Det är en elefant

”Elefant” är ett begrepp, ett ord för att beskriva något vi kommit överens om att kalla djuret. När vi använder ordet förstår mottagaren vad vi menar och kan se bilden. För att det ens ska kunna inträffa krävs en rad saker. Det kräver att vi använder ett gemensamt begrepp eller språk som använder ordet ”elefant”. Det kräver vidare att begreppet är kopplat till ordet så att mottagaren gör associationen och ”ser bilden” av djuret. Det är ju först då man förstår vad ordet innebär som man kan se bilden snabel, kropp, svans och allt.

Vidare kräver det kunskapen om vad en elefant är. Utan att man har den kunskapen vet man inte vad en elefant är dvs hur den låter, hur den beter sig, dess livsbetingelser, var den lever osv. Kunnandet om allt detta kan man bara tillgodogöra sig genom att inhämta kunskap och fakta. Begreppet måste alltså studeras på ett eller annat sätt. Kunskapen kommer alltså inte gratis och inte heller automatiskt.

Elefant”Elefant” är ett begrepp. Men också det hänsynslösa utnyttjandet av människor i postmodernismens namn är ett begrepp värt att uppmärksamma. Runt om i världen sätts dessa psykiskt utmattade på det hala medan feminister och andra är de som skördar resultatet Foto: By Unger, Frederic William, 1875- [from old catalog] – https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/17751651200/Source book page: https://archive.org/stream/adventuretravele00unge/#page/n136/mode/1up, No restrictions, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42325656

Precis som vi måste lära oss begrepp och ord, måste vi lära oss sociala koder. Barn föds inte med alla sociala egenskaper. En del beteenden är medfödda som t ex instinkter men de handlar om mer basala saker som att överleva och strategier för det. Andra måste däremot förvärvas. Det gör barn genom att se, höra, härma och lära genom att pröva sig fram. Tar man bort den sociala utvecklingen eller ersätter den med något som kastar utvecklingen i en helt annan riktning får man också ett annorlunda resultat.

Finns inte heller förebilderna som en aktiv del av en människas liv, påverkar naturligtvis också detta. Oftast blir resultatet självklart ett negativt om något av detta händer. Vi behöver alla förebilder, oftast våra föräldrar eller föräldrars föräldrar. Är ingen av dessa närvarande, ersätts de ganska snart av andra auktoriteter man ser upp till som ett ideal. Det kan vara någon vuxen i ens omgivning t ex en lärare, men det kan också vara någon från nätet. De senare är inte alltid att lita på, nätet är t ex himmelriket för pedofiler.

Man skulle kunna tro att allt detta bara är teoretiskt spekulerande eller kanske rent av akademiskt babbel. Faktum är dock att det redan har hänt. Konsekvenserna av det ser vi varje dag i tidningar och nyheter. För när vi har lämnat över ansvaret för uppfostran och utbildning i livets skola åt samhället och vuxna förebilder på ett anonymt internet via en mobiltelefon, har vi som samhälle också sagt att vi ger upp rollen som den i kontroll över utvecklingen av en individ. Undantagen finns naturligtvis så detta är bara en generell bild.

Konsekvenserna var det, följande artikel (Nyheter24; Archive) är troligen en sån. Lägg gärna märke till artikelförfattarens/författarinnan namn, det är en god ledtråd i sammanhanget. Jag ska inte försöka mig på en psykologisk analys, jag är inte psykolog trots allt. En sak vet jag dock, så här extremt hatfylld  blir en människa bara när den är en själsligt skadad person. Nej jag hatar inte denna person i gengäld, istället tycker jag nog mest synd om denna. Är man så här hatisk lär det äta den personen bit för bit.

HelvetetHelvetet på jorden är nog snarare de irrläror som sprids genom t ex Nyheter24 än de scener vi vant oss vid från bibelns värld. En rörelse och idéströmning som faktiskt offrar de egna på grund av ren hjärntvätt är tillräckligt ondsint för att klassas som diaboliskt Foto: By Unknown – Livre de la Vigne nostre Seigneur; fol. 100r France ca. 1450-1470, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39892330

En annan konsekvens är den gamla klassikern självdestruktiviteten. Filmprojektet (Mirror; Archive) där huvudrollsinnehaverskan bjuder in en främling för att bli våldtagen inför en kamera är nog ett sådant exempel. Skälet till det något udda projektet är att slå hål på myten om den manliga makten skulle vara oöverstiglig. Sophia  Hewson som är den som ska bli våldtagen, vill också undersöka den kvinnliga självobjektifieringen natur med detta något udda experimentet.

