Och luften tog slut

Alla ni som så insiktsfullt kommenterar mina inlägg har kunnat konstatera samma sak. Vi står på ett sluttande plan som heter ”akterdäcket på Titanic” och vi ser vattenlinjen långsamt komma mot våra fötter. Själv har jag varit för naiv när jag både har försökt att se de förlåtande dragen och förklaringarna, men också trott att någon annan än regeringen skulle kunna få priset ”Foliehatt of the Year”. Så är det inte, regeringen kommer att få nomineringen igen och igen för nu har de gjort det för tredje gången denna vecka.

Gustav Fridolin, smaka på de två orden och känn sorg över ett förfall Sverige. Hans rekord i dåliga beslut har hittills satt nya gränser för vad som är möjligt om man inte har tillräcklig kunskap om en verksamhet. Har man dessutom en politisk agenda som innefattar en förändring av rådande synsätt och inställning blir cocktailen rent av giftig. Feminism, intersektionalitet och andra agendor lurar runt hörnet hos en skolminister som har identifierat skolan som ett politiskt slagfält istället för en institution för objektivt lärande.

Ja, han har sett till att få fram pengarna så att lärarlönerna kommer att öka och det är bra. Men där slutar det nog. Han skulle fixa skolan på 100 dagar men efter 365 har den större problem än någonsin. Han vill ändra i skolans undervisningsmaterial så att verkligheten får mindre plats och den tillrättalagda sanningen större. Mer om detta kan du läsa om i DN (unvis.it). Fridolins löften och kraschlandningar har Fnordspotting bloggat om.

Foliehatt och GlasögonFoliehatten och vinnaren av priset börjar bli alltmer självskrivet. Det är som vanligt regeringen som står för praktmissarna och snart prenumererar regeringen på kandidaturen

Nu vill han ta nästa steg i avvecklingen av skolan genom att lösa den gordiska knuten med nyinkomna flyktingar och dålig förkunskap från bristfällig skolor i det gamla hemlandet. Ett faktum som lär gälla alla barn men också så gott som alla vuxna personer då myten om alla välutbildade som nu kommer hit just är en myt. Media är rörande ense om vinsterna som här i en artikel från SVT, men till exempel bloggaren och nationalekonomen Tino Sanandaji är det inte som i följande inlägg.

Det var i tisdagens Aftonbladet som intervjun presenterades om tidningen hade gjort under morgonen. Först kom i vanlig ordning de vanliga ryggdunkningarna och de okritiska frågorna som bara hade syftet att sälja in miljöpartiets politik. Det är med andra ord det vanliga subjektiva sättet att se på miljöpartiet som bara journalister som till nästan 60 % sympatiserar med partiet kan leverera. Bäst var deras slutkläm på intervjun då reportrarna utbrast ”det var intressant”. ”Busted” heter det i amerikansk engelska när man avslöjas.

Cirka 6,30 in i intervjun kommer dock bomben, nyanlända barn ska bedömas individuellt där deras förutsättningar ska mätas. Det låter ju bra. Barn som inte har fått gå tio år i skolan ska ges större chans så att de inte ska behöva klara av alla tio åren på t ex två år. Låter återigen bra. Men slutsatsen av dessa två teser låter inte så bra. Fjortonåringar ska kunna sättas in i andra klass om så behövs, här ska skollagen ändras.

Olika LängdMänniskors olika förutsättningar sätter både gränser men ger också möjligheter. I skolans värld kommer det att komplicera saker när människor med olika kultur, olika förutsättningar och olika skolors resurser ska fogas in under samma tak. Än mer problem alltså, men också än mer möjligheter med rätt resurser Foto: Aftonbladet

Man kan lätt förledas att tro att det här är en bra lösning, jag kan se det. Problemet är dock att olika människor utvecklas i olika takt och att göra en individuell bedömning kommer att stjäla andra resurser av en skola som redan går på knäna. Det kommer också att kräva en förståelse från oss som samhälle att plötsligt ska vi se 21-åringar som går ut nian. Någonting vi inte för närvarande har. Vår syn är att man är 15 när man går ut och sen vankas det gymnasium. Vuxna människor hittar vi i yrkesliv, inte i grundskola.

