Kreativ Bokföring

Socialdemokratin har genom historien gjort sitt yttersta för att framstå som starka och handlingskraftiga. Paradgrenarna har alltid hetat social välfärd och arbete åt alla. I takt med att Sverige, mycket på grund av deras egna förda ekonomiska politik, alltmer har fått se hur grunden till välfärd, ekonomi och arbete har börjat kärva, har också retoriken varit tvungen att anpassas. Socialdemokratins misslyckande i arbetsmarknadspolitiken beror mycket på att skattepolitiken nu har antagit proportioner av jättars slag, skatteuttaget har helt enkelt drabbat fel delar som arbete men också varit för högt.

KroppsbyggareSocialdemokratins behov av att framstå som starka har stött på patrull av något som kallas ”verklighet”. Deras egna politik slår nämligen tillbaka i form av sämre utveckling och färre arbetstillfällen Foto: Wikipedia Commons

Att man nu misslyckas med att skapa fler jobb är uppenbart. Nyligen skrev konjunkturinstitutet (KI) upp prognosen för arbetslöshet för perioden fram till 2024. De skriver i sin rapport att man tror att regeringens reformer nu kommer att få resultatet att vi får se färre öppet arbetslösa men fler dolda. Till och med konjunkturinstitutet ger alltså sossarna bakläxa även om man inte säger så rätt ut. Länk till rapporten hittar du här.

Klicka för att komma åt Specialstudie_11.pdf

Det regeringen alltså gör är att man putsar siffrorna genom att gömma undan folk i påhittade jobb, arbetsmarknadsutbildningar som så småningom leder till ny arbetslöshet eftersom kurserna inte leder någonstans och utbildningar på t ex universitet där utbildningarna är så många och välbesökta att själva poängen med utbildning snart har förringats. Deras politik leder inte till en bestående lösning men förs ändå eftersom den ”gömmer undan” en misslyckad politik och putsar till siffrorna så man kan påstå att man har varit ”kraftfulla”. Något de alltså inte har varit men vill vara ändå. Mer om regeringens havererade politik kan man läsa om på SVD.

InflationInflation i ekonomin är känd men nu får vi också inflation i utbildning. Värdet av utbildning minskar därmed förutom att det är ett sätt att gömma arbetslöshet. Snart kan vi ha situationen där vi kan gödsla arbetsmarknaden med utbildade den inte frågar efter
Foto: Wikimedia Commons

I grunden beror problemen på samma grundorsak nu som för trettio år sedan, Sverige har inte lyckats med att skapa fler jobb. Socialdemokratisk skattepolitik har alltså bäddat för det och de få insatser som har gjorts har inte lyckats i sina ansatser. Samtidigt som vi alltså inte kan ge jobb åt de som redan bor här, tar vi hit än fler som i framtiden måste ha jobb. Ekvationen går inte ihop och har inte gjort så under många decennier. Felet i tänket är uppenbart till och med för amöbor och andra lägre stående varelser. Man kan inte räkna med jobbtillväxt när man höjer skatten på arbete. Tvärtom gör sådana åtgärder att antalet jobb minskar.

Också Arbetsförmedlingen instämmer i de dystra prognoserna. I sin årliga arbetsmarknadsrapport skriver man: ”Vi har fått en tudelad arbetsmarknad, där de som står långt ifrån ett arbete har svårt att hävda sig trots en hög efterfrågan på arbetskraft”. De har alltså aviserat att chansen för den som redan är arbetslös att få en anställning har minskat. Den arbetslöse är för dåligt rustad och har uppfyller inte arbetsgivarens kravprofil, därmed är de per automatik diskvalificerade. Länk hittar du här, klicka på hemsidans länk ”läs hela rapporten”. Du måste ha akrobat reader för att kunna läsa pdf filen.

ChockChocken hos regeringen måste ha sett ut som ovan när arbetsförmedlingens rapport landade på deras skrivbord Foto: SVT

Det mest chockerande med Arbetsförmedlingens rapport är att den också konstaterar att effekten av att delta i arbetsmarknadsutbildningar och arbetspraktik är negativ. Det är alltså svårare att få jobb efter dessa åtgärder har vidtagits. Tanken var ju att det skulle bli lättare men detta samband tycks i varje fall delvis saknas. Slutsatsen grundas på att man från arbetsförmedlingens sida kan se att många av de som går till arbete snarare saknar stöd än har det.

Socialdemokratins käpphäst på den punkten har alltid varit den motsatta, alltså har man fel åtgärder i sin politik igen. Arbetspraktik är den enda formen av åtgärd som tycks ge positiv effekt i ett annars kompakt mörker. Den klassiska politiken baserad på Keynes teorier är därmed punkterad och tillhör en förgången tid. Också socialdemokratisk politik tillhör en förgången tid, deras åtgärder saknar helt enkelt de effekter man påstår ska komma. Den enda bestående effekten däremot är att skattebetalarna än en gång kan se sina pengar rökta.

Rökt FiskSkattebetalarna är lika rökta som fiskar när sossarna nu fått fri tillgång till skattkammaren. Vi betalar ju så gärna och vill också bli lurade av mantrat ”vård skola och omsorg” när pengarna egentligen går till slöseri, vansinne och dumheter Foto: Dreamstime

Regeringens taktik har varit och kommer säkert att vara att man för dyra pengar sätter igång olika åtgärdsprogram. Pengar som i värsta fall kommer att hamna i fickor på de lycksökare som anordnar kurser i arbetsförmedlingens regi, men där slutar solskenshistorien. Den arbetssökande lär inte ha nämnvärt högre chans att få jobb och skattebetalarna har återigen blivit blåsta på sina pengar. Men vi medborgare är ju som vanligt så välvilligt inställda till att bli lurade med löften om vård skola och omsorg när vi i själva verket får slöseri med skatter och inga eller få effekter av investeringarna.

Regeringen står alltså tomhänt i frågan men har samtidigt gjort frågan till sin viktigaste utåt. Det lär dock snart visa sig, gissningsvis i varje fall, att man inte har fattat ett dugg utan vidtar samma gamla åtgärder vi har sett förr. Skattebetalarna lär den här gången vara på sin vakt, vi lovas och lovas men det enda resultatet är att vi slösar och slösar med medel som igen och igen visar sig ha liten eller ingen effekt. Det hela är en gigantisk penningförstöring och allt signerat en socialdemokrati som håller fast vid en föråldrad politik utan tillstymmelse till nytänkande.

InovationUppfinningsrikedom tycks inte vara regeringens eller socialdemokraternas starkaste gren, snarare är det same same but different som styr dem. Foto: Designtaxi

Det är det som är kontentan. Regeringen har inga fler idéer och därför inga fler kort att spela. Kvar har man bara möjligheten att gömma undan de arbetslösa så att det ska se ut som om man hade gjort något åt saken. En patenterad politik från 90-talet signerad Göran Persson som man nu dammar av och använder i repris. Då gömde man undan folk i arbetsmarknadsåtgärder, utbildningar och förtidspensioner vilket var lika lönlöst då som nu. Hur bollandet mellan åtgärder, bidrag och elände kan se ut berättas om på bloggen Iniskogen.

Snart kommer vi alltså få se våra skattepengar gå till att öppna den statliga försörjningskranen där pengarna forsar ut till absolut ingen nytta mer än att få det att se ut som om man gjorde och uppnådde någonting. Vi kommer också att få höra ordval som ”kraftfulla åtgärder” när det handlar om påhittade jobb för skattepengar. ”Behovet att bekämpa arbetslösheten” lär dammas av men innehåller inte något nytt. Vi har helt enkelt hamnat i bakvattnet och idéerna tryter, särskilt hos regeringen tycks denna känsla vara akut.

