När galet blir värre

Det finns reaktioner och så finns det reaktioner. I torsdags avslöjade jag och Rebecca Weidmo Uvell oberoende av varandra på varsin blogg, här är hennes inlägg, hur listan från (o)Rättviseförmedlingen egentligen var sammansatt. Namn som direkt kunde förknippas med organisationen själva där många inklusive den nuvarande ordföranden nominerades till toppjobb i statlig kulturell sektor.

Namnen gav också känslan av att här skulle miljöpartiet och vänsterpartiet premiera sig och de sina eftersom nästan alla hade haft eller har den agendan. Förvånansvärt många hade också ett förflutet inom det genusindustriella komplexet där de har fört debatt om genus, identitetspolitiska frågor och intersektionalism. Ett sånt namn är Södertörns Högskolas egna stolthet Ylva Habel. De och (o)Rättviseförmedlingen är väl de enda som känner stolthet över det namnet.

BreivikGläntar du på locket och gör det förbjudna i att kritisera listan lär väl Breivik dyka upp som ett brev på posten. Vad han gör i debatten hela tiden vet ingen utom godhetsivrarna som vill peka på vad de tror är sin motsats. Foto: The Guardian

En annan mer känslig fråga var att ovanligt många namn var av så kallad utländsk härkomst. Inte för att jag har något emot sånt, det är klart vi ska ha representation för människor med utländsk härkomst. Men ett grundkrav är väl att de borde avspegla proportionerna i befolkningen så att de får utgöra så många som de är, inte majoriteten som på listan.

Att kritisera detta är dock problematiskt, man kan ju bli anklagad för att vara både nazist och anhängare av Breiviks manifest om man begår det misstaget. Ändå måste det göras, den här listan är trots allt en ren skymf mot demokratiska grundideal. Det mest intressanta är dock reaktionen på Rebecca Weidmo Uvells bevakning, själv har jag inte dragits in eller hört sura kommentarer. Tvärtom bara goda vitsord så här långt. Men mot Rebecca lät det som sagt annorlunda.

Sofia Embrén, vd på (o)Rättviseförmedlingen skickade ett personligt mail till Rebecca Weidmo Uvell där hon bad henne ta bort uppgifter från bloggen. Det skulle röra sig om uppgifter Sofia Embrén menade var att åsikts- och ursprungsregistrera folk. Det fanns dock ett flertal fel med resonemanget, som vanligt får man väl lov att säga.

Sofia EmbrénMailet från Sofia Embrén sa allt och lite till. Foto: skärmdump från Rebecca Weidmo Uvell

För det första är det är inte Sofia Embrén som avgör vad som kan och inte kan stå på en blogg, det är något för rättsvårdande myndigheter men inte en vd i (o)Rättviseförmedlingen att avgöra. Vill hon göra en anmälan mot publiceringen är det henne fritt att göra så, men jag ser betydande problem för henne att få rätt i den frågan. Det beror på faktum nummer två.

För det andra är listan i och med att den är inlämnad och diarieförd på kulturdepartementet också en offentlig handling. En offentlig handling kan aldrig en förening, uppdragstagare eller vd lägga sig i eller ha en åsikt om. Den går att begära ut för den som vill det och kan publicera vem som än fick uppdraget eller vilka namn som finns på listan. Sofia Embrén respekterar därmed inte svensk offentlighetsprincip eller rättslig tradition vilket är beklämmande.

Det är skattepengar som har betalt för uppdraget, det är på Kulturdepartementets och kulturministerns uppdrag listan har tagits fram. Det är alltså inte en lista som tillhör (o)Rättviseförmedlingen i en juridisk mening. Att då komma och säga att man inte får publicera den är befängt. Det här sägs till och med rätt ut på deras hemsida där man kan läsa att ”Rättviseförmedlingen fick i uppdrag av Kulturdepartementet att hjälpa dem bredda urvalet inför att platser i styrelser och insynsråd ska tillsättas.”

(o)Rättviseförmedlingen har därmed visat sitt rätta ansikte och skäms inte ett dugg över att försöka utöva direkt censur och övergrepp mot svensk rättsprincip. Att det som de står för är allt annat än rättvisa är väl just det de inte vill vi ska se eller förstå. Detta är alltså en förening som fiskar i mycket grumliga vatten. Här hittar du listan (unvis.it) som är så kontroversiell men som borde betraktas som en offentlig handling vilket den är då den överräckts till Kulturministern.

