Den Manliga Misandrin

Det finns människor som aldrig drar sig för att gå alldeles för långt. Lars Lindström på Expressen är en av dessa. Vad Lars motiv är vet jag inte, men i sin senaste krönika i Expressen är det just det han gör – går för långt alltså. Det kan vara bättre jobb, det kan vara någon han har ett speciellt öga till och vill ställa sig in för. Det kan till och med vara att han tvingas att vara samarbetsvillig i den medieatmosfär som råder och som blir allt trängre. Kom ihåg att en avvikande åsikt snart kan straffas med utanförskap och arbetslöshet. Skriv som storpotäten vill att du ska skriva och din lycka är gjord, skriv nedsättande och du är anhängare av Breivik.

Gary Busey”WTF are they talking about?” Ja, den reaktionen är nog vanlig på artikeln skriven av Lars Lindström Foto: Express

Låt oss för en stund granska Lars så kallade argument. Han menar att så vitt han kan förstå är feminism ideologin som strävar efter att jämställa kvinnor och män, att göra kvinnor jämställda män men också män jämställda kvinnor. Helt fel Lars, det är precis tvärtom. Feminism strävar efter att ge kvinnor fördelar framför män, den sträva också i sina delar efter att göra män underordnade.

Lars kanske missade kollegan Lotta Grönings artikel i samma tidning där hon menar att det är bra att de kvinnliga studerande i högre universitetsutbildning 2011 steg från 60 till 62%. Hon påstår alltså att ett missförhållande är rättvist och Lars Lindström kallar den ideologi som ligger bakom ”jämställd”. Lars Lindström måste lägligt ha sovit när följande artikel av Aase Berg publicerades i DN. En mer av misandri stinkande anklagelseakt kan man knappast hitta.

Magda RasmussonFeminismen är inte alltid vad Lars Lindström vill framställa den som. Magda Rasmusson (Mp) tyckte t ex 2013 att man hellre kunde utvisa män än invandrare. Tur då att hon är så usel på språk att hon nära nog blir löjeväckande Foto: WTF Toklandet

Inte heller såg Lars Lindström hur man i samma fråga – alltså pojkars lägre utbildningsgrad och sjunkande skolresultat – till och med kopplade in så kallade vetenskapsmän som egentligen var förtäckta ideologer för att förklara för röstboskapet. De så kallade Genusvetarna, jag skulle kalla dem mycket men inte ”vetare”, skulle skänka legitimitet åt rökridåerna som puffades ut. Där hette det att de sjunkande skolresultaten hade med en ”antipluggkultur” att göra. Artikel från Nationella Sekretariatet För Genusforskning hittar du här. Det hela är så fantastiskt att man tar sig för pannan och har dessutom motbevisats. Lysenkoismen a la Sverige är här, Lars han fortsätter att sova sin törnrosasömn där allt istället skylls på männen.

Kanske missad också Lars i vimlet ännu en av dessa små korn som ibland blottläggs. Ett där hatet och missunnsamheten får fritt utlopp och där manshat försvaras därför att det är rätt. Det är naturligtvis Lady Dahmers blogg jag syftar på och den är skrämmande. Det tycks Lars ta med ro, feminismen är ju så god. Kanske missade han blogginlägget nedan som för övrigt bara är ett ur högen där olika personer som kallar sig feminister visar något helt annat än den bild Lars vill ge. Sorry Lars men ditt resonemang är så långt extremt ihåligt.

Tweet Jenny BlomqvistFotot som är taget från Twitter talar sitt språk, ett för övrigt helt annorlunda än den beskrivning Lars ger.

I nästa ansats passar han på att ge KD en känga. ”Den som är av den åsikten att kvinnan skapades av mannens revben eller formades av mannens blindtarm har svårt att acceptera att man och kvinna ska äga samma rättigheter.” Också det här resonemanget är minst sagt problematiskt trots att jag märk, inte sympatiserar med KD. Det är fel därför att de flesta idag tolkar inte bibeln bokstavligt om de ens tror på den. En liten skara gör det, de brukar vanligtvis kallas ”fundamentalister”. De flesta kristna idag är nog trots allt idag helt inne på att bibeln snarare ska tolkas bildligt men inte bokstavligen.

Just denna mening är dock dubbelt falsk. Det finns inget lika med tecken mellan att tro på en sak och att tycka att ”….har svårt att acceptera att man och kvinna ska äga samma rättigheter.” En åsikt är inte alltid knuten till en annan, en tanke följs inte per automatik av en ny och gör den det är den oftast inte förutbestämd. Det är en tillskrivning som bara Lars kan stå för, få andra gör det nämligen.

