Ett nytt fundamet

Här Pelle 2 kommer så den artikel jag har talat om i mitt svar till dig i en tidigare kommentar. Dagens inlägg är delvis en spekultion från min sida men är en gissning med viss sanning i målet. Den är alltså en spekulation och fakta samtidigt där jag kommer att hänvisa via länkar till det som är fakta. Denna artikel kommer inte heller att nominera någon (o)ansvarig till någonting som t ex Foliehatten. God läsning (?).

Sverige och väst genomgår något som kallas ett paradigmskifte. Det är när samhället genomgår så stora förändringar att man kan tala om att man går från en typ av samhälle till en annan. I vårt fall går vi från industrialismen till något nytt.

För det är det som är typiskt för ett paradigmskifte, man vet inte vad det är som kommer efter utan bara vad det är som försvinner. Vi kan kalla det som ska komma för det postindustriella samhället, men hur det ser ut, vad som det samhällets kärna eller ens vad som är detta samhälles drivande kraft vet ingen idag. Det har spekulerats i frågan men vem vet något bestämt om framtiden?

TidsmaskinMan behöver nog en tidsmaskin för att kunna utläsa hur framtidens samhälle kommer att se ut. Den som lever får se. En sak är dock säker, den nuvarande utvecklingen leder allt mer mot slutklämmen kaos Foto: ”Delorean5” by ADC – Own work Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons

Säkert är dock att de politiska partierna redan idag lägger upp sin framtidsstrategi. För att kunna göra en sån måste man veta ungefär vad som kommer att ske, eller åtminstone gissa sig till vad som kommer att bli resultatet av framtidens samhälle. Det är ju sånt som kallas positionering och för att kunna göra den måste man göra en eller flera analyser.

Parallellt med detta pågår andra arbeten inom partierna i landet. Ett sånt är att titta på statistik. Syftet är att se vilken väljarbas man har, hur den ser ut och vad den ställer för krav. Tanken är ju igen att man ska positionera sig och hamna ”rätt” i vissa frågor. För vissa partier är just väljarbasen ett bekymmer.

Centerpartiet och Kristdemokraterna appelerar till två olika grupper, båda väldigt små. För Centerns del är det landsortsbefolkningen. För Kristdemokraterna handlar det om en väljargrupp som antingen är kristen eller har en värdekonservativ grundsyn.

Också socialdemokraterna har betydande problem med just väljarbasen. Dels har flertalet yrkesgrupper inom LO-familjen börjat tjäna så mycket att de kan kallas en gryende ekonomisk medelklass. Till exempel är det idag vanligare att hantverkare startar enmans eller fåmansbolag än det var förr. Alltså får de också andra politiska sympatier och/eller de blir mer lättrörliga. Socialdemokraternas krympande väljarbas kan man läsa om i Ivar Arpis ledare i SVD.

DomarePrecis som på bilden krymper också sossarnas väljarbas. Om de vill finnas och ha makten i framtiden, och det vill de ju mer än gärna, så måste väljarbasen utvidgas Foto: ”Bernard Gillam06” by Bernhard Gillam (1856-1896) – Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons

Andra ser inte partiet som ett alternativ av andra skäl. Partiet har också utmanats och sprungits ifrån i en del frågor som anses vara deras kärna vilket har spätt på väljarflykten. Socialdemokraternas väljarbas så som den har sett ut håller helt enkelt på att errodera. Något som tvingar fram ett nytänkande vad gäller positionering och ett skifte i vilka frågor man driver.

Lägg till detta att alla partier idag får känna på att väljarkåren av idag är allt mindre ideologiskt intresserade och mer flexibla i sin syn på partitillhörighet. Vi har helt enkelt fått större väljarströmmar som har gått åt olika håll i olika tider. Det är bland annat därför man kan se stora fluktationer i väljarstödet för olika partier. Skaran av kärnväljare minskar och de som är ombytliga ökar.