Brunn”Öppna bara kranen så strömmar skattekronorna ut” tycks regeringen resonera utan att betänka att det inte är deras pengar, de är ju faktiskt medborgarnas.
Foto: Wikimedia Commons

Den hemska sanningen är också att ju längre tiden lider ju mer kraftfulla måste åtgärderna bli i framtiden. Ju längre vi väntar med åtgärder desto mer smärtsamma kommer motåtgärderna att bli. Något flertalet, särskilt de till vänster är direkt fientliga till men att göra något åt det medan tid ännu är tycks också vara uteslutet. Det blir väl nästa borgerliga regerings uppgift att få bära det hundhuvudet som man i själva verket ärvt och sen kommer det att heta ”denna omänskliga politik” istället. Kom då bara ihåg att det var socialdemokraterna som bäddade för det. Det är med andra ord tid att göra regeringen arbetslös. Om inte annat för att ge de arbetslösa en chans.

När man som i den senaste budgetproppen till och med själva erkänner att politiken leder till högre arbetslöshet är man i varje fall ärlig nog att tala om det. Problemet är att man inte ändrar sig på den punkten som heter ”den förda politiken”. Där kan man för regeringens del inteckna att i stort sett allt man tar sig an leder till ökad arbetslöshet, men att göra något åt det kan vi glömma. Man nöjer sig på den punkten att konstatera att man jobbar för att se till att vi får ”EU:s lägsta arbetslöshet”. Fet chans men säg inte annat än att man bäddat för ett misslyckande igen. Mer om detta går att läsa om på Fnordspotting.

BilkraschVår regering är som en bilkrasch. Man kan inte låta bli att titta och fascineras, men man blir inte road av vad man ser Foto: ”Car crash 1” by Thue – Wikimedia Commons

Löjesguiden nominerar idag regeringen till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni är som vanligt fel personer i fel sammanhang. Där vi måste få nytänkande får vi antagligen traditionell socialdemokratisk politik, där vi måste se till att använda varje skattekrona klokt får vi antagligen ett gigantiskt slöseri och där vi borde ha en annan struktur i arbetet att räta ut problemen får vi antagligen återigen samma DDR-struktur som tidigare. Socialdemokratins kris är mer än bara bristen på ledarskap, den är i lika hög grad bristen på idéer. Regeringen står tomhänt, låt oss få ett nyval så vi kan göra den här pinan så kort det bara går.”

Hur Var Det Med Skulden?

Decemberöverenskommelsen är en av de värsta händelser som har drabbat landet. Vill man så kan man se det som ett sätt att övertrumfa folkviljan och resultatet i valet genom att de etablerade partierna har gjort upp och åsidosatt demokratin. Vem kan framgångsrikt argumentera att oppositionen vars roll är klart definierad i grundlag och som ska utgöra en motvikt mot regeringen, nu ens finns och sköter det jobbet som den ska? Ingen! Så fort det är dags för avgörande omröstningar om t ex budget står oppositionen och ylar om hur illa det kommer att gå för Sverige om den går igenom. I nästa ögonblick lägger man ner sina röster och lämnar fältet öppet för att genomföra den.

Oppositionen har därmed gjort sig själv till en icke trovärdig kraft i svensk politik. De har ju delvis själva tagit initiativ till överenskommelsen genom att skriva en gemensam debattartikel den 9/12 förra året i DN Debatt. I den tog man bladet från munnen och ville uttryckligen göra upp med Stefan Löfven om minoritetsregeringars villkor och regler. Man kan säga att  det var oppositionen som tog första steget i processen att avveckla sig själva och sin roll i det parlamentariska systemet.

MarscheraMarscherar regeringen och oppositionen till samma trumma för att behålla sin makthegemoni eller för att rädda oss från SD? Foto: Aftonbladet

Tyvärr fortsatte eländet bortanför det. Det är nu rätt uppenbart att svensken får lov att hålla till godo med världens i mitt tycke sämsta regering alla kategorier utan att ens kunna kräva det som medborgarna ges rätt till dvs nyval. Därmed stängs dörren effektivt till att göra oss av med en omöjlig regim som för länge sedan borde fått avgå. Ett faktum som både regeringen är skyldig till men som också oppositionen har bidragit till. Man kan verkligen fråga sig vilket som kom först, hönan eller ägget?

Den här eländiga soppan som kallas Decemberöverenskommelsen (DÖ) har ju ett enda syfte – att isolera SD så att de får minimalt med inflytande över svensk politik. Detta är inte bara anmärkningsvärt utan också odemokratiskt. Svensken har ju trots allt röstat på detta parti och här gör man alltså sitt yttersta för att kringgå den viljeyttringen. Jag är ingen varm anhängare av SD, men att tillgripa odemokratiska metoder för att skapa demokratiska beslut är något som saknar motstycke i politisk historia. Det är ganska typiskt att det händer just här dessutom, i vårt land har ju åsiktskorridoren blivit en veritabel framgångssaga. Mer om historien bakom detta antidemokratiska fenomen i Expressen.

IsoleringMan kan isolera på många olika sätt i Sverige. Man kan isolera hus och då blir miljöpartister glada för det spar energi och så kan man isolera SD och då blir miljöpartister glada för att man i sin iver kväser alla som har en avvikande åsikt Foto: Wikipedia

Som vanligt går resultatet längre än så. Åsiktskorridorens stora fanbärare är den kader av proselyter som vanligtvis tillhör krafter som Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Genom överenskommelsen har man öppnat Pandoras box. Man har också fördjupat åsiktskorridoren och dess mer eller mindre totala förbud mot avvikande tankar som inte godkänts i dessa kretsar. Det har helt enkelt skapat vetorätt åt miljöpartiet i avgörande frågor som migration.

Det märks inte minst i debatten där man allt oftare möter argument som är både felaktiga och direkt kränkande mot person. Ett exempel på ett sådant påhopp är den pågående polemiken mellan Jonas Gardell och den norske författaren Karl Ove Knausgård.

Den debatten startade med hans bok ”Ut Ur Världen” och fortsatte med följande artikel i Expressen. I den driver han tesen att Sverige är ”cyklopernas land” dvs de enögdas land. I detta land är vi livrädda för minsta avvikande åsikt och bevakar sådana med falkögon, så fort de dyker upp är någon – helst en person ur godhetseliten – där med en slägga och ett lämplig epitet som ”Breivikare”.

BreivikDen som inte håller med blir genast stämplad som en anhängare av Breiviks fanatiska och något osakliga agenda trots att man inte sympatiserar ett dugg med idéerna
Foto: SVT

Tyvärr är bilden helt sann, den är till och med enligt mig träffande. Om man kan skriva följande artikel, som Henrik Arnstad gjorde i DN, kan man säga allt själv men förbjuda andra att ens yttra sig. Det om något är väl definitionen på fascism Arnstad. Allt därför att ett parti inte ställer upp på den av etablissemanget fastställda grundsynen på invandring vilket inte heller en majoritet av svenskarna gör. Men som bekant har ju folkviljan inget med demokratiska värderingar att göra i etablissemangets ögon, här är det lyd och håll käft som gäller. För oavsett parti tycks grundsynen vara att medborgaren bara är till besvär.

Men Knausgårds syn är en åsikt man inte får ha i Sverige. Här råder ju ett åsiktsförtryck framför allt i invandringsfrågan, så har man bestämt i regeringen där socialdemokraterna bara är miljöpartiets och vänsterpartiets bitch. Läs om miljöpartiets syn på totalt fri invandring i SVD, en syn som inte stämmer överens med de flesta svenskars som man kan läsa mer om i Forskning Och Framsteg. Men miljöpartiet har bestämt att så ska det vara och då ska det vara så vad än svensken säger.

Knausgård fick alltså inte tala om vad som helst hur länge som helst. Våra godhetsapostlar med ensamrätt på sanningen ser så gärna till den saken. Om man läser hans artikel så är det så, vare sig man håller med eller inte, att han kopplar kritiken till land inte person. I Jonas Gardells svar kopplas kritiken om ”Snorklarnas Land” som epitet på Norge till personen Knausgård som här i Expressen.