StraffDet har blivit dags att utmäta det Lindströmska straffet för att bloggare runt om i landet har en annan åsikt än hans och etablissemangets Foto: Wikipedia

Trots sina logiska luckor kämpar Lars tappert vidare på sitt korståg. ”En del säger att feminism inte är samma sak som jämställdhet. De är antifeminister, ändå för jämställdhet, men liksom på naturlig väg.”. Det där är troligen en slags invävd kritik av bland annat min och många liknande bloggar som straff för att vi vågar ifrågasätta den nya religionen bland landets makthavare. En religion som dessutom har förvrängt sinnena på fler än Lars Lindström.

Så här ligger det till Lars. Vi är inte emot jämställdhet, tvärtom är vi för den. Men det vi inte gillar är diktaten, hoten, påhoppen, de förtäckta motiven där ni säger att ni är för jämställdhet men hela tiden argumenterar för något som skulle leda till allt annat än det ni säger. Allt det går att sammanfatta i ett enda ord – ”hyckleri”. Det är precis det feminister är och det är det som Lars Lindström också är. För vem kan undgå den storm av dumhet som detta inlägg endast har skrapat ytan på? Har Lars inte läst alla dessa bloggar med det ena hatfulla budskapet efter det andra? Har han missat hela den tillvaro vi andra kallar för ”verklighet”? Om han har det, låt mig ge en bonus från Metro.

Sveriges KvinnolobbyLars kanske skulle närstudera Sveriges kvinnolobbys kampanj från förrförra året då trevliga budskap som detta dök upp. Foto: Susanna Varis

Lars Lindström har sin vana trogen lyckats med att visa sig vara en riktigt lydig liten journalist. När feministerna i maktställning frågar ”kan ni hoppa?” så frågar ju alltid journalister ”hur högt?”. Här finns ingen kritisk granskning av den feminism som i stort sett vill utrota män med hjälp av utsållning av pojkfoster, tror du mig inte Lars så ska du läsa denna artikel återigen från den så ”objektiva” tidningen Metro. Feminazis någon? Ja, inte kommer den reflektionen från Lars Lindström inte.

Och det är där vi står idag. En journalistkår som vägrar göra sitt jobb, en yrkeskår som vare sig vill eller kan se verkligheten, enskilda journalister som ägnar sig åt rena falsarierna för att gagna sin egna karriär.

Fet KattDen enkla sanningen är att journalister får godhetspoäng och bättre jobb för den här typen av artiklar men som vi alla vet jobbar feta katter inte hårt för brödfödan Foto: Wikimedia

Löjesguiden nominerar idag Lars Lindström till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Nästan slentrianmässigt nominerar jag – Freakshow Fredrik  – återigen Lars Lindström till priset, för övrigt lika slentrianmässigt som samma person ägnar sig åt misandri. Det hela hade kanske varit ursäktbart om det fanns någon bäring i det som skrevs, nu blir det bara plumpt, dumt och fullspäckat med faktafel. Den här typen av artiklar bör alltid numer läsas med spegel. För det som är finns inte med i artiklarna och det som inte finns är snarare framhävt. Det är det bestående arvet efter Lars Lindström.”

Medial Misandri

Smaka på ordet – misandri – ett ord som officiellt inte ens finns i SAOL. Det betyder ”manshat” och är fullt befogat att tala om och använda i vår tid. Denna blogg lanserar därför härmed detta ord som ska in i debatten även om jag på intet sätt är först ut att använda det.
Ordet borde användas som epitet på alla de feminister som ger uttryck för sina i mina ögon helt skruvade åsikter. Här råder tyvärr ingen skillnad på om debattören är man eller kvinna, de av misandri befläckade tankarna står som en urindoft från allehanda mediala pissoarer. De senaste debattinläggen vittnar om samma unkna manssyn, och detta utfört av män! Ordet ”könsförrädare” ligger inte långt borta.

FörrädareHar vi nått den nedersta kretsen nu?

Inte sällan är dessa ”godhetens fanbärare” journalister. Den senaste i raden av hattifnattar är Lars Lindström. I sin krönika i tidningen Expressen hittar han nya sätt att visa att foliehatten är på. Redan i rubriken sätter han ett svårslaget rekord, ”Jag är inte rädd för feminismen – Jag är skräckslagen för mansrörelsen”. Vilken mansrörelse Lars? Var hittar du den och kom nu inte och säg ”patriarkatet”, det vore lika intelligent som att komma släpande med den alltid så bekväma förklaringsmodellen med Illuminati som alla konspirationsteoretiker är så förtjusta i.
Han fortsätter dock enträget där tankegångarna hittar nya intelligenta små infallsvinklar som ”Varför rånar vi banker, misshandlar, mördar?”. Jag är man men har aldrig rånat en bank, aldrig misshandlat eller mördat. Men om du Lars har ens föresvävats tankar om sådant eller känner till någon som har det, borde du nog gå till polisen. De är säkert intresserade av dina eller andras förehavanden eftersom detta faller under det som är åtalbart.