Det är nu gissningen och spekulationen kommer in. Socialdemokraternas väljarkår håller alltså på att rämna av flera skäl. Migrationen har därför gett dem en unik chans, den att skaffa sig en ny väljarbas.

För det är det som migrationen är för socialdemokratin, en chans att skaffa sig en ny väljarbas och därmed vända den vikande trenden. Det är därför man också biter sig fast så hårt i frågan och tillsammans med MP driver denna linje. MP har ju helt andra syften med migrationen, de är helt enkelt fundamentalister i frågan.

FundamentalisterFundamentalister finns av alla färger, former och inom alla ideologier och religioner. Det enda gemensamma är att  de är fanatiska och otäcka. Också den gröna rörelsen i Europa är fundamentalister där klimatapokalypsen står i centrum Foto: Wikipedia Commons

Tre faktorer spelar in i deras överväganden och deras plan. Den första är vad partiet hoppas ska vara en tacksamhet mot det parti som försåg de flyende med en säker tillvaro. Den andra faktorn är att man skapar med migrationen en ny underklass som får nöja sig med de sämsta jobben, sämsta lönerna och därför sämsta levnadsstandarden. Till sist har vi de som aldrig kommer in i samhället därför att de inte klarar de krav som ställs, de kommer därför att bli bidragsberoende men också detta leder till att denna grupp röstar på socialdemokratin.

Skälet till det är ju att när borgarna kommer och säger ”vi måste minska bidragsberoendet och skapa jobb” så kan Socialdemokraterna motargumentera gentemot ”sin” grupp med att ”titta, de vill ta din enda möjlighet till inkomst och kasta ut dig till en oviss tillvaro”.

Också Alliansens argument om att ”vi måste skapa ett samhälle där det blir lättare att lyckas” kommer falla platt till marken. Anledningen är att de som har ett uselt jobb men i varje fall ett jobb,  blir nog paniskt rädda när de inser att detta innebär att deras grundtrygghet är hotad när t ex lagen om anställningsskyd (las) urholkas.

Vi andra med jobb kommer därför att behöva betala en större andel i skatt till en grupp som inte längre bidrar. Det är därför jag ofta kallar de med jobb för skatteboskap för det är det vi är i socialdemokratins ögon med det här upplägget.

Ko”All offentlig makt utgår från socialdemokraterna och valboskapen är dess verktyg”. Så borde portalparagrafen i riksdagsordningen lyda. För i sossarnas värld är vi bara boskap som ska rösta rätt, när vi inte gör det byts vi helt enkelt ut mot andra lojala små kossor Foto: ”Vache montbéliarde jurassienne” by The original uploader was PRA at French Wikipedia – Transferred from fr.wikipedia to Commons.. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Socialdemokratin är dock inte ensamna i sitt cyniska spel kring migrationsfrågan. Förr förra fredagens övereskommelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna visar att i migrationsfrågan är man såta vänner. Så pass såta vänner faktiskt att man i sann demokratisk anda lät bli att bjuda in SD till förhandlingen. Inte så förvånande då detta hänt förr och säkert kommer att hända igen.

För också Alliansen hoppas bli vinnare på migrationsfrågan fast på ett annat sätt. Det finns i vissa partier, t ex Centerpartiet och dess Stureplansfalang, ett arv efter nyliberalismen. Centerpartiet är ju inte direkt överförtjust i las. Inte heller Moderaterna vill ha delar av den kvar efter sin senaste kongress.
Här kan du läsa mer om Moderaternas las-uppror i Aftonbladet (unvis.it). Centerpartiets inställning i las-frågan framkommer i en artikel i GP.

Genom att ta in människor med låg eller ingen utbildning, vad än Henrik Schyffert påstår så är de flesta inte så värst bra utbildade, skapar man en underklass som inte kan få något jobb eller får de sämsta jobben. Därmed är första delen i lås också för Alliansen för vissa jobb ratar vi som svenskar.