SnorklingEnligt Gardell skulle snorkling vara en extra stor sport i Norge eftersom han kallar landet ”Snorklarnas Land” och passar samtidigt på att utdela kängor i godhetens namn
Foto: Wikimedia Commons

Kritiken från Gardell riktas som vanligt i de här sammanhangen in sig på att Knausgård är en ”sårad vit heterosexuell man”. Dessa har aldrig fått lära sig att ta debatten och att ta kritiken, det har däremot homosexuella män som Gardell däremot lärt sig får man gissa. Här möts alltså saklig kritik med ren smörja och personliga påhopp. Allt återigen därför att Knausgård påpekar det uppenbara – att åsiktskorridoren och ”debattörer” som Gardell håller på att kväva Sverige inifrån. Vad som är sant får inte sägas, men vad som är falskt går hur bra som helst.

Att retoriken om ”sårade vita heterosexuella män” är direkt kränkande, precis lika kränkande som att utmåla Jonas och hans bröder som något nedsättande epitet om homosexuella bekymrar inte det minsta. Jag tänker inte använda dessa invektiv då jag inte vill bli sedd som en talesman för homofobi och vill gärna hålla mig ovanför det lågvattenmärket Gardell gör sig till talesman för.

För personer som Gardell går så bra att slå mot det man ser som makten, trots att Jonas säkert sitter på mer makt än den stackars medelålders vita kränkta heterosexuella mannen som ibland kallas Freakshow Fredrik. Den är dessutom igenkännbar från så många liknande texter att den snart får kallas standardmall 1A. Att kalla någon ”sårad vit heterosexuell man” är som att kalla en Harley Davidson för en motorcykel.

Easy RiderLustiga omskrivningar kan man ju syssla med, på det sättet är det helt okej att kalla människor ”Sårade vita heterosexuella män” men nedsättande termer om godhetsförespråkarna. En motorcykel är dock alltid en motorcykel Foto: Wikipedia

Ändå är Gardells påhopp hur otäck den än är, ett rent under av saklighet i jämförelse med det Ebba Witt-Brattström stod för. I följande artikel i DN, går hon till angrepp mot vad hon ser som Knausgårds gubbsjuka spekulerande ikring sex med minderåriga flickor. Hon antyder (?) mellan raderna att hans och Stig Larssons fascination över fenomenet måste bottna i något mer allvarligt som pedofili (?).

Hon glömmer lite lägligt två saker. För det första är en skrift/en bok allt annat än alltid kopplad till upphovsmakaren. Det är alltså inte så att en text alltid handlar om författaren själv. Historien som berättas i ett skönlitterärt verk kan lika gärna vara fiktiv. För det andra finns ett annat verk som anses tillhöra världslitteraturen som handlar om samma sak nämligen Vladimir Nabokovs ”Lolita”. Brännmärker hon Nabokov i artikeln? Inte alls, boken nämns inte ens!

Knausgård hånas också därför att han har kritiserat Stefan Löfvens uttalande om att SD är fascister. Här i Aftonbladet hittar du Löfvens uttalande. Problemet med uttalandet är två. För det första är påstående återigen ett av Henrik Arnstads många påhitt eftersom han har upphöjts till något absurt som regeringens ”expert” i frågan. Uttalandet mötte mycket kritik, inget som Gardell ens nämner. Den kan du läsa om här i Norran där källor som journalisten Anna-Lena Lodenius och historiken Dick Harrisson åberopas, två källor som väger jävligt mycket tyngre då Harrisson faktiskt har en examen i historia vilket i Arnstad INTE har men påstår sig ändå ha.

HamletLika relevant som Hamlets fråga i pjäsen, är frågan om att ha eller inte ha en examen eller om att ljuga eller inte ljuga om en sådan Foto: Wikimedia Commons

Det andra är att svartmåla och baktala ett parti som skulle kunna utmana vad socialdemokraterna ser som sitt maktmonopol genom att sno röster från dem. Kom ihåg att SD tar röster från främst moderaterna och socialdemokraterna vilket skulle kunna fälla den nuvarande regeringen, ett scenario man fruktar. Mer om den trenden kan man läsa om i DN. Skitsnackandet är alltså inte så ideologiskt som det kan låta, det är snarare maktpolitiskt.

Knausgård frågar sig varför vi är så arga i Sverige, varför debatten är så hatisk och oförsonlig. Jag kan svara honom, det beror på att eliten ser det som sin uppgift att sitta inne med sanningen och att undervisa denna för medborgarna som inte förstår bättre än att rösta på SD. När de gör det blir det än mer angeläget att övertyga dem om ”fascismen” och den antidemokratiska agendan partiet i hemlighet ändå hyser. Man respekterar helt enkelt inte folkets vilja, och det är i det ljuset som DÖ ska sättas in. Den är verktyget som ger dessa möjligheten att inte bara styra utan inskränkningar, utan också att se till att underkänna och ignorera det som faktiskt var utslaget av valet.

Oppositionen har därmed bidragit till att fördjupa och utveckla åsiktskorridoren, också det ett svårslaget rekord. Slutsatsen kan bara bli att DÖ har gjort sitt och att den bör just dö. Den inskränker demokrati, förvägrar människor deras demokratiska rätt och cementerar den värsta skitregimen ett land i väst kan uppvisa. Det värsta av allt är att det är genomtänkt, planerat och designat att just förhindra dessa saker i en ohelig allians mellan alliansen och sossar med miljöpartister. Den har fått till följd att regeringen i stort sett har fria händer som har använts för att släppa in ett vänsterparti i stugvärmen då de borde ha lämnats ute i kylan. Oppositionen har därmed legitimerat en politik som är direkt skadlig för landet och som dessutom saknar folkligt stöd. ”Dåligt” sa Bill, ”uselt” sa Bull.

The ShiningVälkommen till den svenska skräckfilmen ”Åsiktskorridoren” med rätt att skrämma skiten ur varje demokratiskt lagd medborgare. Foto: Nydailynews

Dagens nominering till priset ”Foliehatt of the Year” tilldelas landets opposition för deras medverkan till avvecklandet av demokratin i landet. Motiveringen lyder: ”DÖ är politikens motsvarighet till Frankensteins monster. En anomali som likt ett kadaver går fram och mördar det som står i vägen. Demokratin är dess första offer där landet nu har tagit flera steg in i åsiktskorridoren tack vare denna. Det är alltså ett oansvar förtäckt och beskrivet som ansvar man har skapat. Regeringen är naturligtvis tacksam för hjälpen. Jag undrar om svenska folket är lika nöjda med att nu tilltvingas den sämsta regeringen det här landet hittills har kunnat uppvisa. Att ni i samma andetag har lyckats göra SD än större med tilltaget är något av världsrekord i felberäkning.” DÖ är något som bloggen Fnordspotting också har fördjupat sig i.

En Oförsvarlig Försvarsbudget

10,2 Miljarder kronor mellan åren 2016 till 2020, det är notan svenska skattebetalare ska betala för försvaret enligt den nya uppgörelsen alla riksdagens partier utom SD och FP har ingått. Försvaret själva beräknade att perioden skulle behöva 17,5 så 10,2 är väl inte direkt kattpiss även om det inte var lika mycket som det äskade. Det är dessutom extra pengar utöver budget vilket ju höjer anslaget och det är bra, men är det verkligen tillräckligt?

Försvarsminister Peter Hultqvist kommenterar beslutet så här: ”Vi vill signalera att vi förhåller oss till det som sker och ge en signal att Sverige är beredd att bidra för säkerhet och fred i vår del av Europa”. Mer om beslutet i en artikel från SVT. Men har han verkligen anledning att stoltsera? Svaret är enkelt – Det finns ingenting i det här beslutet att vara stolt över.

DuvbombSvensk duvbomb som kan skicka på den lede fi är ett budgetalternativ värdig Peter Hultqvists ”klara signal om vår beredskap att ta ansvar för fred och säkerhet i Europa” Foto: Flickr

Man måste jämföra heter det i filmen ”Mitt Liv Som Hund”. Gör man det kommer man fram till att regeringen till svensk statsbudget anslår 156 miljarder på färre år till integrations- och migrationspolitiken, assistansersättning som får 30 miljarder och sjukpenningen som nu ligger på 32 miljarder som exempel. Det är med andra ord inte en tungviktare i utgiftsskalan vi talar om när vi diskuterar försvarsutgifterna.

