Stefans Statsmannamässiga Sorti

Om ens Stefan Löfven någonsin var statsmannamässig kan vi nog glömma att han kommer att kunna bli det. Den skutan sjönk i och med det brev han skrev till oppositionen för att diskutera en ny säkerhetsstrategi. Expressen har skrivit mer om saken.

Sjunkande SkeppRegeringen är som ett sjunkande skepp, det enda som återstår är dumheter och politisk teater i överflöd. Under tiden skriker landet efter ett nyval som vi förvägras
Foto: Wikipedia

Brevet började bra med en ansats till fördjupat samarbete i säkerhetsfrågan:

Jag föreställer mig att detta är ett arbete som kan ta ett tag, och där vi som partiledare vill överlåta åt våra medarbetare att diskutera konkreta texter i en sådan strategi. Men jag tror samtidigt att det vore bra för oss att ha ett första möte för att resonera om inriktningen för detta arbete. Jag bifogar en lista över några enkla frågeställningar som kan komma att platsa i arbetet med en nationell säkerhetsstrategi.

Men då frågeställningarna som det talades om i den sista meningen gick luften ur:

”Vilken är innebörden i det breda säkerhetsbegreppet?”

och

”Vilket är det nationella ansvaret för människors säkerhet i Sverige?”

Det enkla svaren på frågorna blir helt enkelt att vet han inte det bör han nog söka ett annat jobb. Här kan Stefan Löfven läsa Nils Andrén – professor emeritus i statsvetenskap – sammanfatta vad 2002 års doktrin bygger på så att han får ett exempel. Stefan Löfven blottar här en djup okunskap som är skrämmande. Han har ju också en egen säkerhets-doktrin som borde ge svaren på de frågor han ställer men inte ens det klarar han av. Som så många gånger under det gångna året har han nu visat att han vare sig är en statsman eller påläst alltså.

Klia Sig I HuvudetStefans okunskap och valhänthet i flera frågor väcker både förundran men också undran. Klarar han egentligen av jobbet? Foto: SVT

Utspelet ska nog snarare ses som ett desperat försök att återvinna förlorad mark i den säkerhetspolitiska frågan. Löfven har ju mer eller mindre tvingats att överge sin egna säkerhetsdoktrin som byggt på att Finland och Sverige ska förbli neutrala, mer om hans nya situation i SVD. Nu har dock Finland bytt regering och då har också landets säkerhetspolitiska tänkande förändrats vilket alltså kastar grus i maskineriet för Löfven, också det går att läsa om i SVD. Till exempel kan Finland nu tänka sig ett medlemskap i Nato vilket ju inte var vad Löfven hade hoppats på, vilket DN har skrivit om. Det är säkert därför också ett lite desperat försök att hitta den röda tråden där han själv har tappat den.

Slutsatsen kan bara bli en. När Sverige behöver ledning står vi utan den, där vi behöver svar på tidens frågor kan inte statsministern eller hans medarbetare leverera dessa. Det som återstår är politisk teater där utspel utan innehåll är vardag. Ett sådant exempel är den försvarspolitiska uppgörelsen som regering och opposition kom överens om i våras. Alla utom folkpartiet stod bakom. Ryssland har sedan 2008 ökat sin försvarsbudget med 31,2 %. Under de närmaste tre åren förväntas landet öka sin budget på området med 44 procent. Ökningen redovisas i följande artikel i SVD.

Livsfarlig LedningNej vi har inte en livsfarlig ledning men väl en försvagad och delvis inkompetent sådan. Landet behöver nyval, inte gamla dumheter i ny tappning Foto: Trafikverket

I det ljuset har naturligtvis också svenskens oro ökat och alltfler vill se ökade satsningar på försvar. Mer om svenskens attityd i försvarsfrågan kan man läsa om i SVD. Försvars-minister Peter Hultqvist var arkitekten bakom den senaste uppgörelsen i försvarsfrågan och där blev då resultatet en uppskrivning till hela 5 % av vår BNP. Det ska då jämföras med Rysslands 44% och sen kan vi dra ner rullgardinen för gott. Bloggen Motpol har skrivit om detta.

