Den Vulgärfeministiska Agendan?

Den vulgärfeministiska agenda som är så förhärskande bl a här i Sverige vill så gärna utmåla män som mindre värda, del av ett patriarkalt förtryck och tillskriva dem både egenskaper och vanor som långt ifrån alltid är sanna. Det mesta förstås påhittat men om man vill bevisa en tes gäller det att trumma in ett budskap. Därför tjatas samma budskap om gång efter annan. Det verkar mest som om att feminister är som idisslare som tuggar om samma teser igen och igen.

KossorFeminister och idisslare har en sak gemensamt – de tuggar samma sak igen och igen
Foto: Miljoforskning

Den senaste i raden av ”undersökningar” som ska bevisa någon slags tes, kommer från ”forskare” vid Newcastle University. Slutsatsen med undersökningen som presenteras i måndagens SVD och drar slutsatsen att alla män är korkade. En mycket konstig slutsats eftersom både underlag och urvalsmetod var minst sagt tveksam. Dessutom ska väl en ”forskare” som SVD väljer att kalla dem, ha mer hum om grundläggande vetenskapliga metoder än de som ges på handen (???????).

ForskareForskning och forskare måste hålla sig till vissa grundkrav, undersökningen möter inte ens grunderna i dessa Foto: Allegralaboratory

Om vi börjar med urval så finns redan där brister. Detta baserades på det så kallade ”Darwin Award” som är till för att nominera och prisa dummaste prestationen under året som har rensat ut personen i fråga ur genpoolen. Ett exkluderande pris för att hylla det naturliga urvalet. Ju mer spektakulär dumhet, desto större chans till nominering. Med denna något smala urvalsmetod lyckades man vaska fram 332 nomineringar. 14 Stycken diskvalificerades eftersom dumheten hade begåtts av såväl kvinnor som män, kvar fanns alltså 318 personer. Bland exemplen hittar vi brevbombaren som fick tillbaka sitt eget paket på grund av för lite frankering och som i detta ögonblick öppnade paketet. Därmed sprängde han sig själv till döds. Av de 318 återstående var 282 män vilket motsvarade 88,7 procent. Därmed var slutsatsen klar trots att den knappast var det.

Charles DarwinCharles Darwin var en seriös vetenskapsman som nu namngett ett inte lika seriöst pris Foto: Academiaobscura

Underlaget baseras på risktagande vilket är nästa misstag. Sedan när är ”risk” och ”dumhet” synonymt med varandra? Tvärtom är det faktiskt så att ur ett evolutionärt perspektiv har risktagande gett oss ett övertag och därmed fört människans utveckling framåt. Risk inom rimliga gränser har helt enkelt gynnat gruppen och därmed stärkt både denna och individer. Ett exempel på ett annorlunda och mer realistiskt synsätt på ”risk” är kinesiska språket där ”risk” och ”chans” är ett och samma ord. Visst kan risktagande gå för långt, men inom rimliga ramar är det faktiskt något som i längden gynnar oss.

Risk”Risk” är ett ord som både är synonymt med ”fara” men också ”möjlighet” Foto: Chessys

Också underlaget ställer till med problem. 318 personer av ca 3,6 miljarder är nog inte enligt någon statistisk mätmetod ett signifikant underlag. Artikel om antalet personer på vår planet hittar du från FN här. För att ge er en jämförelse skulle det vara som att säga att eftersom ca 500 svenskar är nazister är alla svenskar det och sen välja ut två av dessa för att exemplifiera påståendet.

According to UNFPA, on 31 October 2011 the world's population reached 7,000,000,000.Befolkning är betydligt större och antalet i undersökningen inte signifikant Foto: Globalis

Jag förmodar att SVD:s avsikt är att skoja lite men ändå kan jag inte låta bli att undra. Varför sätter man en rubrik innehållandes ordet ”bevisat”? Det undersökningen ”bevisar” är ju snarare hur mycket korkat som i dagens värld kommer ut i form av så kallad ”vetenskap”. Våra universitet som går i bräschen för utvecklingen håller ju på att förvandlas till korkade anti-vetenskapliga stior för allehanda propagandaproduktion, ett faktum vi hittar här hemma i Svedala i form av Södertörns Högskola i Stockholm. Begrepp som ”universitet” i samband med kunskap håller därmed sakta på att eroderas. Man måste också fråga sig varför ett universitet sysslar med det som bara kan ses som pseudo-vetenskap?

KorkadSlutsatserna i undersökningen och i artikeln är korkade Foto: Wikipedia

Vill man på ett mer seriöst sätt studera könsspecifika skillnader i intelligens kan följande artikel från Wikipedia utgöra en start. Den ger på handen att den genomsnittliga skillnaden mellan könen är liten, men att spridningen mellan olika mäns intelligens är större. Det finns alltså fler underpresterande män men också fler högpresterande. Män är därför både mer intelligenta men också mindre intelligenta. Kvinnors intelligens är däremot mer samlat kring ett mindre varierat antal avvikande från normalfördelningskurvan där den genomsnittliga intelligensen tycks ligga mer samlat kring ett visst intervall.