Ett annat problem är resurser igen. Om man kommer som nyanländ och ska sättas in i skolan för att få utbildning, hur löser skolministern språkförbistringen som dyker upp? Hur löser man den enskildes problem utan att det drabbar alla andra och stjäl resurser från den ordinarie undervisningen?

Eleven kan visserligen gå i två klasser, språkundervisning i svenska och vanlig samtidigt, men det blir inte bara jobbigt utan också resurskrävande som i sin tur stjäl från annat. Språkförbistringen kommer att hämma skolarbetet som blir mindre effektivt för alla, inte bara eleven/eleverna med problem. Men man kan samtidigt inte lämpa problemet i skolans knä om man samtidigt inte får betydligt mer resurser.

TvillingarMånga kommer att få jobba dubbelt så hårt men också skolan kommer att behöva mer resurser än den har idag. Bered er alltså på skattehöjningar och än mindre välfärd när nu notan ska betalas Foto: ”Two of a kind” by Eddy Van 3000 – Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Resultatet blir antingen inget fokus på den nyanlände, vilket inte är rättvist, eller inget fokus på de redan existerande eleverna, inte heller så rättvist kanske. Det blir vare sig hackat eller malet där den enskilde läraren kommer känna sig otillräcklig eller misslyckad hur han eller hon än gör.

Det kommer, gissar jag, krävas två kanske tre olika lärare i samma klass om elevantalet från invandrade grupper blir tillräckligt högt. De förstärkta resurserna kommer att krävas i vissa skolor eftersom alla ska bosätta sig där landsmännen bor. Det är redan idag svårt att rekrytera lärare till invandrartäta områden, och det kan bli än svårare med förslaget eftersom jobbet kan bli så mycket tyngre.

Det kommer i förlängningen bli ett system som är extra resurskrävande för de som har ett extra stort behov av hjälp. Skolan har inte dessa hjälpmedel, men de ska inte heller ha extra resurser men däremot extra arbete. Skolan som redan går på knäna i många avseenden, kommer att ha än mindre att sätta emot när de med förslaget ska anpassa något som undervisning till än fler behov.

NapoleonOlika behov är ju det som styr resurserna, men här hotar allt mer att bli styrt rakt ut i intet när olika behov ska samsas under samma tak. Risken finns att det vare sig blir hackat eller malet när t ex skolor står utan behöriga lärare Foto: Wikimedia

Samtidigt som detta sker ska skolan också tillämpa pedagogik som måste anpassas till så många behov att den kommer att bli schizofren. För en tolvåring från Somalia har inte samma behov som en åttaåring från Flysta i Spånga. Så många olika faktorer har påverkat dem på vägen att de olika barnens varierade åldrar knappast är det enda problemet. Det här förstår dock inte Gustav Fridolin, är det nåt han förstår över huvud taget?

I slutänden kan förslaget innebära att strået bröt kamelens rygg. En redan ansträngd skola får inte fram de resurser som behövs tillräckligt snabbt. Tillsammans med den redan ansträngda situationen blir det än svårare att arbeta på ett framgångsrikt sätt och till sist kommer skolans resultat att sjunka snabbare än vi har sett hittills.

Lösningen måste istället hittas på ett annat sätt i en annan form. Vuxenskola/specialskola för nyanlända där grundskolans samlade kunskap gås igenom på x antal år där språk, matematik, skriv och läsförståelse och grunderna i kärnämnen sätts i centrum kanske? Eller utbildning kombinerat med arbete i någon form t ex lärlingsanställningar där arbete och studier delas 50/50? Diskussionen om alternativen måste omedelbart sättas igång men förslaget från skolministern är vettlöst.