MaskeradBakom masken är (o)Rättviseförmedlingen precis likadan som alla andra människor men aningen mer hycklande om vad det är de vill. Alltihop med notan översträckt till dig svensk Foto: Wikimedia Commons

Men den här seriekrocken stannar tyvärr inte där. I vanlig ordning när det gäller vår regering gör man saker än värre. Alice Bah Kuhnke är inget undantag från den regeln och eftersom frågan är hennes så kör också hon i diket. I lördagens DN (unvis.it) uttalade hon sig i frågan kring listan och det blev en rätt ledsam läsning. Så här sa kulturministern:

”För mig är det viktigt att vi tillsätter tjänster efter förtjänst och skicklighet, därför vill jag ha ett så brett urval som möjligt. Den listan vi fått av Rättviseförmedlingen är ett komplement. Den utgör inte hela urvalet. Ett bredare urval gör så att konkurrensen blir större, och det är bra.”

Det där låter ju jämrans bra men säg mig Alice, hur kan ”förtjänst och skicklighet” vara liktydigt med partikamrater till dig och partivänner från vänsterpartiet? Hur kan man kalla det ”kompetens”? Varför följer listan exakt den agenda som båda era partier har i frågor som genusdebatt eller intersektionalism där ni tycker vad de på listan har uttalat och debatterat? Hur kan ”Har likadana åsikter som jag” vara meriterande till toppjobb?

Kulturministern fortsätter dock enträget sin linje i frågan när hon fäller nästa lilla uttalande som en karaktärsbeskrivning på den som dristar sig att kritisera hennes idéer och inställning:

”Jag konstaterar att många känner sig hotade när konkurrensen hårdnar och gräddfilerna försvinner.”

Där stannade nog klockorna igen. Hon gör alltså det något remarkabla påståendet att gräddfilerna försvinner och att folk nu skulle känna sig hotade av detta. Det är ju tvärtom så att dessa gräddfiler nu inrättas, inte tas bort. Listan är ju en enda lång odyssé i hur man både från Kuhnkes och (o)Rättviseförmedlingens sida ensidigt gynnar de som står dem närmast. Kom ihåg att flertalet namn på listan är personer som har jobbat åt eller nu jobbar för (o)Rättviseförmedlingen.

Den sista spiken i kistan sätter hon med följande rader:

”Jag har inte frågat vad folk röstar på. Sverige är inte betjänt av att låta partitillhörighet gå före kompetens. Den förra regeringen var tydlig med att det var något man ville jobba bort, och det tycker jag är viktigt att vi fortsätter med. Den första utnämningen jag gjorde var en uttalad folkpartist, säger Alice Bah Kuhnke.”

Att låta partitillhörighet gå före kompetens är ju just det hon vill åstadkomma med listan men här döljer hon alltså detta med några lätta avfärdanden för att peka finger på något annat än vad det är. Hon vill hamna i samma ”finrum” som Alliansen som visserligen sa sig ha intentionen hon talar om, men som också dom var sämre på att omsätta de fina orden i praktisk handling.

Carlo VIII(o)Rättviseförmedlingen vill gärna peka finger på något annat än vad det egentligen är. Det är ett försök att få in alla de man har goda kontakter med, det är däremot inte ett sätt att skapa rättvisa Foto: Carlo VIII av Napoli Wikimedia Commons

Inte undra på då att skiten har träffat fläkten med besked. Kommentaren från Paulina Neuding på ledarsidan (unvis.it) i Expressen säger det egentligen bäst. Ställ er frågan ”Uppnår detta jämställdhet”? Svaret blir ”Nej”. För den speglar inte mångfald utan enfald. Precis som Paulina Neuding frågar sig kan man ställa listan mot tesen om vilka grupper den utelämnar. Svaret blir ”Många”.

(o)Rättviseförmedlingen har låtit meddela att om man tycker att någonting är fel eller att listan har brister, är det bara att mejla organisationen och föreslå fler namn till den. Förslagsvis, men detta är frivilligt, kan man alltså om man vill sätta sig och bombardera dem med namnförslag man tycker saknas. Ta den chansen om du kan. Adressen är: info@rattviseformedlingen.se

Här kommer några förslag för att fylla de uppenbara luckorna jag ser. Du kanske hittar bättre, skriv detta till adressen ovan. Här finns t ex inga judiska debattörer som Naomi Abramowicz eller Anna E. Nachman. Få har afrikanska rötter och är klart underrepresenterade om man ser till befolkningsantalet. Var finns t ex namn som Makode Linde t ex fast jo ja han är ju man förstås. För män tycks delvis vara bannlysta från listan.

