Mytbildning

Jag har skällt rätt mycket på svensk vänster så det är för balansens skull mer än dags att rikta blicken åt höger också. Det är nämligen inte bara vänstern som sysslar med dikeskörningar, även högern har sina stunder då man kan börja undra över sakers tillstånd. Ett av dessa områden är mytbildningar. En borgerlig mytbildning är att konkurrens leder till sänkta priser och det är den bilden jag tänkte skriva om idag.

Bilkrasch GarageEpiska bilkraschar är inte enbart sossarna förunnat, också borgerligheten har sina moderna myter att brottas mot Foto: ”Accident Nehoda Uherský Brod 2” by Ervín Pospíšil – Wikimedia

Det är för det första så att riktig konkurrens är satt på undantag i Sverige, så har det varit länge. De stora dominerar och de små sväljs eller går under därför att de stora dumpar priserna eller sysslar med rena skumraskaffärer. Nyligen kunde t ex Södertäljeborna ”glatt” konstatera att det lilla lokala bredbandsbolaget Sesam nu knuffas ut ur fastighet efter fastighet av de stora. Telia som är statligt är inte ett dugg bättre i det sammanhanget trots vänsterns försäkringar om att om staten äger allt så blir allt så mycket mer etiskt, demokratiskt och bra. Också de andra stora aktörerna beter sig lokalt likadant.

Det som har hänt i det fallet är att man utnyttjar ett kryphål i lagstiftningen där hyresfastigheter kan undantas från principen att kunden har rätt att välja. Kunden är i det fallet fastighetsägaren och vill denne ha monopol för Telia eller Comhem, så blir det så. Svenska nyhetsförmedlare har som vanligt reagerat med en gäspning. Faktum är dock att Telia kickar ut konkurrenter för att kunna lägga beslag på en marknad för egen räkning. I nästa steg höjer de priserna för de ”frivilliga” kunderna och tjänar därmed än mer pengar åt staten som ska gå till allt annat än vård skola och omsorg trots löften om motsatsen.

TångAlla vill utnyttja kryphålen för profiten är enorm, få fastnar däremot i de verktyg – i detta fall lagens långa arm – som ska hålla efter så i stort är brottsligheten straffri Foto: Free Photos

Reagerade med en gäspning gjorde också förre finansmarknadsministern Peter Norman när jag skickade mail och frågade om det var förenligt med etisk sed och bruk i statliga bolag att bete sig som Telia. Inget intresse alltså. Detta trots att en lokal konkurrent till Telia nu kraftigt kringskars möjligheten att tävla på lika villkor. Ändå finns fenomenet. De små får nöja sig med smulorna trots att de många gånger är bättre än de stora elefanterna. De stora kan med sina ekonomiska muskler lägga under sig det mesta utan hinder och ibland till och med utnyttja korkad och verkningslös lagstiftning.

Många gånger beror dessutom statsmaktens passivitet på att man själv tjänar grova pengar på förfarandet. Också de privata bolagen är mer än villiga att ingå i den smutsiga hanteringen. Alla tjänar ju på det och ingen har förmågan att hålla efter på ett sånt sätt att det är avskräckande. Blå Tågets slagdänga ”Staten Och Kapitalet” där det sjungs om hur staten sitter i samma båt som storkapitalet är därmed besannad.

Telia är ju till 100% ägt av staten och aktiebolagiserat så att vi som medborgare inte har den minsta insyn. Bolaget är en kassako för statskassan så intresset att se till att regler följs lär nog vara svalt. Så låt oss se det för vad det är, statligt ägande är många gånger ett hyckleri i storformat. Men så är begreppet ”fri konkurrens”, sanningen är att den finns men är begränsad därför att folk, företag – både statliga och privata – tjänar på det.

KossorAtt mjölka röstboskapet på pengar har numer blivit en sport både för stat, kommun och det privata. ”Konkurrens” är ordet man slänger sig med för att det hela ska låta tjusigt och bra Foto: ”BIrkholm.3” by User:Erik – Wikimedia

Vi går genast över till exempel två på hur man inskränker konkurrens. Av någon anledning har mineralvatten blivit en lukrativ affär. I nio fall av tio är det ju bara vanligt kranvatten med kolsyra som säljs för dyra pengar. Marginalen, dvs hur mycket man tjänar oftast uttryckt i procent, är oftast svindlande. Utgår man från kostnaden på kranvatten, här hittar du en uppställning på detta från Privata Affärer, finner man att kostnaden varierar från 6,5 öre per liter till 22 öre per liter beroende på var man bor.