Lars LindströmLars Lindström lyckades slå ett dråpslag för misandrin Foto: Wikipedia

Hans tankar går vidare, ”varför misshandlar vi kvinnor vi säger vi älskar? Och varför sysslar inte kvinnor i samma grad med denna dårskap?” På den första frågan hänvisar jag till samma svar som förut. Om du själv har misshandlat en kvinna eller känner någon som har det, vänd dig till polisen. Dra däremot inte in mig i ditt dåraktiga resonemang, jag och en förkrossande majoritet av alla andra män har nämligen aldrig gjort det du säger. Jag skulle till och med våga mig på en gissning och påstå att minst 90% av alla män skulle aldrig ens överväga det du påstår, ändå säger du det. Hur kan det komma sig Lars?

Sen blir det för en stund intressant bara för att magplaska igen. När Lars Lindström påstår det alldeles sanna påståendena ”svenska tjejer har bättre betyg än pojkar”, ”tjejer skaffar sig oftare en högre utbildning”, ”Kvinnor lever längre än män”, ”Män kör ihjäl sig och andra oftare”, ”Män super sönder sig mer frekvent”, ”Män har färre nära vänner och dubbelt så många män tar livet av sig” är han inne på ett område som borde diskuteras och undersökas mycket mer. Så dock inte fallet med dagens feministiska agenda. Dessutom lyckas Lars efter denna ansats landa i latringropen med påståendet ”Kvinnor är inte alls lika benägna att slåss, misshandla och mörda”. Länken som visar att du har fel hittar du nedan som leder till en Brå-undersökning, I rest on your face.

BoysMisandri i Sverige har äntligen fått ett ansikte Foto: Enstillaundran

Om vi börjar från början i alla dessa påståenden. Återigen ”vi misshandlar” när det handlar enligt all tillgänglig statistik om några få män som utför dessa hemska dåd. Varför drar han alla över en kam? Jo för att argumenten inte räcker när han vill ”bevisa” sin poäng! Det är nämligen så att ett fåtal står för det stora flertalet fall, att dra alla över en kam syftar bara till att kunna peka på en ”sjuk mansnorm” när denna inte finns generellt sett. ”Varför sysslar inte kvinnor i samma grad med med denna dårskap?” Hur vet du det Lars? Statistiken talar sitt tydliga språk, inte tillräckligt med undersökningar har genomförts på området för att kunna göra några påståenden över huvud taget om kvinnors våld mot män. Där denna finns dokumenterad finns dessutom ett stort stigmata, ingen vill prata om det ”omanliga” i att erkänna att en eller flera kvinnor har spöat upp en man! Ändå finns det dokumenterade rapporter som SKULLE KUNNA antyda att det är betydligt vanligare än vad som ges sken av. Det har till och med dykt upp undersökningar som visar att du har fel, men detta har en gemensam media mött med tystnad, länk till en av dessa finns nedan. Skulle du Lars vilja vara vänlig och förklara hur medias agenda har blivit så vindkantrad att den inte längre är intresserad av de fakta som faktiskt finns att tillgå?

En annan sak du skulle kunna förklara Lars är följande: Mitt påstående nummer ett: Mäns våld drabbar andra män i högre grad än kvinnor. Påstående nummer två: Kvinnors våld mot män är betydligt mer vanlig än vi hittills har trott.
Jag tror jag har ganska torrt om fötterna när jag bifogar följande länk till statistik över detta från BRÅ. Till påstående två bifogar jag en länk till undersökning som visar att kvinnors våld mot män är betydligt vanligare än vi har trott. Jag kan också varm rekommendera den något krympta artikel i ämnet som DN som publicerades för en tid sen. Jag kan också varmt rekommendera dig Lars Lindström att ta del av en nättidning vars syfte är att ge oss en lite mer balanserad syn på problemet. Organisationen A Voice For Men (AVFM) skriver regelbundet artiklar i ämnet, det vore klädsamt om du gjorde det Lars det kan ge också dig en lite mer nyanserad syn på problemet. Det oberoende som ni journalister ju sedan en tid har övergett hade ju kunnat skänka dig en aura av trovärdighet, men objektiviteten är ju som sagt numer ett minne blott inom er yrkeskår. Det är ett faktum inte minst du ger ett ansikte åt.