Idag är Gotland helt och hållet oförsvarat, där finns inte en soldat inte ett enda förband. Planen säger att 2018 ska ön ha fått, hör och häpna, hela 230 soldater varav 80 ska ha tillgång till stridsvagnar. Det lär skrämma invasionsstyrkor från vårt närområde, läs Ryssland, rätt ordentligt…..inte alls. För samtidigt som försvarsministerns stolta ord och intentioner klingar ut kan man läsa följande reportage från Finland i svenskspråkiga Huvudstadsbladet. Där talas om USA:s allt lägre intresse för en kontinent som inte vill eller kan ta tag i sina egna problem dvs Europa och därför alltmer riktar blicken mot Sydostasien. Samtidigt har Ryssland större kapacitet än vi tidigare har förletts att tro.

FiskPeter Hultqvists ”ökning” av anslagen är som fiskehistorien. I den är allt så mycket större än den är i verkligheten Foto: TV2 NRK

Ryssland uppvisar parallellt med detta en alltmer aggressiv ton mot sin omvärld. Det är då det känns riktigt tryggt med 230 man om två och ett halvt år. Samtidigt som Ryssland skärper tonen på det utrikespolitiska planet är NATO i full färd med att nedmontera, därifrån finns alltså ingen hjälp att få. Mer om detta i DN. Det är i den här ekvationen en smärre katastrof att Sverige inte möter de utmaningar vi nu ställs inför med mer pengar än ca 2,65 Miljarder per år. Den kritiken får alla de etablerade partierna nu ta på sig eftersom de alla har ingått överenskommelsen. Moderaterna har dessutom en dubbel skuld då de blev den främsta bromsklossen för all typ av ökning av anslagen redan under sin regeringstid. I Fredrik Reinfeldts värld blev försvaret ett ”särintresse”, mer om det märkliga uttalandet i DN.

Men det är inte bara reda pengar som ger anledning till oro. Om man tittar på hur mycket olika länder ökar sina försvarsutgifter ligger vi återigen efter. Tittar man på Ryssland igen, de ligger trots allt i vårt närområde, ökade de sin försvarsbudget bara under 2008 med 31,2 Procent. Sett under tre år ökar de sina utgifter med sammantaget 44 procent. Vi i Sverige svarar mot detta med en ökning på 5 procent, fantastiskt Peter! Mer om de uppgifterna i artikeln från SVD. Uppgifterna kommer delvis också från bloggen Motpol som jag kan rekommendera.

FörvånadSå här bekymrad finns det all anledning att se ut lite till mans och katts. Det är snart svenskens normala utseende så fort försvarsfrågan kommer upp Foto: Youtube

Sverige skär under samma period faktiskt ner om man ser till andelen av BNP för det som var en ”ökning”. Ur det perspektivet är Sverige nu nere i 1,15 procent. Siffrorna hittar du i SVD. Finland och Norge som båda har lägre folkmängd ligger på 1,4 procent, Polen på 1,9, Estland på 2 och Ryssland ligger på 4,5 procent. Jo Peter, den sifferexercisen talar ett annat språk än det fikonspråk du talar.

Peter Hultqvist kör alltså med ett inom Socialdemokratin beprövat knep – den kreativa bokföringen med skönmålning som slutmål. I bästa Magdalena Andersson-klass bollar han med siffrorna för att dölja den egentliga sanningen. Detta är inte ett svar på Rysslands aggressiva politik, det är en kapitulation för den! Mer om Magdalena Anderssons dubbla fiskala budskap kan man läsa om på Fnordspotting.

Åsas BottenfärgNär man skönmålar verkligheten och bottenmålar med förbjudna bottenfärger presenterar man inte den egna politiken i så särskilt god dager. Verklighet och dikt är alltför långt ifrån varandra. Foto: Expressen

Därmed har också försvarsministern sällat sig till samma oseriösa gäng som de andra i regeringen, men också till den ohederlighet som moderaterna uppvisar i försvarsfrågan. Man får komma ihåg att också moderaterna tyckte 10,2 stackars miljarder och 230 man till Gotlands försvar 2018 var rätt okej. Sanningen är att det är det inte om man nu inte vill skönmåla sanningen då förstås. Vad hände med svenskt försvar är i dagarna en berättigad fråga som ställs i reportaget från Dokument Inifrån.

Det enda jag personligen är tacksam över i en hopplös situation där landets ledning som vanligt inte lyssnar på medborgarna, är att F! inte kom in i riksdagen och därmed inte får något inflytande över den här frågan. I följande Metro-artikel förklarar kamrat Schyman, vänsterhanden Sissela Nordling Blanco samt några andra Sovjet-nostalgiker sin syn på saken. Läs och våndas.

Ipren-MannenSverige behöver få tillbaka Ipren-mannen nu när landets politiker är i farten igen
Foto: Aftonbladet

Löjesguiden tänkte idag nominera Peter Hultqvist, men också det övriga politiska etablissemanget, till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Den skönmålning du och andra nu genomför är talande för en politisk elit vars stora akilleshäl heter sanningen. Vi – röstboskapet – är till nytta vart fjärde år och när det gäller inkomsterna i form av skatter. Annars tycks vi vara oviktiga i sammanhanget. Försvarsfrågan och förmågan att kunna försvara oss vid ett eventuellt angrepp är en central fråga för svensken. Artikel om hur medborgarna och politikerna i vanlig ordning går i olika taktarter kan man läsa om i  SVD. Att den fuskas bort på det sätt vi nu ser är ovärdigt ett land som påstår att all offentlig makt utgår från folket. Återigen har nämligen etablissemanget visat att de inte lyssnar på de prioriteringar svensken ställer, det rekordet är oslagbart i varje fall. Sverige behövde en ny regering förra året, landet behöver fortfarande en ny regering.”

Idiotville

Malmö är på inget sätt en rik stad. Ser man i det långa perspektivet har staden under de senaste 40-50 åren genomgått ett stålbad. Först var det varvsnäringen som flyttade ut eller la ner. Sen kom etableringsstöden från regeringen som mynnade ut i en gigantisk skandal där Saab tog emot skattepengar för att etablera sig vilket man också gjorde bara för att lägga ner en tid senare. Företaget fick till och med köpa en industritomt för en billig penning som man sen kunde sälja med god avans, allt på skattebetalarnas bekostnad och med socialdemokratins goda minne.

TomhetExemplet Malmö borde förskräcka. Pengarna rullade men till sist fanns bara den stora tomheten kvar, allt signerat Socialdemokratisk stödpolitik. Nu sätter man åter igång penningrullandet utan sans eller förnuft. Foto: Linkopingsposten

Varvsdöden från 50-talet och framåt kan man läsa om på Wikipedia i följande artikel. Om Saabs bidragspengar kan du läsa här i Arbetsmarknadsutskottets förslag. Sista spiken i Malmös kista kom när Saab-fabriken las ner, mer om det i Fokus.

Än i denna dag kämpar staden med att kunna komma tillbaka. Brobygge, etableringsstöd och andra åtgärder har visserligen gett vissa effekter men inte så stora som man hoppades på. Skattebetalarna har återigen stått för bolinerna, byggbolagen som fick brobyggarkontrakten och industrin som tagit emot bidragen är de enda vinnarna. Kanske börjar ljuset i tunnelns skönjas men staden brottas också med hög kriminalitet, artikel i Sydsvenskan om brottsligheten i Malmö. Motsättningar mellan etniska grupper har också varit ett inslag som har uppmärksammats. Inte minst de uppmärksammade hatbrotten mot judar har hamnat i fokus vilket satt staden på kartan fast inte på det sättet man kanske önskar. Se Uppdrag Gransknings skakande reportage om saken här.

PPMed regeringens nuvarande avvecklingspolitik och nya hämmande åtgärder med eviga skattehöjningar lär detta bli en framtidsbransch Foto: Sydsvenskan

Ett tredje problem för staden är att man är en av de städer i Sverige som har tagit emot flest flyktingar. Staden har den femte högsta siffran i landet av utrikes födda medborgare med 30,5% 2014. Länk till statistik från SCB hittar du här. Detta faktum kräver stora resurser och insatser för att stärka en svag grupp i samhället och på arbetsmarknaden. Jobb har inte varit självklart i staden och många har lämnats utanför med bidragsberoende som följd. 2014 Låg andelen arbetslösa nästan 7% över riksgenomsnittet. Länken till Ekonomifakta ger dig statistiken över detta.

