Syntax Error

Om en hund biter barn och dessutom inte tycks svara på disciplin vilket är vår enda väg när det gäller problem hundar, har vi inga betänkligheter att avliva den som en sista utväg. Om jag slår någon oprovocerad på stan ställs jag inför rätta och döms för misshandel förutsatt att vårt rättssystem inte slarvar bort mina dumheter i undermåliga utredningar eller brist på bevis. Det är helt enkelt ett system där vi har skapat en konsekvens för varje handling därför att vi anser att handlingen kräver sanktioner i form av straff.

Ball and ChainI de flesta kulturer hänger brott och straff ihop, inte i Mona Sahlins. Hon vill tydligen belöna människor med jobb för våra pengar efter att ha begått mord Foto: Blackenterprise

Om man däremot bor i Sverige och begår brottet att åka ner och massmörda människor därför att de inte tänker som andra eller har samma religion som andra får man redan idag en kram vid hemkosten och jobb i det offentliga som tack för den insatsen. Ett system som redan idag är verklighet i Örebro kommun och som nu Mona Sahlin vill göra rikstäckande. Det är politikervärldens motsvarighet till Syntax Error helt enkelt.

Syntax ErrorProgrammet som styr våra politiker oavsett färg, har råkat ut för syntax error
Foto: Alltechguide

Det kan tyckas olustigt att man belönar människor för att de begår övergrepp som mord. Inget konstigt med den reaktionen eftersom människor generellt känner avsmak och förakt inför sådana handlingar som de inblandade begår. Sympatin för personer som har begått den här typen av handlingar är med andra ord inte särskilt hög. Det är därför ett mycket märkligt förslag både från kommunens sida och från Sahlins.

Not You AgainDe flesta reagerar på samma sätt inför fullbordat faktum – med avsky Foto: Prpartners

Om man dessutom tänker på att det faktiskt är skattepengar som finansierar det hela blir det direkt stötande. Det finns alltså lite eller inget stöd för dessa tankegångar som Sahlin ger uttryck åt. Hon är helt enkelt ute och cyklar som vanligt. Att skattepengar används till den här typen av verksamhet strider inte bara mot vad majoriteten förmodligen känner och anser, det är också kontraproduktivt. Arbete är i all ära något alla behöver, rehabilitering också. Att däremot tro att arbete och aktivitet skulle vara medicinen mot förhärdade mördare som dessutom har sett saker få av oss ens vill höra talas om är som att påstå att bränder släcks bäst med bensin.

EldI värsta fall kommer åtgärderna att tända eld på samhället inifrån Foto: Mylifesatrip

Vad dessa personer behöver är psykologisk expertis och kanske till och med att låsas in för andras säkerhets skull. Kom ihåg att personer som har dödat förr är extremt labila. Också det är nog något som kommer att sticka i ögonen på skattebetalare som hela tiden duperas att tro att våra pengar går till vård skola och omsorg. Känner du lukten av lurendrejeri skattebetalare?

NigeriaKänner någon mer än jag lukten av brända skattepengar? Foto: Eurweb

En halv pudel där både Mona och Örebro kommun rullade runt på rygg inträffade rätt snart. Mer om pudeln i en artikel från SVT. Ett faktum som i varje fall talar för att dessa krafter inte har oinskränkt makt än. Den opinionsstorm som utbröt blev väl för mycket, men visar ändå hur dålig kontakt våra politiker har med omvärlden. ”Örat mot rälsen” är ett förbispelat  kapitel som inte längre tycks gälla. Artikel om hela förslaget hittar du här från SVD.

Gudruns PengarVåra politiker tycks ha förlorat kontakten med verkligheten Foto: Samtiden

Jag önskar det hade räckt med att det är kostsamt, det är ju ändå bara pengar som kunde gått till uppbyggnad av ett sargat land men det stannar nog inte där tyvärr. I åtminstone ett fall har det visat sig vara extremt farligt dessutom. Nyligen sprängdes en så kallad terrorcell i Belgien. Det är en liten autonom grupp människor som har skolats ideologiskt och som med nitisk fanatism ska genomföra någon typ av attentat. I det Belgiska fallet skulle man avrätta polismän så spekulativt det gick för att ingjuta fruktan i samhället. Man skulle också filma det hela och lägga ut på internet för att ge spektaklet maximal spridning.Terrorcellen sprängdes dock vid ett tillslag som ett direkt resultat av ett utökat säkerhetssamarbete i Europa. Ett arbete som har inletts i kölvattnet på händelserna i Paris. Mer om terrorcellen här från SVD. Artikel om gripandena för en vecka sen hittar du i Aftonbladet.