Fru JustitiaVågskålen mellan de två könen vägde genast över Foto: Advokatolafsen

Till de sanna påståendena så. Jo, svenska tjejer har högre betyg än pojkar. Varför diskuteras inte detta? Är det skolans prioriteringar det är fel på? Missgynnar denna killarna? Är det lättare för tjejer att få högre betyg för att de är tjejer? Frågorna är många, svaren eller undersökningarna på området lyser däremot med sin frånvaro. Istället serveras vi regelbundet snömos som ”Killar har en antiplugg-kultur” som en artikel i Aftonbladet vill ge sken av. Dock ingenstans något bevis för detta eftersom ingen har brytt sig om att undersöka, hur kan det komma sig? Detta leder till nästa påstående att kvinnor skaffar sig högre utbildning i större grad än män. Ja, hur kan vi tillåta en sån ojämlikhet Lars, borde inte detta bli föremål för en grundlig utredning så vi kan göra något åt detta? Som vanligt är det dock tyst på den punkten från både media och politikerna. Hur kan man förklara att ingen bryr som ett uppenbart faktum? Är det kanske så att agendan är ett utslag av den misandri i varje fall jag anar mig till?

På samma oseriösa sätt fortsätter artikeln som helt och håller missar målet i vanlig ordning. Kanske är det trots allt symptomatiskt för ett samhälle som är fixerat på orättvisorna mot kvinnor, som jag märk inte förnekar finns. Samma samhälle tillåter samtidigt att vi förbiser de oförrätter som drabbar män och pojkar och ingen tycks vara beredd att göra något åt det. Lars Lindström har personligen svarat på kritiken på bloggen könsfreden/gendertruce men talar där samma snömosiska som förut där icke-svaren haglar och påståendena står utan bevis. Indikationerna som finns och som pekar på något annat än de påståenden han framför, lyser också de med sin frånvaro. Oseriöst om du fråga mig.

LögnEn myt är en myt, en lögn likaså

Till sist buklandar Lars Lindström i en förmodligen påhittad anekdot när han ger sig själv en guldstjärna för uträttat värv. Förmodligen känner han änglavingarna växa när han berättar att han sitter på Stureplan. Mitt i några förbipasserande mäns diskussion avfyrar Lars ett brett leende mot dem för deras löjliga sätt och sin egna förträfflighet i alla kloka tankegångar. En av männen blir nervös och han får något panikslaget i blicken som om han förstår vad Lars menar.
Min enda kommentar till denna uppenbart påhittade historia är att påminna Lars om att också Lucifer var från början en ärkeängel och hade vingar. Han kanske borde reflektera över det faktumet också.
Fler som bloggat om Lars Lindströms artikel hittar du på bloggen könsfreden. Som vanligt har också Susanna Varis bloggat förträffligt om saken. Naturligtvis får jag inte glömma bort WTF Toklandets blogg som precis som jag frågar sig när Lars ska anmäla sig hos polisen för sina brottsliga handlingar.

AnekdoterAnekdoter kan ibland ha en rolig vinkling, dock inte denna gång Foto: Metrobloggen

Löjesguiden har det skadeglada nöjet att nominera Lars Lindström till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: För din journalistiska oförmåga att vara objektiv nomineras du till priset. Du har i en enda artikel visat att jag och andra som har drivit samma tes, hela tiden har haft rätt. Denna tes, att journalistik inte längre är objektiv utan drivs av en politisk agenda, får därmed sägas vara bevisad. Med olika påståenden driver du en tes utan att en enda gång ens åberopa några bevis för denna. Du fullföljer din linje och anser utan att ha bevisat någonting, ha fått indikationer på både en icke-existerande mansrörelse och deras brott mot mänskligheten och kvinnor. Festen med fantasifostren som hedersgäster är därmed mer påtaglig än tre fiktiva figurer på Stureplan, den är alldeles verklig i varje stavelse i din artikel. De teser som däremot hade kunnat drivas och väckt ett större intresse än ett indignerat blogginlägg från min sida, lyser som vanligt med sin frånvaro. Du blir därmed en fullgod representant för den kår som säger sig förmedla sanningen, men som hellre sysslar med latrindikesdykning.”. Det har till sist blivit dags att fullaste allvar starta en mansrörelse i Sverige. En rörelse vars främsta syfte är att se till att mäns vandel återupprättas och att slippa påhopp från en rörelse – feminism – som för länge sen har tappat sin moraliska kompass. Den rörelsen finns och frodas – den kallas jämställdism eller ekvalism – den rörelsen ser jag härmed mig själv som en självklar del av.