AlsollösningDet är dags att hitta andra lösningar än de gängse för problemen. Men för att det ska fungera krävs kompetens nog att komma fram med dessa och därmed är utbildningsministern diskvalificerad Foto: Apotea

Till och med utbildningsministerns stabschef kände sig föranledd att tillse att grodorna motades tillbaka till den ankdamm de härstammade från. Han svarade ju tydligt ”Ja……” på frågan om han kunde tänka sig t ex en fjortonåring i samma klass som åttaåringar. Nu låter man meddela att ålder inte ska utgå som kriterium för placering i årskurs vilket man förleddes att tro att skolministern menade. Så här säger den ansvarige Matilda Westerman:

”Lagarna som reglerar kartläggning och årskursplacering för nyanlända innehåller ålder som ett av flera kriterier för vilken årskurs man bör hamna i. Utbildningsministern och regeringen har vid flera tillfällen framhållit att resultatstatistiken, där nyanlända har betydligt sämre resultat än svenskfödda och invandrade elever som gått fler än fyra år i svensk skola, tyder på att många nyanlända placeras i en för hög klass i förhållande till sin utbildningsbakgrund. Det innebär självfallet inte att ålder helt ska utgå som kriterium för årskursplacering, men att det måste vägas mot bland annat elevens utbildningsbakgrund. En tonåring kan givetvis inte läsa med elever som är alltför mycket yngre än en själv, men man måste också placeras i en årskurs där man har rättvisa möjligheter att nå kunskapskraven.”

Det här är en intressant pudel. Först skiter utbildningsministern i det blå skåpet och sen måste hans stabschef rycka ut och rädda hans höghets kungliga bakdel. Än en gång har en regeringsrepresentant visat sig fullt kapabel att misslyckas så kapitalt att till och med tjänstemän måste inkallas för att ställa allt till rätta efter att skiten har träffat fläkten.

PudelFridolins egna stabschef Matilda Westerman ryckte till sist ut för att rädda ministern från en total härdsmälta på sociala media och andra kanaler. Det gjorde hon genom att göra en pudel åt ministern. Nu kan regeringen söka Rut-avdrag för den städpatrull som rengör efter alla deras vurpor Foto: ”Silver Miniature Poodle stacked” by Belinda – Flickr. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Löjesguiden nominerar idag Gustav Fridolin till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Minister efter minister gör uttalande efter uttalande eller vidtar fullständigt kontraproduktiva eller ogenomtänkta åtgärder. Det hela tycks ingå i det kollektiva mönstret som kallas ”regeringen”. Ovanpå allt tronar en lika inkompetent statsminister som vare sig kan eller vill ta ansvar för det samlade elände han har satt ihop. Hela historien andas så mycket klanteri att luften plötsligt tog slut. Låt regeringen Löfven falla nu genast idag. De inblandade gör den här soppan som kallas ”regeringen” till en ovanligt potent kandidat till priset.”

19 tankar på “Och luften tog slut

 1. Hej.

  För att inte tala om den övriga sociala problematiken med elever/personal från MENA. Märkligt i sammanhanget är att ett av de starkaste argumenten mot att elever skall ta om årskurser för att de inte klarat studierna har varit att man vill undvika för stor åldersspridning i klasserna. Vissa är lika, men andra är likast, för att mangla citatet till Fridolins nivå.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

  • Jag kan se det framför mig, 21 åriga Somalier eller Afghaner som äntligen tar sin examen i nionde klass. Tillsammans med sina klasskamrater, en del inte ens fyllda 16 än, står de på sin examensdag och ler in i kameran. Ett scenario som hade kunnat bli verklighet men som nu verkar bortpudlat från agendan av stabschefen på Utbildningsdepartementet för att rädda den kungliga bakdelen på Frigolit förlåt Fridolin. Att folk har både olika kultur och därför olika behov och att också ålder avgör hur själständigt/osjälvständigt du kan jobba är inte viktigt när obildningsministern är i farten. Språk, kultur, förkunskap, mentala förutsättningar, mognad och fler faktorer spelar in vilket inte ens tycks ha övervägts. Det gör Gustav Fridolin till en politikens mambo (motsvarigheten till bimbo). Vissa tycker säkert han ser rekorderlig och trovärdig ut på utsidan, på insidan är han dock mer tom än en kinder överraskning utan överraskning.

