De Feministiska Fantasierna

Feminister i Sverige är en särskilt kreativ skara, de lyckas hela tiden skapa nyheter som utmålar kvinnor som de enda offren och de förringar alltid mäns insatser eller lidande. Naturligtvis handlar det om att feministerna vill skaffa sig tolkningsföreträde om vem som är ”lidande” och inte. Den senaste i raden av dessa desinformatörer är Jenny Nordberg i SVD som har lyckats skriva en krönika som utmålar kvinnor som i princip krigets enda offer. Detta trots att all nyhetsrapportering talar om ett minst lika högt offertal hos män. Vad bloggen Ekvalist tycker om den saken kan du läsa här.

Det är väl för att kvinnor lider mer än män som det enbart var män som slaktades i massakern i Srebrenica, artikeln är skriven av SVT. Under andra världskriget som räknas som ett av de blodigaste krigen som över huvud taget någonsin har existerat, dog sammanlagt ca 65.000.000 människor (beräknat). Av dessa var ca 26.000.000 civila (beräknat). Siffrorna finns redovisade på Wikipedia. Observera att länderna som ockuperades i Indokina och länder i Europa som Grekland, Rumänien, Ungern, Tjeckoslovakien osv inte ingår i redovisningen och siffran kan därför vara ännu högre.

KrigMän och åter män är de riktiga offren, ett bortglömt faktum i feministernas värld. Inte för att krig är mer roande för män än det är för kvinnor, utan därför att könsrollerna har sett såna ut i historien Foto: Wikipedia

I en armé vid den här tiden ingick en förkrossande majoritet män. Eftersom merparten av de stupade var soldater får man utgå från att de flesta var män. Undantaget var anfallet mot Sovjetunionen som eftersom det var ett utrotningskrig, ideologiskt krig och ett krig som riktade sig mot ett folk för deras mindervärdighet i motståndarens ögon, i högre grad drabbade civila. Siffrorna talar om att så många som nästan 50% av de stupade där var civila.

Också i Syrien, en lite mer aktuell konflikt, är de flesta offer män. Där har så många som 113.000-120.000 Människor dött bara bland de stridande. Så många som 232.000 har dödats totalt (beräknat) dvs 112-119.000 civila har dödats. I de reguljära förband som är inblandade i striderna är det bara de fria kurdiska styrkorna som har kvinnliga soldater så återigen är en förkrossande majoritet män av dessa döda. Bland de civila kan man med förskräckelse notera att 11.000 är barn. Länk till Wikipedia för uppgifter samt artikel i Aftonbladet om barnens situation. Mer om statistik kring krig har bloggen Genusnytt tagit upp.

Shirtless male drummer & dress-wearing fFramtidens svenska försvar enligt våra feministiska experter. Fi vill ju t ex ha ett feministiskt försvar, här är det! Foto: Pinterest

Trots dessa siffror heter det igen och igen att det är kvinnor och åter kvinnor som är offer. De utsätts för svält så de blir kortare. Mer om den fantastiska teorin här. De riktiga vetenskapsmännen, vilket vare sig feminister eller deras vapendragare genusvetare är, gick till motattack och kallade teorin för vad den var – ”trams”. Här hittar du länken till en artikel om det. Båda länkarna går till SVT.

Problemet är att feminister som Jenny Nordberg eller andra lika mindre begåvade skribenter, nöjer sig med att påstå något. Bevisa det är ett manligt och patriarkalt påhitt. När denna hjärntrust påstår så är det ju sant, så säger våra Postmoderna Teorier, länken går till Ralf Wadenströms artikel i ämnet. Tyvärr underlättar inte en så lättvindig inställning till sanning och lögn till att komma närmre en konstruktiv bild i något avseende. Tvärtom slår de uppenbara felaktigheterna bakut och agerar björntjänst åt de dumheter som ideologier som feminism står för.

