En Oförsvarlig Försvarsbudget

10,2 Miljarder kronor mellan åren 2016 till 2020, det är notan svenska skattebetalare ska betala för försvaret enligt den nya uppgörelsen alla riksdagens partier utom SD och FP har ingått. Försvaret själva beräknade att perioden skulle behöva 17,5 så 10,2 är väl inte direkt kattpiss även om det inte var lika mycket som det äskade. Det är dessutom extra pengar utöver budget vilket ju höjer anslaget och det är bra, men är det verkligen tillräckligt?

Försvarsminister Peter Hultqvist kommenterar beslutet så här: ”Vi vill signalera att vi förhåller oss till det som sker och ge en signal att Sverige är beredd att bidra för säkerhet och fred i vår del av Europa”. Mer om beslutet i en artikel från SVT. Men har han verkligen anledning att stoltsera? Svaret är enkelt – Det finns ingenting i det här beslutet att vara stolt över.

DuvbombSvensk duvbomb som kan skicka på den lede fi är ett budgetalternativ värdig Peter Hultqvists ”klara signal om vår beredskap att ta ansvar för fred och säkerhet i Europa” Foto: Flickr

Man måste jämföra heter det i filmen ”Mitt Liv Som Hund”. Gör man det kommer man fram till att regeringen till svensk statsbudget anslår 156 miljarder på färre år till integrations- och migrationspolitiken, assistansersättning som får 30 miljarder och sjukpenningen som nu ligger på 32 miljarder som exempel. Det är med andra ord inte en tungviktare i utgiftsskalan vi talar om när vi diskuterar försvarsutgifterna.

Idag är Gotland helt och hållet oförsvarat, där finns inte en soldat inte ett enda förband. Planen säger att 2018 ska ön ha fått, hör och häpna, hela 230 soldater varav 80 ska ha tillgång till stridsvagnar. Det lär skrämma invasionsstyrkor från vårt närområde, läs Ryssland, rätt ordentligt…..inte alls. För samtidigt som försvarsministerns stolta ord och intentioner klingar ut kan man läsa följande reportage från Finland i svenskspråkiga Huvudstadsbladet. Där talas om USA:s allt lägre intresse för en kontinent som inte vill eller kan ta tag i sina egna problem dvs Europa och därför alltmer riktar blicken mot Sydostasien. Samtidigt har Ryssland större kapacitet än vi tidigare har förletts att tro.

FiskPeter Hultqvists ”ökning” av anslagen är som fiskehistorien. I den är allt så mycket större än den är i verkligheten Foto: TV2 NRK

Ryssland uppvisar parallellt med detta en alltmer aggressiv ton mot sin omvärld. Det är då det känns riktigt tryggt med 230 man om två och ett halvt år. Samtidigt som Ryssland skärper tonen på det utrikespolitiska planet är NATO i full färd med att nedmontera, därifrån finns alltså ingen hjälp att få. Mer om detta i DN. Det är i den här ekvationen en smärre katastrof att Sverige inte möter de utmaningar vi nu ställs inför med mer pengar än ca 2,65 Miljarder per år. Den kritiken får alla de etablerade partierna nu ta på sig eftersom de alla har ingått överenskommelsen. Moderaterna har dessutom en dubbel skuld då de blev den främsta bromsklossen för all typ av ökning av anslagen redan under sin regeringstid. I Fredrik Reinfeldts värld blev försvaret ett ”särintresse”, mer om det märkliga uttalandet i DN.

Men det är inte bara reda pengar som ger anledning till oro. Om man tittar på hur mycket olika länder ökar sina försvarsutgifter ligger vi återigen efter. Tittar man på Ryssland igen, de ligger trots allt i vårt närområde, ökade de sin försvarsbudget bara under 2008 med 31,2 Procent. Sett under tre år ökar de sina utgifter med sammantaget 44 procent. Vi i Sverige svarar mot detta med en ökning på 5 procent, fantastiskt Peter! Mer om de uppgifterna i artikeln från SVD. Uppgifterna kommer delvis också från bloggen Motpol som jag kan rekommendera.

FörvånadSå här bekymrad finns det all anledning att se ut lite till mans och katts. Det är snart svenskens normala utseende så fort försvarsfrågan kommer upp Foto: Youtube

Sverige skär under samma period faktiskt ner om man ser till andelen av BNP för det som var en ”ökning”. Ur det perspektivet är Sverige nu nere i 1,15 procent. Siffrorna hittar du i SVD. Finland och Norge som båda har lägre folkmängd ligger på 1,4 procent, Polen på 1,9, Estland på 2 och Ryssland ligger på 4,5 procent. Jo Peter, den sifferexercisen talar ett annat språk än det fikonspråk du talar.

Peter Hultqvist kör alltså med ett inom Socialdemokratin beprövat knep – den kreativa bokföringen med skönmålning som slutmål. I bästa Magdalena Andersson-klass bollar han med siffrorna för att dölja den egentliga sanningen. Detta är inte ett svar på Rysslands aggressiva politik, det är en kapitulation för den! Mer om Magdalena Anderssons dubbla fiskala budskap kan man läsa om på Fnordspotting.

Åsas BottenfärgNär man skönmålar verkligheten och bottenmålar med förbjudna bottenfärger presenterar man inte den egna politiken i så särskilt god dager. Verklighet och dikt är alltför långt ifrån varandra. Foto: Expressen

Därmed har också försvarsministern sällat sig till samma oseriösa gäng som de andra i regeringen, men också till den ohederlighet som moderaterna uppvisar i försvarsfrågan. Man får komma ihåg att också moderaterna tyckte 10,2 stackars miljarder och 230 man till Gotlands försvar 2018 var rätt okej. Sanningen är att det är det inte om man nu inte vill skönmåla sanningen då förstås. Vad hände med svenskt försvar är i dagarna en berättigad fråga som ställs i reportaget från Dokument Inifrån.

Det enda jag personligen är tacksam över i en hopplös situation där landets ledning som vanligt inte lyssnar på medborgarna, är att F! inte kom in i riksdagen och därmed inte får något inflytande över den här frågan. I följande Metro-artikel förklarar kamrat Schyman, vänsterhanden Sissela Nordling Blanco samt några andra Sovjet-nostalgiker sin syn på saken. Läs och våndas.

Ipren-MannenSverige behöver få tillbaka Ipren-mannen nu när landets politiker är i farten igen
Foto: Aftonbladet

Löjesguiden tänkte idag nominera Peter Hultqvist, men också det övriga politiska etablissemanget, till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Den skönmålning du och andra nu genomför är talande för en politisk elit vars stora akilleshäl heter sanningen. Vi – röstboskapet – är till nytta vart fjärde år och när det gäller inkomsterna i form av skatter. Annars tycks vi vara oviktiga i sammanhanget. Försvarsfrågan och förmågan att kunna försvara oss vid ett eventuellt angrepp är en central fråga för svensken. Artikel om hur medborgarna och politikerna i vanlig ordning går i olika taktarter kan man läsa om i  SVD. Att den fuskas bort på det sätt vi nu ser är ovärdigt ett land som påstår att all offentlig makt utgår från folket. Återigen har nämligen etablissemanget visat att de inte lyssnar på de prioriteringar svensken ställer, det rekordet är oslagbart i varje fall. Sverige behövde en ny regering förra året, landet behöver fortfarande en ny regering.”

Uteslutningsmetoden

Det är ingen väl bevarad hemlighet att jag personligen tycker miljöpartiet är en av de mest sorgliga skapelserna vi kan uppvisa inom svensk politik. Med förslag som inte leder till det de påstår är de offer för falsk marknadsföring. Läs följande artikel i Aftonbladet och avgör själv vem som är oseriös när man påstår att 100% av all kärnkraft kan ersättas med alternativa energikällor som idag inte ens fungerar fullt ut. Nästa hämsko är den ohejdade feminism partiet så vackert hyllar. Vad det får för konsekvenser kan du ta del av i utskriften av Åsa Romsons tal i Almedalen från mp:s hemsida. Skrämmande för mig, kanske inte för dig vem vet.

Det här partiet är dock långt mer skrämmande än vad Åsa Romson kan uppvisa. Det började med att medlemmen, före detta chefredaktören för SVD och avbytaren i riksdagen Bertil Torekull skrev följande debattartikel i Expressen. Helt rätt enligt mig, vi har för stora problem internt för att kunna fortsätta en ohejdad invandring. Man kan fråga sig om alla godhetsapostlar tycker en sån här nyhet är god t ex som kan berättas om i LT i Södertälje. Man kan också fråga sig om alla dessa frireligiöst fanatiska människor har läst denna artikel i SVD. Där kan man lära sig den dyra men tragiska läxan om den havererade integrationspolitiken som bland annat innebär automatisk arbetslöshet eller jobb långt under förmåga för de nyanlända.

Det är alltså en helt riktig slutsats enligt mig, att vi först måste bygga upp allt det som har kraschat innan det kan bli dags att ta hit nya invandrare. Risken är rätt stor att de hamnar i utanförskap, arbetslöshet och bostadssituationer som inte är normala ens för en luttrad svensk. Där har Bertil Torekull en stor poäng.

KluvenMiljöpartiet är inte partiet som har plats för kluvna känslor. Istället är det inrättning i ledet och en påtvingad eller frivillig anpassning till åsiktskorridoren som gäller Foto: SVT

Som vi alla vet är dock miljöpartiet numer partiet som är godhetsapostlarnas egna lilla mittnav. Det finns alltid en ny liten idé inom partiet för att kunna sätta Sverige i centrum för världsförbättrarrollen. Så har vi till exempel skänkt pengar till myndigheterna på Gazaremsan dvs Hamas. Mer om det på länken till hemsidan från Sveriges Generalkonsulat i Jerusalem. Partiet är också den största anhängaren av åsiktskorridoren, mer om vad det innebär från artikeln i Expressen, vilket innebär att inget får ifrågasättas. Säger Åsa och Lilla Fridolf att något är på ett visst sätt, så är det så. Fascister skulle jag kallat dem i min ungdom, numer är beteckningen antagligen ”visionära”. Dags för handling i debatten med Torekull med andra ord.

Han är ju i deras ögon bara en vit cis-man, såna kan man gärna avvara i det radikalfeministiska mp. Om man dessutom svär i mp-kyrkan är man kokt. Reaktionerna var därför inte helt oväntade, vad som däremot inte var det var att de skulle bli så häftiga. Bloggen WTF Toklandet har som vanligt på ett föredömligt sätt samlat ihop de twitter-kommentarer som fälldes. Läst särskilt Nils Karlssons öppna försök att kringgå all demokratisk process eller tänkande genom att redan på förhand tala om att Bertil Torekull sannolikt skulle bli utesluten. Också på Fnordspotting kan man läsa om samma händelse.

KyrkaMP:s fanatism och tro gränsar till det religiösa. Precis som alla sekter ska man aldrig ifrågasätta och gör man det ändå får man räkna med uteslutning Foto: Wikipedia

Det intressanta är dock inte så mycket vad vissa så kallade partikommissarier har att delge världen utan frågan om man kan ha ett parti i regeringen som gång på gång uppvisar en så bristfällig syn på demokrati och vad detta begrepp innehåller. En fri debatt tycks inte vara en alltför populär gren i partiet. Begår man det misstaget tycks personer som just Nils Karlsson rätt omedelbart ligga i startgroparna för nya små uteslutningar. En person som för övrigt återfinns i samma parti som kan dra fördel av de dumheterna som kan delges världen om andra partiers uteslutande av medlemmar. Eller vad sägs om Henrik Arnstads senaste ”briljanta” inlaga i Metro.