Little kids playing dress upKönsspecifika skillnader i intelligens finns men är inte så stora i snitt Foto: Axess

Trots alla de uppenbara felaktigheterna skulle i varje fall inte jag bli så förvånad om någon eller några feminister inom kort kommer att hävda tesen att ”kvinnor är mer intelligenta än män”. Artikeln ger ju trots sin ovetenskaplighet vatten på den kvarnen. Tesen är trots detta inte mer sann vad man än försöker prångla ut via dagens journalistiska agenda. Tvärtom får man som vanligt den osedvanligt dåliga smaken i munnen av ett medvetet påstående för att likt amen i kyrkan visa sig vara en av de rättrogna. Artiklar av det här slaget ställer därför till skada men gör liten nytta i en redan infekterad debatt där alla medel tycks vara tillåtna.

IntelligensIntelligens tar sig många uttryck, inget kön har ensamrätt på den Foto: Socialbranding

Löjesguiden vill med denna artikel nominera SVD till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni har med artikeln gjort könskriget en stor tjänst där ett förment skämt snart kan vara blodigt allvar. Därmed är den stora förloraren som vanligt en mer sansad och balanserad debatt. De enda som antagligen tackar er för den oseriösa artikeln är alla de rabies-feminister därute som nu tar ett påstående som intäkt för sanningen. Man börjar därmed undra om det nu är SVD:s tur att gå samma ogina öde till mötes som en gång DN drabbades av. Efter att ha läst artikeln börjar man undra om inte journalisterna är de som är mest korkade – oavsett kön.”

 

Förfabricerad Feminism

Grunden för västerländsk kunskap sedan 2000 år kallas vetenskap. Denna kunskapsbank består av många olika discipliner med många olika specialområden inom varje ämnesområde. Inom varje del finns forskning, det är den grundbult som förser oss med kunskap och som tar fram nya rön. Sådana rön formar också vår verklighet, inom medicin kan det leda till ändrade behandlingsformer och inom historia kan det leda till att nästa upplaga av skolböcker skrivs om med nya fakta.
Motsatsen till kunskap/vetenskap/forskning har många namn. Pseudovetenskap är vetenskap som säger sig vara vetenskap, men är det inte därför att den tar fram fakta utan att se till hela eller ens ibland till delar av verkligheten. Motsatsen till vetenskap kan också kallas fördomar, det är den kunskap som vilar på rena påhitt eller förutfattade meningar om verkligheten.

VetenskapVetenskap bygger på mätbara och bevisbara fakta – lögner på påståenden Foto: LNU

Tyvärr lever vi i en tid då delar av det som idag kallas vetenskap håller på att formas till något betydligt mer otäckt än det tidigare har varit. Visst finns exemplen från historien. Stalins förkärlek till ”vetenskapsmannen” Lysenkos tokiga teorier om genetik är ökända, också vetenskapsgrenen Frenologi som ledde fram till ”kunskapen” om människors olika värde. En ”kunskap” som till sist ledde fram till Hitlers galna idéer om över- och undermänniskor. Men få gånger i historien har vi mötts i vardagen av så många tokerier i vetenskapens namn som är fallet nu. Denna så kallade vetenskap, den är nämligen inget annat än en illa dold ideologi med en politiska agenda, kallas genusvetenskap.

LysenkoTrofim Denisovich Lysenko – Pseudovetenskap personifierad Foto: Wyred

Utan att gå in för mycket på detaljer så har denna ”vetenskap” anammat något som kallas postmoderna teorier. För att göra en lång historia kort, går dessa teorier bland annat ut på att man aldrig behöver bevisa en tes utan det räcker med att påstå något så är det sant. Detta bryter mot grundläggande forskningsmoral/etik/regler/stipulat som har formats under århundraden för att idag ha formats till regler som varje seriös forskare håller sig till. Men om man kommer dragandes med dessa ”regler” för dess så kallade ”vetenskapsmän och kvinnor”, har de bekväma svar på lager – regler ikring vetenskap är en manlig förtryckarteknik. Därmed avfärdar forskningsgrenen all annan vetenskap och upphöjer sig själv till en forskningens Rolls Royce, trots att den är en antivetenskap som inte står Lysenko långt efter. Frågan är om den inte till och med passerar Lysenkos tokerier.

I denna ”vetenskaps” namn har en rad stolligheter framkastats, alla med den gemensamma nämnaren att man vill bevisa att samhället är uppbyggt av ett så kallat patriarkat. Detta patriarkat ligger bakom all världens ondska, lite grann som judarna en gång gjorde i propagandan eller som det mystiska Illuminati gör i konspirationsteorier som florerar både på nätet och i folkmun. Den senaste teorin kring patriarkatet slängdes fram förra året i programmet ”Vetenskapens Värld” på SVT, SVT som för övrigt är högfäste för många av genusteorierna där de omsätts till så kallad journalistik.