Man kan också fråga sig var samerna finns, de är ju trots allt en svensk minoritet med en egen identitet men lite representation i myndighetssfären utanför den egna administrationen kring sametinget. I rikets administration finns däremot få eller inga samer representerade, dags att ändra på listan (o)Rättviseförmedlingen? Också Romer lyser med sin frånvaro, men det är klart det är ju inte de man menar när man i debatten talar om alla rasifierade så de går väl också bort till förmån för alla kompisar.

Jag är nog inte alltför djärv när jag gissar att det är de egna mobiltelefonernas telefonregister och vithetsstudier som har skapat listan snarare än förnuftet eller tanken att skapa rättvisa. Det är nämligen ingenting (o)Rättviseförmedlingen någonsin har sysslat med, snarare är det illusionen om något de säljer in. Därför ett sista namn som förslag till listan – Pär Ström. En person ständigt mot strömmen (förlåt ordvitsen!), precis vad som behövs i dagens samhälle. En kritisk röst i ett annars nattsvart Sverige.

CasioFinns du med i det här telefonregistret är du vad telefonmodellen heter enligt listan från (o)Rättviseförmedlingen Foto: ”CASIO W21CA for au” by I, Ha cplnfo9t0i. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons

Löjesguiden nominerar idag Alice Bah Kuhnke till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Det märks tydligt vilken regering du sitter i. Aldrig har väl fel så bristfälligt beskrivits som rätt och tvärtom. Här är du Alice Bah Kuhnke i helt rätt sällskap.

Du tar det till och med ett steg längre när du så välformulerat pekar på att vi som nu kritiserar ditt och (o)Rättviseförmedlingens hanterande genom att utmåla oss som ”rädda för konkurrensen till gräddfilerna”. Jag lovar dig Alice, jag aspirerar inte ens till att få vara med i den skara som kan tänkas bli de utvalda, men jag förbehåller mig rätten att få kritisera ministrar och en regering har förlorat sin moraliska kompass. Det är det som gör dig och er till formidabla kandidater.”

Den Vulgärfeministiska Agendan?

Den vulgärfeministiska agenda som är så förhärskande bl a här i Sverige vill så gärna utmåla män som mindre värda, del av ett patriarkalt förtryck och tillskriva dem både egenskaper och vanor som långt ifrån alltid är sanna. Det mesta förstås påhittat men om man vill bevisa en tes gäller det att trumma in ett budskap. Därför tjatas samma budskap om gång efter annan. Det verkar mest som om att feminister är som idisslare som tuggar om samma teser igen och igen.

KossorFeminister och idisslare har en sak gemensamt – de tuggar samma sak igen och igen
Foto: Miljoforskning

Den senaste i raden av ”undersökningar” som ska bevisa någon slags tes, kommer från ”forskare” vid Newcastle University. Slutsatsen med undersökningen som presenteras i måndagens SVD och drar slutsatsen att alla män är korkade. En mycket konstig slutsats eftersom både underlag och urvalsmetod var minst sagt tveksam. Dessutom ska väl en ”forskare” som SVD väljer att kalla dem, ha mer hum om grundläggande vetenskapliga metoder än de som ges på handen (???????).

ForskareForskning och forskare måste hålla sig till vissa grundkrav, undersökningen möter inte ens grunderna i dessa Foto: Allegralaboratory

Om vi börjar med urval så finns redan där brister. Detta baserades på det så kallade ”Darwin Award” som är till för att nominera och prisa dummaste prestationen under året som har rensat ut personen i fråga ur genpoolen. Ett exkluderande pris för att hylla det naturliga urvalet. Ju mer spektakulär dumhet, desto större chans till nominering. Med denna något smala urvalsmetod lyckades man vaska fram 332 nomineringar. 14 Stycken diskvalificerades eftersom dumheten hade begåtts av såväl kvinnor som män, kvar fanns alltså 318 personer. Bland exemplen hittar vi brevbombaren som fick tillbaka sitt eget paket på grund av för lite frankering och som i detta ögonblick öppnade paketet. Därmed sprängde han sig själv till döds. Av de 318 återstående var 282 män vilket motsvarade 88,7 procent. Därmed var slutsatsen klar trots att den knappast var det.