Fri DebattFri debatt tycks både inom mp och sd leda till uteslutningar eller värre tilltag som mer bär drag av vuxenmobbning. Här ett exempel på en annan debatt i Ukrainas parlament
Foto: SVT

Miljöpartiet är också det parti som efter den här debatten alltmer framstår som åsiktskorridorens största förvaltare. Ingen debatt, inget ifrågasättande här inte. Vill man vara extra kritisk, och det ska man ju vara när det gäller det här partiet, så är det rätt typiskt för ett parti som försvarar något som inte längre går att försvara. Hur kan man t ex försvara massinvandring när arbetsmarknaden för nytillkomna sedan trettio till fyrtio år gradvis har försämrats som rapporten från nationalekonomerna Jan Ekberg och Mats Hammarstedt talar om? Länk här.

Klicka för att komma åt 30-4-je-mh.pdf

Hur kan man tala om humanism när verkligheten ser ut som i följande reportage från Sveriges Radio P4? Svaret är naturligtvis att det inte går men en sån liten detalj tycks inte beröra personer som Nils Karlsson. Det hela liknar mest samma tänkande som en gång präglade kyrkan när Galileo Galilei ställdes inför valet att brännas på bål för att han talade om sanningen eller att ta tillbaka sina kontroversiella teser. Mer om hans historia i Forskning Och Framsteg. Så frågan måste bli om mp nu ser sig som nutidens Vatikanstat med gudomlig rätt att belägga folk med munkavle?

GagballEn debatt där munkavle eller gagball anmodas är inte en debatt. Sånt kallas dekret och är något helt annat Foto: Sveriges Radio

Dagens artikel nominerar Miljöpartiet till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Med självklar auktoritet och pondus agerar ni både när ni har en ny liten feministisk tes eller debatt att kväsa. Åsiktskorridoren är ert självklara hem och en öppen debatt tycks vara er värsta fiende. Kanske kan det bero på att något som kallas ”sanningen” skulle kunna komma fram. Vad som också skulle kunna komma fram är att ni inte sitter inne med den även om ni så gärna vill tro det själva. Ni är därför i vanlig ordning värdiga kandidater till priset”.

Radikalfeminismens Konsekvenser

Gick längs en av stadens avenyer en dag på väg mot hägrande mål. Plötsligt hoppade en man ut från periferin och attackerade mig med en pärm i högsta hugg och papper tillhörande denna. Det var naturligtvis insamlingsdags och jag är inte helt främmande för tanken att hjälpa andra i nöd så jag lyssnade tålmodigt och skrev till sist upp mig för lite biståndsgivning. Organisationen var också den en pålitlig sådan så där möttes jag inte av avfärdande tankar. Röda Korset har trots allt gjort en hel del goda saker. Nu sitter jag här med den tidning man får på kuppen som går under det något kryptiska namnet ”Henry”. Namnet kommer sig naturligtvis av grundaren Henry Dunant.

På omslaget stoltserar godhetsaposteln Malena Ernman som från sin lyxvåning på en av stadens mer fashionabla adresser låter dekret gå ut om hur rasistiska SD är när de uttrycker en avvikande tanke om framför allt invandring. Så här hjälteförklarad blir hon t ex i Sydsvenskan över sina gärningar.  Hon har också kastat sig in i debatten om Wagner med tveksamt resultat som här i en artikel från SVD. Ja, Wagner var nazist och antisemit men vad det har med hans musik att göra är jag mer frågande till. Tänk om människor om hundra år skulle vägra att spela Björn Afzelius eller Mikael Wiehes musik i offentliga sammanhang med motiveringen att de var ju kommunister? Kanske skulle det inte landa så bra på åsiktsförtryckets Södermalm med deras kulturmonopol. Jag hoppas det inte landar bra hos Malena heller, annars blir jag rädd på riktigt.

InsidiousJag kan frossa i skräckfilmer i dagar, här från filmen ”Insidious”, men den svenska eliten skrämmer mig på riktigt emellanåt Foto: Nöjesguiden

Länk till tidningen hittar du inte här eftersom man måste vara medlem eller bidragsgivare för att kunna få tillgång till den men artikel med Malena Ernman här.

Förresten, är inte samma samtida musik och kulturelit precis samma skrot och korn som nazisterna? Man måste hålla med deras åsikter annars blir man utan jobb exempel i Sydsvenskan. Säger man att man är SD:are (jag är fortfarande inte en varm anhängare av deras parti) kan man till och med bli utesluten ur facket som exemplet här i Arbetet. Dessa omständigheter borde skrämma den mest förhärdade. Om någon tycker exemplen ovan är okej och att man i en demokrati får lov att bete sig så, borde nog denna titta över sina åsikter en smula. Samma kultur och pk-elit håller till och med på med samma frenologiska, artikel om begreppet på Wikipedia, studier som ledde fram till nazismen.

Frenologiska StudierFrenologin är mest känd för skallmätningarna som en metod att fastställa intelligens, en tanke som visade dess galenskap. Nu kommer vithetsstudierna som en modern motsvarighet Foto: Historia2

En sysselsättning hos denna grupp är ju att pyssla med så kallade vithetsstudier, mer om begreppet på Metapedia. I klartext går denna så kallade vetenskap ut på att studera vitheten i olika kulturer och värdesätta dessa efter hur fri man lyckats göra sig från det postkoloniala arvet och tänkandet. Det gäller att hamna så högt upp som möjligt på skalan för att kunna kalla sig ”frigjord”. Det är ett sätt att mäta hur rasistisk en miljö är och hur ett rasistiskt tänkande formar vår verklighetsuppfattning. Om frenologin var den fysiska mätningen av folks känslor, tankar och mentala förmågor så är vithetsstudier dess psykologiska motsvarighet.

Bara att veta att en uttolkning av vad som ses och uppfattas kan få mig stämplad som rasist skrämmer åtminstone mig. Det räcker alltså att en så kallad forskare ANSER något som dom SER som ett resultat av rasism så är man per definition just detta. Mer skräckläsning i boken ”Bortom Vi Och Dom – Teoretiska Reflektioner Om Makt, Integration Strukturell Diskriminering” av Paulina De Los Reyes.

Galne ProfessornMed våra svenska professorer och doktorer har den galne professorn fått sin renässans. Inom humaniora frodas vithetsstudier och andra avarter som ideologiskt färgad forskning Foto: IMDB

Sverige är som alltid en god plantskola för galenskaperna som du kan läsa om i följande programblad från Södertörns Högskola. Mer om vithetsstudier och de fasor som döljer sig bakom begreppet kan man läsa om på bloggen Aktivarum. Också på bloggen WTF Toklandet hittar man en artikel om det svenska forskarnätverk som har bildats i ämnet.

 Malena Ernman utbrister i intervjun vad det handlar om: ”Det handlar om medmänsklighet och empati för i helvete.” Gör det verkligen det Malena? Är det medmänskligt att nytillkomna är de som slås ut först från arbetsmarknaden som man kan läsa om i följande rapport från arbetsförmedlingen?, länk här:

Klicka för att komma åt Budgetunderlag+2014-2016.pdf

LO har till och med gått så långt att dölja sossarnas misslyckade arbetsmarknadspolitik att de i följande rapport talar om ”maktstrukturer” bakom de misslyckade etableringssiffrorna för nyanlända på arbetsmarknaden. Jo det finns en struktur LO, den heter ”LO”.

Ylva JohanssonDet är naturligtvis sådana här rubriker vi och Malena Ernman vill se också fortsättningsvis när sossarnas misslyckade bostadspolitik tvingar samma parti att vidta åtgärder som att tvångskommendera invandrare till kommuner som inte längre har bostäder Foto: Sydsvenskan

Man kan också fråga Malena Ernman om det är medmänskligt att döma nyanlända till ett sämre boende än andra svenskar. Tidningen LT kan beskriva den lokala situationen i Södertälje och hur den drabbar nytillkomna särskilt hårt. Malena rekommenderas att bryta upp från sin lya på Norr Mälarstrand och göra ett studiebesök i Södertälje där hon kan se verkligheten.

I tidningsintervjun menar hon att hon står upp ”för alla människors lika värde” och inte ett öga är torrt, inte heller mitt för en liten stund. Till skillnad från alla andra som läser tidningen lägger jag dock märke till en liten kuriös detalj. Med tidningen följer ett blad (bilder nedan) som talar ett helt annat språk än Malenas.

Under rubriken ”stöd kvinnor och barn på flykt” kan man skänka en extra slant och när man tittar vad dessa ska gå till börjar man bli fundersam. Underrubriken ”rädda” talar om att många kvinnliga flyktingar bär på skräckupplevelser och har utsatts för farliga situationer”. Med pengarnas hjälp ska Röda Korset köpa ficklampor och visselpipor så att kvinnorna kan röra sig fritt ute. Männen då kan man fråga sig, är de inte värda vår omsorg? De har ju bara blivit skjutna på, jagats för att de är män och potentiella soldater i fiendearméer och utsatts för regimens och de stridandes tortyr. Sånt är förstås inte värt vår uppmärksamhet och definitivt inte våra pengar.

DSC_0224_01Det medföljande bladet avslöjar att Malena kanske inte har helt rätt när hon påstår att det handlar om ”allas lika värde” Foto: Eget

FN beräknar att 130.000 människor har dött i Syrien-konflikten, men medger att man har slutat att räkna. Mer om det i svenskspråkiga Huvudstadsbladet. Beräkningar säger att 1/3 av dessa är civila, resten stridande. De stridande består uteslutande av män, det är bara Kurdiska förband som har kvinnliga stridande i sina led. Av de 130.000 kan alltså strax under 100.000 vara män, men det är bara kvinnorna och barnen som räknas. FN har gjort beräkningar som säger att 11 miljoner människor är i behov av hjälp i Syrien. Artikel i Aftonbladet om den saken. Hälften av dessa borde logiskt sett vara män och pojkar. Ändå talar Röda Korset om ”kvinnors hjälpbehov” och Malena kvittrar så gärna med i sången med sitt ”allas lika värde” trots att man i praktisk handling visar att så är inte fallet.

När man läser nästa rubrik på bladet är det likadant. Under underrubriken ”Hungriga” kan man läsa om barn som svälter och att Röda Korset är där för att dela ut matpaket, bra men vore det inte klädsamt att inkludera alla som Malena så vackert påstår? För när man läser texten betonas mammor som ammar och att dessa riktas en extra insats till med ris, bönor och olja. Återigen lyser männens behov med sin frånvaro, antagligen därför att de i propagandan är de som ställer till med eländet när det i själva verket är politiker och makthavare som står för den saken. Troligen också de män, men bara en liten klick män.

Så vänder jag på bladet (bild nedan) och läser att om jag skänker 240 kronor bidrar jag med nöd-kit till kvinnor, ficklampor och visselpipor som sagt men också bindor och kläder. Återigen lyser männens behov med sin frånvaro trots tvångsvärvningar och andra former av lidanden de får utstå. Det lite ironiska är att i medlemstidningen finns också ett reportage om tre killar i Aleppo som jobbar för Röda Halvmånen (Röda Korsets muslimska motsvarighet) som dagligen sliter med att få fram förnödenheter i söndersliten stad där olika fraktioner kontrollerar olika områden. Inget av detta avspeglas i vad pengarna ska gå till.