Istället har vi fått en nästan spegelvänd situation mot hur opinionen och verkligheten ser ut. När 58% av befolkningen vill ha mindre invandring får vi mer som går att läsa om på bloggen Cornucopia. Också i försvarsfrågan väljer alltså regeringen att låtsas om som om de inte behöver följa folkviljan. De går till och med så långt att de ställer fråga mot fråga i det ekonomiska lotteriet där invandringen får kosta nästan vilka summor som helst medan andra utgifter alltså begränsas. Detta har bloggen Fnordspotting skrivit om på ett utmärkt sätt.

Hur gör man för att dölja det faktumet att detta egentligen är ett misslyckande? Regel ett i politisk teater säger att man ska måla upp en bild av något som nåt helt annat än det är. Ett misslyckande ska alltså beskrivas i termerna ”framgång”, ”seger” eller ”positivt”. Sagt och gjort, Peter Hultqvist lät inte vänta på sig. ”Stabilitet”, ”Bra signal till omvärlden” blev ordvalen. SVT har reportaget och intervjun. Men redan på presskonferensen kom misslyckandet i dagern.

Von FersenFolk är med rätta förbannade och uppretade på regeringens valhänthet särskilt i försvarsfrågan. Kanske bör man besinna sig och betänka att allt de gör är att dölja det faktumet att de inte klarar av jobbet och spelar istället politisk teater Foto: Wikipedia

Folkpartiet som inte gjorde något när de satt i förra regeringen vädrade nu morgonluft och menade att anslaget var underfinansierat dvs det saknas pengar trots att det ser ut som om de fanns. Moderaterna menade att nu fanns ett diskussionsunderlag till ett svenskt Nato-medlemsskap vilket Mp genom Jakop Dalunde menade att det inte alls fanns.

Försvarsministern trängdes i intervjun eftersom det framkommit att trots det ”ökade anslaget” innebär det att försvaret nu måste börja stryka vissa saker ur materialinköps-listan som t ex ammunitionstyper som nu inte kan köpas in. Också de höjda försvarsanslagen innebär alltså inbesparingar och uppskjutna projekt som får anses mindre viktiga. Det är alltså ingen ny politik, det är bara samma gamla politik som båda blocken har fört nu i minst 10 års tid, men i ny skepnad eftersom den ger ”stabilitet”.

BalansBalanserade eller obalanserade som slutbetyg på regeringen är fråga om politisk åsikt, min är dock glasklar Foto: NPD

I reportaget framkom vidare att politikernas kravlista på försvaret ger ett årligt underskott på si så där 2 miljarder per år. Försvaret själva hade velat ha 4 miljarder mer än budget per år för att kunna förverkliga det som politikerna vill, de fick 10,2 miljarder fördelade på fem år. Men det ger ju ”stabilitet” och ”bra signal till omvärlden”. Det skulle då möjligen vara signalen att Gotland och andra strategiska intressen för Ryssland nu ligger inom räckhåll. Man har ju redan övat invasion av bland annat Gotland som går att läsa om på engelskspråkiga CEPA.

Så fortsätter den politiska teatern som vill invagga oss i tron att vi lever i den bästa av världar när vi i själva verket borde ha fått en ny regering för länge sedan. Att den vi har har misslyckats i snart sagt varje fråga torde vara klart, men det de har kvar är nu politisk teater och pamflettpolitik. genom ord utan mening. Ett sådant exempel är det nya begreppet ”utvecklingsmoral” som regeringen satsar hårt på vilket du kan läsa om på SVD. Om det finns något som utvecklingsmoral så finns väl avvecklingsmoral. Det är att att avveckla vår regering, inget annat.

David TennantDavid Tennant kan spela teater, det kan däremot inte regeringen. Ändå spelar de politisk teater med varierad framgång. Foto: Wikipedia

Löjesguiden nominerar idag regeringen till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Regeringen spelar visserligen skickligt sin teater genom t ex Peter Hultqvist men det är ändå så ihåligt att man måste fråga sig hur länge de ska plåga detta land. I vakuumet av besluts- och realpolitikens ersätts vi med politisk teater, det duger inte längre ens som blå dunster – avgå och utlys nyval nu.”