Det vi ser framför oss är en kraschlandning och den är inte isolerad till bara Sverige. Visst, vi är annars hattifnattarnas mittrike men utan de folkflertalets stöd, det är nämligen den styrande eliten som står för dårskapen. Titta bara på hur de postmoderna galenskaperna har fått ett extra starkt fäste just här, en minoritet har med den tagit kommandot över en majoritet. Exemplet med filmprojektet visar också att galenskapen är internationell, inte bara fast rotad här.

Men säg var någonstans i världen man har en kulturminister som tillsammans med Ellen Tejle åker till Cannes för att föra ut vårt lands propaganda där den nya A-märkningen (SVT; Archive) nu ska lanseras. Det faktumet visar väl att våra makthavare i landet är fullständigt galna. Att Alice Bah Kuhnke är den som åker ner för att göra bort oss känns trots allt naturligt. Vår feministiska regering gör ju just inte så mycket mer än att skämma ut oss internationellt och nu är det hennes tur. För sitt arbete, att leda landet, gör de däremot inte.

Märkningen handlar om räkning av jämställdhet där man sitter och mäter hur mycket plats kvinnor får och hur de personifieras. Också minoriteter som hbtq-personer, etniska grupper och andra granskas och mäts. Det handlar om att dessa ska synas och också om hur de porträtteras. Att Ellen Tejle torgför åsikten är inte förvånande, hon har fört sitt korståg under många års tid.

LAND COMPANY POSTER, 19th C. American land company poster, later 19th century, encouraging immigrants to come to California, the 'cornucopia of the world', with 'room for millions' and 'a climate for health and wealth'.Propaganda har funnits i olika former i alla kulturer och i alla tider. Men när en svensk minister åker ner till Cannes för att propagera för rättvisemärkning och feminism för detta tankarna till en helt annan tid och en helt annan ideologi. Det hela är så pass otäckt att Mads Mikkelsens reaktion känns befriande Foto: By The Granger Collection, New York – The Granger Collection, New York, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7184538

Alice Bah Kuhnke har med uppbackningen tagit ställning och därmed visat att objektivitet inte är hennes grej precis som det anstår en Miljöpartist. Hon har visat att kulturministeriet numer handlar om en ny form av ministerium för propaganda för den postmoderna galenskap som nu saluförs inför öppen ridå i Cannes. Bara en minister från den nuvarande regeringen kunde stå för den ”bedriften”.

Bästa reaktionen på den här soppan stod danske skådespelaren Mads Mikkelsen för när han ampert avfärdade svenska feminister som oseriösa, uttalandet fick stora rubriker i Danmark. Uttalandet (Avisen; Archive) är dock slagkraftigt även om det är på danska, så läs och roas. Skönt också att se att omvärlden har ögonen på den svenska talibanrörelsen som går under beteckningen ”feminism”.

Det är ju trots allt de som har gått i bräschen för att personer som Frida Kjell Valkola ska få det medieutrymme de nu får. Det är de som har banat vägen för denna galenskap vi nu läser exempel på i artikel efter artikel. Dessutom är det de som tillsammans med svensk vänster som med hull och hår har anammat den postkoloniala galenskap som ligger till grund för dumheterna. Det värsta av allt är dock det cyniska utnyttjandet av personer som har exemplifierats för sina ljusskygga avsikter när ”rättvisan” ska lyftas fram.

Det mest korkade är dock att publikationer som Nyheter24 har gjort den här typen av artiklar till både sitt signum och det som säljer den skit de kallar ”nyhetsförmedling”. Borde inte Nyheter24 efter den här artikeln börja kalla sina så kallade debattartiklar ”rabattartiklar” eftersom rabatter precis som deras artiklar är fulla av gödsel? Fortfarande är jag dock inte förbannad, bara konstaterande i min bedömning att Nyheter24 förmodligen bara är en sjuk tidskrift för en extremt förvirrad generation.

SkvaderFrågan är vad Nyheter24 är. Det är definitivt inte en nyhetsförmedlare, kanske är det en gödselspridare eller möjligen en propagandaapparat. Precis som skvadern är en ren bluff är också denna så kallade tidskrift det. Publicerar man förvirrade människors helt förvridna tankar bör man nog ta en ordentlig funderare på hur man återupprättar förtroendet för något som för länge sedan har havererat. Kanske går det inte ens. Foto: By Unknown photographer – Fornminnesföreningen i Medelpad, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=543931

Löjesguiden nominerar idag både Nyheter24 och Frida Kjell Valkola till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen för Nyheter24 är: ”Ni är som elefanten i porslinsaffären, både klumpiga okänsliga och fullständigt panikslagna i ert postmoderna fängelse. Att publicera skit som detta visar snarare hur illa det är ställt med journalistiken, än hur illa det är med den så kallade jämställdhet ni förespråkar. Det gör er till fullfjädrade kandidater till priset.