Att bryta en nedåtgående spiral är efter en viss punkt nära nog omöjlig, det kostar stora resurser och man måste samordna en rad insatser för att det ska fungera. Om dessutom den politiska styrningen inte fungerar har man problem på flera fronter och det är det som nu kanske håller på att hända. Staden har länge styrts av Socialdemokratin men nu när de håller på att implodera både i staden Malmö och i Sverige, kan andra rycka fram i det politiska vakuum som skapas. Socialdemokratin i Malmö är precis som i landet beroende av mp och v vilket har fått ytterligare negativa konsekvenser. Hur majoriteten ser ut redovisas här i en artikel på svenska Wikipedia där man får reda på att Malmös styrande i kommunfullmäktige har 31 av de 61 platserna.

StagnationUppenbarligen heter den nya nation som socialdemokraterna vill bygga Stagnation
Foto: Youtube

Det negativa med det här är att mp och v är två partier som enligt mig lever i det blå, de saknar helt enkelt verklighetsförankring. De kan genom Socialdemokraternas beroendeförhållande men absoluta vilja att alltid inneha makten utnyttja detta till att pressa fram dåliga beslut. De senaste dagarna har diskussionens vågor gått höga mellan partierna i den styrande majoriteten. Anledningen har varit att också i Malmö finns det Rumänska romer, så kallade EU-migranter som har pockat på uppmärksamhet.

Det började med att den revolutionära autonoma gruppen Allt Åt Alla startade ett upprop i Malmö, här en presentation av gruppen från hemsidan motkraft. Det är samma grupp som för några år sedan ordnade de något smaklösa resorna ut till Solsidan i Stockholm.  Under parollen ”Odla ditt klasshat” ordnade man guidad visning för den intresserade. Mer om den saken kan du läsa och höra om på Sveriges Radio P1. Mer om hur lokalborna reagerade och kände inför överklassafarin kan du läsa om här i NVP.

Odla Ditt KlasshatSå här politiskt korrekt blir man om man går med i rörelsen ”Allt åt alla”. Tröjan ingick i uniformen när gruppresorna anordnades under titeln Överklassafari. Foto: Aftonbladet

Gruppen ville att kommunen åter skulle öppna det för romerna stängda Folkets Hus. Sex personer ur gruppen stegade upp på kommunalrådet Carina Nilssons (S) kontor och krävde under häftig ordväxling att  få träffa henne. Stämningen lär ha varit hotfull men man fick till ett samtal där gruppen krävde boende åt romerna. Malmö har precis som många storstadsregioner i Sverige en skriande bostadsbrist, det går med andra ord inte bara att fixa fram genom att knäppa med fingrarna.

Vänsterpartiet som inte riktigt kan hålla rent åt vänster ville genast utnyttja situationen för att vinna bruna poänger. När kommunfullmäktige samlades för att diskutera frågan om härbärge förde Socialdemokratin och Moderaterna en gemensam linje att man ville skapa ett härbärge för vinterbruk så att romerna slapp sova ute under den kalla säsongen. Vänsterpartiet ville ha året runt boende. Med sig i den kampen hade man Folkpartiet (!). Förbundet Allt Åt Alla hade i vanlig ordning försökt sabotera den demokratiska processen genom att slussa dit Romer som satts på åhörarplatserna. Mötet stördes flera gånger av både Allt åt Alla och Romerna och dessa avvisades till sist. Mer om detta i artikeln i Sydsvenskan.

RomerSå här såg det ut vid Malmö stadshus när ”Allt Åt Alla” anordnade manifestation då kommunstyrelsen sammanträdde Foto: Sydsvenskan

F! ville som enda parti ge Romerna samma sociala rättigheter som Malmöborna vilket i klartext betyder att de skulle få rätten till socialbidrag, boende och hjälp till jobb. Tur då att de inte ingår i den styrande majoriteten och förhoppningsvis aldrig kommer att göra det. Skulle man göra som partiet vill skulle Malmös chanser att resa sig efter de många prövningarna bara ligga ännu längre bort än någonsin tidigare.

Den politik som nu diskuteras i Malmö är en slags miniatyrform av samma utgiftspolitik som regeringen för. Höjda bidrag, höjda skatter, höjda anslag och höjda kostnader är några av ingredienserna. Man kan säga att regeringen är bäst i världen på att höja siffrorna för allting utom antalet människor i arbetsför ålder som har ett jobb. Kom ihåg att vi idag har en arbetslöshet på 7,8%, statistik från konjunkturinstitutet hittar du här. Skulle man höja arbetsgivaravgiften för unga lär inte denna grupp direkt få det lättare att få jobb. Mer om detta förslag i Dagens Handel.

Depression

Sverige har i jämförelse med många andra klarat sig relativt bra. Arbetslöshetssiffran borde dock oroa men åt detta gör regeringen tvärtemot det man borde Foto: Wikipedia

Den här regeringen håller helt enkelt på att skjuta sig själv i foten och samtidigt sätta en kula eller två i huvudet på Moder Svea. Malmöexemplet är också en slags metafor över det svenska sönderfallet, de stora partierna har tappat kontrollen och de små har tagit över initiativet. För att samarbeta kräver de mer och mer. I klartext betyder det mer utgifter och mindre möjligheter till inkomster. Det blir nämligen resultatet av att höja skatten samtidigt som man höjer utgifterna.

Vi måste i det här landet börja ställa oss frågan vem skatteintäkterna är till för. Är det  till dem som kommer hit med ett hjälpbehov men som inte är svenska medborgare pengarna ska gå? Eller är det de som genererar pengarna som ska kunna åtnjuta dessa? Bilden börjar nämligen med både den förra men framför allt den nya regeringen bli rätt grumlig. Inte nog med att Sverige nu alltså ska ta emot fler flyktingar än vi har gjort tidigare med de enorma kostnader detta medför. Nu ska vi hosta upp pengar för andra länders medborgares försörjning också.

RallareAlla människor har rätt till jobb så varför envisas regeringen med att slänga grus i den processen? Foto: Trafikverket

För mig är detta dubbelt fel. Vi betalar redan världens högsta skatt och behöver till motsats mot vad Magdalena Andersson tror inte höja dessa än mer. Här några exempel på vad som komma skall.

Först har vi bensinskatten som ska höjas, ett löftesbrott eftersom man i valrörelsen från (s) lovade att inte höja den. Mer om det i en artikel i GP. Jobbskatteavdraget ska sänkas för de som tjänar mer än 60.000 kronor/månad, återigen ett löftesbrott eftersom man lovade att inte röra jobbskatteavdraget. Om det löftet kan du läsa här i SVD. Nästa svek heter höjd restaurangmoms, något mp motsatte sig men nu tydligen har gett vika för.  Om löftet som nu tycks bli ett återtaget sådant kan du läsa om i Arbetarbladet (!). Mer om miljöpartiets utfästelse som tycks komma på skam hittar du i Avanzas tidskrift Placera.

Magdalena Anderssons LöftesbrottMagdalena Andersson anklagade i opposition Borg för löftesbrott, vad kallar hon nu sina egna? Foto: Expressen

Taket i Rot ska också höjas dvs du som vill utnyttja avdraget får betala mer ur egen ficka innan subventionen gäller. Det är ju tur att den ”feministiska” regeringen väljer att låta RUT vara ifred. Det har ju trots allt skapat en bransch som har gett arbetar- och invandrarkvinnor jobb och som dessutom har gett upphov till fler småföretag som har genererat inkomster i form av skatt. Ideologiskt helt rätt är det också att slå till mot gubbjobben som gynnas av ROT och se till att det är just de välbeställda männen som blir arbetslösa. Men det är väl bara en tidsfråga innan också RUT får ge vika för den nya flodvåg av utgifter som vi står inför. Alla skattehöjningarna kan du läsa mer om i Privata Affärer.