När Goda Råd Blir Dyra

I torsdags la så Sveriges högsta militära ledning fram vitboken över den senaste i raden av ubåtsincidenter. Där fastslogs en rad bevis för att vi faktiskt har blivit kränkta, till exempel bottenspår. Här konstaterades också att landet bakom sannolikt måste vara Ryssland. Inget annat land i vårt närområdet har den typen av kapacitet och tekniska kunnande som ligger bakom, inte heller har någon annan det militära intresset för oss. Artikel och klipp från presskonferensen hittar du här ur en artikel från Aftonbladet.

UbåtUbåt på bild och bottenspår efter en var bevisen som framkom Foto: SVT

Förnekelsen från rysk ledning lät mest mekanisk och inövad. För övrigt samma Ryssland som i sin ”fredsiver” såg till att indirekt hota de Baltiska staterna. För när Sergej Markov – president Putins personlige rådgivare – uttalade sig om deras framtid, såg han helst att medborgarna där i framtiden nynnar den ryska nationalsången och åtminstone verkade se lyckliga ut. I övrigt var vi i hans ögon bara russofober, jag undrar varför Sergej. Mer om hans uttalande hittar du på SVT:s sajt i följande artikel. Det ryska uttalandet ledde också till en markering om bland annat de flygincidenter som inträffat på sistone, mer om detta i en atikel i SVD.

Sergej MarkovSergej Markov spelade på känslosträngar vi så väl känner igen Foto: Youtube

Regeringen sammankallade till presskonferens i ämnet där bland annat Margot Wallström och Stefan Löfven (båda s) svarade på frågorna. Ett konkret förslag som framkom var skapandet av ett säkerhetspolitiskt råd. I detta ska hon själv som utrikesminister delta, statsminister Stefan Löfven, vice statsministern Åsa Romson (mp), försvarsminister Peter Hultqvist (s) och inrikesminister Anders Ygeman (s) ska också ingå. Tanken är att detta råd ska kunna snabbinkallas vid hot mot samhället. Mer om rådet i Aftonbladet.
Frågan är också vad utrikesministern nu känner inför att gå från en feministisk utrikespolitik  med tillhörande duvvingar och rosenskimmer till att tvingas spela rollen som den klassiska höken.

Margot WallstroemMargot Wallström får nu spela rollen som Iron-Lady, hur fungerar det med feminismen? Foto: S-Info

Den stora frågan efter presskonferensen blir om detta verkligen är rätt sätt att organisera sig mot hot som riktas mot själva kärnan av vårt land. Den första delfrågan är om det är så särskilt sunt att koncentrera regeringens makt till en så liten skara utvalda utan att ha någon extern insyn genom till exempel konstitutionsutskottet (ku). Det är ju trots allt riksdagens kontrollorgan för att tillse att regeringen följer konstitutionen. Skulle ett övertramp begås finns med det tänkta upplägget ingen insyn eftersom förslaget tycks sakna beskrivning av insyn och dokumentation och därmed inte heller någon formell kontrollmöjlighet. Förslaget måste alltså som jag ser det följas upp med klara regler som idag delvis saknas.

ReglerRegler måste stämma överens med sin samtid Foto: Texaspoker

Man måste om detta ska vara genomförbart se till att alla kort ligger på bordet för en eventuell konstitutionell granskning där varje enskild involverad är ansvarig. Det är med andra ord klara regler i lagstiftning som måste till för att säkra att inget pågår som ens skulle kunna andas antidemokratiska drag. Vi har ju tyvärr fått bevittna hur den amerikanska konstitutionen har urholkats på grund av liknande åtgärder. Ett inre kabinett/en sluten krets med initierade hotar också att utarma kunskapen i hela regeringen i ämnet vilket framgår av SVD:s artikel.

George W BushVad som hände vet bara han och hans medarbetare, låt det inte hända igen
Foto: Notable-Quotes

En annan fråga man måste ställa sig handlar om enighet. Nationella frågor som rör yttre och inre hot är extra känsliga. Det är därför av en mycket stor vikt att också enighet råder om åtgärderna. Det borde därför vara så att också oppositionsledare för samtliga riksdagspartier närvarade för att kunna få information. Också statschefen det vill säga vår kung borde närvara för att bli upplyst om läget, ett faktum som nu förbigås. Anledningen till att han borde vara med är att han eller hon enligt konstitutionen är just statschef alltså landets högsta ledare men utan makt. Samma konstruktion återfinns ju redan i utrikespolitiska nämnden så varför inte här?