Det är inte lätt att få en svensk att jobba som perrongstädare t ex. Varje gång en sån tjänst utlyses är det minst 90 % sökande med utländska namn eller utländsk bakgrund. Anledningen är enkel, Sverige skapar inte längre jobb och inte blir det bättre av att regeringen lägger skatt på just arbete. Resultatet blir allt fler i utanförskap och bidragsberoende samt allt större grupper som har allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Två sådana grupper är utrikes födda och ungdomar.

JobbJobba eller vara arbetslös kommer att bli skiljelinjen i morgondagens samhälle och där är de flesta migranter förlorare. Om de får jobb kommer de få de sämst betalda de med lägst status, allt för att vi inte klarar att integrera dem i samhället. Resultatet blir en ny underklass Foto: ”NowHiring-Flickr-413132671” by jay from cudahy – now hiring drug free workplace. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

När vi får hit människor som möjligen kan komma in i arbete efter lång tid i arbetslöshet, men bara i okvalificerade jobb får vi också en obalans på arbetsmarknaden. Vi kommer att ha brist på kvalificerade specialistkunskaper, men ett överskott på okvalificerad kunskap som. Det kommer därför att bli en bristvara på vissa och andra kommer inte ens att kunna komma in på arbetsmarknaden. Vi har skapat en obalans.

I det läget kan de mer nyliberala säga att ”titta, hela arbetsmarknaden är i obalans. Vi måste göra det lättare att kunna komma in. Den vägen går via att göra det lättare att avskeda folk och sätta mer individanpassade löner”. Den löntagarorganisation som säger ”detta är oacceptabelt” kommer genast att falla på eget grepp då man kan säga att ”en löntagarorganisation som inte är för att få in människor i arbete är ingen organisation som främst tänker på vare sig dessa människor eller sina egna medlemmar”.

Också partier till höger ser alltså något att vinna i dagens migrationshärva. Vägen dit är visserligen snårig och lång för båda sidor men till sist väntar det hägrande målet. För det är ju det som är poängen, ingen gör något i tron att de kommer att förlora väljare på en fråga eller ett agerande.

Tvärtom så är det väl så att man ser något man kan vinna också i framtiden och här har ni det man tror sig vinna. Nyliberaler inom Alliansen ser en mer flexibel arbetsmarknad med mindre anställningstrygghet. Vänstern ser möjligheten att bygga upp en ny väljarkår. Naturligtvis finns olika överväganden inom olika undergrupper i båda läger. Alla inom Alliansen är inte nyliberaler och alla vänstermänniskor är inte odelat positiva inför massinvandring som till exempel Widar Andersson i artikeln i Folkbladet.

Ändå tror jag de flesta inom vänstern ser denna vision även om inte Widar Andersson gör det. Också delar av Alliansen ser sin vision som genomförbar för här pågår en tävlan om att forma morgondagens samhälle. Resultatet av det som nu händer är det avgörande och alla scenarier om vad som kommer att hända är egentligen än så länge bara baserade på prognoser och gissningar. Det är just prognoserna och gissningarna som också gör den nya situationen så farlig.

The FlyAtt laborera med framtiden och naturen har sina risker. Man vet aldrig vad slutresultatet blir Foto: Wikipedia från filmen the Fly inspelad 1958

För vad händer om allt inte går så som de ideologiska motpolerna tror? Vad händer om någon av variablerna i det hela är fel eller ser helt annorlunda ut än beräknat? Precis som i filmen ”Tillbaka Till Framtiden” är det vad man påverkar och vad man inverkar på som kommer att fälla avgörande och detta kan komma att bli något helt annat än det man tror. Det är därför karaktären Doc i filmen är så noga med att inget påverkas, hela framtiden förändras ju.