Man kan visserligen argumentera att det inte är sossarnas beslut eftersom de fortfarande administrerar den gamla borgerliga regeringens budget. En del av förslagen är dock sådana som har läckt ut inför den kommande budgeten som ska läggas under våren och den kommer att bli Magdalena Anderssons egna. För det andra verkar det  vara hugget som stucket vem vi väljer, vi ska skattas till dess vi spyr lik förbannat. Ytterligare ett tecken på att landet behöver en ny väg bort från alla de etablerade partierna om ni frågar mig.

TitanicRegeringen är precis som Titanic på väg mot undergången, få är de som anar det dock. Foto: Wikimedia Commons

Också forskare dömer ut den nuvarande politiken om det är jobb man vill skapa. Både Eva Mörk Professor i Nationalekonomi vi Uppsala Universitet och Lars Calmfors Professor i Nationalekonomi vid Stockholms universitet gör tummen ner för den förda politiken. Det är framför allt den höjda arbetsgivaravgiften på unga, krogmomsens höjning och den höjda ersättningsnivån i A-kassan och sjukförsäkringssystemet som är bovarna enligt dom. Mer om detta i Affärsvärlden.

Man kan till sist fråga sig om landet har råd med regeringens politik. För varje höjd skatt läggs en hämsko över någon verksamhet, för varje ny skattekrona regeringen drar in intecknas två till utgifter vi inte fick reda på inför valet. En händelse som också väcker frågor om regeringen politiska heder och förmågan att hålla sig till sanningen. Det är inte utan att den gamla klyschan kommer till heders igen om att regeringen har bestämt sig för att köra landet rakt åt fanders i överljudsfart. Välkommen till Sverige, landet där vi betalar för allt annat än det vi trodde och när vi har betalat ska vi betala allt en gång till.

Lill BabsSverige är fantastiskt. Vi är det enda landet i världen som kollektivt tror att fler hinder till välfärd ska ge mer välfärd och att höjda kostnader på arbete ska ge fler jobb Foto: SVT

Dagens nominering till priset ”Foliehatt of the Year” drabbar åter regeringen som går från idioti till idioti utan att ens fatta det. Motiveringen lyder: ”Den desperata löftespolitiken där det gäller att muta och köpa sig röster samtidigt som man utfäster nya grandiosa utgifter till allt annat än det var tänkt firar nya triumfer. Inte nog med att bidragen i vanlig ordning ska höjas, nu ska vi också pytsa ut än mer på allt fler. Samtidigt ska vi lägga en våt filt över den process som kallas skapande av arbetstillfälle. Om den gamla regeringens mantra var ”arbetslinjen”, är den nyas tydligen ”bidragslinjen” och/eller ”arbetslöshetslinjen”. Regeringen har visat hur man skapar ny konst i form av avvecklandet av ett lands ekonomi, det tycker jag verkar tryggt för framtiden.”

När Goda Råd Blir Dyra

I torsdags la så Sveriges högsta militära ledning fram vitboken över den senaste i raden av ubåtsincidenter. Där fastslogs en rad bevis för att vi faktiskt har blivit kränkta, till exempel bottenspår. Här konstaterades också att landet bakom sannolikt måste vara Ryssland. Inget annat land i vårt närområdet har den typen av kapacitet och tekniska kunnande som ligger bakom, inte heller har någon annan det militära intresset för oss. Artikel och klipp från presskonferensen hittar du här ur en artikel från Aftonbladet.

UbåtUbåt på bild och bottenspår efter en var bevisen som framkom Foto: SVT

Förnekelsen från rysk ledning lät mest mekanisk och inövad. För övrigt samma Ryssland som i sin ”fredsiver” såg till att indirekt hota de Baltiska staterna. För när Sergej Markov – president Putins personlige rådgivare – uttalade sig om deras framtid, såg han helst att medborgarna där i framtiden nynnar den ryska nationalsången och åtminstone verkade se lyckliga ut. I övrigt var vi i hans ögon bara russofober, jag undrar varför Sergej. Mer om hans uttalande hittar du på SVT:s sajt i följande artikel. Det ryska uttalandet ledde också till en markering om bland annat de flygincidenter som inträffat på sistone, mer om detta i en atikel i SVD.

Sergej MarkovSergej Markov spelade på känslosträngar vi så väl känner igen Foto: Youtube

Regeringen sammankallade till presskonferens i ämnet där bland annat Margot Wallström och Stefan Löfven (båda s) svarade på frågorna. Ett konkret förslag som framkom var skapandet av ett säkerhetspolitiskt råd. I detta ska hon själv som utrikesminister delta, statsminister Stefan Löfven, vice statsministern Åsa Romson (mp), försvarsminister Peter Hultqvist (s) och inrikesminister Anders Ygeman (s) ska också ingå. Tanken är att detta råd ska kunna snabbinkallas vid hot mot samhället. Mer om rådet i Aftonbladet.
Frågan är också vad utrikesministern nu känner inför att gå från en feministisk utrikespolitik  med tillhörande duvvingar och rosenskimmer till att tvingas spela rollen som den klassiska höken.

Margot WallstroemMargot Wallström får nu spela rollen som Iron-Lady, hur fungerar det med feminismen? Foto: S-Info

Den stora frågan efter presskonferensen blir om detta verkligen är rätt sätt att organisera sig mot hot som riktas mot själva kärnan av vårt land. Den första delfrågan är om det är så särskilt sunt att koncentrera regeringens makt till en så liten skara utvalda utan att ha någon extern insyn genom till exempel konstitutionsutskottet (ku). Det är ju trots allt riksdagens kontrollorgan för att tillse att regeringen följer konstitutionen. Skulle ett övertramp begås finns med det tänkta upplägget ingen insyn eftersom förslaget tycks sakna beskrivning av insyn och dokumentation och därmed inte heller någon formell kontrollmöjlighet. Förslaget måste alltså som jag ser det följas upp med klara regler som idag delvis saknas.

ReglerRegler måste stämma överens med sin samtid Foto: Texaspoker

Man måste om detta ska vara genomförbart se till att alla kort ligger på bordet för en eventuell konstitutionell granskning där varje enskild involverad är ansvarig. Det är med andra ord klara regler i lagstiftning som måste till för att säkra att inget pågår som ens skulle kunna andas antidemokratiska drag. Vi har ju tyvärr fått bevittna hur den amerikanska konstitutionen har urholkats på grund av liknande åtgärder. Ett inre kabinett/en sluten krets med initierade hotar också att utarma kunskapen i hela regeringen i ämnet vilket framgår av SVD:s artikel.

George W BushVad som hände vet bara han och hans medarbetare, låt det inte hända igen
Foto: Notable-Quotes

En annan fråga man måste ställa sig handlar om enighet. Nationella frågor som rör yttre och inre hot är extra känsliga. Det är därför av en mycket stor vikt att också enighet råder om åtgärderna. Det borde därför vara så att också oppositionsledare för samtliga riksdagspartier närvarade för att kunna få information. Också statschefen det vill säga vår kung borde närvara för att bli upplyst om läget, ett faktum som nu förbigås. Anledningen till att han borde vara med är att han eller hon enligt konstitutionen är just statschef alltså landets högsta ledare men utan makt. Samma konstruktion återfinns ju redan i utrikespolitiska nämnden så varför inte här?

EnighetEnighet i vissa frågor är ett måste för att inte öppen konflikt ska uppstå Foto: Budo

Man kan tacksamt konstatera att Stefan Löfven på pappret tycks vilja skapa enighet i frågan genom att se till att oppositionen bjuds in, men detta sker efter att man redan har konstaterat faktum. Det är inte samförstånd, snarare gamla nyheter i ny förpackning. Så vad blir ett initiativ värt om det bara är endimensionellt och dessutom med inaktuell information? Är frågan inte viktigare än att man ensidigt ser till regeringens egna intressen istället för landets? Kom ihåg Stefan, 62,2 % röstade inte på dig eller mp för den delen heller!