DSC_0225_01Den andra sidan av det medföljande bladet där jag kan läsa om att mina eventuella pengar enbart går till kvinnors behov istället för allas. Har RK låtit sig inspireras av vår utrikes-minister och miljöpartiet? Foto: Eget

RK har alltså förvandlats till antingen en skitnödig organisation som inte vågar gå emot det led av åsiktsförtryck som Malena och hennes gelikar skapar. Eller så har också denna organisation infiltrerats av dessa godhetsapostlar vars politiska korrekthet är monumental. Hur som helst är det hela så sorgligt att jag tror till och med Henry Dunant gråter i sin grav. Jag tror nämligen inte hans avsikt var att skapa en organisation som ser sin uppgift i att sitta och sortera vilka som ska ha hjälp och inte utifrån politiskt korrekta kriterier som man/kvinna. Istället var det nog att skapa en hjälp oavsett detta vars primära mål var att hjälpa, dit borde man nog sträva igen.

Gråtande BarnGråtande barn har vi vant oss vid som mindre salongsanpassad Hötorgskonst. Är det nu dags att vänja sig vid bilden av gråtande vuxna män vars sorg över svensk misslyckad biståndspolitik nu blivit kännbar? Foto: Expressen

Löjesguiden tänker idag nominera den förmenta godheten som inte är det i form av riktad hjälp under beteckningen ”rättvisa” i skepnaden av Röda Korset. Motiveringen är enkel: ”Det kan aldrig anses vara rättvist att rikta hjälpinsatser enbart till en grupp när alla lider. Oavsett kön, språk, ålder, ursprung eller andra kriterier är alla hjälpbehövande inget annat än hjälpbehövande. Att göra riktade insatser till en eller två grupper är alltså djupt orättvist, det är den enkla sanningen.”

Nya Feministiska Genidrag

Regeringen för ju en feministisk utrikespolitik, vad den innebär mer konkret tror jag inte ens de själva vet eller förstår. Det vi hittills sett är smädelser av arabisk kultur och kraschlandningar i kölvattnet på bristen av diplomatisk förmåga från utrikesministern. Nu har det blivit hennes högra hands tur att kliva ut i det rampljus som kallas ”att-göra-bort-sig-ljuset”.

Isabella Lövin är biståndsminister knuten till utrikesdepartementet och som sådan är hon utrikesministerns högra hand. Regeringen med Isabella Lövin som arkitekt har nu beslutat att under fyra år årligen skjuta till 250 miljoner skattekronor till att skapa miljöprojekt i länder som är fattiga nog att inte klara detta själva. Sammantaget har regeringen skjutit till 4 miljarder kronor på fyra år för miljöåtgärder i mottagarländer som ska leda till bättre utveckling globalt på miljöområde.

Isabellabesök-LysekilIsabella bjuder potentiella väljare på restmat. Får hon som hon vill och våra pengar går till stater rikare än troll, är det svensken som får smaka den anrättningen också
Foto: Isabellalovin

Så långt låter allt bra. Att dessa pengar är utöver biståndspengarna som årligen tillfaller vissa länder låter ju ändå mer okej och mer ärligt än den gamla regeringens politik. Den förra regeringen tog ju biståndspengar och gav som miljöanslagspengar och hävdade att det var nya pengar när det i själva verket var omfördelade pengar.

Pengarna som finns anslagna i vårbudgeten, artikel i SVD hittar du här, och ska gå till G77 länderna, vilka dessa är hittar du på Wikipedia. Återigen kan det på pappret se ut som en okontroversiell åtgärd som är rättvis och sund. Fast det är just det det inte är. Tittar man närmre på medlemsländerna hittar man en rad frågetecken som borde benas ut och om det verkligen är en god idé att skänka pengar till dessa. Vi tar dem i tur och ordning där min syn på varför de är problematiska kommer fram.

Bada I PengarVissa kan bada i pengar, ändå ska de ha vårt stöd (?). I en del av fallen är själva tanken rent perverterad Foto: Theguardian

Brasilien: Landet är idag världens sjätte största ekonomi och den trenden håller i sig. Landet har idag en större ekonomi än Storbritannien, mer om det från Latinamerika.nu, som främst baserar sig främst på råvaror som guld och gummi samt jordbruksprodukter som köttexport och kaffeproduktion.
När man har en ekonomi som landets, har man råd om man vill att investera i de miljöförbättrande åtgärder som behövs. Att betala bistånd till ett land som detta är stötande, jag hör ingen debatt som går ut på att betala miljöbistånd till Storbritannien trots att de idag alltså har en mindre ekonomi men också de miljöproblem.

Brunei: Så här skriver sajten Landsguiden: ”Brunei har bland de högsta BNP per capita-inkomsterna i världen. Privatpersoner betalar ingen inkomstskatt. De goda oljeinkomsterna gör att staten kan erbjuda medborgarna förmåner i form av bidrag, subventioner och pensioner.” Vidare skriver man: ”Tack vare stora tillgångar av olja och naturgas är Brunei ett rikt land. Olje- och gasproduktionen bidrar med omkring hälften av bruttonationalprodukten (BNP) och över 90 procent av exportintäkterna.”
Det är alltså ett mycket fattigt land som beskrivs. Nej skämt åsido, det är i mina ögon inte ett land som ska ta emot en krona av mina skattepengar.

Hund och BaconSå här nöjd har man råd att se ut om det vankas mumma och man slipper betala kalaset själv Foto: Bimmerpost

Förenade Arabemiraten: Landsguiden skriver så här om landet: ”Sedan början av 1970-talet har Förenade Arabemiraten utvecklats från ett mycket fattigt område till ett av världens rikaste länder.”
Behöver man säga mer? Att landet som har råd att gödsla med pengar ska ha bistånd är så pass stötande att man inte behöver kommentera den delen.

Indien: Behöver väl knappast kommenteras det heller. Landsguiden skriver så här om landet: ”Indien är idag en betydande ekonomisk makt med Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan. Landet har en omfattande och växande industri- och tjänstesektor, har utvecklat en egen kärnkraftsindustri, är en stor vapentillverkare och bygger egna rymdfarkoster och bilar. Inom IT-branschen har landet utvecklats till en av de stora mjukvarutillverkarna.”
Knappast landet som behöver bistånd med andra ord.

IndierSå här kan man också fira Lövins pengar Foto: India Today

Iran: Också Iran har betydande inkomster från oljeindustrin. Så här beskriver Landsguiden situationen i landet: ”Oljan har länge varit Irans ekonomiska bas och svarar tillsammans med gruvnäringen och tillverkningsindustrin för över 40 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Jordbruket står för en dryg tiondel, medan tjänstesektorn står för resten. Staten har en stark närvaro i både industri och finanssektor, trots privatiseringar och andra marknadsreformer sedan slutet av 1990-talet. Omfattande priskontrol­ler och statliga subventioner bidrar till ineffektivitet. Den informella, ”svarta” sektorn är relativt stor och korruptionen utbredd.”

Landet skulle kunnat vara rikt och är det på många sätt, de ekonomiska misstag som sätter käppar i hjulet är orsakade av dels fel beslut av regimen och dels de sanktioner som landet genomlider. Sanktionerna bottnar i landets kärnprogram som har setts som ett försök att skaffa sig kärnvapen. Mer om detta i SVD och hur man ser på detta i utländsk media, här artikel från organisationen Fact Sheets. Att vård skola och omsorg här hemma skulle bli lidande därför att vi ska skänka pengar till världens enda teokrati tillika diktatur är djupt kränkande. Ledsen du kommentator som för en tid sedan påstod att Israel skulle vara en teokrati, det är den inte. Den enda staten som är det är Iran.

Irans VapenarsenalEtt land som satsar massiva resurser på vapen, upprustning och export av dessa till allierade i regionen är definitivt ett land vi ska ge pengar till…..så helvete heller
Foto: DN

Jordanien: Inte heller Jordanien är ett fattigt land trots bristen på naturtillgångar. Landsguiden beskriver landet så här: ”Trots brist på naturtillgångar, vatten och jordbruksmark har Jordanien lyckats uppnå ett större välstånd än många andra stater i Mellanöstern. Det har till stor del skett tack vare inkomster som jordanska migrantarbetare utomlands (främst i de oljerika Gulfstaterna) skickat hem och export av fosfat (landets enda råvara av vikt). Jordanien har också dragit fördel av sitt läge som knutpunkt för handeln mellan Europa och Mellanöstern samt av en välutbildad arbetskraft. Inte minst har palestiniernas kunnande och kapital bidragit till den ekonomiska utvecklingen, särskilt finanssektorns tillväxt.”
Återigen kan man konstatera att här har vi ett land fullt kapabelt att stå på egna ben.

Kina: Kinas ekonomiska under har väl knappast undgått någon som följer nyheter. Vad ett land med världens högsta handelsöverskott skulle göra med mina pengar är en gåta. Det är förutspått att landet inom tio år kommer vara världens största ekonomi, just nu är de tvåa. De har så stora inkomster att pengar till miljöprojekt finns många gånger om. Ge fan i mina pengar Isabella. Förutom detta faktum är Kina en av världens värsta diktaturer, något som också det borde spela in i ett beslut. Hon borde nog läsa rapporten från Human Rights Watch om läget i landet innan hon lovar bort våra pengar.

Inte heller länder som Oman, Qatar, Kuwait, Venezuela, Saudiarabien är direkta fattiglappar på grund av sina oljeinkomster. Som medlemmar i G 77 kan de ändå komma på fråga för biståndspengar vilket återigen i så fall skulle kunna vara direkt anstötligt.

RFSUAnstöt kan man ta av många olika saker. Jag reagerar på pengar som borde gått till nyttigare saker som nu skänks till människor och stater som har råd själva Foto: RFSU

Till sist kommer en grupp länder som på grund av inrikespolitiska skäl borde diskvalificeras. De är visserligen fattiga men på grund av de interna problem man har med förtryck och förföljelse som följd, borde de inte ens komma på fråga. Dessa länder är Nordkorea, Pakistan, Zimbabwe, Sudan och Eritrea. I vissa fall handlar det om Mänskliga rättigheter som i fallet Nordkorea, mer om det i Human Rights Watch rapport.
Andra länder som pekas ut i Human Rights Watch rapporter är Eritrea där inte minst fängslandet av Dawit Isaac borde vara en försvårande omständighet. Så här beskrivs hans historia på Reportrar Utan Gränser.

Stater som Pakistan får också svidande kritik av organisationen. Utöver denna måste man ifrågasätta landet där delar av samhället spelar under täcket med krafter som den Afghanska talibanrörelsen. Rörelsen uppstod ju i Pakistan och har en del av sin bas i Swatdal och olika klanområden dit centralregeringen inte når. Mer om Swatdalen och de problem som har uppstått kan du läsa om i SVD. Exempel på resultatet av skräckväldet de har infört har Säkerhetspolitik.se skrivit en artikel om.

TalibanerPakistan får i människorättssammanhang svidande kritik både från väst och från talibaner som kontrollerar delar av landet Foto: Aftonbladet

I en artikel i SVD kan man läsa om händelserna kring Malala Yousufzai som ledde fram till mordförsöket på henne, artikel här. En liten rättelse dock, i artikeln skrivs att hon kämpar för flickors rätt att gå i skola – en sanning som inte är komplett i den allmänna feministiska agendan snart alla tidningar har. Det borde stå att hon kämpar för BARNS rätt att gå i skolan, något man kan läsa om på länken till Campaign For Education. Den svenska journalistens missuppfattningsförmåga tycks tyvärr oändlig.