För Frida Kjell Valkola lyder motiveringen: ”Dina demoner heter som så många gånger förr vita heterosexuella män eller cis-män. Vi känner igen resonemanget och tycker fortfarande likadant om det, det liknar hets mot folkgrupp. Byt ut dina ”cis-män” i din retorik mot ”Romer” eller ”Judar” och ett intressant mönster börjar avtecknas. Det gör dig till fullgod kandidat till priset.”

Tiga Är Inte Alltid Guld

En svensk tiger hette det i en gammal devis från andra världskriget, ett talesätt som stämmer än i denna dag men på ett nytt sätt. För i kölvattnet på att verkligheten inte alltid stämmer överens med teorin, är det märkligt tyst om svensk vänster som nyss var så gapig. Invandrare från Mellanöstern har i vissa fall valt att resa ner för att strida för en sak som går tvärt emot de ideal man inom vänstern står för. Att den armé de ingår i dessutom är en av de mest notoriska på folkrättsövergrepp gör att man inom vänstern har hamnat i ett mentalt komatillstånd. Svaret hittills har blivit att ignorera frågan det vill säga hålla tyst.

En Svensk TigerEn svensk tiger, men ingen tiger som svensk vänster Foto: Energikatalysatorn

På söndagen rapporterade SVD i en artikel att säpo nu har kunnat sammanställning över de personer som har rest ner för att strida för den våldsförhärligande organisationen IS. Etthundra personer har kunnat identifieras men man flaggar samtidigt för att den kan vara ännu större. Siffran kan vara så hög som trehundra eftersom det finns ytterligare namn som inte har gått att bekräfta. Den svenska vänstern som så sent som i våras skrek så högt om nazister på våra gator och som dessutom gjorde allt för att sabotera möten och valrörelse är i frågan märkligt tysta. Var finns indignationen över att svenskar i en religions namn nu dödar människor för att de inte delar deras uppfattning eller helt enkelt inte vill underkasta sig en djupt fascistisk rörelses vilja? Var finns över huvud taget indignationen över IS? Tystnad och åter tystnad är det vi möts av!

Islamiska StatenEtt trevligt gäng som bara åker på Jihad-läger tillsammans? Foto: T-Online

Man ska naturligtvis inte dra alla över en kam och säga att alla muslimer är likadana, generaliseringar fungerar aldrig, men man ska samtidigt inte underskatta de etthundra till trehundra personers övergrepp på befolkningen som nu utförs. Summariska avrättningar, tortyr, utrensningar av hela folkgrupper och folkfördrivning är några av de brott som har tillskrivits IS. Detta är alltså brott där svenskar deltar. Att då besvara den nya situationen med tystnad är inte den bästa av taktiker. Frågor som hur dessa personer kommer att agera vid hemkomsten är aktuella. Kommer de att sprida sitt hatiska budskap också här och kommer de att uppmana till våld och terror också i Sverige? Ingen tycks kunna ge svaren, men framför allt är den kompakta tystnaden i frågan total. Detta trots att till och med mer moderata muslimer vill ha en debatt, men också stöd för att kunna förhindra vad också de ser som en katastrof!!!!!!!!

KamDra inte alla över en kam men kritisera det som måste kritiseras Foto: Pixabay

Inte heller Mona Sahlin gjorde något annat intryck än ett lakansvitt sådant. Som regeringens samordnare och enmansutredare för att se vilka åtgärder som behövs för att möta våldsbejakande religiös fanatism har hon också ett särskilt ansvar. När hon intervjuades av SVT, lät det mest som om hon diskuterade inredningstips eller trädgårdsskötsel. Ingen emfas i rösten, ingen bestämd attityd där hon visade sin avsky och resultatet blev ungefär som halvljummen och avslagen sockerdricka – sött men inte särskilt läskande. Visst ska man förlåta och visa tolerans, men mot människor som i praktisk handling har visat vad både intolerans och rent hat innebär måste man också visa bestämdhet. Hennes uttalande blir i mina ögon mest dumma gester för döva öron där hon bara visar hur långt från vanliga människors verklighet hon har varit i alla tider. Merit Wager har på sin blogg Samtid & Framtid skrivit ett inlägg som är läsvärd.