Jonas Sjöstedt PatriarkatetI see dead people – I see stupid people och nu ser vissa patriarkatet också

”Vetenskapens Värld” egna hemsida förklaras teorin som i stort säger att kvinnor är kortare än män därför att flickor i spädbarnsålder förfördelas negativt av att de får mindre näring och att detta skulle gynna pojkar som får mer på flickornas bekostnad. Ett påstående som saknar bevis eftersom påståendets enda källa är observationer av alldeles för litet antal fall för att kunna kallas signifikant, men vem bryr sig om det. Det räcker ju med att påstå så är det sant. Reptilsnabbt var också de alltid så objektiva journalisterna där för att marknadsföra teorin som nu hade fått ett eget liv. Ja, till och med ärevördiga nyhetsprogram som Aktuellt och Rapport slog upp ”nyheten” som ett förstasidesstoff. Fortfarande saknades alla bevis för att detta skulle vara sant, men vad gjorde det man behöver ju fortfarande bara påstå något tillräckligt många gånger så är det sant. Så här malde det på. Snart blev hela denna otäcka kökkenmödding intäkt för att detta inte bara var ett påstående eller en teori, nej det var ju dessutom sant.

Rebecca & FionaPatriarkatet – ett påhitt med ett eget liv Foto: VMalmö

I feministiska kretsar hade redan lika med-tecken satts. På diskussionsforum utgick man från denna ”sanning” som den vore självklar. På olika bloggar refererades nyheten som alldeles sann trots att alldeles för många frågetecken omgav teorin. Den som trodde att det hela skulle lägga sig bedrog sig gruvligt. Men det skulle faktiskt bli värre än så, mycket mycket värre. För om tillräckligt många fortfarande i artiklar och på bloggar visar vad man tycker, kan man ju säga att alla inte riktigt är övertygade om den vetenskapliga riktigheten i påståendet. Det blir helt enkelt lite Piltdown Man-syndrom över hela debatten. Dags då att övertyga dessa stackars tvivlare och vem skulle kunna göra detta bättre än en lagom naiv och redan ideologiskt övertygad journalist. Turen gick till tidningen Metro, där finns ju så många glada och lättlurade feminister som i journalismens namn skriver vilken dynga som helst. Resultatet blev Lisa Magnussons artikel, läs särskilt det tredje stycket.

Lisa MagnussonMetros krönikör Lisa Magnusson

Feminism i Sverige har nu fått en ny käpphäst att slå klorna i och exploatera, allt annat är ju lögn, förtal och hat. Offerkoftan ska till varje pris på även om priset skulle kunna gå under beteckningen ”lögn”. Dumheterna staplas på varandra och ingen har kommit på den fantastiska och revolutionerande tanken att hela detta teoriverk kanske måste understödjas med en av vetenskapens grundstenar, den som kallas ”bevis”. Ett påstående är inte ett bevis, vare sig det framförs av SVT genom Vetenskapens Värld eller Lisa Magnusson. En lögn eller ett falsarium är konstant, det kan inga påståenden i världen ändra på.

En hemsk tanke slog mig till sist, denna artikel är ju som att underteckna en dödsdom. För i feminismens värld är inte bara alla påståenden sanna, sanningarna är ju dessutom okränkbara och den regeln förbryter man sig inte emot. Gör man det är man ju en vit Cis-man som till varje pris får betala för sin okänslighet. Så nu kommer jag väl att brinna i den feministiska motsvarigheten till helvetet, allt detta därför att jag ifrågasätter istället för att bara godta. Nu kom min offerkofta på, jag kan inte säga att den var bekväm. Trots det väljer jag att sticka ut hakan. För i min värld är en lögn en lögn, enkelt och koncist.

LögnLöjesguiden vill härmed nominera Lisa Magnusson och Vetenskapens Värld till priset ”Foliehatt of the Year”. Nomineringen för Lisa lyder: ”För din osvikliga journalistiska fingertoppskänsla att hitta lögnerna och framställa dessa som sanning. Det är med stigande förnöjsamhet vi beskådar det narrspel du kallar fakta.”
För SVT och Vetenskapens Värld lyder motiveringen: ”Er hängivenhet för att använda skattebetalarnas pengar till att skapa en allt annat än oberoende television i statspropagandans tjänst, är minst sagt beundransvärd. Med journalistiska blå dunster lyckas ni med lögner och ren propaganda förleda och förvirra. Allt för att skapa den rätt tänkande medborgaren alla socialister eftersträvar.”

 

Läs mer om den politiserade forskningen i feminismens tjänst på följande bloggar:

WTF Toklandet skriver som vanligt med en vass penna om kön och ätande ur ett Södra Törnssnårsperspektiv

Tanja Bergkvist skriver om hur dina skattepengar används i ”forskningen”

Susanna Varis skriver vasst om hur till och med vissa politiker har svalt ”forskningens” alla dumheter

Också Susanna Varis har bloggat om genustrumpeten som fick en halv miljon i forskaranslag