SantIdag är det lätt att göra påståenden men få eller inga bryr sig om att bevisa sin ”sanningar”. En bekväm inställning när feministiska ”sanningar” ska etableras
Foto: Youtube

Jag ska inte vara så förmäten att jag påstår att enbart män kommer till skada i krig, sanningen är ju att det är MÄNNISKOR som är förlorarna. Där spelar inte sådana trivialiteter som vad du har för kön någon som helst roll i sammanhanget. ALLAS lidande är lidanden och det är oacceptabelt vilket som. Så enkelt borde det vara, men med dagens agenda har allt blivit så mycket mer komplicerat. Här kommer en artikel om ett människoöde i Syrienkrigets skugga från SVT.

Feminism gör anspråk på att få utmåla sin målgrupp som mer lidande än andra, vänsterextremister gör gällande att hotet kommer från högerkrafter när det i själva verket kommer från dem själva osv. Allt har istället för en enkel sanning blivit en mycket komplicerad dragkamp där ”sanningen” som vanligt är första offret. Här en artikel från Expressen om Julian Assanges syn på den saken. Där finns också en video-intervju med honom.

LidandeAlla vill utmåla sig som mer lidande än alla andra, det gäller att rätta till offerkoftan i feminismens namn Foto: Aftonbladet

”Propaganda” kallades det till för några år sedan, idag kallas det i den av feminismen infekterade medievärlden för ”sanningen”. Säkert tror också Jenny Nordberg på sina sanningar och jag förnekar inte dessa men jag ifrågasätter proportionerna. Jenny Nordberg vill utmåla det som om att kvinnor är de enda offren, icke så. Som jag har visat ovan är en rad krigs verkliga förlorare männen. I vissa fall är kvinnor överrepresenterade. Ett sådant är den nya formen av krigföring som har utvecklats sedan ca 20 år nämligen massvåldtäkter som ett sätt att slå sönder familjerelationer, sociala strukturer och kvinnors ställning i samhället efter fullbordat faktum. Rapport om detta från Amnesty hittar du här.

AgentFörr i tiden betecknades det ”propaganda”, numer heter den ”sanningen” Foto: Pixshark

Den bollen fumlar dock Jenny bort. Det här är ett faktum som det skrivits spaltmetrar om, artikel från Amnesty här. Ändå nämns det knappt i hennes artikel. Också Förenta Nationerna har uppmärksammat denna trend, men missar också de målet. De listar snarare problemen än att försöka hitta lösningar. Artikeln föreslår att de fredsbevarande trupperna ska prioritera denna typ av brott som för övrigt strider mot Geneve-konventionen och att just denna konvention ska tillämpas hårdare.

Fast det är just det som är problemet. FN är idag en rätt sargad och sorglig organisation. Försvagad av för det första säkerhetsrådets ständiga medlemmars veton i olika frågor. USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike är idag djupt oense i de flesta frågor och tävlar snarare i att motarbeta och blockera varandra än att komma med konstruktiva lösningar. Några konflikter där detta är mer aktuellt än någonsin är återigen Syrienfrågan som du kan läsa om här i SVT.

KrossadIdag är FN en rätt krossad och marginaliserad organisation, mycket därför att medlemsländerna i säkerhetsrådet har andra intressen än att samarbeta. Rätt dystert för världens kvinnor som inte längre har samma skydd mot sexualiserat våld Foto: Bilsport

Ett annat problem för FN är att när de väl kommer så långt som att rösta igenom ett mandat för ingripande i en konflikt, är trupp som skickas dit omotiverad, dåligt utrustad och dåligt samordnad. De är inte alltför sällan bakbundna av den egna organisationen som inte vill stöta sig med regimer i olika länder. Det inkluderar de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet som återigen har egna intressen att bevaka framför folkens i länderna som drabbas. De vill därför att insatserna ska bli så lamslagna som möjligt för att främja sin egna agenda i länderna. Så var det t ex i Rwanda 1994, artikel från Wikipedia, där länderna i säkerhetsrådet till en början var mer eller mindre ointresserade av att ingripa.