   Gilla

   • ”I’m English, and as such I crave disappointment. That’s why I buy Kinder Surprise. Horrible chocolate; nasty little toy: a double-whammy of disillusionment! Sometimes I eat the toy out of sheer despair.”
    – Bill Bailey, ”Bewilderness”

    Gilla

 2. Jag ser 8 års gamla barn med påstådda 15 åriga killar i samma klass då dessa halvvuxna nykomlingar stjäl hela undervisningen eller det som skulle föreställa undervisning och de små barnen hukar i sina bänkar.
  Jag undrar om man måste vara totalt blåst för att vara en minister?
  När jag läser om deras påhitt känner jag mig som en stor begåvning. Det kanske är så?

  Gillad av 1 person

  • Jag säger inte att du eller någon annan är obegåvad eller normalbegåvad, du verkar mer intelligent än de flesta är tillsammans Elina eftersom du kan tänka och dra slutsatser. Men till saken hör att Fridolin måste vara så bortanför hjälp att klockorna stannar när han rör sig i dess närhet. Så egentligen är nog en Chihuahua mer kompetent för jobbet än ministern är. Ett sånt här uttalande är så pass graverande att man måste fråga sig vad han vet om det han är satt att administrera och ansvara för. Han låter munlädret gå innan han ens har tänkt igenom konsekvenserna och snart måste nästa brandkårsutryckning sjösättas. Om det hade stannat med Utbildningsministern så hade väl allt varit förlåtligt och gått att skratta bort men nu har vi den ena ministern efter den andre/andra som med hjälp av dumdryga uttalanden, halv- eller odana beslut eller rent av frånvaron av styrning ser till att köra i diket fortare än jag hinner skriva ordet ”hoppsan”. Det är helt enkelt en kraschlandning i vardande och snart kommer vi som land att vara de som betalar för alla misstag, om vi inte redan har börjat göra det förstås (?). Kanske är det lite symtomatiskt att över allt detta nästan cirkuslika tronar en av de sämsta statsministrar landet har sett någonsin. Gud hjälpe oss, jag tror snart jag emigrerar.

   Gilla

   • Jag gillar dina svar, ibland är de som poesi.
    Mitt 13 år gamla barnbarn har börjat fundera vilket land vore klokast att flytta till.
    Nej, vi pratar inte politik hemma för vi vill inte skrämma ungarna. Men barnen surfar förstås och är läskunniga.

    Gilla

   • Det är nog bra på flera sätt att undvika det. För det första bör barn få vara barn så länge det går med det oskyldiga liv de många gånger lever. Den naiva, barnsliga inställningen bör få vara oförstörd så länge det går. Snart pockar nog verkligheten också på deras port och det är då de måste bli varse. Jag tycker nog barn också förtjänar att skapa sig sina visioner om samhället utan att vi vuxna ligger på och intalar dem en massa utan att de istället får forma dessa tankar själva. Vi vuxna influerar nog ändå indirekt genom det som heter barnuppfostran så nog formas de utifrån våra värderingar och mallar ändå. Vad som kanske inte behövs är den där ”kommer du hem och säger att du är moderat slänger jag ut dig-metodiken”. Den har jag tyvärr sett personligen alltför många gånger och där kan man tala om att den fria tanken många gånger är en myt. Kanske är det som du säger, de får reda på saker i varje fall men jag tycker nog det är bättre då de får ta reda på saker själv, ta egen ställning och blir på så sätt självständiga medborgare kapabla att forma idéer, tankar och åsikter utan att pekpinnen kommer fram. Hjälp och stöd för att svara på frågor javisst, men pekpinnar är den obstinata sidan av mig allergisk mot. Det är först då som man börjar skönja en självständig medborgare till skillnad från den som många politiska ideologier ser som så hotfullt att man måste vara där och styra in på rätt väg. ”Rätt land”, ja jag har ju alltid haft en fäbless för Storbritannien, men också södra Tyskland och Österrike lockar. Finland finns det också band till eftersom jag bor med en finsk kvinna som är medborgare och allt. ”The world is not enough” som titeln på James Bond-rullen löd, och det är nog så jag känner också. Bara hjärnan sätter gränser. 😀

    Gilla

 3. Sverige rasar från
  1) ”bra skola för alla”,
  går snabb nedåt förbi de flesta västländer som har
  2) ”hyfsad skola för de flesta, bra skola om du kan betala”
  för att landa i
  3) ”bra skola om du kan betala, annars ett lotteri med mest nitlotter.”
  Inte riktigt u-lands-nivå, kanske, snarare omkring USAs fattigaste innerstadsområden.

