Det dunkelt skrivna är det dunkelt tänkta

En tidnings uppgift är i sina delar att föra den politiska och demokratiska debatten framåt genom att skapa en plattform som gör en sådan möjlig. DN är precis som andra tidningar alltså en plattform för det demokratiska samtalet. Man kan dock diskutera om inte just denna tidning också har sysslat med politiska diktat. Dessa har gått ut på att tillskriva grupper som män egenskaper som inte finns för att bevisa en poäng.

I den debatt som har utbrutit efter händelserna på Östermalmstorgs tunnelbanestation har många röster varit förvånansvärt kritiska. Den första kom i Nyheter 24 av alla tidningar, unvisit-länk här. Den andra artikeln är signerad Ola Andersson och publicerades i unvisit DN. Båda är skrivna ur ett vänsterperspektiv. Den ena är rätt förbannad på de som gjorde bort sig och den andra mer resonerande kring dumheterna (Ola Andersson).

LångfingretDet finns all anledning att vara förbannad för de händelser som utspelades på Östermalms tunnelbanestation förra veckan. Förutom delar av vänstern själva är majoriteten med rätta upprörda Foto: Motley News

Där Nicole Rydén trots sin ilska talar klarspråk på ett rättframt sätt, är däremot Ola Andersson inlindad och kryptisk som för att inte kritisera alltför mycket. Han konstaterar visserligen helt riktigt att ”det var inte särskilt smart”, men är samtidigt ovanligt inkorrekt vad gäller fakta. Ola skriver t ex så här:

”Med sin reklamkampanj på tunnelbane­stationen Östermalm i Stockholm, som pekar ut tiggande romer som ett av Sveriges stora problem, har Sverige­demokraterna återigen på ett skickligt sätt satt sin identitets­politiska agenda på dagordningen.”

Fast det var ju just det som var den springande punkten, de pekade INTE ut romer i sin kampanj. Justitiekanslern (jk) beslöt ju att lägga ner åtal för tryckfrihetsbrott eftersom brottet ”hets mot folkgrupp” inte hade begåtts i kampanjen. ”Tiggare” är nämligen inte en folkgrupp, därför inget åtal. Just därför är också påståendet felaktigt.

Artikeln skrevs visserligen innan det utlåtandet kom, men det borde kunnat gå med lite färdigheter i juridik att lista ut att ”tiggare” inte är en folkgrupp och vad resultatet av anmälan skulle bli. Slutsatsen att ärendet inte bryter mot lagen om hets mot folkgrupp borde därför varit självklar. Länk med motivering till beslutet här från Dagens Juridik. Men Ola fortsätter enträget:

”Om SD-kampanjen bryter mot yttrandefriheten genom att utgöra hets mot folkgrupp utreds just nu av JK, men det verkar osannolikt. Det är knappast heller det viktiga i sammanhanget. Den viktiga frågan är varför SL inte följt sina egna regler. Att SD:s budskap vänder sig mot en folkgrupp, nämligen romska tiggare, är uppenbart. Att det uppfattas som stötande råder det inget tvivel om.”

Här blandar han ihop korten rätt ordentligt. ”Tiggare” kan vara socialt utslagna, EU-migranter, människor utan uppehålls- eller arbetstillstånd, det kunde faktiskt till och med vara en vanlig Svensson som inte längre har råd i Stefan Löfvens och mp:s mardrömssamhälle. Att därför per automatik utgå från att SD med ”tiggare” menar romer är inte riktigt.

Preciserar man det och säger att de menar romska tiggare från Rumänien är jag benägen att hålla med. Här försöker alltså Ola med en semantiska klurighet. Han vill få det som inte var hets mot folkgrupp till att bli det genom att definiera vad någon menar när de inte menar det som Ola menar.

PusselBilden som artikeln lämnar efter sig är fragmentarisk och förbryllande. Vad menar Ola med sina ambivalenta formuleringar? Foto: Free Vector

För genom att få det till att bli hets mot folkgrupp skulle ju SL tvingas att följa de regler han nu menar att de inte följde när sd fick tillstånd till affisch-kampanjen. Drar man den tråden ett steg till är ju det Ola i slutänden siktar in sig på en begränsning för och förhands-granskning av kommande sd-kampanjer med hänvisning till att det skulle kunna uppfattas som ”stötande”.