Mona SahlinFörstår Mona Sahlin allvaret? Foto: Aftonbladet

Att Mona Sahlin fortfarande är en makthavare med regeringens uppdrag att samordna mot våldsbejakande extremism, visar också hur stort gapet har blivit mellan broilerpolitiker och medborgare. Ett gap som i lika hög mån som extremismen från både vänster och höger utgör ett hot mot demokratin. För om förtroendet för politikerna inte finns, då finns inte heller tilltron till att systemet kan lösa problemen. Det är i den differensen politiker från alla partier ska leta efter svaret på varför allt fler röstar på sd, inte i att de måste ha platta skallar eller vara helt dumma i huvudet – det är inte folk. Lyssna på följande radioinslag i Sveriges Radio, Mona Sahlin kläs av rejält av oroade muslimer och andra i debatten.

FörtroendeFörtroendet för politiker sjunker, det blir inte bättre av att mp sitter med i regeringen
Foto: SVT

Mehmet Kaplan från (mp) stod dock för den största tavlan en enskild politiker har lyckats göra i modern svensk politisk historia. Genom att jämföra resor till regionen för att strida för IS med de svenskar som reste till Finland under andra världskriget för att hjälpa dem mot de anfallande Sovjetiska styrkorna, försökte han förringa deras dumhet och skammen som skulle falla över alla muslimer. Som sagt etthundra till trehundra är inte alla muslimer inte ens i Sverige så Kaplan hade kunnat vila på sina lagrar, men gjorde istället självmål. Mer om Kaplans grumliga förflutna kan man läsa om i denna artikel från DN.

Mehmet Kaplan AlmedalenDum dummare Mehmet Kaplan? Foto: Expressen

Jämförelsen haltar för det första därför att Finland anfölls av Sovjetunionen, Is anfaller däremot idag länder som Syrien och Irak. Dessutom sysslade aldrig Finland i det försvarskriget med etnisk rensning och inte heller svenskar har vittnat om sådan inte ens under fortsättningskriget 1941-1944. Det var ju då trupp från Finland och Tyskland gemensamt trängde in i Sovjetunionen för att återta ockuperade områden. Kaplans påstående var inte bara djupt kränkande och historiskt felaktigt, det var dessutom cyniskt eftersom det försökte flytta fokus från ett problem. Också ett liknande beteende skadar politiken och därmed demokratin. Mer om de två krigen mellan Finland och Sovjetunionen 1939-1940 och 1941-1944 hittar du i de här två länkarna på Wikipedia.

jihadJihad tolkat lite mer humoristiskt än IS nånsin lär göra Foto: Quarrischarmyn

Jihadresor som enligt alla teorier inte skulle kunna inträffa men som inträffade ändå, uttalanden från flera partirepresentanter som har tangerat det olyckliga och dumma på en och samma gång och till sist en kompakt tystnad och därmed också ett tyst legitimerande av det omöjliga gör bilden av svensk vänster problematisk. De intersektionella teorierna, artikel om dessa från Wikipedia här, har nu rämnat och de står helt nakna. Hur kan man låta bli att säga som det är? Hur kan man låta bli att kritisera? Hur kan man som hittills undvika en dialog med svenska muslimer för att försöka förstå och samarbeta för att se till att ännu fler inte åker ner? Som det framgår i Sveriges Radios reportage (du hittar länken ovan under rubriken ”SVT” ) så vill muslimer ha en dialog om vad också dom uppfattar som ett problem. Om du vill spela lite intersektionalitets-bingo kan du följa länken till Fnordspotting, gapskrattet är garanterat.

Slagsmål ParlamentStarta debatten nu innan krafter tar över den och det slutar så här Foto: SVT

Frågorna är många men tystnaden är talande. För det tycks vara den nuvarande strategin både från opposition och regering. Ingenstans hörs heller tidningarna eller talkörerna som nyss skanderade hurtiga små slagord mot Jimmie och därmed har den horden gjort sig till ett hyckleri utan slut. Kan jag ana mig till ett anti-patriarkalt sjungande av Kumba Ja från Fi:s, v:s eller mp:s sida som för att besvärja alla demoner som nu samlas kring en lumpen samling malätna men korkade idéer?

LägereldÄr kännemärket för v, fi och mp allsången runt lägerelden istället för att agera?
Foto: Satahanko.Partio

Löjesguiden vill nominera svensk vänster till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni nomineras för er blinda tro på kvasiteorier som de postmodernistiska när dessa nu fallerar i en verklighet som ingen förutsåg. Också er kompakta tystnad inför det omöjliga som utifrån denna teori/fantasi inte går att förklara på ett rationellt sätt är en försvårande faktor men också ett skäl till nomineringen. Att ni själva och era partier ligger bakom decennier av dålig integrering och ett utanförskap som har vuxit till gigantiska proportioner har bidragit men återigen ingen självkritik i sikte. Istället serveras vi luftslott byggda på snälla husmorstips från Mona och trivialiseringar av verkligheten.”