  Det hade jag inte trott för ett par år sedan.

  Gilla

  • Det som skulle bli så bra enligt alla inom godhetsrörelsen håller nu på att bli en mardröm istället. Tomma ord, fagra löften och absolut inget ansvar utan istället korkade uttalanden som till och med tjänstemännen på det egna departementet måste anstränga sig för att dementera är allt som återstår. Antagligen är Fridolin ytterligare en i mängden av ministrar som aldrig var mogen uppgiften han sattes att sköta och den skuggan faller på statsministern som vanligt. ”400 days of the Löfven” skulle kunna bli en travesterande titel på den utmärkta agent-thrillern ”Three days of the condor” för jag hoppas hans dagar är räknade när DÖ är död och begraven. Återstår att se om oppositionen har stake nog (?) att fälla honom. Det kräver ju trots allt ett samarbetet med sd hemska tanke.

   Gilla

   • Jag vill minnas att Max von Sydows rollfigur i den filmen uttryckte sig om Redfords karaktär, och sade ungefär ”han är amatör, så det går inte att förutsäga vad han kommer att göra.”
    Lite som Löfven ..

    Gilla

   • Stämmer exakt! Max von Sydow spelar för en gångs skull en slem skurk och Robert han är som vanligt den för kvinnor, och en del män dock inte jag, en fager figur som drabbas av olyckan att snubbla över farliga uppgifter. Snart har han Max i hälarna som likt den lejde lönnmördaren han spelar, vill ta livet av honom. Precis som Löfven är Redford en amatör som du åter har rätt i att Max påpekar. Båda beter sig ju irrationellt och lite amatörmässigt så Max hade lite extra sjå att jaga Robert. Om någon ska jaga Löfven vet jag inte men jag hoppas inte på en lönnmördare men väl en opposition som nu när DÖ är död kan börja ställa honom mot väggen. De får också gärna ge lite hintar som Björklund gjorde när han erbjöd Löfven ett samarbete bara han fimpade v och mp. Det skulle råda bot på det mesta, som jag ser det är de två partierna rent ondskefulla och ligger bakom det mesta i korkighetsväg och utan de två skulle sossarna till och med gå att stå ut med även om det är svårt. Tror dock att Löfven sin totala oförmåga trogen kommer att ge förslaget på båten och fortsätta att utsätta svensken för ytterligare ”cruel and unusual punishment”. Det vore trots Condor-liknelsen riktigt förutsägbart och logiskt.

    Gilla

 4. Vore jag arbetarklass eller hade ett yrke i industrin, skulle jag vara rejält besviken på vänstern.
  Från de tidiga dagarna med allmän undervisning och en inte alltför militant fackförening, till glansdagarna på 60-talet, via hybrisen på 80-talet då en arbetare lätt kunde tjäna mer än många akademiker, till 90-talets ”dags att hitta på något nytt, vad har vi, jo postmodernism”, till dagens homogena ”ingen höger, ingen vänster” som låst in sig i intersektionalism och post-marxistiskt trams.
  Var vi bara en stegpinne i klättring mot karriär, skulle jag fråga då. Den där solidariteten, är den enkelriktad?

  Samma övning för ”svenska folket” ger ungefär samma resultat.

  Gilla

  • Det som skulle bli så bra enligt alla inom godhetsrörelsen håller nu på att bli en mardröm istället. Tomma ord, fagra löften och absolut inget ansvar utan istället korkade uttalanden som till och med tjänstemännen på det egna departementet måste anstränga sig för att dementera är allt som återstår. Antagligen är Fridolin ytterligare en i mängden av ministrar som aldrig var mogen uppgiften han sattes att sköta och den skuggan faller på statsministern som vanligt. ”400 days of the Löfven” skulle kunna bli en travesterande titel på den utmärkta agent-thrillern ”Three days of the condor” för jag hoppas hans dagar är räknade när DÖ är död och begraven. Återstår att se om oppositionen har stake nog (?) att fälla honom. Det kräver ju trots allt ett samarbetet med sd hemska tanke.