Länder som I andra fall handlar det om ren rasism och det är inte den vi tänker oss när vi ser ordet. Det land jag tänker på är landet som har bevisat att också ”rasifierade” är kapabla att föra en rasistisk och djupt orättfärdig inrikespolitik där de som i hundra procent av fallen utpekas som rasister i vulgärpropagandan i själva verket är offer. Behöver man nämna mer än att landet har fostrat en kille som kallade sig Hitler och som agerade som sin namne. När Hunzvi som ”Hitler” egentligen hette dog, tecknade BBC följande porträtt. Landet är naturligtvis Zimbabwe. Så här skriver  Human Rights Watch om staten.

Chenjerai HunzviChenjerai ”Hitler” Hunzvi var resultatet av något så vanligt som omvänd rasism. Uppvuxen i Rhodesia/Zimbabwe formades han till att använda våld och tvång mot vita Foto: BBC

Listan över länder som ingår i G77 och som är tveksamma mottagare, ibland rent ovärdiga kan göras lång. Det är därför dubbelt bekymmersamt det som nu Isabella Lövin har beslutat. Pengar som skulle kunnat gå till nödvändiga samhällsinvesteringar, sammantaget alltså en miljard per år i fyra år, går istället till länder som har råd att betala själva eller som har en så infekterad inrikespolitisk situation att de helt enkelt inte ska ha bistånd. Fyra miljarder extra till järnväg på fyra år skulle till exempel kunnat innebära att Stockholmsområdet så småningom skulle slippa det tågkaos som snart dagligen plågar staden.

TågkaosAtt investera pengarna i att förebygga ytterligare tågkaos hade varit en bättre investering än att ge pengar till mycket eller ganska tveksamma mottagare Foto: Sveriges Radio

Samtidigt ska man inte sticka under stol med att vissa av länderna som inte nämnts här är i behov av hjälp. Vanuatu som är landet i Stilla Havet som nu drabbas av vattennivå-höjningarna i kölvattnet på polarhavens issmältning. Det av nästan 30 år av krig härjade Somalia är inte heller ett land som direkt står på egna ben och som definitivt inte så där frivilligt prioriterar miljöinvesteringar. Det gäller med andra ord att inte vara svepande i sina bedömningar och säga att G77-länderna per automatik ska vara mottagarna, i vissa fall är det så i andra fall definitivt inte.

Den biten är väl som feminismen i övrigt – förutsägbar, fördomsfull och anti-intellektuell då man i vanlig anda bara antar från utrikesdepartementet. Det kommer att bli mycket spännande att se vad Lövin har tänkt sig att skänka våra pengar till när väl listan kommer att preciseras. Att Isabella Lövin och de andra i miljömuppspartiet har bestämt att det är ni som bor i lands- och glesbygd som ska stå för fiolerna i form av höjd bensinskatt, tycks inte bekymra Södermalmskonstellationen. De har ju bra kollektivtrafik och behöver inte bekymra sig. Mer om den drapan på den ypperliga bloggen WTF Toklandet. Miljöpartiets kreativa bokföring och biståndshyckleri kan man läsa om på Fnordspotting.

FeministOm Isabella Lövin och Miley Cyrus är feminismens nya ansikten, vad ska vi ha feminismen till? Foto: Oystermag

Löjesguiden nominerar idag utrikesdepartementet till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Ni har skapat storm på storm och ändå ser vi ingen ände på den förmåga att skapa en till som bara ni kan. Knappt har den ena stormen lagt sig förrän nästa kan siktas vid horisonten. Utrikesministerns officiella titel borde vara turbulensminister och Lövins borde bli slöseriminister. Turbulensministern har redan samlat tillräckligt många poäng för att vinna priset, kanske borde vi nominera den dynamiska duon i Arvfurstens Palats till ett kollektivt pris.”

P.S: Alla ni som har undrat var jag tog vägen både för att ni vill reta upp er eller läsa ett förhoppningsvis (?) intressant inlägg, så gick min dator sönder nyligen. Ny dator innebär dock nya tag med nya artiklar. Förhoppningsvis till glädje för vissa (?) och till förskräckelse för andra.

Nya Nyliberala Konspirationer

En gång i tiden fanns ett imperium som kallades Sovjetunionen. Man kan ha många känslor inför detta, men på de flesta av oss äldre sänder namnet en kall rysning nerför ryggraden antar jag. En liten intressant detalj med detta imperium var dess press och hur den behandlade begrepp som sanning.

Pravda var kommunistpartiets egna lilla organ och journalisterna var handplockade för att behaga regimen med bekväma fakta som folket tvångsmatades med. Belöningen för journalisterna hette som alltid status och makt. En rolig detalj är att ”Pravda” på ryska betyder ”Sanningen”. ”Nyheterna” som kablades ut var därefter, lögnaktiga i bästa fall farliga i sämsta. Allting var den ”dekadenta” västvärldens och dess efterkoloniala arvs fel. Vi lärde oss alla snart att känna igen retoriken, till sist suckade man bara. När skiten föll ihop var det ingen i min generation som sörjde och vi trodde i vår enfald att vi hade sett det sista av det fenomenet.  Ack vad vi bedrog oss.

Lenin ReadingStorheter som Lenin inhämtade sina nyheter från statsorganet Pravda, idag är det Stefans, Åsas och Jonas tur att inhämta sina klokskaper från SVT och Sveriges Radio
Foto: Wikimedia

Snart uppstod samma retorik och samma politik i ny tappning och Sverige har blivit något av ett hemvist för dessa. Här odlar vi vårt klasshat, skyller allt våld på icke-existerande nazister också vänstervåld, hatar USA i tid och otid och då det inte är deras fel är det Israels. Hos vissa av de här krafterna är till och med Ryssland och Kina hemvist för frihet och antikolonialism trots att båda länderna inte lever upp till något av dessa epitet. Det är samma mantra som upprepas och det hela börjar likna en sekt.

Lite länkar: Klassresan ”Odla ditt klasshat” från TV4. Höger/vänsteråld kan man lära sig mer om från TV4:s Nyhetsmorgon nedan.Lite välmarinerat USA-hat hittar du från Facebook (OBS! Du måste ha ett konto för att följa tråden) här. Lite härligt dito om Israel kan man hitta på den djupt oseriösa bloggen Ficktjuven där nazism får ett nytt ansikte. Varning utfärdad för både innehåll och språk som är undermåligt. Den så kallade friheten som en kommentator refererade till i förra veckan i länder som Kina och Ryssland ser ut så här. Om Kina kan du läsa om i Human Rights Watch årliga rapport 2014. Om frihetens förlovade land Ryssland har återigen Human Rights Watch skrivit, artikel här.

Odla Ditt KlasshatSå här mogna tröjor bars på resan till händelserna i Stockholm då resor ut till rikemansreservaten i Nacka anordnades Foto: Aftonbladet

Men det har dessutom smugit sig in en relativt ny företeelse. Vissa inlägg i debatten som inte följer den godkända linjen av tänkesätt i åsiktskorridoren, bemöts med att det är ”nyliberalism”. Om vi börjar med det där som många menar är ett svärord som ordet som börjar på n och slutar på yliberalism, så är den en kontroversiell och het potatis till och med inom borgerligheten. Inte undra på det, ingen vill väl förknippas med något som anses människofientligt. En syn jag delar för övrigt. Mer om ideologin och lite mothugg från debattören Bengt-Olof Dike hittar du på SVT:s hemsida.

En åsikt jag däremot inte delar är den att allt är en nyliberal konspiration där delar av det politiska etablissemanget skulle spela under täcket med tankgodset som nästan bara Timbro står för i Sverige. Så här konspiratoriskt kan till och med en kärleksrelation te sig i Göran Greiders ögon, artikel från DI Debatt.
Men också vår Sovjetinspirerade media går emellanåt man ur huse för att ”bevisa” att vissa saker är en nyliberal konspiration. Den senaste i raden är föga förvånande Sveriges Radio P1.

SVT är ju numer vår egna lilla Pravda, rättrogen och endast anställda med de rätta åsikterna. Bolaget hittar gärna små borgarungar som har kastats ut från Östermalm och som numer har funnit sin asyl uppe på Södermalm där vi ”med de rätta åsikterna” samlas. Medelst ryggdunk och kliande av allehanda ryggar hittar alla i reservatet till sist sitt levebröd och tunnelsystemet in på SVT tycks oändligt. Där har de hittat en lik tanke och inkomstkälla med organisationen Hamas som de annars sitter och tokhyllar där i ”arbetarstadsdelen”. Det är väl så det slutar när man vill leka Ryska Revolutionen.

TunnelsystemTunnelsystemen mellan Södermalm och SVT på gärdet är oändliga och tycks alltid generera nya små medarbetare med extrema åsikter i härlig vänsteranda. Fri och oberoende television var det ja. Foto: Wikipedia

Om man nu leker så gäller det att leka på de villkor som ställs upp, ett av dessa är retoriken. Allt är USA:s, Israels, judarnas, högerkonspirationens eller nazisternas fel. Det är Illuminati i repris där förklaringsmodellen är alltför lättigenkännlig. För att stärka sin tes skickar man fram självutnämnda ”experter” som Henrik Arnstad. En auktoritet på sitt område vars trovärdighet är noll, men som till och med den inte lika vakne Stefan Löfven numer erkänner som den guru Arnstad inte är. Läs mer om Arnstads kreativa tankar i den politiskt korrekta tidningen Metro.

En frisk motvikt mot dumheten kan man läsa om i Journalisten där Björn Häger, Publicistklubbens ordförande, skriver om meningslösheten i att sätta etiketter på SD efter budgetkraschen i höstas. En historia som får tillskrivas Henrik Arnstad då han som ”expert” och rådgivare åt regeringen dirigerade hela spektaklet.

Henrik Arnstad TwitterHenrik Arnstads insikter är inte alltför djupa, så här lät det om hans icke-examen på twitter. Trots lögnerna förväntas vi tro på andra så kallade sanningar han rapar upp
Foto: Twitter

De krafter som nu har samlats kring regeringens och statlig medias köttgrytor där det vankas mumma som feta löner på skattebetalarnas bekostnad, dansar vidare i en yster dans. Alla tävlar de om hur dum man kan göra sig och den leken tycks ha bottenlösa dimensioner. Den senaste i raden av Sveriges Radios korkigheter är den så kallade vetenskapsradion som står bakom. Samma radio som för övrigt har påstått att kvinnor är kortare därför att de historisk sett har förvägrats mat och citerat genusvetare som auktoriteter. Nu har de slagit till igen och den här gången är det Pisa som är måltavlan.

Pisa utmålas i ett radioprogram som en nyliberal organisation vars agenda är att tvinga länder att anpassa sig till deras syn och deras åsikt. Länk till radioprogrammet hittar du här. Pisas utskåpning av Sverige som kunskapsnation och en stat med en skola av rang skulle därmed vara en enda lång nyliberal sammansvärjning. Har vi hört den förut? Det är en sammansvärjning! Är det inte Illuminati som är i farten finns alltid judarna att ta till, kan man inte klistra det på dem finns USA och nu på den senaste tiden kan vi räkna in nyliberalismen i den skaran av missdådare.

Bush and AlienKonspirationsteorierna blir fler och fler men också mer fantastiska. Nyliberalismen är ett av de senare tillskotten Foto: Weekly World News

Sveriges Radio har vetenskapligt nog inte ens försökt ta reda på fakta. Hade man gjort det hade de kunnat intervjua de elever som idag går ur skolan med bristfälliga läs och skrivkunskaper. Inte heller i matematik når svenska elever några högre höjder och i ämnen som SO-ämnen tycks man inte ens kunna definitionen på begrepp som ”demokrati”. Vilken annan slutledning ska man dra när debatten idag tycks gå ut på att demokrati är att hålla med men inte tänka annorlunda. Hade bolaget brytt sig om denna grupp och sett dem och det misslyckande Sverige står inför, hade programmets innehåll omedelbart kommit på skam. Nu förblev dessa oftast unga pojkar åter utan röst när agendan sattes. Snacka om svek, först skolan sen SVT.

