet som delvis konkurrerar om samma personers tjänster, hade alltid bättre betalt. Nu började den stora flykten från offentlig förvaltning till det privata.

Ett exempel var skattejurister som på 80-90-talet betalades högre löner för att byta sida, anledningen var att man ville utnyttja kryphålen i skattelagstiftningen till sin fördel. Resultatet blev att offentlig förvaltning stod med de minst skickade kvar och de mest lämpade gick till näringslivet. Det blev helt enkelt tvärstopp i flera verksamheter och där står vi nu, dålig kontroll och samtidigt en ökad aktivitet för att minska konkurrensen. Men i borgerlighetens värld är konkurrens sunt, men man gör inget för att understödja den trots att exemplen på konkurrensinskränkningarna är vanligare än vi tror.

Borgerligheten har alltså missat en viktig faktor i det här fallet. Vill man låta trovärdig måste man börja med att återupprätta det som havererat dvs konkurrensen. Det duger inte att tala om det, men inte göra något för att stärka möjligheterna att få till rättvisa villkor. Så länge man inte gör det lär de som tjänar stora pengar på att bryta mot lagar fortsätta med detta, det lönar ju sig. Och så länge man inte börjar med det arbetet är man per definition bara en vanligt hycklare. Det vore också på sin plats om EU ingrep i fallet Sverige då vi och några länder till spelar i gärdsgårdsserien på det här området.

PinocchioPinocchio står staty i Italienska Pescia. Det är kanske dags att resa en kopia av samma staty i Sverige dedicerad till våra politiker av alla partifärger som spelar med i spelet om medborgarnas pengar? Foto: ”Collodi Pinocchio” by Adrian Michael – Wikimedia

Löjesguiden nominerar idag den samlade borgerligheten till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Det är väldigt positivt att kunna konstatera att man månar om en sån sak som konkurrens, det är faktiskt vad Sverige behöver. Men det vore lika positivt och kanske till och med mer så om man backade upp sina stolta paroller med faktiska åtgärder. Så länge man pratar om ett problem som faktiskt är reellt, lär inget ändras. Det är först när man lägger fram en plan på hur man ska komma åt detta som man kan göra något konstruktivt. Till dess är det bara fagra förhoppningar och tomma ord dessvärre.”