Charles DarwinCharles Darwin var en seriös vetenskapsman som nu namngett ett inte lika seriöst pris Foto: Academiaobscura

Underlaget baseras på risktagande vilket är nästa misstag. Sedan när är ”risk” och ”dumhet” synonymt med varandra? Tvärtom är det faktiskt så att ur ett evolutionärt perspektiv har risktagande gett oss ett övertag och därmed fört människans utveckling framåt. Risk inom rimliga gränser har helt enkelt gynnat gruppen och därmed stärkt både denna och individer. Ett exempel på ett annorlunda och mer realistiskt synsätt på ”risk” är kinesiska språket där ”risk” och ”chans” är ett och samma ord. Visst kan risktagande gå för långt, men inom rimliga ramar är det faktiskt något som i längden gynnar oss.

Risk”Risk” är ett ord som både är synonymt med ”fara” men också ”möjlighet” Foto: Chessys

Också underlaget ställer till med problem. 318 personer av ca 3,6 miljarder är nog inte enligt någon statistisk mätmetod ett signifikant underlag. Artikel om antalet personer på vår planet hittar du från FN här. För att ge er en jämförelse skulle det vara som att säga att eftersom ca 500 svenskar är nazister är alla svenskar det och sen välja ut två av dessa för att exemplifiera påståendet.

According to UNFPA, on 31 October 2011 the world's population reached 7,000,000,000.Befolkning är betydligt större och antalet i undersökningen inte signifikant Foto: Globalis

Jag förmodar att SVD:s avsikt är att skoja lite men ändå kan jag inte låta bli att undra. Varför sätter man en rubrik innehållandes ordet ”bevisat”? Det undersökningen ”bevisar” är ju snarare hur mycket korkat som i dagens värld kommer ut i form av så kallad ”vetenskap”. Våra universitet som går i bräschen för utvecklingen håller ju på att förvandlas till korkade anti-vetenskapliga stior för allehanda propagandaproduktion, ett faktum vi hittar här hemma i Svedala i form av Södertörns Högskola i Stockholm. Begrepp som ”universitet” i samband med kunskap håller därmed sakta på att eroderas. Man måste också fråga sig varför ett universitet sysslar med det som bara kan ses som pseudo-vetenskap?

KorkadSlutsatserna i undersökningen och i artikeln är korkade Foto: Wikipedia

Vill man på ett mer seriöst sätt studera könsspecifika skillnader i intelligens kan följande artikel från Wikipedia utgöra en start. Den ger på handen att den genomsnittliga skillnaden mellan könen är liten, men att spridningen mellan olika mäns intelligens är större. Det finns alltså fler underpresterande män men också fler högpresterande. Män är därför både mer intelligenta men också mindre intelligenta. Kvinnors intelligens är däremot mer samlat kring ett mindre varierat antal avvikande från normalfördelningskurvan där den genomsnittliga intelligensen tycks ligga mer samlat kring ett visst intervall.

Little kids playing dress upKönsspecifika skillnader i intelligens finns men är inte så stora i snitt Foto: Axess

Trots alla de uppenbara felaktigheterna skulle i varje fall inte jag bli så förvånad om någon eller några feminister inom kort kommer att hävda tesen att ”kvinnor är mer intelligenta än män”. Artikeln ger ju trots sin ovetenskaplighet vatten på den kvarnen. Tesen är trots detta inte mer sann vad man än försöker prångla ut via dagens journalistiska agenda. Tvärtom får man som vanligt den osedvanligt dåliga smaken i munnen av ett medvetet påstående för att likt amen i kyrkan visa sig vara en av de rättrogna. Artiklar av det här slaget ställer därför till skada men gör liten nytta i en redan infekterad debatt där alla medel tycks vara tillåtna.

IntelligensIntelligens tar sig många uttryck, inget kön har ensamrätt på den Foto: Socialbranding

Löjesguiden vill med denna artikel nominera SVD till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni har med artikeln gjort könskriget en stor tjänst där ett förment skämt snart kan vara blodigt allvar. Därmed är den stora förloraren som vanligt en mer sansad och balanserad debatt. De enda som antagligen tackar er för den oseriösa artikeln är alla de rabies-feminister därute som nu tar ett påstående som intäkt för sanningen. Man börjar därmed undra om det nu är SVD:s tur att gå samma ogina öde till mötes som en gång DN drabbades av. Efter att ha läst artikeln börjar man undra om inte journalisterna är de som är mest korkade – oavsett kön.”