EnighetEnighet i vissa frågor är ett måste för att inte öppen konflikt ska uppstå Foto: Budo

Man kan tacksamt konstatera att Stefan Löfven på pappret tycks vilja skapa enighet i frågan genom att se till att oppositionen bjuds in, men detta sker efter att man redan har konstaterat faktum. Det är inte samförstånd, snarare gamla nyheter i ny förpackning. Så vad blir ett initiativ värt om det bara är endimensionellt och dessutom med inaktuell information? Är frågan inte viktigare än att man ensidigt ser till regeringens egna intressen istället för landets? Kom ihåg Stefan, 62,2 % röstade inte på dig eller mp för den delen heller!

OsäkertSäkerhetstänkandet kan leda till än mer osäkerhet när partier delvis stängs ute Foto: ETC

Till sist är det olyckligt ur ett annat perspektiv. Oavsett vilka känslor man har inför mp kan man inte med bästa vilja i världen påstå att Åsa Romson skulle vara en person man skänker mer makt och inflytande åt. Få gånger i den politiska historien har en person med sånt eftertryck visat gång efter annan att just makt är det sista denna politiker borde inneha. Att ge henne än mer istället för mindre är ungefär som att man skulle ge IS en termonukleär laddning. Det är om man vill, så olyckligt att det inte ens kan beskrivas i ord.

KraschlandningMed mp i regeringen kan den nya organisationen bli en än större olycka Foto: Kuriren

Slutsatsen om tanken är att detta på så många olika sätt borde få tummen ner. Det är feltänkt på så många punkter att det borde återremitteras för omedelbar omarbetning. Idén kommer från länder som USA och Frankrike. Jag vet inte vad de har för syn och filosofi på konstitutionell insyn mer än hur det ser ut på papperet. Det är egentligen ovidkommande eftersom blotta tanken på att eventuellt få ytterligare en potentiell huvudvärk på halsen är oansvarigt för att uttrycka det milt. Att kringgå den nationella enigheten vid en kris är också det något av en avart i sammanhanget.

Anna AnkaGör som Anna Anka – visa tummen ner Foto: Expressen

Med förslaget börjar det tyvärr blottläggas hur dåligt förberedd Stefan Löfven är både på att ta ansvar för landets ledning, organisera detta och att tillse att det sköts i enlighet med den rättstradition som kommer med ledarskapet. Bristen på både förmågan att leda och insikten om de regler som inte bara är de skrivna utan också sedvänjan är tyvärr gigantisk. För vår parlamentariska tradition har ju hittills vilat på att de för landet viktiga frågorna genast tas upp i enighet, inte som med detta förslag en inre krets. Därmed har vår statsminister i alla fall något gemensamt med Åsa Romson som hittills också har visat sig vara samma andas barn när hon utan förankring i regeringen kör sitt egna race. Den springande punkten blir alltså om vårt land har råd (!) med ett så oansvarigt förslag som i ett enda slag försvagar både insyn och det demokratiska grundfundamentet när mer makt samlas kring en snäv krets människor.

Dåligt LedarskapDåligt ledarskap och misstankar om mörkning skulle kunna leda till större osäkerhet istället för tvärtom Foto: Scott Adams

Löjesguiden vill med denna artikel nominera regeringen till priset ”Foliehatt of the Year” för dess senaste förslag till skapandet av det säkerhetspolitiska rådet. Nomineringen lyder: ”Ni nomineras för ert skickliga iscensättande av ett ”säkerhetspolitiskt råd” som trots det stolta namnet både andas osäkerhet och rådlöshet. Vi kan från erfarenheterna från framför allt USA utläsa att det inte är särskilt sunt att koncentrera för mycket makt kring en inre krets vilket tydligen helt och hållet går förbi regeringens representanter. Makt kommer alltid med en prislapp och en risk, därför finns konstitutionellt sett kontrollinstanser. Med det nya förslaget åsidosätts delar av denna tanke vilket gör förslaget dubbelt farligt, men fortfarande inget som bekymrar vår regering. Det är med andra ord ingen tanke som tycks vara genomtänkt i någon större omfattning, en omständighet som tyvärr tycks likna regel snarare än undantag när det gäller landets högsta ledning i dessa dagar.”