Jag har hittills bara snuddat vid politikerna och de politiska partierna. Men hur är det med det massiva stöd som finns hos artisteliten i landet? Ja tro det eller ej, men också de ser något att vinna. Detta ”något” är naturligtvis en chans att få sola sig i glansen av all godhet, men det är också mer än så. Det som nu håller på att formas och som kan bli framtidens samhälle är också ett samhälle som kan vara extremt ojämlikt.

För tänk er bara dimensionen har jobb/har inte jobb, det är en Grand Canyon-djup skillnad mellan de två världarna och de ekonomiska förutsättningar det ger. Den ene kommer att vara relativt rik i jämförelse med de som står helt utanför. Den ene kommer att försörja den andre i allt högre grad och kanske kommer också den formen av ideologiskt tänkande att försvinna.

Det nya klassamhället kan bli värre än vi någonsin har sett det och det här kan naturligtvis spela ideologier och partier rakt i händerna. Men det kan också höja marknadsvärdet på de redan besuttna när de i sina innerstadsreservat och mediala medelklassiga gated communities kan blicka ut över det i övrig övertända landet och känna sig präktigt goda och samtidigt mer värda i ekonomiska termer.

Det kan helt enkelt göra rika än rikare medan fattiga blir än mer fattiga. Malena, Henrik och Jonas tillhör dem som drar en vinstlott, löneslaven och skattekossan i LO-kollektivet däremot lär bli grymt besviken på både LO och s. Men vad gör väl det, man har ju en ny väljarbas som kan inleda en ny glansperiod för die Partei. Och precis som det härliga gamla DDR hade ju die Partei alltid rätt eller som det hette ”die Partei hat immer recht” (partiet har alltid rätt).

DDRPrecis som socialdemokraterna hade alltid det Östtyska kommunistpartiet rätt i alla lägen. Att som nu överge dem innebär bara att vi byts ut mot en ny lojal kader Foto: Wikipedia

Så rullar historien på, två ideologier möts i en ohelig allians när de ser att de eventuellt har något att vinna på situationen med migrationen. Drar man inte vinstlotten när ekonomin går en kvalfylld död till mötes lär man i varje fall ha fått sin trogna väljarskara som plikttroget går till valurnorna och röstar rätt. Det är i varje fall vad alla hoppas på, medan andra drömmer om ett samhälle där bara de som har får ännu mer.

10 tankar på “Ett nytt fundamet

 1. Du läser i telöv för att hitta rationalitet där ingen rationalitet finns. Invandringsmotstånd har länge varit uppenbart populärt hos väljarna och partierna har länge uppenbarligen vetat att det är så, tänk på FPs ”språktest” 2002. Men ändå så har inget parti plockat upp det och gjort sig själva stora. Partierna tycks drivas av någonting annat än att ställa sig in hos folket.

  Din analys klarar inte av att förklara varför ingen har utnyttjat den här opinionen. Våra sinnen är konstruerade för att se mönster och göra världen fattningsbar och rationell. Även när den inte är det.

  Gilla

  • Jo du Erik, den var bra! Skulle man för det första kunna få höra en alternativ förklaring från din sida istället för angrepp? Den bör helst innehålla fakta istället för gissningar från medier som annars uppträder i ”Det okända”. För det andra missar du den inledande meningen, hur man nu kan göra det, där jag skriver ” Den är alltså en spekulation och fakta samtidigt”. Säg mig, är du läskunnig Erik eller tillhör du den skaran som läser lite vad du själv vill plocka ur kakan? Du påstår att ”Invandringsmotstånd länge har varit populärt hos väljarna”, men påstår samtidigt att ”partierna tycks drivas av någonting annat än att ställa sig in hos folket”. Den röda tråden mellan uttalandena bryr du dig inte om och någon förklaringsmodell anstränger du dig inte ens att ta fram. Så åter kan jag jag konstatera att du inte ens lägger två fingrar i kors för att hitta en.