   Gilla

  • Vore jag arbetarklass skulle jag sätta upp en tribunal där s, v och mp samt högsta ledningen för LO skulle ställas till svars för sina missgrepp, rent utnyttjande och cyniska spel med arbetarklassens väljare som insats. Domen skulle bara kunna bli ”skyldig”, straffet får de själva välja bara de undviker dödsstraff. ”Arbetarrörelsen” har inte gjort så mycket annat än blåst varenda arbetare på allt från deras möjligheter att utöva demokrati till att kunna få en god ekonomisk utveckling. När de nu från rörelsens sida ger sig in i det postmoderna träsket för att gjuta nytt liv i något som är totaldött, har de än mer fjärmat sig från verkligheten men också sina kärnväljares vardag. Det skulle kunna bli sista spiken i den kistan om vi har tur.

   Gilla

 5. Det lär bli som Elina beskriver ovan. Alla resurser läggs på nyanlända och de övriga lär inte få några större kunskaper. Att bara tänka tanken att placera 16-25- åringar med lågstadieelever borde rendera sinnesundersökning.
  Visst kommer ett och annat barn också till Sverige, men de allra flesta som benämns barn i debatten är vuxna eller nästan vuxna. Att för övrigt kalla dem ”ensamkommande barn” är mycket bedrägligt. De är oftast ankarbarn som ska fixa så att hela familjen kan komma efter.
  Senaste veckan har det kommit 2361 av dessa till Sverige varav 75% är afghaner. Bara boendekostnaden för dessa lär ju hamna på över 2 miljarder med de priser som tas ut nu.
  De allra flesta av dessa ankarbarn söker sig till Sverige, eftersom här är naiviteten total och alla är barn och får därför lätt uppehållstillstånd.
  Det andra landet i Europa som har dragningskraft på migranterna – Tyskland, utvisar många som inte är syrier, vilket innebär att de kommer hit där gränser och hjärtan är vidöppna.
  ”Ensamkommande flyktingbarn” är i stort sett ett svenskt problem – det är hit de söker sig i stora skaror eftersom ingen ålderskoll görs.
  Många av de afghanska män som nu kommer hit som ”barn” har levt länge i Iran och söker nu ett bättre liv. Om de skulle komma som vanliga migranter är det inte säkert att de skulle få uppehållstillstånd ens i Sverige eftersom Afghanistan ju inte är i krig, men sannolikheten att de får stanna när de kallar sig ”barn” är mycket stor.
  Vad skolkostnaden för alla dessa kommer att landa på går nog inte att förutse överhuvudtaget.
  Eftersom pullfaktorn är stor kommer tillströmningen till Sverige att bestå och med över 100.000 ”ensamkommande” blir bara bostadskostnaden mer än 100 miljarder. Tanken svindlar…..

  Gilla

  • Ja, tanken svindlar verkligen inför det oerhörda. Svenskens tålamod lär nog prövas både en och trettio gånger de närmaste åren innan ett nytt kapitel ens kan skönjas och innan dess är uppoffring och än mer uppoffring som erbjuds från godhetesapostlarna.

   Gilla

   • De är dock konsekventa. Det enda som räknas i deras (pseudo-) moral är goda, icke-själviska avsikter. Om det fungerar är oväsentligt.

    Gilla

   • Det där är de magiska orden ”om det fungerar är oväsentligt”. Det tycks nämligen vara tonen i dagens politik. Strunta i sakfrågor strunta i ideologi men strunta framför allt i att ta beslut som har någon större konsekvens eller verkan på det som är problemet. Ersätt det istället med pamfletter och plakatpolitik så det ska se ut som om vi var ideologiskt rättrogna och gjorde något för de stackars satarna går ju på det hur dumt det än är. En soppa som håller några dagar till nästa ideologisk och plakatpolitiska våta dröm kan levereras. Hallelujah, praisie our leader! 😀

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s