Om en fabrikant betalar 10 öre per liter plus kostnad för aluminiumburk, kolsyrning och transport och kan sälja en burk för 3 kronor plus moms, har denna gjort en rätt ansenlig vinst på kuppen. Det är med andra ord extremt lukrativt. Inte undra på då att man vill ha bort all konkurrens för det är det som händer just nu.

Det går till så att man åker runt och kollar sortimentet på framför allt lunchrestauranger. Upptäcker man att dessa har konkurrentens märke, ber man dem ta bort detta om man vill sälja andra drycker ur tillverkarens sortiment. Går man inte med på detta hotas restaurangerna av indragning av den andra populära drycken vilket skulle innebära katastrof för deras försäljning. De har till sist inget val än att ta bort det misshagliga kolsyrade kranvattnet för att ersätta det med tillverkarens egna lika kolsyrade kranvatten.

KranvattenNästa stora slagfält för konkurrens är kolsyrat kranvatten som är extremt lönande. Inte undra på att man tar till otillåtna medel för att lägga under sig marknaden. När ingen gör något åt det är det naturligtvis än mer frestande Foto: Wikimedia

På större restauranger erbjuder man rabatter om dessa tar in hela sortimentet från en tillverkare. Man får bättre inköpspris på ölen, läskedryckerna och kranvattnet som maskerats till något tjusigt det inte är. Det vill säga restaurangen kan också tjäna på att ta in hela sortiment när deras marginal ökar. Det sker dock till priset av att alla konkurrerande märken nu har tagits bort. Därmed har man inskränkt konkurrensen igen.

Hur svarar samhället på det här, det borde ju ligga i deras intresse att upprätthålla det som är lag – i detta fallet konkurrenslagstiftning? Här får man komma ihåg att EU har en gemensam lagstiftning på området. Alla medlemsländerna är tvungna att anpassa sig till denna med ett gemensamt regelverk. Sedan vårat inträde har lagstiftningen skärpts, före inträdet var vår egna lagstiftning minst sagt verkningslös. Hur det borde fungera numer hittar du i en artikel från Lag 24 Se.

Tyvärr får man konstatera, så är trots skärpningen vårt land en avart i sammanhanget. Det beror kanske delvis på reglerna och att dessa har kryphål som går att utnyttja, men det beror främst på att den myndighet – konkurrensverket – som är satta att bevaka reglerna mer än sällan är flera steg efter eller rent av lata. Inkompetensen hos det här verket och andra beror på statens policy i framför allt lönefrågor. Det är där vi måste börja för att se varför staten och det övriga offentliga är så ineffektivt.

NevermindSom man agnar får man napp (?). Vill man inte betala skäliga löner kommer heller inte kompetensen i statlig verksamhet att öka Foto: ”NevermindCoverSpoof” av Pål Nordseth – Wikimedia Commons

Som ni vet var staten från början när den byggdes upp inte en jätteapparat med massor med pengar. Länge var man tvungen att hushålla, men på fyrtiotalets slut och femtiotalets inledning tog Sverige ett kraftigt skutt framåt och statsapparaten började växa i takt med att skatteinkomsterna ökade. Fortfarande än idag för man och förde också då, en lönepolitik som var åtstramande för dem som jobbade i offentlig förvaltning. Man såg till och med till att skapa en statligt arbetsgivarorganisation – Statens Arbetsgivarverk (SAV) – vars uppgift var att hålla statens lönekostnader nere.

Resultatet blev en låglönepolitik vi fortfarande ser t ex inom sjukvården men också i annan förvaltning och i verk. Tjänstemän tjänade länge rätt lite i både statlig och kommunal förvaltning men så hände något. Detta något hette 80-talet och tidens melodi var ”get rich”. Sakta började vissa chefstjänstemäns löner att öka men för många andra stod det still. Den situationen blev en rätt destruktiv affär. För tänk dig att du har utbildning upp över öronen, jobb som är både krävande och ansvarsfyllt men har en lön som är mindre än många inom klassiska knegaryrken.

T ex kunde en skattejurist som ingångslön ha mindre betalt än en sopåkare. Utbildning lönade sig delvis inte längre, i varje fall inte om man valde en karriär inom det offentliga. Det var först en bit in på nittiotalet som lönekarusellen satte igång och då främst bland de högre tjänstemännen och generaldirektörerna. Också i de bolag som hade aktiebolagiserats med det offentliga som ensam ägare satte löneökningarna igång. Men för de flest i offentlig förvaltning var det fortfarande underbetalning som gällde, där är vi delvis än idag. Betalar man inte konkurrenskraftiga löner, lockar man inte heller till sig kompetensen – enkel matematik.