   Nej, ett parti har inget annat syfte än att göra sig själva så stora som möjligt genom att hitta strategin eller frågan som kan göra dem det. Om de säljer sin själ som sossarna och låter sig luras av mp kan de ju till och med bli riktigt stora på att lura folk att de är ”solidariska”. Du kan ju läsa om vad inte bara de nu gör utan också resten av västvärlden när den alltid like kloke Andreas Cervenka skriver om det ekonomiska dårskap som nu genomförs i kölvattnet på migrationen för att ha råd med den och annat, länk här: http://www.svd.se/ekonomin-narmar-sig-stupet–sluta-filma-med-mobilen

   I övrigt: Du menar att jag inte belyser varför ingen har plockat upp den här kastade handsken. Gott så när det jag talar om är att alla har något att tjäna på den motsatta politiken om än verklighetsfrånvänd men vad gör väl det. Slutklämmen blir att din kritik blir obegriplig, men det är väl bara jag som är korkad vilket jag inom parentes inte är men ändå. Du snöar in dig på rasismen eller det du ser som rasism, den här artikeln handlar om just rasism nämligen den typen av företeelsen som handlar om att ta hit människor och sen inte ge dem en vettig framtid. Arbetslöshet, integrationsproblem, bidragsberoende, sämst socioekonomisk standar och sämst skola till barnen för att de bor i ”fel” område är nämligen inget annat än rasism i den mest renodlade formen. Hade vi hjälpt dem där istället för här hade vi kunnat hjälpa många fler för pengarna, det är det bara ett parti som vågar säga och för att de har en annorlunda åsikt kallas de i stället för rasister. Världen är i sanningen upp och ner.

   Gilla

 2. Så som du beskriver det kan det vara,men att vi behöver vara flera för att befolkningen åldras, tack vare lågt barnafödande kan med fog antas vara oriktigt.Enligt ekonomen Sanandaji ock statistik från SCB,föder svenska kvinnor i åldern 20 till 40 år 2,1 barn per kvinna och år.Så ditt exempel varför sossarna vill ha invandring av en en underklass är troligt,men jag tror de biter sig själv i svansen.

  Gilla

  • Det tror också jag att de gör. Det hela kan i värsta fall gå så illa att vi etablerar och förstärker de fundamentalistiska krafter som redan har fått ett visst fotfäste där Sverige per capita är det landet i Europa som har sett till att flest har rest ner för att strida för IS. När vi dessutom med öppna armar hälsar dessa välkomna tillbaka med jobb och lägenhet för uträttat värv kan vi nog tyvärr ge oss den på att Sverige i varje fall har chansen att bli Europas terrorcentral. Allt detta för att vi har varit för naiva i vanlig ordning. Det scenariot kan bli möjligt men också andra.

   Gilla

 3. Den som kan ta sig upp till en nivå där man har en större del av inkomsten via kapitalintäkter i stället för lönearbete kan mycket väl vara vinnaren. Dit tar man sig enklast via svartarbete eller någon form av olaglig verksamhet, ungefär som i bananrepubliker. De som är skatteboskap kan aldrig ta sig upp till den nivån genom eget arbete. Hela systemet är riggat på det sättet. Vi kan få många utspel, mest för galleriet, men politikerna vet att bäst för dem själva är att aldrig lyssna på vad folket vill.

  Gilla

 4. Jag noterar frimurarhälsningen i tyska einheitspartie.
  I DDRflaggan fanns också frimurarsymbolerna.
  Sverige är på väg ut, frimurarorganisationen Eu ersätter.
  Därav följer att det som kallas demokrati är ett spel helt utan värde.
  Internationalisterna styr väst…

  Gilla

 5. Kul att jag kunde inspirera till ett tänkvärt inlägg:-).
  Jag tror dessvärre att politikerna mest sysslar med att berika sig själva och distansera sig från befolkningen förutom under valåret då dom än så länge måste fjäska för folket i hopp om deras röster.
  Ser inte många som drivs av någon uttalad ideologi utan de säger mest gamla floskler utan något egentligt personligt engagemang för att passa in i det parti de har valt för sin karriär.
  Det var väl senast på Ingvar Carlssons,Carl Bildts,Gösta Bohmans,Alf Svenssons och Torbjörn Fälldins tid som man kände att det fanns ett ideologiskt driv bakom deras politik.