Till sist har FN ett tredje och mycket allvarligt problem som ställer till med mer skada än de saker Jenny Nordberg nämner i sin artikel. Ban Ki Moon är FN:s nuvarande ledare, han är en av de svagaste organisationen har haft under sin historia. Nu är läget värre än på länge i världen men han har extremt svårt att ta sin roll på allvar och se till att få resultat. Mer om kritiken i Sydsvenskan. Detta får naturligtvis konsekvenser som att de stridande och förtryckande parterna får än mer utrymme till det de är bäst på, att strida och förtrycka.

Lady Dahmer MänAllt förtryck och hat kommer ju alltid från ett håll – patriarkatet – eller gör det verkligen det?????? Foto: WTF Toklandet

Hans svaghet har med andra ord spätt på kriser men också sett till att straff för begångna brott drabbar en men inte den andre. Snygg ledare som sagt. FN har undersökt också Hamas krigsbrott samt Israels, på tiden om du frågar mig. Artikel från Sveriges Radio här. I andra sammanhang kan det dock låta annorlunda från både Ban Ki Moon och andra chefer. Atikel om de ”andra” uttalandena hittar du i Omni.

Vad Ban Ki Moon och många andra glömmer, är att i deras skor är det extremt viktigt att vara neutral och objektiv. Ett faktum som skulle kunna tolkas av Hamas att de inte bara har fria händer utan också kan fortsätta sitt mardrömsstyre som bl a drabbar kvinnor. Om Hamas moralförtryck mot kvinnor kan du läsa om på SVT i en artikel signerad Benjamin Katzeff. Återigen en ledtråd som Jenny glömmer, de börja ansamlas till en mindre hög nu. Hennes artikel blir därför extremt dåligt underbyggd, uselt argumenterad och framför allt väldigt enögd. Det är väl så det blir när den ”jämställda” ideologin feminism ska visas upp för världen under den falska flagg den seglar under.

Objektiv”Objektiv” är lite mer än fotoutrustning. Kanske ytterligare ett ord journalister och feminister har missuppfattat sedan det har visat sig att de tror ”jämställdhet” betyder jämställdhet i feminismens värld Foto: Searchpp

Resultatet av den ökande konfliktyta som blir resultatet av alla skriverier är inget Jenny talar högt om. Här ett reportage om jämställdheten i näringslivet som jag inte på något sätt försvarar, numer har en svart lista. Mer om detta från Rapport 2/3. Klart hon inte vill ta i konsekvenserna då feminism idag är en karriärväg för journalister. Genom att visa att man har den ”rätta” åsikten, blir man tagen till nåder.

Att feminism alltmer radikaliseras innebär också att den blir alltmer verklighetsfrånvänd, något flera skribenter har visat på sistone. Här Lars Lindströms krönika om den så kallade mansrörelsen som våldtar barn osv, den är fortfarande svårslagen i sin helt sjuka text. Lite mer härligt feministiska dumheter hittar du som vanligt på WTF Toklandet där du hittar följande artikel men också länkar till än fler via följande inlägg. Man får väl vara glad för det lilla, så mycket under bältet som Lars Lindströms krönika kunde inte Jenny sänka sig. Hon har dessutom skrivit följande text som helt riktigt erkänner att en del av kvinnoförtrycket kan innefatta kvinnor, det är intressant.

Gubbslem

Svensk feminism radikaliseras och blir mer och mer verklighetsfrånvänd, här ett exempel på lite gubbslem. Företrädesvis återfinns detta i förgrunden och kanske också i ett fall bakom banderollen Foto: Aftonbladet

Löjesguiden vill med följande artikel nominera tidningen SVD till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni fattar inte att ni håller på att gå samma väg som DN en gång gjorde med exakt samma misstag som grundlade dumheten. Där började ju förfallet på kulturdelen, likadant här. Det fortsatte med en medveten anställningspolitik där den ena skribenten efter den andra med en feministisk agenda anställdes, samma här. Katarina Wennstam (liten godbit från hennes register här), Jenny Nordberg m fl är och förblir vulgärfeminister. Det är kanske dags att öppna ögonen SVD.”