EkvationDen enkla sanningen är att staten inte får ekvationen att gå ihop. Ambitionen är hög men förmågan att generera pengar begränsad, det är därför också dom bryter mot lagen
Foto: Svenska Yle

En snedvriden lönebildning och underbetalda personal är en rätt potent kombination och det ledde snart till nästa steg. Näringslivet som delvis konkurrerar om samma personers tjänster, hade alltid bättre betalt. Nu började den stora flykten från offentlig förvaltning till det privata.

Ett exempel var skattejurister som på 80-90-talet betalades högre löner för att byta sida, anledningen var att man ville utnyttja kryphålen i skattelagstiftningen till sin fördel. Resultatet blev att offentlig förvaltning stod med de minst skickade kvar och de mest lämpade gick till näringslivet. Det blev helt enkelt tvärstopp i flera verksamheter och där står vi nu, dålig kontroll och samtidigt en ökad aktivitet för att minska konkurrensen. Men i borgerlighetens värld är konkurrens sunt, men man gör inget för att understödja den trots att exemplen på konkurrensinskränkningarna är vanligare än vi tror.

Borgerligheten har alltså missat en viktig faktor i det här fallet. Vill man låta trovärdig måste man börja med att återupprätta det som havererat dvs konkurrensen. Det duger inte att tala om det, men inte göra något för att stärka möjligheterna att få till rättvisa villkor. Så länge man inte gör det lär de som tjänar stora pengar på att bryta mot lagar fortsätta med detta, det lönar ju sig. Och så länge man inte börjar med det arbetet är man per definition bara en vanligt hycklare. Det vore också på sin plats om EU ingrep i fallet Sverige då vi och några länder till spelar i gärdsgårdsserien på det här området.

PinocchioPinocchio står staty i Italienska Pescia. Det är kanske dags att resa en kopia av samma staty i Sverige dedicerad till våra politiker av alla partifärger som spelar med i spelet om medborgarnas pengar? Foto: ”Collodi Pinocchio” by Adrian Michael – Wikimedia

Löjesguiden nominerar idag den samlade borgerligheten till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Det är väldigt positivt att kunna konstatera att man månar om en sån sak som konkurrens, det är faktiskt vad Sverige behöver. Men det vore lika positivt och kanske till och med mer så om man backade upp sina stolta paroller med faktiska åtgärder. Så länge man pratar om ett problem som faktiskt är reellt, lär inget ändras. Det är först när man lägger fram en plan på hur man ska komma åt detta som man kan göra något konstruktivt. Till dess är det bara fagra förhoppningar och tomma ord dessvärre.”

När Intressen Kolliderar

Statligt ägande garanterar att det blir rättvist, det är solidaritet att äga något tillsammans, det är demokratiskt. Ja så låter det när svensk vänster debatterar statligt ägda bolag. Fast i vanlig ordning är det bara hyckleri och snömos. För vad det egentligen handlar om är den eviga kombinationen av inkomster till staten som generar fina nya reformer och rätten att inte bara få vara politiker utan också vd. På de punkterna är båda lägren lika goda kålsupare.

Veronica Palm TwitterEn hycklare vill ingen veta av, ändå är det det vi ofta får Foto: Twitter

Staten äger flera fastighetsbolag, Vasakronan är ett och Jernhusen som äger järnvägsstationer ett annat. En järnvägsstation är en offentlig plats, där gäller inte vissa lagar med andra ord. Det är därför vi kan se tiggeri runt just dessa platser men inte inne i ett varuhus eftersom våra lagar där ger ordningsansvariga rätten att avvisa sådana personer för till exempel för sådana handlingar. Tiggeri är just det fenomen som för en tid sen blev aktuellt när Jernhusen i Linköping tröttnade efter klagomål från resenärer som reste från stationen i stan. Nu skulle det storstädas på tiggare för de hörde inte hemma bland barnfamiljer och andra känsliga personer. Första åtgärden var att sätta upp skyltar på bänkar för att uppmärksamma missdådarna på att dessa först och främst var till för resenärer. De hemlösa i staden har också använt stationens toalett som dusch, ett ofog som har skapat köer med upp till 40 hemlösa som har väntat på sin tur att få tvätta sig.