OsäkertSäkerhetstänkandet kan leda till än mer osäkerhet när partier delvis stängs ute Foto: ETC

Till sist är det olyckligt ur ett annat perspektiv. Oavsett vilka känslor man har inför mp kan man inte med bästa vilja i världen påstå att Åsa Romson skulle vara en person man skänker mer makt och inflytande åt. Få gånger i den politiska historien har en person med sånt eftertryck visat gång efter annan att just makt är det sista denna politiker borde inneha. Att ge henne än mer istället för mindre är ungefär som att man skulle ge IS en termonukleär laddning. Det är om man vill, så olyckligt att det inte ens kan beskrivas i ord.

KraschlandningMed mp i regeringen kan den nya organisationen bli en än större olycka Foto: Kuriren

Slutsatsen om tanken är att detta på så många olika sätt borde få tummen ner. Det är feltänkt på så många punkter att det borde återremitteras för omedelbar omarbetning. Idén kommer från länder som USA och Frankrike. Jag vet inte vad de har för syn och filosofi på konstitutionell insyn mer än hur det ser ut på papperet. Det är egentligen ovidkommande eftersom blotta tanken på att eventuellt få ytterligare en potentiell huvudvärk på halsen är oansvarigt för att uttrycka det milt. Att kringgå den nationella enigheten vid en kris är också det något av en avart i sammanhanget.

Anna AnkaGör som Anna Anka – visa tummen ner Foto: Expressen

Med förslaget börjar det tyvärr blottläggas hur dåligt förberedd Stefan Löfven är både på att ta ansvar för landets ledning, organisera detta och att tillse att det sköts i enlighet med den rättstradition som kommer med ledarskapet. Bristen på både förmågan att leda och insikten om de regler som inte bara är de skrivna utan också sedvänjan är tyvärr gigantisk. För vår parlamentariska tradition har ju hittills vilat på att de för landet viktiga frågorna genast tas upp i enighet, inte som med detta förslag en inre krets. Därmed har vår statsminister i alla fall något gemensamt med Åsa Romson som hittills också har visat sig vara samma andas barn när hon utan förankring i regeringen kör sitt egna race. Den springande punkten blir alltså om vårt land har råd (!) med ett så oansvarigt förslag som i ett enda slag försvagar både insyn och det demokratiska grundfundamentet när mer makt samlas kring en snäv krets människor.

Dåligt LedarskapDåligt ledarskap och misstankar om mörkning skulle kunna leda till större osäkerhet istället för tvärtom Foto: Scott Adams

Löjesguiden vill med denna artikel nominera regeringen till priset ”Foliehatt of the Year” för dess senaste förslag till skapandet av det säkerhetspolitiska rådet. Nomineringen lyder: ”Ni nomineras för ert skickliga iscensättande av ett ”säkerhetspolitiskt råd” som trots det stolta namnet både andas osäkerhet och rådlöshet. Vi kan från erfarenheterna från framför allt USA utläsa att det inte är särskilt sunt att koncentrera för mycket makt kring en inre krets vilket tydligen helt och hållet går förbi regeringens representanter. Makt kommer alltid med en prislapp och en risk, därför finns konstitutionellt sett kontrollinstanser. Med det nya förslaget åsidosätts delar av denna tanke vilket gör förslaget dubbelt farligt, men fortfarande inget som bekymrar vår regering. Det är med andra ord ingen tanke som tycks vara genomtänkt i någon större omfattning, en omständighet som tyvärr tycks likna regel snarare än undantag när det gäller landets högsta ledning i dessa dagar.”

V Och Övriga Riksdagiset

Jag erkänner, jag har aldrig känt någon större sympati för vänsterpartiet. Flum blandat med ett totalt förakt för sådana rättigheter som ägande har varit deras kännetecken hittills. Under den falska flaggan av demokrati förespråkar man på flera samhällsplan ett övertagande av det ”fina och solidariska” offentliga, ofta sånt som har tagit generationer att bygga upp som t ex bankväsende. Frågar man om dessa känsliga frågor får man undvikande svar, det mest sensationella var Jonas Sjöstedts svävande respons på om frågan om han fortfarande var kommunist. Svaret blev att han kände sympati för idéerna, men förstod det omöjliga i att kräva dess genomförande då han inte hade folkflertalet bakom sig. Han tar alltså inte avstånd från idèerna, bara att genomföra dem.
Också partiets tidigare kontakter med kommunistiska diktaturer väcker ingen som helst sympati hos mig, tvärtom. Han visade dock snart sitt rätta ansikte  när han lät skriva brevet som förklarade för alla företag som idag verkar inom välfärden, vad som skulle hända vid en vinst för vänstern.

Jonas och BrevetJonas skrev ett brev med förtäckta hot som bara en god kommunist kan Foto: DI

Nu har dock en ny dimension i deras galenskap dykt upp, den som handlar om ett totalt förakt för det som kallas demokrati. Att valet inte gick (v)äl kan man väl lugnt säga, nu får de dessutom bara sitta vid sidan av och titta på genom att passivt ge sitt stöd. Inte undra på att frustrationen är total vilket tog sig uttryck i Rossana Dinamarcas tilltag på måndagen då den nya riksdagen samlades för första gången efter valet. Ska man kanske rent av kalla församlingen riskdagen hädanefter? Eller möjligen riksdagiset?

På måndagen skulle en ny vice talman väljas, nominerad var Björn Söder (SD) eftersom de är Sveriges tredje parti. En ny talman ska också väljas och nominerad där är socialdemokraten Urban Ahlin.  Min enda kommentar om detta är att Björn Söder är väl fritt fram att välja om man nu vill det och likadant med Urban Ahlin. Jag frågar mig dock varför talmannen måste ha partipolitisk tillhörighet istället för att vara neutral och varför är det sedvänja att välja en person ur det segrande lägret till talman? Det borde vara en oberoende person, kanske till och med tjänsteman, som omgiven av strikta regler i grundlag förbjuds från att ta politiskt färgade beslut. Som det nu är kan man misstänka att talmannen agerar i sitt partis intresse, snarare än landets vilken partifärg talmannen eller kvinnan än har.

URBAN AHLINUrban Ahlin blir ny talman bara för att han är sosse….. Foto: SVT 24

Björn Söder….och Björn Söder blir ny vice talman Foto: boktipset.se

Tillbaka till Dinamarca. Riksdagen ska vara landets högsta beslutande organ. Den representerar oss utåt och är vårt ansikte i internationella sammanhang tillsammans med regeringen och statschefen som är kungen. Allt enligt våra grundlagar. Det innebära att de riksdagsmän och kvinnor som väljs, ombeds att följa ett visst protokoll och vissa regler. Dessa kan innefatta t ex klädkod. En omständighet som Dinamarca idag måndag, valde att göra en ny tolkning på för att kunna stå upp på sin och partiets egna lilla barrikad. Ett faktum hon förstås förnekar. Det som kommer att bli svårare för henne att förneka var att hon gjorde samtidigt våld på den goda tonen i politiska diskussioner av bara farten. Det som hände går nog till historien som t-shirt gate. När riksdagen samlades skymtade tishan fram med texten ”SD=Rasister”. Inte förbjudet men däremot olämpligt och definitivt inget som främjar lyhördheten i det offentliga samtalet. Respekten för meningsmotståndare är i politiken ett grundkrav, vad man än tycker om deras åsikter.

Rosanna DinamarcaRossana Dinamarcas omtalade tisha Foto: Aftonbladet

Rasister eller inte rasister är inte en del av problematiken i hennes och vänsterpartiets tilltag, det är istället det faktumet att hon inför en ny dimension i debatten. Ett offentligt samtal där påståenden blir detsamma som sanningen och nedsmetningen blir en del av diskussionen är inte en debatt, det är ett misstänkliggörande. Där det borde finnas respekt, finns nu istället bara en avgrundsdjup skiljelinje som knappast kommer att gynna samtalet. Tvärtom så kommer nog denna att både intensifieras och infekteras efter tilltaget. Dinamarca borde lära sig den eviga läxan att för att få respekt måste man också visa respekt själv. Utan denna lilla men viktiga ingrediens kommer aldrig samtalet att handla om mer än dumheter och invektiv. Förloraren är demokratin men framför allt sans och förnuft i debatten. Tilltaget kommer dessutom att göra att sympatierna för SD ökar på sina håll när människor nu kan säga att ”Titta, så beter sig makten inför det folk uttrycker”. Istället för infantila påhopp borde kanske Rossana ägna mer tid åt att göra något åt problematiken med att folks misstro mot de etablerade partierna nu har ökat genom hennes och vänsterpartiets agerande.