  Gilla

  • ”Ideologierna är döda” brukar det i bland utropas i debatten och jag är en av dem som håller med. Vad som däremot händer i politikens centrumnav är att den parlamentariska situationen gör att sossarna både väljer och tvingas att bli än mer ideologiska då de samarbetar med två av de partier som har en tydligast uttalad agenda och den mest uttalade ideologiska profilen. Vänsterpartiet säger sig ha övergett kommunismen men Jonas Sjöstedt talar som en övertygad agitator från fornstora dagar. Talrören i mp debatterar också de livligt sin politiska vision/kraschlandning med emfas. Mitt emellan sitter Löfven som allas bitch och kan inte göra mycket eller vill särskilt mycket för den delen heller. Kvar finns de politiska piruetterna för att övertyga en kärntrupp om att man är trogen idealen men sanningen är att inte ens de finns längre. Förstadagsintyg för alla sjuka, höjd pensionsålder, höjd skatt för i stort sett alla medborgare är inget att skryta om när man vill övertyga de partitrogna om att man håller en fast kurs mot de socialistiska idealen. Där ligger sossarnas dilemma och den rävsaxen lär de få svårt att ta sig ur. Löfven lär gå till historien som den socialdemokrat som begravde välfärdsstaten och det kommer få att förlåta honom för. Problemet nu är att ingen tycks inse det än vilket just nu tycks vara hans smala lycka. Den kan dock vara lätträknad den dagen han ska förklara alla missgrepp som upprepats igen och igen.

   Gilla

 6. Det vänstern bygger upp är ett Apartheid samhälle med två parallella samhällen. Om man vill se Sverige om 30 år åk till Rio de janeiro med sina favelas där kommer . invandrarna att bo och deras barn att bo.

  Gilla

  • Det är det samhället jag fruktar men ändå ser komma. Fruktar därför att spänningarna och motsättningarna i ett sånt samhälle kommer att bli påtagliga och människor på båda sidor inte kommer att kunna uppleva sig som trygga. Brottsligheten kommer att ligga på höga nivåer och samtidigt kommer resurserna inte att räcka till. Ekvationen går inte längre ihop när rättsväsende inte längre förmår att skydda medborgarna men dessa kommer samtidigt att sluka mer och mer av samhällsresurserna.

   Samtidigt kommer spänningszonen ligga mellan de som har och inte har ett tryggat liv med inkomst och uppehälle. Jobb kommer inte att vara självklart för alla och då återstår brott, bidrag eller en kombination av de två. Det kommer att innebära att allt fler ifrågasätter legitimiteten i systemet när vi betalar till folk som begår brott och gör dem med jobb till måltavlor, den generella välfärden med dagens system kan därmed sjunga på sista versen. Socialdemokratin har därmed målat in sig i ett hörn där paradoxen är ett faktum. De har tillmötesgått mp och tagit hit halva världen, men priset blir att det de har spenderat så mycket tid och möda att bygga upp är också det de tvingas riva ner. Politikerna har därmed fått en effekt de vare sig räknade med eller ville uppnå. Då de upptäcker detta är det dessvärre försent och det kan komma väldigt snabbt, faktiskt om så lite som ett halvår till ett år. Redan nu varnar flera källor inklusive delar av socialdemokratin inom regeringen t ex Margot Wallström för en systemkollaps. Det är alltså långt ifrån gripet ur luften att varna för dagens utveckling och de konsekvenser som KAN innebära att vi kan kyssa välfärden adios.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s