HemlösDessa ville statliga Jernhusen inte veta av i Linköping Foto: VF

Först gick kommunchefen efter ett möte med Jernhusen ut med nyheten att nu skulle det rensas upp. Mer om detta hittar du i artikeln i Metro. Jernhusens syn på problemet hittar du en artikel. om i Metro igen.  Ett statligt bolag har inte råd med sådant trams som solidaritet, det är för politikerna att använda som en förevändning för att se till att Jernhusen driver in pengarna. Då startade protesterna och också påpekandet om det olagliga i åtgärden. Snart fick Jernhusen backa, artikel från Metro hittar du här. Istället inleddes en diskussion med de sociala myndigheterna på orten för att se hur problemet skulle lösas.

SocialtjänstenSituationen i Linköping löste sig med socialtjänsten och frivilligorganisationer Foto: UNT

Detta är ett exempel på hur snäv och trångsynt företagens egna syn på den egna verksamheten egentligen är. De är kassakor som ger fina statliga inkomster och politikerna spelar gärna med i det spelet. Företagen är en utmärkt karriärväg för dessa som vill svänga sig med ytterligare en titel inget annat. Det finns dock fler exempel, exempel som visar att politikerna under inga som helst omständigheter ska spela kapitalister eftersom det slutar med penningförstöring.
Jag tror inte en enda svensk vid det här laget inte har hört talas om Vattenfalls dotterbolag Nuon och alla turerna kring det. Det kan ändå vara trevligt att belysa eftersom det är ett skolexempel på hur klåfingriga politiker som försöker att spela direktörer alltför ofta skiter skattebetalarnas pengar åt h-e.

Kitchen WasteIngen gillar slöseri, men få har kontroll på den Foto: Worldwarera

Nuon är det Nederländska energibolaget som köptes av svenskägda Vattenfall 2009 för den facila summan 97 miljarder sek, artikel om inköpet och prislappen hittar du i SVD. Dittills hade Vattenfall varit en långvarig kassako för staten som hade genererat många dyrbara slantar på elkonsumenternas bekostnad. Vattenfall såg fördelar i att kunna nå marknader i Europa man hittills inte hade haft tillgång till, men snart visade sig affären vara en mardröm. Prislappen speglade inte bolagets värde utan var kraftigt överdriven eftersom företaget var skuldtyngt. Ett faktum alliansen fick indikationer på inte mindre än två gånger. Första gången var det konsultfirman McKinseys rapport som varnade politikerna, andra gången var det statssekreteraren vid näringsdepartementet som varnade för ”Sveriges sämsta affär – någonsin”. Trots varningarna genomdrevs affären. Den ytterst ansvarige ministern Maud Olofsson (c) ersattes så småningom både som partiledare och näringsminister av Annie Lööf.

Maud OlofssonMaud Olofsson höll sig nog för skratt under Nuon-affären Foto: Nöjesguiden

Nuon-affären blev föremål för KU-granskning där Fredrik Reinfeldt hävdade att han inte visste något om affären trots att misstanken fanns att han visste mer än så. Mer om Reinfeldts agerande i en atikel från SVD. Maud Olofsson meddelade att eftersom hon inte längre var riksdags- eller regeringsledamot, hon hade vid tidpunkten redan hunnit avgå, betydde det att hon inte heller kunde tvingas att inställa sig vilket väckte förargelse. 2013 Skrevs statens intäkter för de statliga bolagen ner från föregående års 48,4 miljarder sek, till 14,6. En stor orsak till minskningen var avskrivningen för Nuons förluster på 30 miljarder som Vattenfalls ledning tvangs att göra. För 2014 skrivs vinstprognosen ner med ytterligare 15 miljarder på grund av skulderna. Allt som allt har affären kostat skattebetalarna ca 95 miljarder sek utöver köpesumman, mer om detta svindlande belopp kan du läsa om på bloggen Cornucopia? En kostnadspost som är en ren avskrivning för de förluster Nuon har uppvisat. När köpet genomfördes missade alla ”ansvariga” att bolaget var intecknat av skulder upp över öronen. En mycket intressant del av affären som aldrig framkom i någon större skala var vilken skuld företagets ledning hade i fadäsen. Mer om affären kan man läsa om i en artikel i DN som rätt väl sammanställer hela stolpskottet Nuon.

The Sun front page 23.08.12 Harry grabs the crown jewelsIngen vill figurera i skandaler inte ens kändisar Foto: Onlinecasinotest

Till sist har vi ju den minst lika kända Teliasonera skandalen som också den har valsat runt i tidningarna under en längre tid. Nya dokument och detaljer dyker upp mest hela tiden och den här gången handlar det om att staten med sitt ägande talar med kluven tunga.
Vi är ju så himla måna om vår demokrati medan inhemska krafter gör allt för att motverka just denna. Trots detta samarbetar vi och hjälper odemokratiska regimer genom bolag som Teliasonera som är ett samägt bolag Sverige-Finland. Så länge det genererar massor med pengar att köpa röster för i form av nya reformer finns det en högre toleransnivå än om bolaget hade varit privat tycks det.