För problemet är fortfarande detsamma. Polariseringen i samhället och det ökande misstänkliggörandet kommer som ett brev på posten när olika grupper i samhället bor i olika områden, går på olika skolor, besöker andra affärer och enbart talar sitt egna språk. Segregeringen som har byggts upp under trettio till fyrtio års tid är nu så akut att något måste göras. Det som samhället och dess institutioner har misslyckats med, betalar nu både utrikes födda och svenskar för i dagens Sverige. SFI [Svenska För Invandrare; författarens anmärkning] som med ökande svårigheter pga minskade eller för få resurser ska tillgodose grundläggande kunskaper, människor som inte ens förstår hur vårt samhälle fungerar och de som till och med i sin förtvivlan vänder sig till de som vill slita sönder allt som har byggts upp är ingen god grund för ett samhälle att stå på. Där borde Rossana och alla andra i riksdagen göra en insats med det som dom är till för – att besluta. Istället väljer alltså vänsterpartiet att fördjupa konflikten i samhället med politisk retorik som mest liknar fäktande med väderkvarnar och det är bara dumt. För det som Sverige behöver är enighet och uppbyggnad, inte mer misstänkliggörande och fler sprickor.

FrankrikePolarisering av ett samhälle gynnar bara dumheten Foto: marxist.se

Ett annat problem med hennes tilltag är att hon nu har öppnat upp för att offerkoftan ska åka på igen. Hon ursäktar ju nämligen sitt ställningstagande genom att påpeka att hon som utomlands född känner sig kränkt av SD. Hon har ju därmed valt själv att se sig själv som först och främst Icke-svensk, ett faktum som motsägs av det faktumet att hon bor, verkar och arbetar i Sverige. Hon borde med andra ord först och främst se sig som svensk, inget annat.
Hon har dessutom legitimerat samma syn hos personer som likt henne inte är födda här. Man ska se sig som utlänning när man borde se sig som svensk och som sån har man den självklara rätten att vara kränkt. Därför måste man markera mot den rasism som SD uppvisar mot dem. Ett resonemang som med andra ord inte bara är kontraproduktivt, utan också leder helt fel. Klyftan kommer därmed att vidgas, inte minskas av hennes och vänsterns tilltag. Ett beslut som spelar SD rakt i händerna igen.

Fast resonemanget är i mina öron helt galet, hur kan SD vara rasister mot dem som faktiskt är svenskar? Svensk är inte längre en fäbojänta som i folkdräkt skuttar ner från kullen ivrigt jojkande med getterna i släptåg. Visst, Jimmie försöker rida på den bilden med sina framträdanden, men det ska nog snarare ses som en del av den politiska retorik som alla partier har. Borde inte i samma anda i så fall Rossana och hennes partikamrater en gång för alla klippa banden till ytterlighetsvänstern istället för att indirekt eller direkt gulla med dem?

Lill BabsDags att ändra bilden av Sverige både för höger och vänster Foto: Bergman Typepad

Men det blev nog ty(v)ärr ännu värre för partiet idag. Deras iver att ”föra kampen” tog sig uttryck i att man till och med ville frångå det som är praxis i svensk politik, dvs sätta sig över den demokrati vi lever i. Handlingen bestod i att man vid talmansvalet och valet till vice talman, ville lämna den tidigare praxisen att utse kandidaten till vice talmansposten från det tredje största partiet dvs SD. När man inte fick som man ville gick partiet vidare med att begära en sluten omröstning istället för en öppen votering. Votering går till så att man i riksdagen trycker på en knapp ”Ja” eller ”Nej” till det som ska röstas om, i det här fallet om vice talmansposten och kandidaten Björn Söder. I en sluten går det däremot till så att varje ledamot måste skriva hur hon eller han vill rösta, lägga denna röst i en urna och sedan måste den räknas, kanske till och med räknas igen för att säkerställa resultatet.

Det var för att fördröja, inte fördjupa demokratin partiet begärde förfarandet. För om omröstningen skulle ta längre tid, skulle man kanske kunna skjuta upp beslutet. Fördröjer man beslutet har man tagit billiga poäng eftersom man då kan säga ”Vi tog striden”. Återigen förgäves dock, resultatet var redan givet då Björn Söder inte hade någon motkandidat (!). Valet tog därmed flera timmar längre än det var tänkt. Denna metod kallas filibuster, och syftar till att ramponera en process med t ex bullshit-förfarande och t ex långa tal för att sabotera för dem man inte delar åsikt med. Mer om händelsen från SVT Nyheter. Därmed gjorde vänsterpartiet den demokratiska processen till något som mest liknade polsk riksdag, ett uttryck som kanske borde döpas om till svensk riksdag?

Polsk RiksdagPolsk Riksdag föder inte tilltro, motsatsen heter ansvar Foto: Metro

Avslutningsvis ska jag inte bara ge skit åt Rossana. Genom att bara peka finger vänsterut gör man bilden endimensionell då krisen i dagens riksdag är värre än så. Jag skulle till och med vilja påstå att det som hände i går var ett skolexempel på hur djup krisen för ALLA de etablerade partierna är. Förutom vänsterns papegojlika omtjatande av voteringar i all oändlighet, kom nämligen en minst lika dyster och tragisk demonstration från moderaternas Sofia Arkelsten. Genom att först riva sönder valsedlar märkta ”Björn Söder” och sedan lägga upp hela spektaklet på Twitter har hon uppvisat osedvanligt dåligt omdöme. Ta debatten Sofia, övertyga folk med argument – inte idiotiska tilltag som detta. Det enda du har visat med detta juvenila tilltag är att den politiska mognaden i riksdagiset inte är särskilt hög. Ett faktum som än en gång skvallrar om att nyval stundar väldigt snart, och då finns risken att både du Sofia och du Rossana blir av med jobben. Det vore faktiskt det bästa som kunde hända efter den veritabla orgie i politisk omognad som uppvisades.

RöstsedlarSofia Arkelstens sönderrivna valsedel med överrubrik från Twitter Foto: DN

Löjesguiden vill med denna artikel nominera Vänsterpartiet till priset ”Foliehatt of the Year”. De har inte bara gjort bort sig med Dinamarcas t-shirt eller försöket att använda filibuster, man har också sanktionerat tilltaget genom Jonas Sjöstedts uttalande. Också socialdemokratin borde skämmas eftersom också de har uttryckt stöd för tilltaget. Ja, till och med valda delar av riksdagen har över en natt förvandlats till en enda stor kindergarten, nåt som bloggen WTF Toklandet också bloggar om. Också bloggaren Jussi H Lundell skriver om det demokratiska övergreppet mot SD i godhetens och demokratins namn.
Motiveringen lyder: För att ni med er handling med all tydlighet visar att ni inte förstår verkligheten och den situation landet befinner sig i nomineras ni till priset ”Foliehatt of the Year”. Istället för att ta debatten och få folk att ändra åsikt, har ni nu istället stärkt dem i övertygelsen eftersom ni har gjort SD till offer och spottat på folks tankar och känslor. Ni har därmed visat att det etablerade partisystemet går mot sotdöden. Ert agerande visar också att ert parti och fler med er borde läggas ner och förpassas till den politiska historieboken.”
Också övriga partier särskilt socialdemokraterna och moderaterna nomineras till priset. Motiveringen lyder: ”Ni nomineras för att båda era partier uppvisar den rätta politiska omognaden och i Sofia Arkelstens fall den rätta dumheten, när ni ger ert bifall till de idiotier som uppvisades i gårdagens riksdag. Ni håller med stormsteg på att göra båda era partier till politiska relikter med ert stöd och er handling. Ett faktum som med er benägna hjälp visar att de etablerade partierna i få fall återspeglar de känslor och åsikter folk hyser.”