Det skulle alltså i sämsta fall kunna leda till att SL skulle sitta som en åsiktspolis och godkänna viss politisk reklam, men inte annan. Dags att bombardera SL om krav på förbud för de andra partiernas reklam. F! skulle ju kunna ligga risigt till med budskapet om mansskatt för det är ju hets mot folkgrupp för att inte tala om kränkande särbehandling i budskapet.

Ett sista påstående kommer från Ola som är lika befängt som de övriga i baseball-vänsterns retorik. Citatet lyder:

”Istället gick det förmodligen precis så som Sverigedemokraterna hade hoppats. Det genomslag som kampanjen fick går knappast att köpa för pengar. Ännu en gång kom SD undan med att hetsa mot vissa medborgare och samtidigt lyckas med att själva framstå som offer.

För att förhindra att det upprepas måste vi känna till och försvara grundläggande demokratiska principer. Vill vi hindra Sverigedemokraterna från att beröva de fattigaste och mest utstötta deras medborgerliga rättigheter är det nödvändigt.”

 Återigen blir det som skickligt undveks i kampanjen dvs hetsen mot en folkgrupp ändå hets mot en folkgrupp. Denna grupp som han avser dvs romer, är i vissa delar medborgare i det här landet. De ska precis som alla andra medborgare kunna åtnjuta de rättigheter vi har som boende i landet. Andra är däremot medborgare i t ex Rumänien så återigen blandar han ihop fakta med önsketänkande som har blivit så vanligt i debatten.

Nästa lilla mysterium, vad menar Ola med ”försvara grundläggande demokratiska principer”? Menar han att alla har rätt att uttala sig och föra en debatt så är jag med på mattan, men han kanske också menar att man ska sålla i budskapen med motiveringen ”stötande” och sen peka på SL:s värdegrund. Är detta den rätta tolkningen är hans budskap avskyvärt.

SpyaVilken bild vill artikeln förmedla? Den där man ler lite nervöst eller den där man spyr av ren vämjelse? Foto: Youtube

Han talar vidare här om ”medborgerliga rättigheter”, men som sagt de är inte medborgare i Sverige alltså har de inte svenska rättigheter. Om han med formuleringen vill få oss att tro att de som inte är medborgare här, ska ha svenska rättigheter är vi åter ute på tunn is.

Det finns nämligen de som vill att EU-migranter ska ha rätt till svenska försörjningsbidrag, rätt till boende och rätt till övriga bidrag. Här pågår fortfarande en utredning från berörda myndigheter som ännu inte vet om också romer från Rumänien ska omfattas av försörjningsbidrag eller inte. EU-domstolen i Luxemburg har dock gett medlemsländerna rätten att vägra om de kan bevisa att personen/personerna inte har för avsikt att söka jobb. Mer om domen på Europaportalen.

Skulle Sverige komma att gå en annan väg är svenska skattebetalare än mer förpassade till ett liv som röst- och betalningsboskap. Vi jobbar, betalar vår skatt men skulle i så fall få allt mindre för pengarna då dessa i allt högre grad går till det som inte har folkligt stöd. Det tränger helt enkelt ut det som pengarna borde gå till dvs bidrag till dem som är medborgare i landet och som är behov av dessa.

KossorSvensken förvandlas allt mer till en kassako och ett röstboskap som betalar allt mer i skatt, men får allt mindre för pengarna. När ska också svensk vänster upptäcka att det inte går att understödja hela världen utom den egna befolkningen? Foto: Wikimedia

Om Ola med ”medborgerliga rättigheter” menar de som EU-medborgare har de fortfarande inte tillstånd att stanna längre än 3 månader i landet. De vistas ju här på turistvisum, ”tiggeri” är ju nämligen inte arbete så arbetstillstånd är det inte frågan om. Alla EU-medborgare kan vistas i ett annat medlemsland upp till 3 månader utan tillstånd, det enda som krävs är giltig identitetshandling eller pass.