Det hela liknar mest det Sovjetunionen jag inledde med, det är vi som är den sista Sovjetstaten och det blir allt mer klart att Sverige styrs av en liten maktelit vars agenda är att hjärntvätta befolkningen. Medlet är som alltid media och journalisterna hjälper så gärna till. För lite judaspengar, rätt politisk åskådning och än mer makt och status är man beredd att sälja ut till och med sin yrkesstolthet. Detta yrkes trovärdighet är lika dött som gråstenar, det har Sveriges Radio visat. De har också visat att de inte är den där oberoende televisionen och radion som de så gärna påstår. Tvärtom så är de mer beroende än heroinister.

KnarkUnderligt nog förväxlades Ola Lindholm tydligen med narkotika eftersom han blev ”tagen för knark”. Ett exempel som visar att svenska journalister inte tycks kunna språk men också tycks ta nämnda produkt Foto: Eget

Det har börjat bli dags att kräva valuta för pengarna vi betalar i licens. Eller så kan det vara dags att aktivt börja skolka från licensbetalningarna. Jag vill dock inte mana någon till det sista eftersom det skulle kunna vara att uppmana till att begå en brottslig handling. Även om det bara är ett ringa brott så stjäl man inte från staten eller uppmanar till att göra detta ostraffat. Men lik förbannat är vi där, vid den punkt i historien då vi måste handla för att få något som SVT och Sveriges Radio uppenbarligen tänker förvägra svensken – en oberoende radio och TV där vi slipper att  bli hjärntvättade med lögner på en daglig basis.

Hur SVT har använt sin makt tidigare kan man läsa om på WTF Toklandet. Deras klara nazistanstrykningar kan man läsa om på samma blogg, länk här.

Clockwork OrangeJournalistens nya syn på sig själv tycks bygga på att folk ska övertygas om ”sanningen” och ”det rätta” dvs ren hjärntvätt. Medlet är lögnen och mediet tidningar, radio och tv. Välkommen till Sverige, landet där vi tror på åsiktsofrihet Foto: Wikipedia ur filmen ”A Clockwork Orange”

Löjesguiden nominerar idag SVT och Sveriges Radio till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”Er formidabla förmåga att använda public service till att ”omvända” och ”undervisa” befolkningen håller i sig än. Jag kommer ihåg era företrädare på 70-talet som hade samma filosofi för att lära folket marxist-leninistisk dialektik, ni har inte ändrat er ett enda dugg sen dess. Tvärtom är det samma agenda, samma tanke och samma metoder vi ser än idag och det tillsammans ger knappast bilden av en fri och oberoende television som det heter i er lögn om er själva. Låt oss som folk återta vad som är vårt och se till att använda det som lite mer än en lekstuga åt vilseledda personer med upprorsbehov och faderskomplex.”

Idiotville

Malmö är på inget sätt en rik stad. Ser man i det långa perspektivet har staden under de senaste 40-50 åren genomgått ett stålbad. Först var det varvsnäringen som flyttade ut eller la ner. Sen kom etableringsstöden från regeringen som mynnade ut i en gigantisk skandal där Saab tog emot skattepengar för att etablera sig vilket man också gjorde bara för att lägga ner en tid senare. Företaget fick till och med köpa en industritomt för en billig penning som man sen kunde sälja med god avans, allt på skattebetalarnas bekostnad och med socialdemokratins goda minne.

TomhetExemplet Malmö borde förskräcka. Pengarna rullade men till sist fanns bara den stora tomheten kvar, allt signerat Socialdemokratisk stödpolitik. Nu sätter man åter igång penningrullandet utan sans eller förnuft. Foto: Linkopingsposten

Varvsdöden från 50-talet och framåt kan man läsa om på Wikipedia i följande artikel. Om Saabs bidragspengar kan du läsa här i Arbetsmarknadsutskottets förslag. Sista spiken i Malmös kista kom när Saab-fabriken las ner, mer om det i Fokus.

Än i denna dag kämpar staden med att kunna komma tillbaka. Brobygge, etableringsstöd och andra åtgärder har visserligen gett vissa effekter men inte så stora som man hoppades på. Skattebetalarna har återigen stått för bolinerna, byggbolagen som fick brobyggarkontrakten och industrin som tagit emot bidragen är de enda vinnarna. Kanske börjar ljuset i tunnelns skönjas men staden brottas också med hög kriminalitet, artikel i Sydsvenskan om brottsligheten i Malmö. Motsättningar mellan etniska grupper har också varit ett inslag som har uppmärksammats. Inte minst de uppmärksammade hatbrotten mot judar har hamnat i fokus vilket satt staden på kartan fast inte på det sättet man kanske önskar. Se Uppdrag Gransknings skakande reportage om saken här.

PPMed regeringens nuvarande avvecklingspolitik och nya hämmande åtgärder med eviga skattehöjningar lär detta bli en framtidsbransch Foto: Sydsvenskan

Ett tredje problem för staden är att man är en av de städer i Sverige som har tagit emot flest flyktingar. Staden har den femte högsta siffran i landet av utrikes födda medborgare med 30,5% 2014. Länk till statistik från SCB hittar du här. Detta faktum kräver stora resurser och insatser för att stärka en svag grupp i samhället och på arbetsmarknaden. Jobb har inte varit självklart i staden och många har lämnats utanför med bidragsberoende som följd. 2014 Låg andelen arbetslösa nästan 7% över riksgenomsnittet. Länken till Ekonomifakta ger dig statistiken över detta.

Att bryta en nedåtgående spiral är efter en viss punkt nära nog omöjlig, det kostar stora resurser och man måste samordna en rad insatser för att det ska fungera. Om dessutom den politiska styrningen inte fungerar har man problem på flera fronter och det är det som nu kanske håller på att hända. Staden har länge styrts av Socialdemokratin men nu när de håller på att implodera både i staden Malmö och i Sverige, kan andra rycka fram i det politiska vakuum som skapas. Socialdemokratin i Malmö är precis som i landet beroende av mp och v vilket har fått ytterligare negativa konsekvenser. Hur majoriteten ser ut redovisas här i en artikel på svenska Wikipedia där man får reda på att Malmös styrande i kommunfullmäktige har 31 av de 61 platserna.

StagnationUppenbarligen heter den nya nation som socialdemokraterna vill bygga Stagnation
Foto: Youtube

Det negativa med det här är att mp och v är två partier som enligt mig lever i det blå, de saknar helt enkelt verklighetsförankring. De kan genom Socialdemokraternas beroendeförhållande men absoluta vilja att alltid inneha makten utnyttja detta till att pressa fram dåliga beslut. De senaste dagarna har diskussionens vågor gått höga mellan partierna i den styrande majoriteten. Anledningen har varit att också i Malmö finns det Rumänska romer, så kallade EU-migranter som har pockat på uppmärksamhet.

Det började med att den revolutionära autonoma gruppen Allt Åt Alla startade ett upprop i Malmö, här en presentation av gruppen från hemsidan motkraft. Det är samma grupp som för några år sedan ordnade de något smaklösa resorna ut till Solsidan i Stockholm.  Under parollen ”Odla ditt klasshat” ordnade man guidad visning för den intresserade. Mer om den saken kan du läsa och höra om på Sveriges Radio P1. Mer om hur lokalborna reagerade och kände inför överklassafarin kan du läsa om här i NVP.

Odla Ditt KlasshatSå här politiskt korrekt blir man om man går med i rörelsen ”Allt åt alla”. Tröjan ingick i uniformen när gruppresorna anordnades under titeln Överklassafari. Foto: Aftonbladet

Gruppen ville att kommunen åter skulle öppna det för romerna stängda Folkets Hus. Sex personer ur gruppen stegade upp på kommunalrådet Carina Nilssons (S) kontor och krävde under häftig ordväxling att  få träffa henne. Stämningen lär ha varit hotfull men man fick till ett samtal där gruppen krävde boende åt romerna. Malmö har precis som många storstadsregioner i Sverige en skriande bostadsbrist, det går med andra ord inte bara att fixa fram genom att knäppa med fingrarna.

Vänsterpartiet som inte riktigt kan hålla rent åt vänster ville genast utnyttja situationen för att vinna bruna poänger. När kommunfullmäktige samlades för att diskutera frågan om härbärge förde Socialdemokratin och Moderaterna en gemensam linje att man ville skapa ett härbärge för vinterbruk så att romerna slapp sova ute under den kalla säsongen. Vänsterpartiet ville ha året runt boende. Med sig i den kampen hade man Folkpartiet (!). Förbundet Allt Åt Alla hade i vanlig ordning försökt sabotera den demokratiska processen genom att slussa dit Romer som satts på åhörarplatserna. Mötet stördes flera gånger av både Allt åt Alla och Romerna och dessa avvisades till sist. Mer om detta i artikeln i Sydsvenskan.

RomerSå här såg det ut vid Malmö stadshus när ”Allt Åt Alla” anordnade manifestation då kommunstyrelsen sammanträdde Foto: Sydsvenskan

F! ville som enda parti ge Romerna samma sociala rättigheter som Malmöborna vilket i klartext betyder att de skulle få rätten till socialbidrag, boende och hjälp till jobb. Tur då att de inte ingår i den styrande majoriteten och förhoppningsvis aldrig kommer att göra det. Skulle man göra som partiet vill skulle Malmös chanser att resa sig efter de många prövningarna bara ligga ännu längre bort än någonsin tidigare.

Den politik som nu diskuteras i Malmö är en slags miniatyrform av samma utgiftspolitik som regeringen för. Höjda bidrag, höjda skatter, höjda anslag och höjda kostnader är några av ingredienserna. Man kan säga att regeringen är bäst i världen på att höja siffrorna för allting utom antalet människor i arbetsför ålder som har ett jobb. Kom ihåg att vi idag har en arbetslöshet på 7,8%, statistik från konjunkturinstitutet hittar du här. Skulle man höja arbetsgivaravgiften för unga lär inte denna grupp direkt få det lättare att få jobb. Mer om detta förslag i Dagens Handel.

Depression

Sverige har i jämförelse med många andra klarat sig relativt bra. Arbetslöshetssiffran borde dock oroa men åt detta gör regeringen tvärtemot det man borde Foto: Wikipedia

Den här regeringen håller helt enkelt på att skjuta sig själv i foten och samtidigt sätta en kula eller två i huvudet på Moder Svea. Malmöexemplet är också en slags metafor över det svenska sönderfallet, de stora partierna har tappat kontrollen och de små har tagit över initiativet. För att samarbeta kräver de mer och mer. I klartext betyder det mer utgifter och mindre möjligheter till inkomster. Det blir nämligen resultatet av att höja skatten samtidigt som man höjer utgifterna.

Vi måste i det här landet börja ställa oss frågan vem skatteintäkterna är till för. Är det  till dem som kommer hit med ett hjälpbehov men som inte är svenska medborgare pengarna ska gå? Eller är det de som genererar pengarna som ska kunna åtnjuta dessa? Bilden börjar nämligen med både den förra men framför allt den nya regeringen bli rätt grumlig. Inte nog med att Sverige nu alltså ska ta emot fler flyktingar än vi har gjort tidigare med de enorma kostnader detta medför. Nu ska vi hosta upp pengar för andra länders medborgares försörjning också.