Kluven TungaAtt tala med kluven tunga är inte heller effektivt Foto: Alltomstockholm

Det började med företagets öststatssatsning. Länder som Uzbekistan, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Vitryssland gick från paria till affärspartners när företaget etablerade sig och sålde mobilsystem till dem. Jag använder ordet paria därför att allihop är kända dels för sin brist på demokratiska fri och rättigheter, en del för brott mot mänskliga fri och rättigheter där tortyr och förföljelse är vardag men också för sin utbredda mutkultur.

Gulnara KarimovaTeliasonera gjorde affärer med Gulnara Karimova dotter till diktatorn Foto: Preshevajone

Snart började larmrapporterna komma in och när SVT:s program Uppdrag Granskning kom över en del av dessa var det kört. Mer om SVT:s avslöjande kan du läsa om här. Det visade sig att Gulnara Karimova, dotter till Uzbekistans envåldshärskare, hade betalats mutor för kontrakt. I samband med brottsmisstankarna riktade också Schweiz bankmyndighet ljuset mot misstänkt penningtvätt som pågick på konton som båda parter hade tillgång till. I samband med den revision som togs vid upptäcktes konton som ägdes av Teliasoneras motpart, det Uzbekiska företaget Takilant. Dessa konton användes för att slussa pengar mellan företagen och för att tvätta svarta pengar. Man måste komma ihåg att all näringsverksamhet i Uzbekistan är knuten till familjen Karimov som är insyltade i det mesta också så i Takilant.

MutaMutor förekom i affären Foto: Chinadailyshow

Nu hade larmet gått och mer och mer upptäcktes. Snart avslöjades också att företaget hade deltagit i verksamhet som syftade till att censurera och övervaka medborgare i både Tadzjikistan (artikel från SVT) och Vitryssland (artikel från SVT), det sistnämnda landet är en av världens värsta diktaturer. Hyckleriet och alla diktatorerna som nu hade fått en bundsförvant i Teliasonera var de enda som firade nya triumfer. Säkert firade politikerna så länge folket och möjligen de själva inte visste om hur alla pengar hade tjänats. De satte nog champagnen och kaviaren i vrångstrupen när hela den smutsiga affären uppdagades. Dåvarande finansmarknadsminister Peter Norman (m) städade ut men skadan var redan skedd.

VitrysslandVitryssland har få vänner men i Teliasonera fann man en Foto: Sydsvenskan

Ska man sammanfatta det hela så är det i sina delar en verksamhet som har präglats av dåliga affärer, omoraliska beslut inget privat bolag ens hade tillåtits att ta, mutaffärer och hjälp till mycket tveksamma regimer i minst sagt mörkt syfte enbart för att kunna tjäna pengar. Man kan med fog påstå att staten med sitt ägande i flertalet fall inte har agerat i enlighet med de etiska regler man är så snar att peka på i privata företag, särskilt från vänsterhåll. Hyckleriet är totalt och den dåliga smak många av exemplen lämnar i munnen är i varje fall hos mig stor. Förloraren heter många gånger skattebetalaren som tror att han och hon äger något som ska kunna säkra vår välfärd när det i själva verket i många stycken är en dålig affär att ha en stat som driver företag.

I sammanhanget måste man fråga sig vad politikernas roll egentligen är? Ska de skapa lagar och sköta myndigheter eller ska de spela riskkapitalister? Man måste också fråga sig hur det kan komma sig att vissa skäller på företag som man sedan gör på ett än fulare sätt själv? Du får dra din slutsats själv, men min blir att innehav av företag är många gånger något staten borde sluta upp med.

QE IISå borde medborgarna också reagera på miljardrullningarna Foto: Giphy

Löjesguiden vill med denna artikel nominera den svenska staten, vem som än är vid makten, till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Den nomineras för sin förmåga att alltid föra medborgaren bakom ljuset med argument som inte håller. Det alternativa förklaringssättet kan bara vara att politikerna vill komma över pengarna de hoppas kunna generera och samtidigt kunna dela ut fina poster åt sig och de sina. En förhoppning som många gånger kommer på skam. Istället visar systemet att politikernas brist på kompetens istället i några fall leder till penningförstöring för skattebetalaren. Man sätter inte en vaktmästare på att utföra hjärnoperationer, principen borde vara likadan för politiker. De ska sköta politik och ta politiska beslut, inte leka kapitalister med skattebetalarnas pengar.”