Får PISA Fridolin Att Pysa?

PISA är ju organisationen som har vållat mången huvudvärk för Sverige. Både den nya och den gamla regeringen har fått rättmätig kritik för bristen på åtgärder för att förbättra kvalitén på skolan i de rapporter som har presenterats. Här hittar du rapporten från 2013.

Här hittar du rapporten från 2014 (Första delen) i en artikel i Aftonbladet. Till sist pyste allt över när nya siffror presenterades. Skolan och Fridolin som hade utlovat att fixa alla problem i skolan på 100 dagar fick IG (Icke Godkänt) i Aftonbladet. Till sist kände sig etablissemanget tvingade att plocka fram det tunga artilleriet – lögnerna. DN rycket ut till gamla regeringens försvar. Också Sveriges Radio, vår egen månghövdade Pravda, ryckte ut med följande dementi. Till sist toppade man sina egna rekord genom att antyda att PISA:s undersökningar skulle ingå i en nyliberal sammansvärjning, radioprogrammet hittar du här.

Den tesen fick dock en rak höger (förlåt ordvitsen!?) där det kändes som mest när organisationen OECD la fram en egen rapport som bekräftade PISA:s bild. Sammanfattning av resultatet från OECD hittar du artikeln från SVD.Den säger att Sverige bör höja lärarnas löner och höja deras status. De måste få fortlöpande vidareutbildningar och därmed kan deras status höjas ytterligare. Ansvarsfördelningen mellan kommunerna ock stat i form av skolverket måste bli tydligare då den idag är oklar. Man måste vidare höja förväntningarna på eleven/eleverna. Vidare måste eleverna ges fria möjligheter att kunna gå från en skola till en annan, möjligheten för alla att välja skola bör bli mer central.

FilmaffischTydligen är regeringen en del av den politiken som är så föråldrad att den tillhör en försvunnen värld. Ett faktum som också Gustav Fridolin visar med stor framgång (?) Foto: Wikipedia

Regeringen har redan avsatt 3 miljarder till höjda lärarlöner så som man sa att man skulle göra i valrörelsen, så långt så gott med andra ord. Därefter blir det dock problem, pengarna är förbehållna med en massa krav vilket gör anslaget mer grumligt. Mer om förbehållen kan man läsa om i svenskspråkiga Altinget. Med andra ord kan redan där de löften som utställdes ha brutits, det återstår att se. I övrigt erbjuder dock regeringen en dyster läsning där de flesta idéerna och visionerna lyser med sin frånvaro.

Fridolins hundra dagar är nu ersatt med en kommission som 2017 ska presentera sina resultat. Mer om kommissionen från SVT. Syftet med denna tycks mer vara att begrava frågan så att stackars Gustav inte längre ska behöva se ut som om också han ville pysa så långt härifrån som möjligt även om detta vore den bästa lösningen. Också i den nya vårbudgeten finns få eller inga förslag som löser problemen. Komvux och folkhögskolorna får mer pengar högskolorna och universiteten likadant. Mer om budgeten från SVT.

DSC_0043Nu begraver regeringen alla ambitioner på att göra något av skolan med hjälp av de sedvanliga utredningarna och politisk bullshit med skrivningar som gör löften innehållslösa Foto: Eget

Sammantaget ska reformen och pengarna ge 6.500 utbildningsplatser. Antagligen för att dölja det faktumet att regeringens politik inte leder till nya jobb. Höjd skatt på arbete brukar inte göra det. Mer om alla skatteökningar och avdragsminskningar i den nya budgeten kan du läsa om på Veckans Affärer. På utbildningsplatserna kan man gömma undan sitt egna misslyckande helt enkelt. Låt oss därför exportera miljöpartiet och dess nuvarande ledning till något lämpligt mottagarland, man kan till och med tänka sig att det sker inom ramarna för det biståndsgivande partiet alltid har vurmat för. Här i det här landet, är vi däremot värda mer än vad miljöpartiet kan leverera. Det har vi faktiskt betalat världens näst högsta skatt till.

Utbildningsministern har i kölvattnet på sitt misslyckande med de 100 dagarna nyligen lanserat ett annat litet projekt som kan skjuta fokus på annat än hans misslyckande. När han sammankallade till presskonferens för att meddela att han nu avsåg att göra förändringar i historieböckerna så att kvinnor fick större plats var det nog fler än min haka som föll. Mer om händelsen i DN. Han hade suttit och räknat samman hur många kvinnor som nämndes i dagens böcker och kommit fram till att det var 13%. Detta var enligt honom ”en tragisk spegling av den ojämlikhet som fortfarande finns i Sverige och i historieskrivningen.”

Klipp och KlistraHar också utbildningsministern gått i ”The School of Cut, Copy and Paste” eftersom han för en tid sen såg behovet av att klippa ur fakta ur historieböckerna som inte längre var pk-anpassade? Foto: Array

Kanske hade han inte tänkt på att historieböcker återger förhoppningsvis objektivt den sanning som rådde i en svunnen tid och att verkligheten såg ut så här. Inget vi kan ändra idag hur många kvinnor vi än hittar som kan klippas in för att passa dagens pk-medvetna agenda. Man kan istället med fördel använda exemplen som en måttstock på att jämställdhet har tagit många kliv under den tid som beskrivs i böckerna. Inget han eller några av de andra godhetsapostlarna reflekterade över. Att en utbildningsminister därmed gör sig till en historieförfalskare för att kunna tillfredsställa denna pk-medvetna agenda hos vissa av vår godhetsapostlar var inget som bekymrade vare sig honom eller apostlarna

Löjesguiden tänkte med dagens artikel nominera miljöpartiet men framför allt Gustav Fridolin till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Din oförmåga att lösa problemen börjar nu synas tydligt. Idélösheten har fått ett ansikte och under tiden är generation efter generation av elever offren i det cyniska spel som kallas partipolitik. Istället har du med historieboksrevisionen tagit till en klassisk politisk taktik – ”Flytta Fokus Från Frågan” den så kallade FFFF- metoden – då man inte har något annat att komma med. Regeringens och ditt misslyckande är totalt – avgå, helst redan igår. Pys iväg någonstans där vi slipper miljöpartiet, helst för alltid.”

FNL KnappnålÄr miljöpartiet rent av vår tids FNL-rörelse? Huvvaligen, hemska tanke! Foto: Fripress

Lite fler härliga exempel på miljöpartistisk politik kan WTF Toklandet delge oss med följande artikel. Fnordspotting jämför mp med FNL-rörelsen vilket är underhållande. Jämställdhetsfeministern är Sveriges vassaste politiska satiriker. Där vill ingen hamna men miljöpartiet har gjort det. Anybody’s Place är den utmärkta bloggen som också den går hårt fram med miljöpartiet. Till sist kan jag glatt konstatera att en stark och klok kvinna som Susanna Varis får till inlägg efter inlägg som är vassare än skalpeller, vad sägs om följande?