RallareAlla människor har rätt till jobb så varför envisas regeringen med att slänga grus i den processen? Foto: Trafikverket

För mig är detta dubbelt fel. Vi betalar redan världens högsta skatt och behöver till motsats mot vad Magdalena Andersson tror inte höja dessa än mer. Här några exempel på vad som komma skall.

Först har vi bensinskatten som ska höjas, ett löftesbrott eftersom man i valrörelsen från (s) lovade att inte höja den. Mer om det i en artikel i GP. Jobbskatteavdraget ska sänkas för de som tjänar mer än 60.000 kronor/månad, återigen ett löftesbrott eftersom man lovade att inte röra jobbskatteavdraget. Om det löftet kan du läsa här i SVD. Nästa svek heter höjd restaurangmoms, något mp motsatte sig men nu tydligen har gett vika för.  Om löftet som nu tycks bli ett återtaget sådant kan du läsa om i Arbetarbladet (!). Mer om miljöpartiets utfästelse som tycks komma på skam hittar du i Avanzas tidskrift Placera.

Magdalena Anderssons LöftesbrottMagdalena Andersson anklagade i opposition Borg för löftesbrott, vad kallar hon nu sina egna? Foto: Expressen

Taket i Rot ska också höjas dvs du som vill utnyttja avdraget får betala mer ur egen ficka innan subventionen gäller. Det är ju tur att den ”feministiska” regeringen väljer att låta RUT vara ifred. Det har ju trots allt skapat en bransch som har gett arbetar- och invandrarkvinnor jobb och som dessutom har gett upphov till fler småföretag som har genererat inkomster i form av skatt. Ideologiskt helt rätt är det också att slå till mot gubbjobben som gynnas av ROT och se till att det är just de välbeställda männen som blir arbetslösa. Men det är väl bara en tidsfråga innan också RUT får ge vika för den nya flodvåg av utgifter som vi står inför. Alla skattehöjningarna kan du läsa mer om i Privata Affärer.

Man kan visserligen argumentera att det inte är sossarnas beslut eftersom de fortfarande administrerar den gamla borgerliga regeringens budget. En del av förslagen är dock sådana som har läckt ut inför den kommande budgeten som ska läggas under våren och den kommer att bli Magdalena Anderssons egna. För det andra verkar det  vara hugget som stucket vem vi väljer, vi ska skattas till dess vi spyr lik förbannat. Ytterligare ett tecken på att landet behöver en ny väg bort från alla de etablerade partierna om ni frågar mig.

TitanicRegeringen är precis som Titanic på väg mot undergången, få är de som anar det dock. Foto: Wikimedia Commons

Också forskare dömer ut den nuvarande politiken om det är jobb man vill skapa. Både Eva Mörk Professor i Nationalekonomi vi Uppsala Universitet och Lars Calmfors Professor i Nationalekonomi vid Stockholms universitet gör tummen ner för den förda politiken. Det är framför allt den höjda arbetsgivaravgiften på unga, krogmomsens höjning och den höjda ersättningsnivån i A-kassan och sjukförsäkringssystemet som är bovarna enligt dom. Mer om detta i Affärsvärlden.

Man kan till sist fråga sig om landet har råd med regeringens politik. För varje höjd skatt läggs en hämsko över någon verksamhet, för varje ny skattekrona regeringen drar in intecknas två till utgifter vi inte fick reda på inför valet. En händelse som också väcker frågor om regeringen politiska heder och förmågan att hålla sig till sanningen. Det är inte utan att den gamla klyschan kommer till heders igen om att regeringen har bestämt sig för att köra landet rakt åt fanders i överljudsfart. Välkommen till Sverige, landet där vi betalar för allt annat än det vi trodde och när vi har betalat ska vi betala allt en gång till.

Lill BabsSverige är fantastiskt. Vi är det enda landet i världen som kollektivt tror att fler hinder till välfärd ska ge mer välfärd och att höjda kostnader på arbete ska ge fler jobb Foto: SVT

Dagens nominering till priset ”Foliehatt of the Year” drabbar åter regeringen som går från idioti till idioti utan att ens fatta det. Motiveringen lyder: ”Den desperata löftespolitiken där det gäller att muta och köpa sig röster samtidigt som man utfäster nya grandiosa utgifter till allt annat än det var tänkt firar nya triumfer. Inte nog med att bidragen i vanlig ordning ska höjas, nu ska vi också pytsa ut än mer på allt fler. Samtidigt ska vi lägga en våt filt över den process som kallas skapande av arbetstillfälle. Om den gamla regeringens mantra var ”arbetslinjen”, är den nyas tydligen ”bidragslinjen” och/eller ”arbetslöshetslinjen”. Regeringen har visat hur man skapar ny konst i form av avvecklandet av ett lands ekonomi, det tycker jag verkar tryggt för framtiden.”

Pudel Eller Rottweiler?

Ursäkt eller ingen ursäkt, det är frågan? Har utrikesministern genom Björn von Sydow bett Saudiarabien om ursäkt eller har de som Margot Wallström påstår inte alls bett om ursäkt? Eller har utrikesministern bara hittat en ny ursäkt för att inte ursäkta det oursäktbara? Ursäkta mig men jag är förvirrad!

Efter att den feministiska utrikespolitiken hade kraschlandat åkte ju Björn von Sydow (s) ner till Saudiarabien för att be om ursäkt för utrikesministerns fadäser. Ett uppdrag han åtog sig men sen går meningarna isär. Enligt Saudiarabien har nu Sverige bett om ursäkt för att man smädade landet och kallade det medeltida, mer om den saken i DN. Utrikesministern vill dock trots feminism och annat nu inta en machoattityd och vi har enligt henne inte alls bett någon om ursäkt. Om det kan du se och läsa mer om på SVT:s hemsida.

MedeltidaMedeltida eller inte, det är frågan? Frågan är också om regeringen har bett om ursäkt eller inte? Foto: Historiska

Också statsministern vill gjuta Saudisk olja på vågorna och samtidigt visa att vi minsann är Sverige, här backar vi inte från dumdryga uttalanden inte. Du kan läsa om den saken i följande artikel i Aftonbladet.
Missförstå mig rätt alla ni som tror jag försvar Saudiarabien, det gör jag inte. Jag håller med om kritiken som har riktats mot landet. Det jag däremot tycker är bekymmersamt är HUR denna har framförts. Feminism eller inte så har uttalandena varit minst sagt klumpiga. Utrikesministern borde nog ta en snabbkurs i diplomatspråk.

Versionerna går alltså isär. Är det en pudel vi ser, eller är det en rottweiler? Därom twistar di lärde och inte lär det bli lättare av att de olika versionerna bottnar i olika kulturella kontexter. Saudiarabien tolkar gesten med sina ögon färgade av det arabiska synsättet, Sverige med våra Europeiska. Snart vet väl ingen ens vad de har sagt eller gjort. Björn von Sydow verkar ha fått verbal förstoppning och säger det politiker brukar göra när de vill vifta bort en besvärlig fråga med en bullshittisk undanglidning. En säger si, en annan så. Om det kan du läsa i Västerbottenskuriren.

SkitRegeringen tycks skita i den mesta av kritiken men vill gärna framstå som en badass-hund när de i själva verket är en oförarglig liten Chihuahua Foto: Wikimedia Commons

Men Sydow var inte ensam om att rädda Sveriges/utrikesministerns/regeringens ansikte. Redan tidigt anmälde sig kungen som frivillig eftersom han har goda kontakter med kungahuset i Saudiarabien. Ingen har förnekat hans förtjänster, tvärtom så har Björn von Sydow påtalat att han i allra högsta grad har hjälpt till. Detta kan du läsa mer om i SVD. Al Jazeera rapporterade om saken och uppenbarligen har kungens fredstrevare mött större förståelse i regionen än utrikesministerns fumliga försök.

Så nu är allt frid och fröjd igen, eller är det det? Lugnet tycks vara åter, de diplomatiska förvecklingarna är avvecklade och handelsförbindelserna tycks inte längre hotade på grund av den klantighet en viss turbulensminister tycks stå för. Det finns dock ett orosmoln kvar på himlen och det molnet skvallrar nog snarare om något pinsamt snarare än hotfullt.

OrosmolnDet finns fortfarande ett orosmoln kvar för turbulensminister Wallström och det är att hennes feministiska utrikespolitik behövde en hjälpande hand från allt annat än feminister Foto: Freepik

Är det inte lite konstigt att den feministiska utrikespolitiken nu har räddats av två vita medelålders cis-män? Besuttna är de båda två, en är kung och den andra sitter i riksdagiset hela dagarna. Fett höga löner har de också för det mesta på stackars lidandes bekostnad. Betänk att det är de utförsäkrade och lidande som får stå för dessa två utsugares löner. För att toppa det hela är bägge adliga, så kan det gå. Nej där raljerade jag lite grann med den vulgärpropaganda som ibland gör sig gällande.

Fakta i målet är ändå att det var de som räddade feministerna i Arvfurstens Palats från det sammanbrott bara denna rörelse kan stå för. Men feminism är ju en så inkluderande ideologi trots att utrikesministern nu har bevisat att den är allt annat än detta. Så sådana pinsamma fakta är väl rätt ovidkommande antar jag. Undrar om turbulensministern tänkte på det eller om hon har en ursäkt för att inte fatta den poängen heller?

Led ZeppelinUtrikesministern behöver inte känna sig ensam, redan på sin tid var gruppen Led Zeppelin ”Dazed and Confused” Foto: Wikipedia

Löjesguiden tänkte idag nominera utrikesministern för vilken gång i ordningen har jag glömt, till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen lyder: ”En tilltrasslad situation kräver naturligtvis än mer trassel. Har man ändå börjat gäller det ju att avsluta storstilat. En konstart du förfogar över som ingen annan innan dig. Spinndoktorerna lär ha bråda dagar för att ställa allt till rätta efter de här spännande veckorna. Den feministiska politiken som ska ligga till grund för utrikespolitiken liknar allt mer en kulturkärring från Södermalm – Mahjongklädd dvs frånstötande på utsidan och otrevlig på insidan.”

Logiska Luckor

Sharia-lagar är en del av islam, man kan tycka illa och man kan tycka bra om dem. Det beror helt enkelt vilken utgångspunkt man har. Mer om dess ursprung och dess betydelse i följande länk till Wikipedia. Konstateras kan dock att sharia lagar är för många muslimer synonymt med islam och många länder i arabvärlden baserar dessutom sin lagstiftning på just dessa lagar eller åtminstone vad de tror är lagarna. Ett av dessa länder är Saudiarabien. Det är ju den lagstiftningen som nu står i centrum i den utrikespolitiska debatten där landet har kallats ”medeltida”. Lagar som har gett en bloggare spöstraff, andra hängningar och dessutom halshuggningar. Mer om straffsatserna i Saudiarabien i tidskriften Fokus.

Naturligtvis tycker också jag att detta är förskräckligt, gör inte misstaget att tillskriva mig någon annan åsikt som en icke namngiven kommentator i veckan har försökt att göra. Det jag har tryckt på och som jag tycker att regeringen har missat är hur kritiken har framförts. Den biten är däremot bara klumpig och dåligt hanterad av regeringen men framför allt har utrikesministern misslyckats. Det är också där som problemen i relationen till Saudiarabien och resten av medlemmarna i arabförbundet har uppstått.