Vill man vistas längre i ett annat land ställs andra krav. Man bör vistas där för att driva företag eller jobba, man bör ha tillräckligt med pengar för att kunna betala för sjukvård och andra sociala förmåner man inte automatiskt kan ta del av som icke-medborgare. Man kan också få stanna för studier eller yrkesutbildningar. Mer om EU:s regelverk hittar du här från representationen i Finland.

Sverige har i på det sociala området redan idag en lite speciell lagstiftning signerad mp och alliansen med stöd av v. Den bygger på att så kallade papperslösa har rätt till sjuk- och tandvård samt att sätta barnen i svensk skola. Detta utan att betala en spänn i skatt men med kraftigt subventionerad priser. Allt betalt av de få som fortfarande arbetar som en gåva där de själva får betala fullt pris eller än värre blir utan hjälp. Den nuvarande regeringen för förstås samma politik eftersom mp ingår i den.

SocialdemokraternaSocialdemokraterna som var så kritiska mot alliansen anammade samma politik som de sist nämnda hade kommit överens om med mp. Allt för att göra mp på gott humör. En liten fråga till dem, är svenska skattebetalare är på lika gott humör som mp?
Foto: Socialdemokraterna

De får alltså redan mer ”medborgerliga rättigheter” än de har rätt till på det sociala området. Mer om lagen från 2013, som mp gjorde upp om med alliansen i den dåvarande regeringen, hittar du i länken här under. Mer om vår felprogrammerade regering och deras galna politik hittar du på Fnordspotting.

Klicka för att komma åt Ett-%C3%A5r-med-ut%C3%B6kad-r%C3%A4tt-till-v%C3%A5rd-f%C3%B6r-pappersl%C3%B6sa.pdf

Sanningen är alltså att Olas påstående om ”medborgerliga rättigheter” är en smula missvisande, de har vissa rättigheter men begränsade sådana och bara för en viss tid. Dessa har också långtgående rättigheter till sjukvård och skola. De kan också enligt domstolsutslag i EU förvägras de rättigheter han eventuellt talar om då man har rätt att söka jobb i annat land, men inte att resa dit enbart för att tigga eller leva på bidrag.

Slutsatsen är också att Ola Andersson har presterat en artikel full av otydligheter där man får famla sig fram mellan vad han kanske menar och det han uttrycker. Det går att tolka in lite som man själv vill och inte vill. Det skulle kunna vara ett inlägg om inskränkandet av demokratiska rättigheter för vissa men inte andra, det skulle kunna betyda att han säger att utländska medborgare har samma rättigheter som svenska. Det kan också vara inget av de påståendena.

Det blir som att slåss mot en hydra där argument och retorik går att tolka lite som man själv vill. Det enda som är tydligt är att han säger att tilltaget på Östermalms tunnelbane-station ”inte var särskilt smart”. Det var det inte heller, för än en gång visade vänster-aktivister att sd:s bästa valarbetare är just dom själva. Det är trots detta inte mycket smartare att debattera med så många ambiguiteter som i debattartikeln.

Hydra SilverArtikeln är som en hydra, där ett huvud huggs av växer bara fler fram Foto: Wikipedia

Den är full av dubbel- och trippeltydligheter. Den skulle till och med kunna tolkas som om det nu vore dags att censurera politiska budskap i kollektivtrafiken, men bara viss sådan med hänvisning till SL:s värdegrund. En grund som är baserad på lagen om hets mot folkgrupp som nu skulle tolkas mer strängt och bokstavligt än som gjordes i jk:s utlåtande.

Dags med andra ord att spotta ur bomullen ur munnen och tala om vad som menas här egentligen. Demokratiska värden är redan ifrågasatta i tillräckligt hög grad. Särskilt från vänster tyvärr, men också från högerkrafter. Vi behöver inte mer av den varan. Det behövs inte heller fler förslag som skulle kunna leda till ett land som får Orwells skräckvisioner att framstå som en längre semester i Karibien. Står han för den nästan antidemokratiska linjen, eller den mer demokratiska? Frågorna är många men svaren få.