Mona Sahlin StraffMona Sahlin är som vanligt fel ute, hennes verklighetsbild tycks inte stämma med den gängse Foto: Facebook

Exemplet visar att det kan bli ordentligt farligt också här då flera av de som ingick i cellen var just stridande från IS som återvänt. Man tror det är på direkt order från just IS som de senaste händelserna har kommit. Europa är under attack och vårt svar blir att ge människor jobb! Jag har genomlevt många idioter till politiker, men få gånger i världshistorien har väl så många personer från så många partier haft så mycket dumhet att delge världen som nu i vårt land. Det är som om själva idiotin har multiplicerats och spritt sig till snart varje sektor och stia i vår offentliga ladugård som kallas politik.

KorMer intelligenta än politiker? Döm själva! Foto: Miljoforskning

Om man vill skapa maximal osäkerhet för de medborgare som inte bara är löne- och skatteslavar utan numer också röstboskap i sossediktaturen, är Mona Sahlins väg den rätta att gå. Om ett x antal år kommer också vi att åtnjuta glädjen i att bli utsatta för terrorattentat och än mer religiös fanatism än den vi redan har. Härliga straff som drabbar vanliga människor som bara har begått brottet att arbeta och betala skatt som skulle gå till något man trodde var bra.

DuvbombReligiös fanatism är ett tecken i tiden, politikerna tycks däremot sova sin Törnrosasömn
Foto: Ekonomistas

Allt lidande det kommer att förorsaka är signerad den felaktiga politik som nu planeras att föras. Ytterligare ett faktum som visar att vi behöver en ny regering och nya makthavare. Men som ni vet förvägras vi – röstboskapet – också det i och med Decemberförräderiet. Det var ju då socialdemokratin med benägen hjälp från alliansen i en ohelig allians genomförde en konstitutionell kupp.  Allt för att utestänga 13% av väljarkåren och det inflytande som borde ha kommit med detta.

VuvuzelaAtt öka demokratin genom att stänga ute krafter med ”fel” åsikter tycks vara logiken i vår ”demokrati” Foto: DN

En så feltänkt tanke som den som nu ligger på bordet kan bara komma ur ett enda faktum, vi har en politisk klass som oavsett partifärg för länge sedan har tappat kontakten med verkligheten. Likt en ny adel drar de fram och likt en sån tillerkänner de sig nya små uppdrag som belöning. Monas uppgift har varit att vara nationell samordnare för de problem som den ökande fanatismen har inneburit och den ökade benägenhet som finns att döda i islams namn. Som sådan har hon visserligen haft händer som har hållit henne under armarna men hjälper det? De nya idéerna andas så mycket dumhet att hon för länge sedan borde ha skiljts från sitt uppdrag. Man kan helt enkelt inte ha en person som i värsta fall, och det Belgiska exemplet visar att det mycket väl kan bli sant också här, leder till ett lands undergång.

SlutetMånga menar att slutet är nära men politikerna fortsätter som om inget händer Foto: Fugly

Som vanligt är det den som betalar och gör rätt för sig som är förloraren. Vi betalar, någon annan njuter håvorna. Det är inte längre trovärdigt att tala om ”Vård skola och omsorg” som ett slags mantra om man hela tiden menar ”pengarna till de som minst av allt förtjänar det”. Jag vet att svensken inte är något vidare bra på att resa sig upp och kräva sin rätt men det är mer än dags nu. Gör vi inte det är det försent imorgon. Så farligt är de nya idéerna.

Money For NothingVi är numer inte bara röstboskap, vi ska dessutom betala pengar till ingenting
Foto: Starbookers

Löjesguiden vill med denna artikel nominera Mona Sahlin till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Den politiska adel du tillhör har inte längre någon legitimitet. Att du i medborgarnas namn gör det som både är minst effektivt och mest farligt är som bäst oansvarig. Som sämst är det direkt livsfarligt. Det tycks inte spela någon roll att du som person faktiskt spelar rysk roulett med medborgarna som offer och skattepengarna som insats, i slutet av dagen får i vanlig ordning den styrande klassen som den vill. Sverige behöver i sanningen en revolution – en demokratisk revolution som också städar upp i det som har blivit förvandlat till en offentlig svinstia.”