Costa ConcordiaNär fartyg havererar är självklart att utreda skuldfrågan, i fallet Wallström tycks inte ens ordet ”skuld” finnas Foto: SVT

Diplomati innebär inte att man i den inrikespolitiska debatten kan utdela en offentlig lavett för att sedan säga att ”det är inte islam vi kritiserar”. Det är ju precis det de gör. För om kopplingen mellan islam som tro och sharia-lagar finns är en kritik av sharia-lagar detsamma som kritik mot islam. Alltså bör man välja en annan taktik än att stå i riksdagen och tala om ”medeltida”.  Om man ändå väljer att göra det kan man inte göra det gjorda ogjord som här. Hennes uttalanden i följande radioinslag är en reflektion som hon ser det, men tyvärr inte som dom gör det. Däri ligger problemet. Diplomati handlar också om att kunna anpassa sitt sätt att framföra och uttrycka sig utifrån hur andra ser på saken, också där har alltså Wallström misslyckats.

Så här långt kan man alltså konstatera att vi har en utrikesminister som sätter inrikespolitiken före utrikespolitiken. Vi har att göra med en person som offrar utrikespolitiken för att stärka regeringens ställning inrikespolitiskt genom att uttrycka sig på ett sånt sätt att framför allt mp och v blir glada och nöjda. Vi har därmed letts in i en situation som har präglats av en fullt medveten strategi, men som har fått andra konsekvenser än de tänkta tack vare att landet som stått i skottgluggen inte ser på saken på samma sätt som vi. När situationen ändå har uppstått har man nödtorftigt försökt skyla över det hela genom att låtsas som man inte förstod ett dugg. Margot Wallström gör sig därmed direkt dum och inte så lite kulturimperialistisk i ett och samma andetag.

Hund SkamOm man nu vill spela oskyldig gäller det också att kunna hålla masken, något regeringen har misslyckats med. Gör man inte det lär man kunna läsa kroppen som en öppen bok
Foto: Youtube

Hade hennes strategi varit mer genomtänkt, hade resultatet också kunnat bli annorlunda. Om hennes ord hade varit bättre valda hade situationen aldrig uppstått. Hade hennes fokus varit att dölja kritiken mellan raderna i stället för att göra en politisk grand stand av det hela, hade mottagarlandet uppfattat något annat än det man nu har hört och sett. Inget av detta har hon lyckats med och därmed har hon visat i varje fall för mig att hon är en dålig utrikesminister. Illa informerad, dåligt insatt och med lite eller ingen förståelse för en annan syn kan det kanske bara sluta så här.

Fast det finns en sida av saken som få andra har tagit upp. Genom att blanda ihop inrikes- och utrikespolitik har hon ju sett till att handelspolitiken delvis har havererat. En hel region har nu vänt svenska företag och kontrakt ryggen. Det slutar dock inte där, hon kan också ha åsamkat oss inrikespolitisk skada.

max SchreckÄr skadan lika mycket inrikes som utrikes i och med haveriet? Den frågan har knappt diskuterats men borde vara mins lika aktuell. Foto: Wikipedia Filmen Nosferatu

I Sverige bor ca 500.000 personer som kommer från muslimsk miljö. Länk till en artikel i Wikipedia hittar du här eftersom ingen svensk myndighet för statistik baserad på etnicitet. Man räknar med att ca 1/3 av dessa är aktiva alltså utövande muslimer vilket skulle ge ungefär 160-165.000 personer. Också här kan man tänka sig att vissa grupper tagit anstöt av utrikesministerns beskrivningar av sharia-lagar som ”medeltida”. Återigen kan något vara sant, men det är hur man väljer att formulera sig som är det viktiga.

Jag kan dessutom tänka mig utan att veta något om saken, att vissa muslimer kan känna sig dubbelt kränkta av den dumhet hon har blivit symbolen för. Först går regeringen ut och spelar muslimernas första tillskyndare och beskyddare. Artikel om den saken här från DN och en till från Dagens Arena. Dessa artiklar inger ett visst hopp åt dem som känner sig kränkta och förföljda. Den förhoppningen kommer på skam när hon kallar lagar för ”medeltida” just därför att muslimer ser en koppling mellan sharia-lagar och islam. Kritik mot lagarna är kritik mot religionen, inget Margot Wallström kan komma undan från. Kritiken må vara riktig, något också jag tycker, men den måste läggas fram lite snyggare än utrikesministern lyckades med.

PaketSnyggt paketerad hade kritiken blivit mer hanterbar. Nu blev den klumpig och plump vilket inte hjälpte någon inte minst regeringen
Foto: HBL

Det här blottlägger nästa problem, vi har en regering som inte förstår att den bristfälliga agendan och det klantiga hanterandet får konsekvenser. Både på hemmaplan med besvikna muslimer och på utrikesplanet med en besviken arabvärld, kan man skönja en oförståelse som är monumental från både statsministern och utrikesminister. Det är dubbelt anmärkningsvärt. Mer om det i ledaren i DN. Priset för dumhet brukar bli rätt långvarig, endast framtiden kan utvisa vad konsekvenserna blir.

Det måste vara dubbelt frustrerande att som muslim i Sverige dessutom kunna konstatera att det tydligen i regeringens ögon är skillnad på folk och folk. Araber och deras tänkande får kritik samtidigt som statsministern förbereder ett statsbesök till Kina där han innan resan vägrar att uttala kritik mot det landet i världen som kanske är den värsta förbrytaren mot människorätt. Unket som sagt. Om detta kan du läsa om i SVD. Kinas brott mot mänskliga rättigheter kan man läsa om i rapporten från Human Rights Watch.

Mao Zedong KulturrevolutionDet gäller att ha rätt prioritet. Mannen på himlen heter Mao Zedong och uppskattningar säger att han är ansvarig för 80-100 miljoner människors död. Samtidigt kritiserar man Saudiarabien för brott mot samma människorätt som Kina än idag bryter mot men i större skala. Foto: Wikimedia

Till sist talade jag med en kollega häromdagen, han är för övrigt muslim och från Mellanöstern. Hans enda kommentar var att det här var det klumpigaste han någonsin hade sett från en svensk politiker. Jag börjar undra om han inte har helt och hållet rätt. Har han det kan man bara konstatera att det kanske är dags att se till att få till en ny regering. För om regeringen inte har insikt om sitt egna agerande och låter andra ta smällen, mer om det i en artikel från SVD Näringsliv. Ett faktum alla ni som nu försvarar det oförsvarbara kunde tänka på i fortsättningen.

Löjesguiden nominerar envist vidare Margot Wallström till priset ”Foliehatt of the Year”. Motiveringen den här gången lyder: ”Utrikespolitik vilar på diplomati och kunnighet, du uppvisar inget av detta. Istället har ditt och regeringens klumpiga handhavande i frågan lett inte bara en diplomatisk kris, utan också till bekymmer i handelsförbindelser. Ett faktum som kommer att slå mot svenska jobb och skatteintäkter om inget drastiskt görs. Sverige visar därmed vägen i en ny trend – den som demonstrerar hur man avvecklar ett lands välfärd.”

Resa Necesse Est!

Det är påsk, ha en god sådan alla ni som nog redan har rest iväg. Många av er kan ha satt er på ett av de tåg som i vår tid är så utskällda och så med all rätt. Jag jobbar själv i den branschen och vill av den anledningen vara anonym. För bara att skriva om de missförhållanden som råder kan få både mig och andra att få sparken. Så fria är vi i dagens Sverige.

I skärtorsdagens SVD presenterades en artikel om problemet, länken här. Den hade kunnat vara läsvärd om den inte som i vanlig ordning hade innehållit bekväma fel för en part nämligen banverket. I pappersutgåvan framgick fadäsen tydligast, där fanns statistik som såg ut som på bilden under. Där framgår att visserligen ökar de problemen som faller under banverkets ansvar men fortfarande skyller man merparten av orsakerna på de tågoperatörer som kör trafiken på banverkets spår. Tyvärr är denna bild fel, helt fel. Merparten beror på banverket och deras eftersatta underhåll inget annat. Det beror också på att statistiken som ligger till grund för utsagan ställs samman av – surprise – Trafikverket.

238Diagrammet som föll bort I SVD:s nätupplaga men som avslöjar hur Trafikverket ser det, få av störningarna är deras fel men operatörerna får bära hundhuvudet Foto: Eget

I slutänden är det dock flera regeringars politiska beslut från 90-talet fram till i dag som är grundorsaken. Det tvärstopp som inleddes under Göran Persson (S) efter haveriet i svensk ekonomi, är fortfarande den kvarnsten som inledde sönderfallet. Det var också den dåvarande finansministern Anne Wibbles (Fp) galna beslut att försvara kronan som låg till grund. Mer om den politiken hittar du via länken till Internetional och från samma sida hittar man artikeln från DN om feltänket i svensk politik den gången.

Jag säger inget om nödvändigheten i den, besparingarna var efter kollapsen nödvändiga. Det jag säger däremot är att tågbranschen än i denna dag brottas med konsekvenserna av 90-talets kris. Mer om den i följande utredning.

Klicka för att komma åt 27-6-up.pdf

Anledningen är att än i denna dag ligger delar av underhållet cirka 10-15 år efter i vissa fall. Delar av nätet som är extra belastat är i så dåligt skick att man inte längre kan eller ska laga det med de nuvarande anslagen. Det behövs med andra ord mer pengar och de behövs snabbt samt över en överskådlig tid innan man är ikapp.

JärnvägsreparationReceptet heter reparera reparera och reparera. För det krävs pengar och än mer pengar . Vem som sköter underhållet är helt egalt, men att hela tiden byta huvudman är förödande. Foto: SVT

Det vi har kunnat utläsa är allt fler incidenter och störningar. Här ett axplock av alla dessa i artikelform. Från GP, från  Ekuriren om Stockholms och norra Sörmlandsregionen, från Ttela om Trollhättan med omnejd och till sist från NSD om eländet i största allmänhet. Till sist har det till och med hänt olyckor som hade kunnat slutat än värre än de gjorde, vid olyckan vid Stockholms Södra i Stockholm var det dock inte banunderhållet som var boven utan en brusten hjulaxel. Här är Trafikverkets olycksrapport.

Vad är det vi får till livs på det politiska planet för att lösa problemen? Om vi börjar med det som behövs så är det framför allt tre saker.

1. Stabil ekonomi där pengarna fortsätter att trilla in i en jämn ström för att tillgodose både de reparationsbehov som finns akut men också de som är förebyggande. Det kräver mer pengar och det kräver öronmärkta pengar. Under varierade regeringar har den trenden varit både upp och ner. Pengarna har dessutom genom politiska beslut tidvis hamnat i projekt som har haft mer karaktären av politiska projekt hellre än för samhället ekonomiskt motiverade.

Ray CharlesRay Charles slog an rätt ton i låten ”Money” precis som järnvägsvärlden behöver göra Foto:Youtube

2. Det andra som behövs är klara spelregler. Som det är idag kan det vara en politik ett år och en annan ett annat år. Detta beror på att som så många andra områden har järnvägen blivit en politisk lekstuga där det för politiker gäller att visa framfötterna i det korta perspektivet för att kunna vinna val. Om det är bra eller dåligt för verksamheten spelar ingen roll. I vissa fall har till och med politikerna skapat projekt utan samhällsekonomiska värden bara för att kunna köpa politiska poänger. Ett sånt exempel är Botniabanan, länk till Umeå Kommuns hemsida, som vid invigningen lovade mycket. Ganska snart kommer många av förhoppningarna på skam på grund av felaktig teknik, en teknik man nu har övergett i många delar av Europa men inte där. Mer om det på SVT Regionala Nyheter.