Land of ConfusionGruppen Genesis gav ut singeln ”Land of Confusion”, frågan är om de inte avsåg Sverige med texten. Ett mer förvirrande land där begrepp som ”demokrati” har fått en ny innebörd Foto: Wikipedia

Ola Andersson är en solklar kandidat till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Det är visserligen berömvärt att du tar avstånd från de händelser som har präglat så mycket av den senaste veckans nyhetsagenda. Det är dock en viss förvirring som infinner sig efter artikeln. Är det ytterligare ett inlägg som för att påstå att ”demokrati” innefattar ”rätten” att få slippa viss typ av budskap? Är det en artikel som vill bereda marken och ge utländska medborgare än större rättigheter som hittills varit de som betalar dvs skattebetalarna förunnat?

Diskussionens vågor lär gå höga men som sagt, vad menas? Artikelns dubbelbottnade natur gör dig till en lämplig kandidat. Den skulle kunna tolkas med vissa nickande instämmanden eller få mig att springa skrikande av skräck därifrån. Det dunkelt skrivna är helt enkelt det dunkelt tänkta.”

Politikens s och m

Socialdemokraterna och moderaterna har haft samtal. Det är så det brukar heta när regeringen vare sig har en egen politik eller stöd för den. Man måste helt enkelt söka stöd från det som tills för lite sedan ansågs vara den store satan. Moderaterna som också dom är ett parti i djup kris och som desperat söker en ny identitet utan att lyckas så vidare bra, är mer än välvilliga till att få vara med och bestämma för en liten stund.

MaskVill man spela politisk teater bör man använda en autentisk mask. Både s och m saknar dock både trovärdighet i realpolitiken och är rätt dåliga b-skådisar båda två Foto: Wikimedia

Det är helt enkelt en ny variant på den gamla talesättet ”den blinde leder den blinde”. Ingen av partierna har just nu ens ett existensberättigande, ändå ska de bestämma. I detta faktum ligger den svenska politiska förbannelsen. Makt tycks ju vara roligt enligt både s och m. Att fylla den med ett innehåll och ta ansvar för de egna misslyckandena tycks dock mer fjärran.

Den här gången har man diskuterat lagen om hets mot folkgrupp som har stora luckor. Det man vill är att lagen ska inkludera transpersoner vilket ju är bra. Mer om det går att läsa om i SVD.  Jag måste trots detta samtidigt bli lite raljerande. Det är naturligtvis viktigt, inte tu tal om annat, att skydda minoriteter och utsatta personer i vårt land. Tittar man på hur många personer som är transpersoner är det dock en mycket liten grupp vi talar om. Det kan röra sig om något mindre än en procent av befolkningen, fortfarande dock inte oviktiga. Mer om Pride och provokationen med Pride Järva kan man läsa om på Fnordspotting.

Billie HolidayDen gudabenådade sångerskan Billie Holiday sjöng in världens vackraste låt ”Strange Fruit” som handlar om det rena hatet Söderns USA. När nu s och m tillsammans med godhetskören försöker göra samma sak skorrar det betydligt mer falskt Foto: Wikimedia

Det som retar upp mig är dock följande. När vi pratar vissa grupper är lagstiftningen hur viktig som helst, när vi däremot talar om andra är den inte längre så central. Låt oss ta ett exempel, hur många har åtalats för hets mot folkgrupp när det gäller judar i landet? Svaret är ingen! Risken att bli kallad för rasist är ju för stor eftersom hatet kommer från andra invandrare, jag vill inte peka finger men vi vet alla vilka det är. Därför låter man helt enkelt hellre saker och ting bero, lagen är verkningslös trots att den borde ha använts många gånger om. Hatet mot judarna i landet kan man läsa om i Aftonbladet (unvisit).

Fortsättningsvis förstår jag inte heller begreppet ”folkgrupp”. I den inkonsekvens som råder är ”bögar”, ”araber”, ”jugoslaver”, ”flator” alla folkgrupper, men ”vita män” är det inte. Signaturen Dolf också känd som Anders Eriksson gjorde förra året en anmälan för hets mot folkgrupp mot Åsa Romson. Mer om anmälan kan man läsa om på bloggen Genusdebatten. Anledningen var hennes tal förra sommaren i Almedalen – Visby som kan ses här under.