Hur mycket fadäsen Botniabanan har kostat skattebetalarna är svår att uppskatta men det vore på sin plats att kräva tillbaka pengarna från Peter Eriksson (MP) personligen eftersom han var en av arkitekterna bakom projektet. Att miljardrullningen fortsätter med den nuvarande regeringen är rätt uppenbart. Samma misslyckade investeringar ska nu nämligen upprepas har man lovat. Norrbotniabanan är projektet och har enligt denna artikel i SVD än mindre chans att bli lönsam för samhället. Den politiska cirkusen och prestigen kostar alltså på för skattebetalarna som tror de ska få vård skola och omsorg för pengarna. Istället har vi fått politisk prestige och lättköpta politiska poänger.

Lenin I TalarstolenNu precis som då tycks lättköpta politiska poänger vara på modet, att dupera folket är allt att leverera är mindre viktigt Foto: Wikipedia

Projektet Botniabanan har också inneburit en rad uppoffringar som med tiden har blivit kontroversiella. Naturintressen har åsidosatts, enskildas egendom har mer eller mindre konfiskerats mot betalning som inte har varit marknadsmässig och tomtmark har styckats av utan att den enskilde har kunnat göra något åt det. Efterspelet till bygget har lett hela vägen till Europadomstolen där Sverige nu har fälts för brott mot Europakonventionen paragraf 6.1 Alltihop kan sluta med att man är tvungen att riva upp det man har byggt, mer om det i artikeln av advokaten i målet i VK.

Nästa område som kan bli en riktig cirkus är den debatt som handlar om återförstatligande av järnvägsunderhållet. Vem som äger vad är i det här fallet för mig helt egalt. Det som är det viktiga är att återigen ändrar man i så fall spelreglerna. Här motionen till riksdagen från Per Klarberg m.fl. (SD). Också S, Mp och V är inne på samma spår (!) och vill återförstatliga, mer om det i Byggvärlden.

CirkusDen politisk cirkusen blir allt mer bisarr men också allt dyrare Foto: Wikimedia ”Accordion Player Circus Amok by David Shankbone” by David Shankbone

Socialdemokraterna har på sista tiden som framgår i denna SVT-artikel börjat sväva på målet. Något som har mötts med kallsinne i den fackliga världen där framför allt SEKO med Janne Rudén i spetsen har drivit en sån linje. Mer om denna linje från SEKO:s hemsida med det tolvpunktsprogram de har lagt fram där återförstatligandet är ett krav. Det är bra tycks de flesta vara överens om, fast det är det inte. Det är till och med en jävligt dålig idé om ni frågar mig. Anledningen till min syn är inte ideologisk utan rent administrativ.

När man gör en organisationsförändring, i det här fallet att en verksamhet ska övergå från en huvudman till en annan, blir det alltid trösklar man måste ta sig över. Organisationen och vem som är ansvarig för vad hotar att bli oklar och kan sätta käppar i hjulet. Oklarheter som olika myndighetskultur/företagskultur är nästa hinder. Vid varje övergång så hotar alltså avbräck och det är just det järnvägen inte har råd med i nuläget. Med andra ord, ytterligare byter av huvudmannaskap löser inte problemet. Det kan istället eventuellt fördjupa det.

MCDGODZ EC052Vårt samhälle ligger risigt till när våra politiker vittrar politiska kortsiktiga poänger med ständiga systemskiften. Vad järnvägen behöver är arbetsro, tid och pengar, inte politisk lekstuga Foto: Wikipedia

Varje förändring, varje ny politisk lekstuga och varje ny organisatorisk förändring hotar faktiskt att försena och försvåra ytterligare. Politiker i det här landet oavsett partifärg måste lära sig en sak, vill man spela teater med hela näringsgrenar får det konsekvenser. Inte alla av dessa är välkomna. Allt därför att politikerna leker hela havet stormar med ideologin som insats.

Nästa bit som inte lovar gott är att rent generellt är Trafikverket inte den myndighet som håller i pengarna på ett ansvarsfullt sätt, slöseriet är ibland astronomiskt. Ett fall hämtar jag från Leveranstidningen Entrepenad. Det andra är naturligtvis klassikern Hallandsåsen, artikel från Dagens Arena. Efter nästa exempel som är Förbifart Stockholm, kan man konstatera att inte heller politiker bör få hantera skattebetalarnas pengar. Anledningen är stoppandet av byggandet beslutat av socialdemokratin på begäran av miljöpartiet och de kostnader det beslutet har föranlett. Mer om dessa från Stockholms Handelskammare. Det ska i ärlighetens namn sägas att siffran är uppskattad och att det finns fler beräkningar av kostnaden. Här hittar du Ny Tekniks uppskattning.

BajshängslePolitiskt såväl som annat ansvar kan innebära att man är rädd om pengar men också att man inte kackar var som helst och hur som helst. Något få av våra politiker tycks inse när det vankas skattepengar och vallöften Foto: Youtube

Det tredje och sista som måste till är långsiktighet. Rom byggdes inte på en dag heter det, inte heller järnvägen eller dess underhåll. Att hela tiden byta politik som andra byter kalsonger är med andra ord som ovan rent kontraproduktivt. När man dessutom betänker att den enda anledningen till det är rent ideologisk kan man hålla sig för skratt. Det är nämligen andra än politikerna som får sopa upp efter alla misslyckanden.

Den politiska lekstugan fortsätter alltså med vår regering som huvudansvarig. Norrbotniabanan har några redan varnat för, här en länk till Trafikverkets presentation. Den skulle kunna lägga en död mans hand över det mesta eftersom den stjäl resurser från annat i form av pengar och som skulle behöva åtgärdas först. Men politiska beslut är inte alltid logiska, det gäller tydligen att hålla vissa krafter nöjda och glada och då är några tiotals miljarder ett lågt pris att betala. Nästa felsatsning kan bli Projekt Ostlänken. Den är inte fel i sig men många kommuner sätter nog för höga förhoppningar på den.

Cesar MillánSå här glada ser nog både Cesar Milan och olika Sörmlands- och Östgötakommuner ut när det vankas järnvägsprojekt till hembygden. De senare lär dock bli besvikna
Foto: Wikimedia

Banan är ju tänkt att bli en höghastighetsbana och många har nog missat att för att det ska vara möjligt att som tänkt kunna köra sträckan Stockholm-Linköping på en timme, kan man göra ett eller möjligen två stopp. De flest kommuner kommer alltså få vara med och betala men får lite eller inget tillbaka. Inget som nämns i propagandan från infrastruktuminister Anna Johansson (S) när propagandan kablas ut som här på hemsidan Ostlänken.

Där används i stället i vanlig ordning de standardfloskler som så många gånger förr. ”Oerhört viktigt för transporterna i den tätbefolkade södra delen av landet” säger infrastrukturministern och vem kan säga emot? Jag tror bara de flesta blir grymt besvikna när allt de kan se är ett tåg som en gång i timmen kommer att svischa förbi deras hembygd utan att ens anstränga sig att stanna. De kommer att bli än mer besvikna när de inser att deras kommunpolitiker har varit med och finansierat alltihop utan att få något tillbaka förutom ett tåg som bullrar fram genom landskapet utan större nytta för de boende på de redan borttynande orterna.

Tåg Susar FörbiDen här synen lär bli vanlig längs ostlänken, inget infrastrukturministern vill tala om eller kommunerna längs banan vill förstå Foto: Sydsvenskan

En annan faktor infrastrukturministern missar i artikeln är att berätta att hennes fina tåg ska åka in till Stockholms Central på obefintliga spår. Spår som är för få, för sönderkörda och för överbelastade redan idag. Till dessa spår finns inga mig kända pengar avsatta. Istället hoppas alla på att när pendeltågen försvinner från dessa spår för att istället trafikera den just nu projekterade och snart byggda Citybanan – länk till Trafikverkets beskrivning av projektet här – , kommer spårkapacitet att frigöras. Fromma förhoppningar om man betänker att spåren är sönderkörda och överbelastade redan idag.

Klämmer man in än mer trafik blir naturligtvis problemet än mer akut. Trots alltså att Banverket har deklarerat trafiken överbelastad som i följande skrift, väljer man att klämma in mer trafik utan att skjuta till mer pengar till den del som är mest utsatt.

Klicka för att komma åt overbelastning_stockholm.pdf

.

LandscapeDen bistra lärdomen från depressionens USA, ju fler du klämmer in i kön ju längre tid innan du får soppa Foto: Wikimedia

Infrastrukturministern tror alltså att två spår som redan är överbelastade ska frälsa oss i framtiden med möjligheten att få in fler tåg där allt fler vill köra. Detta trots att ingen, vare sig höger eller vänster, har gjort något åt det faktumet att just denna sträcka mellan Stockholm Central och Södertunnelns mynning, är en sträcka som ingen har gjort något åt sedan 1871 och har samma spårkapacitet nu som då. Det är feltänkt från början till slut, i synnerhet med tanke på att fler operatörer nu står och väntar på sin tur att ta del av den obefintliga spårkapaciteten. Detta kan du läsa mer om på Järnvägsnyheter.

Den svenska soppan är komplett. Ingen politisk kraft sitter inne med svaren och än färre har planen för det. Istället serveras vi politisk pajkastning och pajaskonster i form av miljardrullningar till tveksamma eller rent korkade projekt. Allt för att smörja ett politiskt system allt mer har isolerat sig från verkligheten. De åtgärder som skulle behövas är det ingen som föreslår och det som ingen behöver är alla med på och nickar instämmande i eftersom det ger lättköpta politiska poänger. Resultatet blir lekstuga och rent nonsens från Riksdagiset på Helgeandsholmen i Stockholm.

Vill man läsa mer om järnvägens förlovade värld på ett annorlunda sätt kan man läsa Toklandets artikel om den patriarkala järnvägsstationen. Samma station hittar man på Susanna Varis blogg i tre avsnitt. Del ett hittar du här, Del två här och till sist avsnitt tre finns här. Också bloggen Ekvalist har tidigare skrivit om den nu så berömda stationen.

Göran GreidarHelt rätt Göran, vi kan inte ha det så här. Att byta ut de politiska partierna har blivit en nödvändighet Foto: Adlibris

Dagens foliehatt nomineras till det politiska systemet i Sverige. Motiveringen lyder: ”Ett system som borde tillhandahålla något medborgarna behöver men som i stället levererar politiskt grandiosa luftslott är något som har inneboende fel. Kortsiktig dumhet premieras genom röstflört med medborgare som inte kan eller vill förstå att detta inte är lösningen. Resultatet blir nya direktiv och ny administration snart sagt varje dag där den politiska lekstugan istället förvandlas till politikens motsvarighet till hela havet stormar. Frågan vem som ska få vara kvar och vem som ska bli utan stol är irrelevant när det är medborgarnas pengar som är insatsen.

Det vi alla kommer att få erfara är att denna dårskap bara leder till ytterligare problem istället för att lösa dem precis som i fallet Botniabanan. Med landets nuvarande ledning kan man nog stöpa om det gamla talesättet till att heta ”Rest in pieces” när det gäller svensk järnväg var så säkra. Det enda positiva är att en, faktiskt en journalist har genomskådat hela bluffen i samma SVD skärtorsdag som jag inledde den här artikeln med. Erica Treijs har precis som jag har försökt, sett igenom de blå dunsterna och pekar istället för på operatörerna på problemet med Trafikverket, tack för en klok krönika.