Sedan dess har dock trenden varit tydlig, det har blivit allt vanligare att angripa denna grupp. Här är första exemplet ur Aftonbladet (unvisit), andra exemplet är från bloggen Fanny Almén (unvisit), tredje från SVT (unvisit) skriven av Grön Ungdoms Magda Rasmusson.

JK:s svar på anmälan kom en tid senare. Det innebar att ”vita män” inte räknades som folkgrupp, faktiskt var hela gruppen ”vita” nu rättslösa eftersom lagen enligt Göran Lambertz inte omfattade dessa. Ett mycket märkligt resonemang då utlåtandet tydligt särmarkerar vissa grupper, men omfattar andra. Som tidigare nämnts är också efterlevnaden av lagen från myndigheter god för vissa grupper, men inte lika god för andra.

Därmed måste man fråga sig vad man ska med en lag till som gäller för vissa, men inte för andra. Är inte en sån lag diskriminerande i sig? Ungefär samma resonemang för följande inlägg på Genusdebatten som är ett svar på Magda Rasmussons halsbrytande resonemang.

Break DanceMagda Rasmussons piruetter blev så minnesvärda att man måste återvända till magplasket när hon menade att vita män borde utvisas istället för invandrare. Foto: Wikimedia

En lag som delar in folkgrupper i berörda och oberörbara är inte bara vansinnig, den är dessutom kontraproduktiv. Den ilska som väcks av att bli bespottad samtidigt som andra väldigt mycket mindre folkgrupper skyddas, kan faktiskt slå över och leda till något mycket värre än vad den redan dåliga situationen ger på handen.

När vi dessutom de facto faktiskt har en polis i det här landet som inte bryr sig om vissa brott mot just denna lag för vissa grupper är det inte längre en lag som har ett existensberättigande. När samtidigt andra utreds minutiöst är de inget annat än partisk och samtidigt urholkar de hela denna lagstiftning än mer med sådana handlingar. Uppdrag Gransknings skakande reportage från förra året där man bland annat kan se en lokal polis stå och förringa brotten och till och med förneka att hatet finns hittar du här under.

Om lagen om hets mot folkgrupp ska vara kvar, vilket är tveksamt i dess nuvarande utformning, måste den omfatta ALLA. Socialdemokrater och moderater må vara helt ute och cykla på tunn våris, men man är i varje fall konsekventa i sin totala galenskap. Nu har man identifierat en grupp – transsexuella – som visserligen måste omfattas av lagen – jag håller med – men som är så oändligt mycket mindre än flera andra grupper som dessutom lider så mycket mer.

Det hela är som vanligt bara plakatpolitik. Jag är ledsen alla transsexuella – den här kritiken är inte riktat mot er, men mot två partier som är besatta av att vara så verklighetsfrånvända man någonsin kan. När dessa två dessutom är det största och näst största partierna i landet, då blir jag rent av mörkrädd. Lagen har blivit som en slags markör för godhet men den har i själva verket så stora baksidor som inte tål dagens ljus, att den borde arbetas om eller skrotas. Det är sanningen, inte det s eller m dividerar om.

Bruce DickinsonBruce Dickinson – frontfigur i Iron Maiden – sjöng den mäktiga ”Fear of the dark” som är gruppens signaturlåt. Det är tyvärr inte utan att man blir lika mörkrädd som gruppen när man ser att det som idag räknas för de stora är plakatpolitik där grupp spelas ut mot grupp Foto: Wikimedia

Löjesguiden nominerar idag landets två största partier till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Där ingen politik eller vision finns, ersätts dessa snabbt av politikens egen ”Quick fix” plakatpolitiken. Det är där ni just nu simmar omkring i er ankdamm. I det vakuum som uppstår, hjälper ni dem som ni säger er vilja motverka nämligen SD, inte ett alltför seriöst och genomtänkt arbete kanske. Den nya frågan präglas av samma anda. Plakatpolitik istället för att göra något åt de egentliga problemet. Det blir därmed alltmer tydligt att ni båda håller på att implodera eller rent av drabbas av sotdöden.”